Skyscraper City Forum banner
Status
Not open for further replies.
401 - 420 of 2023 Posts

·
ветеран
Joined
·
3,354 Posts
So altogether this makes approximately 32 normal floors floors.

You say 1 floor is 3 meters. I agree. Plus make it 25cm for the concrete floor ( I am not a civil engineer or an architect, but i think 25cm is ok).

This makes 32 times 3,25m, which is equal to hmmm -> exactly 104 meters.
Damn I am good at this s**t.
Cheers!!!
Ти направи по-голяма стакмистика и от мен. :lol:

Аз бях щедър като казах, че светля отвор е 2,70м конструктивната височина 3м.
Ако трябва да съм по критичен Родина е построен 1981г. През 80-те конструктивна височина етажите в жилищните сгради и хотели и други обитавани сгради е занижени до 2,70м.(светлия отвор 2,50м)
Пък и като се сетя, че и тогава е строено НДК дето яко е дърпало от бюджет. Едва ли Родина е имала късмет за 3м на етаж.::)
 

·
инто спе
Joined
·
6,821 Posts
НДК е открит 81 ,но е строен 70те нзн за какъв период де, защото комплексас си е доста голям. Докато за родина и на мен ни ми прилича на 100+ метрова сграда, в крайна сметка града се нуждае от някой свежи попълнения сред дългоучите, макар че не това е най-належащото. :)
 

·
ветеран
Joined
·
3,354 Posts
Честно казано не знам колко е висок хотела, но се надявам да е 87 метра, защото това означава че всички проекти от по 90 метра ще са по-високи от него....
Хотел Родина е 87м и аз навиждам смисъл да умуваме повече след, като главния архитект е уточнил височината на сградата.:)

Точно по тая причина проектите в Бургас и Пловдив се пъчат, че ще бъдат най-високите сгради.
Мен ми интересно, ако бяха построили Ропотамо плаза 103м ( 30тажа) дали JloKyM, ВОДА и svetoslav щяха да спорят, че Родина с гълъбарник отгоре е по-висок.:rofl:
http://bgtopimoti.com/?p=8
 

·
Moderator
Joined
·
19,492 Posts
Хотел Родина е 87м и аз навиждам смисъл да умуваме повече след, като главния архитект е уточнил височината на сградата.:)

Точно по тая причина проектите в Бургас и Пловдив се пъчат, че ще бъдат най-високите сгради.
Мен ми интересно, ако бяха построили Ропотамо плаза 103м ( 30тажа) дали JloKyM, ВОДА и svetoslav щяха да спорят, че Родина с гълъбарник отгоре е по-висок.:rofl:
http://bgtopimoti.com/?p=8
Oхх..както казах само човек с извратен окомер не може да прецени, че кулата и хотел Родина са почти еднакви на височина. Освен това ще замоля хора, които дори не живеят в София, да не се изказват. Изявления на главния архитект, в които той говори глупости-БОЛ, тъй че това в никакъв случай не е меродавно мнение. Достатъчно е и човек да се загледа в високата основа на хотела, после след последния етаж има още "сграда" като за поне още 6 етажа...
 

·
For better Bulgaria
Joined
·
1,314 Posts
I live next to the 3 highest buildings in Mannheim, which are exactly the same and their floors are also exactly the same. This means that all the floors are the same height, there is no lobby, no nothing. They are 30 floors (which is 2 less than the number of "normal" floors of Rodina). I have been in those buildings many times, since I have friends who live there. The height of the ceiling is pretty much the same as the one in Rodina. Well guess how high these buildings are - 96,3m.

Second - the chief architect has said 87, because he must have read it in some media. I don't think he has any idea about the height of the building. I also don't know how high exactly a Boeing 767 is. I have to check somewhere for example.

Third. If Rodina is 87m, this automatically means that Kempinsky is 60m (cause it is obviously lower than Rodina) which is absolutely funny and impossible.

Fourth. I know some buildings in Frankfurt, which are 100m and I can assure you that Rodina is as high as them.

Cheers!!!
 

·
Moderator
Joined
·
19,492 Posts
^^
Дай ми линк към общинския регистъра на техническите паспорти на сградите в София!:lol:
Дичката там сърфира!:rofl:
Както казах, като ЖИТЕЛ НА СОФИЯ, следя много по-обстойно изявите на главния ни архитект и точно поради тази причина не вярвам на една дума от глупостите, които дрънка.
 

·
Banned
Joined
·
9,467 Posts
Премахват билбордовете от кръстовищата

Столичният общински съвет вчера взе решение да няма билбордове в центъра и поне на 50 м от кръстовищата в София. Решението наложи и промени в наредбата за рекламната дейност.
В идеалния център ще бъдат забранени всякакви реклами с изключение на ажурни върху покривите.

Магазините ще имат право да поставят до 6 табели.
Глобите за нарушения ще са от 100 до 5000 лв. за граждани и от 1000 до 50 000 лв. за фирми.
Общината ще събира такса за реклами в частни имоти, но тя ще бъде определена през февруари
 

·
Banned
Joined
·
9,467 Posts
2000

The only possible way this project could be feasible is if they dig up a tunnel under the Square, that would have been possible back then but nowadays not really due to the metro...

btw here is some info about possible project of Sofia's historical center

Започва работа по устройствен план за историческия центъра на София


Дирекция "Архитектура и градоустройство" към Столичната община възложи разработването на план за регулация и застрояване на местност Центъра – зона А-юг (част район "Средец"). Това е направено с възлагателно писмо от главния архитект на София (№ТП-92-00-172 от 9 декември 2008). Проектът ще бъде разработен под ръководството на арх. Светла Тихолова. Територията обект на плана е с площ 52.6 ха и обхваща част на града, която е най-наситена с паметници на културата, архитектурата и парковото изкуство от национално значение. Нейните граници са площад Св. Неделя", бул. "Витоша", ул. "Алабин", ул. "Ген. Гурко", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Славянска", ул. "6 септември", ул. "Аксаков", бул. "Васил Левски", бул. "Цар Освободител", бул. "Евлоги Георгиев", ул. "Шипка", ул. "Париж", ул. "Московска" площад "Александър І" и бул. "Цар Освободител". Предстои да бъде сключен договора за разработването на устройствения план. Като ръководител на колектив арх. Светла Тихолова е разработила актуализацията и на плана за регулация и застрояване на друга част от главния градски център, "Зона Г-6", през 2007-2008 г. Територията е с граници на север ул. "Алабин", на изток ул. "Софийска комуна", ул. "Граф Игнатиев", ул. "6 септември", на юг бул. "България", бул. "Пенчо Славейков", на запад бул. "Прага", бул. "Христо Ботев". Тя е работила в "Софпроект", автор е на проекти за жилищни сгради в София, преподава в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Актуализацията на плана за регулация и застрояване на Зона А на централната градска част е важна поради голямото значение на територията както в историята на града, така и във формирането на София като столица на България. Това е територия от града, за която градоустройствените проучвания и разработки започват още от края на ХІХ и началото на ХХ век и много от тях продължават и намират отражение в плана "Мусман", каза пред "Строителство Градът" известният в областта на устройственото планиране арх. Йордан Тангъров. По думите на арх. Тангъров досега не е обърнато внимание на археологията и същевременно изискването да се обезпечи зоната с паркоместа. Важно е да се обърне внимание на подземния урбанизъм и да се знае как ще бъде осигурен достъп до археологията, каза също арх. Тангъров. Градоустройствени планове за части от историческия център са правени от арх. Никола Николов, арх. Атанас Агура. През лятото на 1999 г. е проведен национален явен конкурс "Идеи за архитектурно-градоустройствено и функционално развитие на обществените пространства в централната градска част на София" (виж каре на стр. 30). Събитие, което след провеждането си до днес остава без отражение върху развитието на градската среда.
В общия устройствен план на София според пространственото и функционално зониране територията принадлежи към Главен градски център – I ниво.
Предвид наличието на културно-историческо наследство територията, обект на плана, влиза в границите на зона с режим на превантивна устройствена защита – резерват. Според ОУП и Закона за устройство и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО) на територията са предвидени три устройствени зони (в графичната част на плана Ц2, Оо, Жг). Това са зона на стария градски център (Ц2), на обществено обслужващи дейности (Оо) и жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване (Жг). Основно се предвиждат обекти на общественото обслужване и обитаване, както и допълващи дейности. Задължително е при строителство на нови сгради да се осигурят необходимите места за паркиране.
Това е историческото ядро на града, съдържащо най-представителните обекти от национално и градско ниво - представителни административно-управленски, политически, културни, финансово-търговски и развлекателни функции от национално, регионално и общоградско значение. Затова и в общия устройствен план като основни приоритети в развитието са посочени извършване на реконструкция, саниране и обновление, остра необходимост от решаване на проблема с паркирането и гарирането, съхранение и експониране на уникалното архитектурно наследство над и под земята. Като специализирана програма с по-широк обхват на територията към ОУП има детайлна разработка "Централна градска част" с ръководител екип арх. Людмил Леонидов.
На 11 декември 2008 г. Столичният общински съвет (СОС) взе решение (№744) общината да организира разработването на програма за подготовка за номиниране на Историческия център на София за Световно културно наследство и възложи на кмета през 2009 г. да възложи чрез публично оповестен конкурс изработване на цялостен план на историческия център в рамките на малкия ринг, който план да бъде придружен с програма за възстановяване и реновацията на територията.
Необходимите финансови средства за разработване на програмата ще бъдат предвидени в бюджета на Столичната община за 2009 г., се посочва също в решението на съветниците.
В листата на Световното културно наследство като исторически градски центрове са включени Атина, Берлин, Берн, Брюксел, Будапеща, Истанбул, Лондон, Люксембург, Мадрид, Москва, Рига, Рим, Париж, Прага и други.
Концепцията за включване на центъра е разработена в ОУП, където се посочва, че територията, на историческия център на София притежава "извънредна универсална стойност", в съответствие с критериите, посочени в Тhe Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Conventionи и може да бъде номинирана за включване в Листата на Световното културно наследство. Неговата културна стойност е "вътрешно присъща" (intrinsic, според определението в цитирания документ), т.е. включването му в Листата е само потенциална възможност. Това е територия на двата върхови културно-исторически модули, свързани по оста: площад "Батенберг" – "Цар Освободител". В ОУП са разработени и система от охранителни режими на културно-историческия ресурс на територията. "Извънредната универсална стойност на територията е подкрепена от наличието на изключителни паметници на културата от античността, Средновековието, следосвобожденската епоха и тези от XX век". Това заявяват в своя статия н.с. д-р арх. Валентина Върбанова, главен експерт в общинско предприятие "Стара София", и ст.н.с. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс от Центъра по архитектура на БАН.
Наред с античните паметници на културата тук се намират обекти от Средновековието и модерността. От следосвобожденския период в центъра на има образци на еклектиката с виенски барок (Княжевския дворец), на сецесиона (къщата на архитект Георги Фингов на ул. "Шипка", къщата на "Димитър Яблански" на бул. "Цар Освободител"). Въпреки че за последната бяха направени публични обещания, че ще бъде реновирана и реставрирана от страна на собственика – фирма "Болса" ЕООД, сградата все още е в окаяно състояние. През миналата година Столичната община издаде заповед (РД-09-04-3008, 24.04.08), с която задължи собственика на сградата да я ремонтира и реставрира в първоначалния й вид. Според заповедта във връзка с високата културно-историческа значимост на паметника и на базата на архитектурно заснемане се изисква да бъде изготвен цялостен проект с всички необходими части за ремонт, консервация и реставрация и адаптация на сградата. Срокът за това е 10 май 2009 г.
Поради голямата историческа и архитектурна значимост на сгради от територията тяхната съдба е била обект на едни от най-мащабните обществени дебати с активното участие на професионалната гилдия – Съюза на Камарата на архитектите в България и граждански сдружения. Достатъчно е само да припомним градинката пред Руската черква на ул."Г. С. Раковски" и бул. "Цар Освободител", Дома на Москва на ул. "Г.С. Раковски" и ул. "Московска", хотел "България" на бул. "Цар Освободител" и хотел "Рила".
С цел контрола на качествена и хармонична жизнена среда в централна градска част от граждански комитет "Спасение 2000" предложиха да бъде създаден специализиран експертен съвет за защитна на културно-историческото наследство и строго, системно и професионално разглеждане на бъдещо ново строителство.
Инвестиционният интерес към територията от тази величина естествено през годините е голям и сигурно няма да спре. Има редица примери (Прага, Виена, Париж) за отношение към исторически значимите централни части на градовете. Доколко София ще успее да запази своите исторически ценности зависи не само от разработването на устройствени планове, с които се регламентира строителството в градска среда, разработването на специфични правила и норми на застрояване в територии с особена защита, така и от тяхното реално прилагане в практиката.

Най-много исторически паметници

В територията едни от най-уникалните паметници на културата са историко-археологическият резерват "Сердика - Средец" и площад "Народно събрание", които са свързани по оста на бул. "Цар Освободител", изпълнен със сгради с архитектурно и културно значение. Сред най-известните паметници на територията са Източна и Западна порта на Сердика, църквите "Св. Петка", "Св.Петка Самарджийска", ротондата "Св. Георги", базиликата "Св. София", храмът "Св. Николай Чудотворец", части от крепостната стена на Сердика, десетки паметници на културата от национално значение от следосвобожденския период: Църквата "Св. Неделя" и Руската черква, сградите на Археологическия музей, Княжевският дворец, хотел и концертна зала "България", Търговско-индустриалната палата, Военния клуб, посолствата на Австрия и Италия, къщата на Димитър Яблански на бул. "Цар Освободител".

Проведен конкурс през 1999 г.

За територията на историческия център през 1999 г. е проведен национален конкурс "Идеи за архитектурно-градоустройствено и функционално развитие на обществените пространства в централната градска част на София". Той е обявен от Министерството на културата, Съюза на архитектите в България и Столичната община. Пред участниците са поставени сериозни изисквания като да бъдат оформени пространства с представителен характер на държавно и градско ниво, да бъдат потърсени решения, които да доразвият и обогатят исторически обособилия се архитектурен и пространствен образ на центъра. Конкурсът завършва без присъждане на първа и втора награда. Присъдени са две втори занижени награди - на проект на колектив с ръководители арх. Димитър Младенов, арх. Силвия Сокерова и на проект на колектив на арх. Тодор Тодоров. Трета награда е дадена на колектив с ръководител арх. Стефчо Димитров.
Проектът на колектива на арх. Димитър Младенов и арх. Силвия Сокерова съхранява и възстановява историческото минало в тази част на града, създавайки спокойна, централна озеленена зона, започваща от Народния театър, Градската градина, Дворцовата градина, площите около Руската черква и зеленината около храм-паметника "Александър Невски". На базата на архивни проучвания на плановата схема от 1936 г. авторите на плана правят опит да възстановят композиционно северната част на градската градина.
В проекта на арх. Тодор Тодоров са оформени двете исторически обособили се пространства на държавно и градско управление и на духовния и културен център. Според рецензията на журито оригинална е идеята за единното оформление на пространството на Градската градина, което е подкрепено на юг от комплекса на Европейската общност.
 
401 - 420 of 2023 Posts
Status
Not open for further replies.
Top