SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 31 Posts

·
Registered
Joined
·
8,099 Posts
Discussion Starter · #14 ·
^ 1. ve 2. Etabı bitiyor sadece. Çarpık yerlere böyle projeler yapmaları güzel. Karşıyakanın Kuzeyi ve Örnekköy kendini yeniliyor.

3 ve 4 daha başlamadı galiba

3.Etap4.Etap

 

·
Registered
Joined
·
8,240 Posts
İzmirin Dubaisi :lol:
 
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top