SkyscraperCity Forum banner

[South-Central | Южен централен регион] Construction, Projects & Updates

177573 Views 517 Replies 84 Participants Last post by  Astimar
[South-Central | Южен централен регион] Construction, Projects & Updates

Темата е предназначена за всички градове и територии, които си нямат собствена тема и понеже разделите за малките градове и общини са рядко посещавани и update-вани с репортажи предлагам да са в една обща тема. Предполагам, че ще има с какво да се представят във форума - от частни инвестиции до спечелени европроекти.
1 - 20 of 518 Posts
Град Раковски

С почти 59 милиона лева изграждат канализация в Раковски

Проект на стойност 58 898 776 лв. ще изгради канализацията на град Раковски и ще инвестира в изграждането на пречиствателна станция. Проектът е финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г." с договор за безвъзмездна финансова помощ, като 44 553 891 лв. се финансират от Кохезионен фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. ще са инвестиция на община Раковски.
Основната цел на проекта е намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено в канализационната система, модернизиране на инфраструктурата за питейни води и постигане на съответствие с Директива 91/271 на европейската икономическа общност, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в град Раковски. Конкретните цели на проекта са предотвратяване изхвърлянето на непречистени води чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гарантирано пречистване на отпадните води на 100% от населението и ефективно използване на отделените утайки, доколкото това е възможно и екологично обосновано.

Това обяви кметът на община Раковски Иван Антонов на пресконференция, заедно със заместник- кмета с ресор "Проекти, структурни фондове и социални дейности" Павел Гуджеров и председателя на ОбС Раковски Младен Шишков.

"С приключването на този мащабен воден проект община Раковски ще реши един изключително сериозно назряващ екологичен проблем, предвид ползването към настоящия момент на септични ями от страна на домакинствата, което създава сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води, както и ще отворим път за развитие на уличната инфраструктура и превръщането на град Раковски в един модерен европейски град", обясни кметът Иван Антонов.

Проектът предвижда да се изградят частично главни колектори и да се инвестира в пречиствателна станция (ПСОВ) за нуждите на над 17 000 жители. Близо 73 км новоизградена канализационна мрежа за нуждите на близо 14 744 жители, реконструирана канализационна мрежа от 1 км (295 жители) и рехабилитирана водоснабдителна мрежа с дължина близо 78 км за нуждите на 15 039 жители са също сред основните индикатори по изпълнението на проекта.

Проектът ще даде достъп на близо 15 000 жители на града до канализационни услуги, ще предотврати замърсяването на почвата и подпочвените води чрез изграждане на 73,5 км канализационна мрежа, ще реконструира над 77 км водопроводна мрежа, частично ще намали риска от разпространението на болести и епидемии, , ще предотврати ерозията и наводняванията на общински и частни терени, ще подобри качеството на водата във водопроводната мрежа и ще намали авариите.

До момента са обявени процедури за избор на изпълнител по дейности:

- Строително-монтажни работи (СМР) с две обособени позиции. Срокът за закупуване на тръжни документи е 26.10.2012 г., а срок за подаване на оферти - до 05.11.2012 г. В момента има 26 закупени комплекта документи, като сред кандидатите има фирми от Италия, САЩ, Португалия, Австрия, Германия и България
- Техническа помощ за управление на проекта. Предстои да се обяви решението за избор на изпълнител. Оферти са подали 6 кандидати.
- Одит на проекта. До момента оферти са подадени от трима кандидати, като на 28.09.2012 г. са отворени всички ценови оферти.

Сключен е договор за изпълнение на дейностите по информация и публичност. Предстои да бъдат обявени процедури по дейности за авторски и строителен надзор.

Реализацията на проекта е в сила от 09.04.2012 г. и ще приключи за 3 години - до 09.04.2015 г.

Започването на строителните дейности е планирано за началото на следващата година и следва да приключи до 30.12.2014 г.


http://news.plovdiv24.bg/386409.html
Град Съединиение

Най-модерната винарска изба на Балканите се намира край ПловдивНай-модерната винарска изба на Балканите се намира не къде да е, а в България. Тя е изградена в град Съединение, област Пловдив, който е известен с плодородните си земи и вековните си традиции в лозарството и винарството.

Внушителната с размерите, визията и техническото си оборудване изба е собственост на най-големия и динамичен винпром у нас - Винпром Пещера, и работи на пълни обороти от началото на тазгодишния гроздоберен сезон. В нея от вече месец пристигат тонове сочно бяло и червено грозде от над 6000 дка собствени лозя на компанията в региона, част от общо 15 000 хиляди в цяла България. В нея вече се правят първокачествени бели, червени вина и розе с марката Domaine Peshtera, които са доказани на родния и международния пазар.
Избата има капацитет от 2 милиона литра за производство на първокачествени вина, с което общият капацитет за производство на вина от Винпром Пещера надвишава 14 милиона литра. В проектирането и изграждането на уникалната винарска изба са инвестирани над 4 400 000 лв., а генератор на проекта е първият в България екип от експерти по научно-развойната дейност, който от началото на годината работи за развитието на технологиите в алкохолния бранш.
Най-напредналата в технологичен план изба разполага с уникална за страната ни технична база и е оборудвана по последните световни стандарти на сектора. В нея се намира и най-модерната в страната лаборатория за качествен контрол на всеки процес от производството на Винпром Пещера. В лабораторията екип от експерти проследява процеси от зреенето на гроздето, през ферментацията, отлежаването и стабилизацията на вината, докато не се уверят в отличите качества на готовия краен продукт.

Технолозите в избата са категорични, че 50% от майсторлъка в правенето на първокласно вино е качеството на суровината, а останалите 50% се дължат на фината и деликатна обработка. Именно затова Винпром Пещера през последните години инвестира милиони и успява да затвори напълно своя цикъл на производство. Експертите на компанията са категорични, че истинското вино се прави с много любов - като се започне на първи етап от засаждането и грижите за лозята и се премине през контрола на тяхното зреене и беритбата им в абсолютно точния технологичен момент. Следва приемането на суровината в избата с грижливо отношение към всеки плод, с което се гарантира съхранение на неговите качества от полето до уникалната за Балканския полуостров италианска преса. Накрая гроздовият сок достига до дестилационните колони, в които всички процеси са стриктно и безупречно проследявани. Етапите на ферментация и стабилизация се следят безкомпромисно от екип технолози, специализирали по цял свят. Сред тях е и световноизвестният енолог Никола Вива, който дава своите гаранции за качество от световен клас на вината Domaine Peshtera.

Винпром Пещера е един от най-силните фактори в развитието на алкохолния бранш вече близо 15 години. Цялата техническа база на компанията може да бъде определена като една от най-модерните на Балканите. Всички фабрики са напълно обновени през последните няколко години или изградени изцяло по последна дума на технологията и инженерната наука, както и по всички стандарти на ЕС. Освен с най-модерните на Балканите винарска изба и лаборатория в Съединение, в град Пещера компанията разполага с най-голямата дестилерия за високоалкохолни напитки, най-голямата изба с капацитет за съхранение на над 14 000 000 литра гроздови дестилати и огромна производствена площ, на която са разгърнати над 4 модерни цеха. За всичко това само през последните години са инвестирани над 80 млн. лв.

Бизнесът на Винпром Пещера е от регионално и национално значение. Компанията е един от най-големите производители, работодатели и данъкоплатци в своя сектор, има и сериозен принос във финансирането на централния и местните бюджети. Именно затова винпромът в Пещера е неколкократен носител на грамотата “Данъкоплатец на годината” и наградата “Златна роза” за частна фирма, внесла най-много данъци за Южна България.

http://www.marica.bg/show.php?id=91220
Село Калояново

Спортен комплекс Тракиец

Официален сайт: http://www.trakiec-bg.com/index.php/bg/

Месарски бос издуха Георги Гергов с крупна инвестиция в конна база

“Обявявам Житница за столица на конния спорт, а ичургубоил Величко Яков за господар на това място. Аз казах!”. С тези думи хан Аспарух от прабългарската школа за оцеляване “Бага тур” започна церемонията за откриването на най-голямата конна база в Южна България.
Комплекс “Тракиец” е най-значимата частна инвестиция в спортно съоръжение през последните години. В него са вложени над 3 милиона лева, пише ПловдивУтре.

Базата е построена върху 14.3 декара площ покрай река Тикла. Съоръженията отговарят на най-добрите европейски стандарти. Откритият манеж е с размери 45 на 72 метра, а закритият – 25 на 40 метра. В момента се изгражда още един тренировъчен плац с размери 50 на 30 метра. Трибуната е с повече от 300 седящи места.
В конюшнята са обособени 36 бокса, като идеята е тук да заработи “Пансион за коне”, в който собствениците могат да оставят животните на професионалните грижи на опитни гледачи и ветеринарен лекар. В базата работят 25 души постоянно зает персонал.
Към комплекса е изграден хотел, ресторант, фитнес и релакс център. Амбицията на собственика Величко Яков е да превърне конната база в център за тренировъчна и състезателна дейност на професионални спортисти и състезатели по конен спорт.
Това е втората конна база в Пловдивска област. Преди 30 години бе открит комплексът във Войводиново, но той по никакъв начин не може да се сравнява с този в Житница – нито като ниво на услугите, нито като ниво на съоръженията. Председателят на Българската федерация по конен спорт Георги Гергов имаше амбиция да открие миналата есен своя база в с. Ягодово, където живее, но замрази довършването на комплекса, най-вероятно по финансови причини.

На откриването на СК “Тракиец” дойдоха областният управител на Пловдив Здравко Димитров, кметовете на община Калояново Александър Абрашев и на Хисаря Пенка Ганева, олимпийският шампион по вдигане на тежести от Атина-2004 Милен Добрев и десетки близки и приятели на семейството на собственика Величко Яков. В Житница дойде и Георги Гергов заедно с внука си Гошко. Специални гости на церемонията бяха деканът на Ветеринарния факултет на Истанбулския университет проф. д-р Халил Гюнеш, председателят на Асоциацията на балканските ветеринарни университети Тюркан Озтюрк и президентът на Турския жокей клуб – Истанбул Йомер Гиргин.
Лентата бе прерязана от областният управител Здравко Димитров, кметът на община Калояново Александър Абрашев, Гергов-дядо и Гергов-внук и собственика на базата Величко Яков.

“Респектиран съм от това което виждам, от тези съоръжения, защото това е най-голямата инвестиция в спортни съоръжения в последните години”, каза в приветствието си губернаторът Здравко Димитров. Припомняйки, че основният бизнес на собственика Яков е в съвсем друго направление, но е много успешен, областният управител заяви, че и в това поприще ще успее.
“Нашата цел е да обръщаме специално внимание на децата и младежите. Обещаваме конната база да стане притегателен център за всички”, заяви Величко Яков.
Веднага след прерязването на лентата прабългарската школа за оцеляване “Бага-тур” изнесе уникален спектакъл.
Утре в базата ще се проведат състезания по прескачане на препятствия за наградите на Община Колаяново и фирмите Атаро Клима, Балкан стар и Деликатес-2. В надпреварата ще се включат 26 изявени български състезатели по конен спорт с 52 коня. Състезанието ще започне в 11 ч.

Източник на статията: http://reporter.blog.bg/novini/2012...orgi-gergov-s-krupna-investiciia-v-kon.927572
^^

Село КалояновоИзточник на снимките: http://www.kaloianovo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=173
Червената църква глътна 2,3 млн. Готова е!

http://marica.bg/show.php?id=91612


ПЕРУЩИЦА, Гергана ВАСИЛЕВА, 11 Октомври 2012; 08:52 Видяна 248 пъти, 0 коментара

Раннохристиянската базилика край Перущица, известна сред местните като Червената църква, ще отвори за туристи през ноември. 18-и е датата, когато трябва да приключат реставрацията и изграждането на туристическата инфраструктура, съобщи кметът на града Ради Минчев.

Кметът на Перущица Ради Минчев, снимка от Евгени Цветков

Ремонтните дейности са по проект на стойност 2 304 052 лв., финансира се от Европейския съюз по Оперативна програма “Регионално развитие”, а бенефициент е Министерство на културата.
Усилен труд кипи около реставрацията на оцелелите стенописи в църквата. На място работят реставратори, строители и тежка техника, видя репортерът ни. В момента се изгражда 800-метрова пешеходна зона. Вече е оформена панорамна алея около църквата, която ще бъде осветена с 50 прожектора. Готово е стълбището към вътрешността на базиликата. Укрепена е арката на северната конха, за която имало опасност да се срути. Предстои изграждането на информационен център и оформянето на експозиционно пространство в приемна сграда.
Ремонтните дейности трябва да приключат на 18 ноември и след това ще започне процедура по прехвърлянето є на общината. Интересът на туристите към обекта е много голям и се радвам, че с този проект църквата ще бъде спасена. Ако бяхме изчакали още една тежка зима като предишната, рискувахме да я загубим, обясни кметът на Перущица. Той допълни, че една от амбициите на общината му е да развива културно-исторически туризъм. В тази посока администрацията вече е подготвила няколко проекта за възстановяването на паметниците от Априлската епопея - църквата “Св. Архангел Михаил”. Също Дановото училище, което ще бъде превърнато в картинна галерия и исторически музей.
Цялостна реконструкция на площада на Перущица и превръщането му в център за отдих и култура е другата амбициозна цел на кмета на Перущица и екипа му. Той смята да реализира екстравагантната идея да смени цялостната настилка като гравира с павета Червената църква. Около 200 хил. лв. ще бъдат необходими за това, проектът е готов, остава да бъде само прецизиран.

ЗЛАТО ОТ ГРАДА КРАСИ ЛУВЪРА И ЕРМИТАЖА
Две от общо четирите златни колесници, открити в преддверието на Духова могила, красят Лувъра и Ермитажа. Кметът на Перущица и екипът му проучват различни програми за разработването и превръщането на могилата в един от туристическите обекти за посещение. Още от 1860 г. датира интересът към нея и смятаме да използваме варианти за кандидатстване по норвежка програма, обясни Минчев.


ВЪЗРАЖДАНЕ НА ВИНАРСТВОТО
Освен да се превърне в атрактивна туристическа дестинация, Перущица ще се опита да си върне традициите във винарството.
Около 5 хил. дка са винените лозята в района, повече от половината са застаряващи масиви, уточни Минчев. Той обясни, че на този етап само винарска изба “Пълдин” работи на територията на общината, но е засегната сериозно от кризата. Администрацията вече е влязла във връзка с италианската фирма “Техновитис”, които предлагат вариант да подпомогнат възстановяването на лозовите масиви.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА
С многофункционална спортна зала, подобна на столичната “Арена Армеец”, е на път да се сдобие Перущица. Внесен е вече проект и се очаква одобрението му за финансиране по европрограма. Спортният комплекс се предвижда да бъде на площ от над 7 дка. Залата ще е за 14 вида спорт, сред които футбол, волейбол, хандбал. И не на последно място баскетбол, в който градът има наложени сериозни спортни позиции. Залата ще бъде направена по всички европейски изисквания, с паркинг за 120 коли, 4 съблекални, две от които специално пригодени за хора с увреждания и параолимпийци. ВИП зона, трибуни с 800 места за седящи. Ще е оборудвана със специална система за регулиране на шума и звука.
Според кмета съоръжението ще бъде трамплин за развитието на спорта не само в Перущица, но и в целия регион.

ПЕРУЩИЦА СВЕТВА С ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО
До дни започва изграждането на улично фотоволтаично осветление в градчето. То ще работи с енергия от слънцето и ще намали разходите на общината за електроенергия. Годишно за това тя харчи около 50 хил. лв., а с фотоволтаиците се очаква разходът да бъде сведен до 10-15 хил. лв. Монтирани ще бъдат 500 стълба, ще бъдат обхванати всички улици. Междувременно стана ясно, че в Перущица вече са санирани двете детски градини, спечелени са 1 млн. лв. за обновяване на основното училище. Ремонтните работи ще стартират в началото на лятото догодина. Проектът предвижда външно саниране, смяна на дограма, покривни изолации и смяна на отоплителната инсталация.

Фотографът на храма Славчо Първанов: Двуметров смок пазеше руините на храма
Галина КОНСТАНТИНОВА
Когато за първи път отидох до руините на църквата, достъпът беше изключително труден, а на входа ме посрещна двуметров смок. Това разказа пред “Марица” адвокат Славчо Първанов, който е автор на единствената фотоизложба “Перущица - природно и културно наследство”. Любителят на планината и майстор на фотообектива по професия е адвокат. В свободното си време обаче той обикаля цяла България и търси красиви местности, които да запечата с фотоапарата си.
Знаех за Червената църква край Перущица и реших да я разгледам, разказва адвокатът фотограф Славчо Първанов. По кози пътеки се добрал до руините, които го накарали да затаи дъх. Направил десетки фотографии на базиликата. При едно от пътешествията си до Перущица се запознал с местни хора, които, запленени от таланта му, го поканили да направи фотоизложба на местните красиви забележителности. Малко по-късно адвокатът се прочу със снимката си на язовир “Въча”, която го направи победител в конкурса “Моето чудо”, а друга негова фотография грабна наградата на списание “Нешънъл джиографик” за “Най-красивото място в България”.
Дипломираният юрист и фотограф е заснел повече от 100 000 пейзажа, като за някои от тях е получил и награди. Изложбата за Перущица обаче е сред най-мащабните изяви на Първанов. Тя бе експонирана в зала “Средец” на Министерството на културата в рамките на Европейските дни на наследството и във връзка с изпълнение на съвместен проект на Съвета на Европа и Европейската комисия: План за изпълнение на възстановителни проекти/Оценка на архитектурното и археологическото наследство в Югоизточна Европа, в рамките на Регионална програма за природно и културно наследство в Югоизточна Европа. По този проект е изготвена и предварителна техническа оценка за архитектурния и художествен паметник на културата “Червената черква” в Перущица.
Археологическото значение на комплекс Перущица е в големия брой паметници, свидетелство за почти непрекъснатото обитаване от новокаменната епоха до наши дни, казва адвокат Първанов.
Сега той е на път да реализира друга своя стара мечта - да издаде книга за старите каменни мостове. Имам събрани достатъчно интересни данни, изследвал съм ги лично и имам богат снимков материал, разказва юристът. Интересът му към скалните образувания не е случаен - от тийнейджър е почитател на силните усещания и е ходил на много експедиции с пещерен клуб. Въпреки че е обиколил стотици красиви кътчета, Славчо признава, че най-любимото му място са Родопите.
^^
кой я измисли тази груба стълба отпред?! Загрозява всичко!
Калояново наистина ли е станало град или е недоглеждане?
Град Калояново
Явно е недоглеждане, обърках се понеже е административен център на община Калояново. Не знаех, че село може да е адм. център. Мерси за забележката. :cheers:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Калояново_(Област_Пловдив)
Калояново наистина ли е станало град или е недоглеждане?
^^
Ама моля ви се! ;)
Наистина е странно и твърде неудобно за живеещите в Песнопой, например. Споделяли са ми, че транспортните връзки са... на практика липсващи. Ако нямаш собствен транспорт, може да изгубиш часове и часове, за да се придвижиш на не повече от 20-25 км. Оказва се, че на доста места в страната има нужда от прекрояване на общинското разделение, но като гледам никой няма да се даде нито без бой, нито с бой...
Град Баня, Община Карлово

Оглеждат Баня за почивна база на МоскваОбщина Карлово предлага 17 дка в центъра на града на руснаците

Руснаци заявяват намерение да изграждат почивен дом в Баня, който в следващите години да прерасне в база за отдих на московчани. За да огледа терена и евентуално да сложи началото на преговори с община Карлово, в петък в Карлово като представител на правителството на Москва пристига ръководителят на Московския културно-делови център “Домът на Москва в София” Борис Громов.

Това е вторият опит на Громов да уреди терен за почивна база за московчани в Баня, първият е бил изразен в писмо от 10 март 2010 година, но тогава неговият опит останал без отговор от предходното общинско ръководство, заяви на специална пресконференция по този повод председателят на Карловския общински съвет инж. Стойо Карагенски.

Ако “Домът на Москва в София” успее да постигне определени критерии, инвестицията в Баня може да бъде от клас А и тогава процедурата по закупуване на терена и т.н. ще бъде облекчена, коментира инж. Стойо Карагенски.

Общината има намерение да предложи на руснаците терен от около 17 декара, който се намира в центъра на Баня. Той граничи с главната улица “Липите”, с ул. “Александър Стамболийски” и градския парк на Баня, който е с площ над 220 декара. В същото време минералните извори, чиято вода ще ползват в бъдещия комплекс, са на разстояние от 100 метра до неколкостотин метра от него.

Град Баня е бил избран от Борис Громов и “Домът на Москва в София” заради спецификата на минералните извори, чиято вода е между 37 и 42 градуса. Тя е лечебна за заболявания на опорно-двигателния апарат, за костни болести, както и за неврологични заболявания. В същото време в Баня се намира находище с лечебна кал, която по качества се равнява, а в някои отношения е по-добра, от поморийската. Не на последно място изборът на Борис Громов бил предопределен и от разположението на Баня в идеалния географски център на България.
Ако “Домът на Москва в София” покрие критериите за инвестиция от клас А, общината ще оформи трите парцела, които заедно са 17 декара, в един терен и ще го предложи за продажба на руснаците. Съществува и вероятност общината да обяви конкурс за продажбата на този терен. Тогава процедурата не изключва за него да се състезават и други претенденти, коментира инж. Стойо Карагенски. Засега обаче категорично не се обсъжда създаването на смесено дружество.
Инж. Карагенски допълни, че заедно с Борис Громов в Карлово и Баня в петък пристигат и ръководители на повече от 15 фирми от Карловска община, от Пловдивска област и от Казанлъшка община, които ще обсъждат възможността за създаване на търговски контакти с Москва в областта на парфюмерийната и козметичната промишленост, на винопроизводството и производството на млечни продукти, както и на консервната промишленост.

http://www.marica.bg/show.php?id=91911
Кмет и губернатор организират среща с жителите на Кричим и Устина по проекта за р. ВъчаПреди началото на строително-ремонтните дейности областният управител Здравко Димитров и кметът на община Кричим Атанас Калчев организират среща с жителите на заинтересованите населени места. На нея те ще бъдат запознати с условията и подробностите по изпълнение на проекта.

Срещата ще се проведе в град Кричим, на 23 октомври, от 17.30 часа, в големият салон на НЧ „Пробуда - 1912 г.”

На 15 октомври, областният управител Здравко Димитров подписа договора за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Хидравлични прагове на река Въча в района на помпена станция „Кричим – Устина”.

Фирмата, избрана да извършва изграждането на праговете, е СТРОЙИНЖЕКТ АД – София, представлявана от Катя Попова. Приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 300 000 лева. Инвестиционният контрол ще се осъществява от Областна администрация – Пловдив.

Хидравличните прагове се изграждат с цел да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на Кричим и село Устина през месеците на върхова консумация на вода. Срокът за изпълнение на договора е 49 календарни дни.

Източник: GustoNews

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=22379&FCID=FCd67ff4d3a62c4ce3e3a8359a06547f23
Град Раковски

Фирми от Италия, САЩ, Португалия, Австрия, Германия и България кандидатстват за изграждане на пречиствателна станция и канализация в града

59 млн. лева за интегрирания воден проект на Раковски

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1930056
Рехабилитирани 25 км между Батак и Доспат ще бъдат открити утре

(C) Plovdiv24.bg | Източник: http://news.plovdiv24.bg/390420.html#ixzz2AQGuvirn
Има 2 интересни коментара под статията:
Значи все пак беше нужно Бойко да ги засегне :) Евала!
Kirkov4anin казва:
16.10.2012 в 20:10

Бях на гръцкия участък миналата събота, ей така да видя със собствените си очи, как стоят нещата. Значи има не само 1.5 км да асфалтират, ами целия участък – от начало до край. Просто не са сложили последния 4-ти пласт/износващия/. Защо ли баламосват хората, че имало само километър и половина…
Мантинелите са сложени, остава пътните знаци, осветлението на петте тунела /монтирани са осветителните тела, но още не светят/.Многоизвестното свлачище вече е озаптено. Още месец ще се работи усилено, пък после ще видим как ще стане откриването…
Бахри казва:
18.10.2012 в 8:50

Оставете откриването ама тия дни гледам, вече кърпят новия път Кърджали-Спирка джебел. Това е асфалт на два месеца. Този път няма да изкара зимата, а сме се загрижили за гърците. Гърците нямат дупки по пътищата, ние имаме, благодарение на крадците в общината и парламента. Мирише на престъпление по този път. Някой краде яко.
Завърши строителството на 16 класното училище в Съединениеhttp://marica.bg/show.php?id=92635
В Карлово заработи Дневен център за деца с увреждания

Източник: http://www.plovdivutre.bg/2012/10/25/139641-nov_dom_za_detsa_s_uvrezhdaniaОтвътре изглежда приятно, надявам скоро да имам ходене натам и ще го снимам и отвън, че не открих такива снимки (само 1 табела).
Област Смолян подобрява трансграничните транспортни връзки и комуникации

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1939710
1 - 20 of 518 Posts
Top