SkyscraperCity Forum banner

[Sofia|София] Construction, Projects & Updates [2018]

401943 Views 1778 Replies 155 Participants Last post by  sofco
С пожелание за по-красиви и качествени проекти!

А за вас една по-успешна година. Бъдете здрави!
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Status
Not open for further replies.
21 - 27 of 1779 Posts
Cградите в стил мутробарок и триетажни кули още са на мода? :nuts:
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Какво качество от Стройекспрес на дясната сграда, сигурно е бил в гаранция обектът :nuts:
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Какво архитектурно извращение, да си беше рухнала къщата ма*ка му!
See less See more
  • Like
Reactions: 2
И какво му е красивото на този проект?
  • Like
Reactions: 5
Интересно... това някакво ново архитектурно движение ли е?
See less See more
21 - 27 of 1779 Posts
Status
Not open for further replies.
Top