SkyscraperCity Forum banner

[Sofia|София] Construction, Projects & Updates [2018]

404969 Views 1778 Replies 155 Participants Last post by  sofco
С пожелание за по-красиви и качествени проекти!

А за вас една по-успешна година. Бъдете здрави!
  • Like
Reactions: 5
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 1779 Posts
2
Хладилника

на 'Черни връх' до EM докараха техникаПада се тук: https://goo.gl/maps/Muz5KewLp5M2

+ Напредък отсреща

See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 1779 Posts
Status
Not open for further replies.
Top