SkyscraperCity banner

21 - 26 of 26 Posts

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,591 Posts
Posumowanie linków

Linki

Serwis Polskie Autostrady - http://www.autostrady.com – tu znajdziesz linki do wszystkich stron o autostradach w Polsce i w Europie .
Serwis Nowe Drogi - http://www.nowedrogi.pl
Prywatny Serwis Łódzkie Autostrady - http://www.lodzkie.autostrady.prv.pl
Encyklopedia Wikipedia o Polskich Autostradach - http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_w_Polsce
Autostrady Wielkopolskie - http://www.autostrada-a2.pl
Portal Drogi - http://www.drogi.com/index.shtml
Strona DTŚ - http://www.dts-sa.pl/
Strona GDDKiA Warszawa - http://www.warszawa.gddkia.gov.pl ( tu znajdziesz linki do pozostałych 16 oddziałów GDDKiA w Polsce )
Prywatny serwis o Polskich Drogach - http://www.przezautaszybe.luna.futuro.net.pl/index1.html
Forum - Tak dla Obwodnicy w Warszawie - http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=23704
Ministerstwo Infrastruktury - http://www.mi.gov.pl/index.php
Serwis budowlany – również dużo informacji o inwestycjach drogowych - http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf[/QUOTE]
Strona o austriackich autostradach: http://members.a1.net/wabweb/index.htm
Zdjęcia z budowy niemieckiej A17: http://bab17.de.vu/[/url [b]Oficjalna strona o czeskich autostradach[/b] [URL=http://ceskedalnice.cz/]http://ceskedalnice.cz/
prywatna strona o czeskich autostradach http://dalnice.com/
ZDM - Zarząd Dróg Miejskich - Warszawa - http://www.zdm.waw.pl/
Strona posła Piechocińskiego - http://www.piechocinski.pl/ - dużo informacji o planowanych drogach - poseł Piechociński jest przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury
Autostrada Małopolska A4 - http://www.autostrada-a4.pl/[/QUOTE]
Strona poznańskiego ZDM-u http://www.zdm.poznan.pl/
Strona Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkichhttp://www.man.poznan.pl/~wzdw/(niedostępna!!!)[/QUOTE]
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT - sporo planów , opracowań i projektów do realizacji - http://www.trakt.pl/index.php
Nowy portal o polskich autostradach - www.autostrady.pl[/QUOTE]
Społeczny i Spontaniczny Komitet Obwodnicy Miejskiej - http://www.siskom.waw.pl/ - wszystko na temat projektowanych dróg i obwodnic w W-wie .
Opis wszystkich systemow numeracji drog na swiecie- http://www.geocities.com/marcelmonterie/
Przebieg drog klasy E i podobnych na innych kontynentach.- http://homepage.mac.com/longueville/
[polski Portal Drogowy - www.edroga.pl - nowo narodzony PORTAL DROGOWY
Infopunkt BRD - Infopunkt BRD- Infopunkt BRD prezentuje problematykę holenderskich zasad Trwałego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TBRD).
Portal - http://www.road.pl/ - calkiem ciekawa strona, zwlaszcza galeria prezentuje typowo polskie klimaty :bash:
Strona Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding SA - http://www.prinz.pl - dużo informacji o budowach na Górnym Śląsku min. A4 , DTŚ .
Magazyn Autostardy - http://elamed.com.pl/autostrady/ - projektowanie i budowa dróg polskich - autostrada,autostrady,autostrady betonowe,budowa autostrad,drogi
Sytuacja pogodowa na drogach Polski
http://www.traxelektronik.pl/pogoda
Internetowa platforma motoryzacyjna - http://www.motogazeta.mojeauto.pl/cms/index.php/14436
ISPA - Funduszy UE (przedakcesyjny instrument strukturalny dotyczacy
poprawy infrastruktury i srodowiska). ang. Instrument of Structural Policies for Pre-Accession).
Prywatny Serwis Autostrady Berlin/Dresden-Wroclaw (A18/A4) - http://mitglied.lycos.de/berlinwroclaw/pl
http://www.mostypolskie.pl/Tematyka - jak w adresie
Strona (w budowie) o drogach szybkiego ruchu i autostradach
http://www.goldenboy.gsi.pl/nowosci.html
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 2000
http://www.siskom.waw.pl/gpr2000.htm
strona ministerstwa transportu federacji Rosji http://www.rosavtodor.ru/doc/fotogalery/template_en_0.htm
Strona o słowackich drogach i autostradach -http://www.ssc.sk/user/view_page.php?page_tag=index
dla wszystkich uczących się i chcących się nauczyć choć trochę na temat dróg, ulic, autostrad, lotnisk, komunikacji zbiorowej i inżynierii ruchu - dużo materiałów:
http://i14odt.iil.pwr.wroc.pl/zdil/materialy.html
Stronka z budowy A113 w Berlinie. http://mitglied.lycos.de/endelvelt/schoefe.html[/QUOTE]
grahttp://www.gry.jeja.pl/budowa,autostrad.html
Świetna strona naszego forumowicza Fairhaira 26 która też jest na swój sposób związana z drogami:http://oprawy.freehost.pl/
Masa dokumentów, analiz i prezentacji o systemach parkowania w europejskich miastach: www.city-parking-in-europe.net
Katedra transportu:
http://www.katedr.republika.pl/gkom.htm http://www.katedr.republika.pl/gmot.htm http://www.katedr.republika.pl/ginne.htm
Tu w Polsce
www.edroga.pl
www.drogi24.pl
http://www.autostrady.elamed.pl/
http://www.worldhighways.com/
http://www.i-b.pl/-----------------------------------------------------------------------------
-A1 Gdansk-Grudziadz www.a1.com.pl
-A1 Gliwice Sośnica - Bełk www.a1.sosnica-belk.pl/
-A1 Świerklany - Gorzyczki http://www.a1.swierklany-gorzyczki.pl/galeria.htm
-A4 Jedrzechowice/Zgorzelec - Krzyzowa www.zgorzelec-krzyzowa.pl
-A4 Rozbudowa węzła Murckowska http://www.wezel-murckowska.pl/
-A4: Balice – Opatkowice www.balice-opatkowice.pl
-A4 Kraków - Szarów http://www.wielicka-szarow.pl/
-A6 Szczecin www.iue.pl/a6
-S7 Bialobrzegi-Jedlinsk www.bialobrzegidk7.pl/
-S7 obwodnica Grojca www.obwodnicagrojca.pl
-S7 Elblag www.Jazowa-Elblag.pl
-S7 Nowy Dwor Gdanski www.kiezmark-jazowa.pl
-S8 Radzymin - Wyszków www.radzymin-wyszkow.pl
-S10 Kobylanka-Lipnik kolo Star. Szcz www.iue.pl/kmz
-S12 most w Pulawach www.pulawymost.pl
-S22 Grzechotki-Elblag www.elblag-grzechotki.pl
-DK25 Konin http://www.nowymost.konin.pl/
- Trasa Kwiatkowskiego http://www.gdynia.pl/news/inwestycje/kwiatkowskiego/4622_37808.html
- DK 51 Barcikowo-Spręcowo i budowy obwodnicy Spręcowa www.barcikowo-sprecowo.pl
- DK 81 Drogomyśl – Harbutowice www.dk-81-drogomysl-harbutowice.pl
 

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,591 Posts
Skróty

A – autostrada tutaj znajdziesz definicje
S – droga ekspresowa
DK – droga krajowa ( jedno lub dwucyfrowe oznaczenie )
DW – droga wojewódzka ( trzycyfrowe oznaczenie )
GP – droga główna ruchu przyśpieszonego – dwujezdniowa - lub jednojezdniowa z szerokimi utwardzonymi poboczami
DTŚ – drogowa trasa średnicowa łącząca Gliwice – Katowice .
Wschodnia GOP – obwodnica obchodząca od wschodu Górnośląski Okręg Przemysłowy – cześć DK1 – częściowo o parametrach S .
POW – południowa obwodnica Warszawy .
OEW – obwodnica etapowa Warszawy – tzw. „zewnętrzny ring”
„berlinka” – spójrz http://www.berlinka.pcp.pl
„gierkówka” – patrz wyżej – droga typu GP - czasami używa się tej potocznej nazwy na trasę "katowicką" nazywaną tak przez warszawiaków - jest to dwupasmowa droga typu GP - wybudowana przy pomocy LWP w latach 1973-76 : W-wa - Katowice . "Katowicka" również nazywana jest trasa Poznan - Katowice przez Poznaniaków :)
WD- wiadukt drogowy
WA – wiadukt autostradowy
MA – most autostradowy
TA – tunel autostradowy
PPO- punkt poboru opłat na autostradzie
MOP – miejsce obsługi podróżnych – wydzielone miejsce na autostradzie pod obsługę podróżnych tj. parking , stacje benzynowe , motele, restauracje i bary , WC .
SPO – stanowisko poboru opłat – przy wjeździe na autostradę na węźle drogowym
OUA – obwód utrzymania autostrady
AW – przedsiębiorstwo Autostrady Wielkopolskie S.A.
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - agencja rządowa zajmująca się budową i utrzymaniem polskich dróg o statusie krajowym .
Dalnice – po czesku autostrada
Autobahn – po niemiecku autostrada
WOW - Wschodnia Obwodowa Warszawy (S17 Marki-Zakręt)
TS - Trasa Siekierkowska
AOW - Autostradowa Obwodnica Wrocławia
RDK - Rejon Dróg Krajowych
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych
IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
AB - Autobahn
BAB - Bundesautobahn
RAB - Reichsautobahn
SOW Sródmiejska Obwodnica Wrocławia
WOW Wschodnia Obwodnica Wrocławia
ZDiK Zarząd Dróg i Komunikacji
W-Z Trasa Wschód-Zachód


--------------------------------------------------------------------------------
klasyfikacji dróg:

- według przynależności:
drogi krajowe (zarządza nimi GDDKiA)
drogi wojewódzkie (zarządza nimi Urząd Marszałkowski poprzez ZDW)
drogi powiatowe (zarządza nimi starosta przez ZDP)
drogi gminne (zarząd gminy)
oprócz tego drogi leśne, zakładowe i prywatne

- według klasy technicznej:
autostrady A
ekspresowe (ruchu szybkiego) S
główne ruchu przyspieszonego GP
główne G
zbiorcze Z
lokalne L
dojazdowe D

- jakie klasy mają:
drogi krajowe - klasa A, S, GP, wyj. G
drogi wojewódzkie - klasa G, Z, wyj. GP
drogi powiatowe - klasa G, Z, wyj. L
drogi gminne - klasa L, D, wyj. Z-----------------------------------------------------------------------------
Ustawy:
. U. Nr 62, poz. 392)
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0392.htm

. U. Nr 43, poz. 430)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0430.htm

. U. Nr 12, poz. 116)
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0116.htm

(Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0735.htm

Akty prawne dot. budowy dróg. Dość B. Ważne:
http://drogownictwo.republika.pl/ zakładka prawo

Tekst jednolity ustawy o drogach publicznych, gdzie znajdziecie m.in. wszelkie definicje drogowe, o których pisałem w tym wątku http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2007/0115.htm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
definicje prędkości:

  • prędkość projektowa - vp (v z indeksem p), parametr techniczno - ekonomiczny, któremu są przyporządkowane graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi; prędkość vp nie jest bezpośrednio związana z vdop (prędkość dopuszczalna); vp zależy od klasy drogi i od ukształtowania terenu i/lub jego zagospodarowania
  • prędkość projektowa - vp (v z indeksem p), prędkość, którą na etapie projektowania przyjmuje się umownie dla ustalenia minimalnych względnie maksymalnych dopuszczalnych wartości geometrycznych dróg; zapewnia ona bezpieczną jazdę pojedynczemu pojazdowi w realnych warunkach ruchu z wyjątkiem gołoledzi; ma aspekt gospodarczy i wywodzi się z przewidywanej funkcji drogi w układzie sieci drogowej z zapewnieniem żądanej jakości przebiegu ruchu
  • prędkość miarodajna - vm (v z indeksem m), jest równa kwantylowi prędkości rzeczywistych v85 (v z indeksem 85) samochodów osobowych w ruchu swobodnym na czystej i mokrej nawierzchni, wyznacza się ją przy pomocy algorytmu i wykresów, musi spełniać poniższe warunki:
    vm = vp + 10 [km/h] dla vp > 100 [km/h]
    vm = vp + 20 [km/h] dla vp =< 80 [km/h]
  • kwantyl prędkości v85 (v z indeksem 85) - prędkość w ruchu swobodnym, której na suchej nawierzchni nie przekracza 85% jadących wszystkich pojazdów (samochodów osobowych) bez utrudnień ze strony innych użytkowników
  • prędkość dopuszczalna - vdop (v z indeksem dop), największa dopuszczalna prędkość, z którą pojazdy mogą się poruszać
  • oprócz tego prędkość chwilowa vt, prędkość jazdy vj, prędkość komunikacyjna vk (określa sprawność sieci drogowej), prędkość operacyjna, prędkość środowiskowa, prędkość średnia (przyjmuje się v50), prędkość minimalna vmin (przy zatorach), prędkość w ruchu swobodnym wyjściowa vswo, prędkość w ruchu swobodnym rzeczywista vswr, kwantyl prędkości v50 (mediana prędkości), kwantyl prędkości v15
Żyjecie?


autostrada - (ang. motorway, highway) droga przeznaczona do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługująca przyległego terenu, charakteryzująca się tym, że:
* ma co najmniej 2 jednokierunkowe jezdnie trwale rozdzielone pasem dzielącym
* ma przekrój 2x2, 2x3 lub 2x4 (rzadko)
* krzyżuje się z innymi drogami i trasami w różnych poziomach
* wjazdy i wyjazdy są możliwe tylko na węzłach
* ma pasy awaryjne służące do zatrzymania i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych oraz opaskę prowadzącą przy pasie dzielącym
* jest wyposażona w MOPy przeznaczone wyłącznie dla jej użytkowników
* jest ogrodzona
* jest oznakowana znakiem D-9 "autostrada"

droga ekspresowa - (ang. expressway), także droga szybkiego ruchu, droga przeznaczona do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługująca przyległego terenu, charakteryzująca się tym, że:
* może mieć dwie nie mniej niż dwupasowe, jednokierunkowe (2x2, 2x3), trwale rozdzielone pasem dzielącym jezdnie lub jedną jezdnię dwukierunkową (1x2)
* krzyżuje się z innymi drogami i trasami w różnych poziomach, ale może też mieć skrzyżowania w jednym poziomie (dotyczy dróg niższych klas - GP, G, Z)
* wjazdy i wyjazdy są możliwe tylko na węzłach lub skrzyżowaniach
* ma pasy awaryjne służące do zatrzymania i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych, wyjątkowo dopuszcza się zatoki awaryjnego postoju
* jest wyposażona w MOPy przeznaczone wyłącznie dla jej użytkowników
* jest oznakowana znakiem D-7 "droga ekspresowa"

Różnice pomiędzy autostradą A, a drogą ekspresową S:
* szerokość pasów ruchu: A - 3,75 m (3,50 m w terenie zabudowanym), S - 3,50 m
* prędkość projektowa: A - 120 km/h, 100 km/h (80 km/h w terenie zurbanizowanym), S - 120 km/h, 100 km/h, (80 km/h, 70 km/h, 60 km/h w terenie zabudowanym)
* maksymalna długość odcinka prostego: A - 1500 m do 2000 m, S - 1000 m do 2000 m
* pochylenia podłużne: A - do 4%, S - nawet do 8%
* różne wartości graniczne promieni łuków poziomych i pionowych
* różne szerokości poboczy, pasów dzielących i pasów awaryjnych
* komunikacja miejska: A - zakaz ruchu, S - ruch dozwolony, wydzielone zatoki
* skrzyżowania i węzły: A - tylko węzły, S - dopuszcza się skrzyżowania (także ronda na końcu drogi ekspresowej)
* ogrodzenie: A - tak, S - nie
* odległości między węzłami w terenie zabudowanym: A - powyżej 5 km, S -
powyżej 3,5 km (wyjątkowo dopuszcza się jak dla GP - powyżej 1,5 km)
* przeciętny koszt budowy: A - wyższy, S - niższy
* oznakowanie innymi znakami
 

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,591 Posts
Definicje:

dwupasmówka - ( pol./ pot.) - droga o dwóch jezdniach rozdzielonych trwale pasem dzielącym (trawnik, kostka brukowa lub bariera energochłonna/betonowa)

dwupasmówka - (drog.) - droga o dwóch pasach ruchu, po jednym pasie na kierunku ruchu, jednojezdniowa .

droga dwujezdniowa - (drog.) - droga o dwóch jezdniach rozdzielonych trwale pasem dzielącym, każda jezdnia posiada 2, 3, 4 lub więcej pasów ruchu, wyjątkowo po jednym pasie ruchu na kierunku[/QUOTE]

dwupasmówka - droga o dwóch jezdniach rozdzielonych trwale pasem dzielącym, każda jezdnia posiada 2 pasy ruchu

trzypasmówka - droga o dwóch jezdniach rozdzielonych trwale pasem dzielącym, każda jezdnia posiada 3 pasy ruchu

droga - liniowa budowla, łącząca określone miejsca w terenie, przeznaczona do ruchu i awaryjnego postoju pojazdów samochodowych

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi teren przeznaczony do umieszczenia w nim drogi, urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochrony środowiska, a także zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi, minimalna odległość granicy pasa drogowego od przeciwskarpy rowu wynosi 0,75 m (drogi klasy GP, G, Z, L, D) i 2 m (drogi klasy A, S)

dostępność do drogi - cecha charakteryzująca zakres i częstość połączeń tej drogi z innymi drogami oraz zakres obsługi bezpośredniego otoczenia

jezdnia - część korony drogi, przeznaczona do ruchu pojazdów samochodowych

pobocze - część korony drogi przyległa do jezdni, składająca się z pasa awaryjnego o nośności wystarczającej do postoju i ruchu pojazdów oraz gruntowego pobocza; wyjątkowo pas awaryjny może być zastąpiony opaską i zatokami awaryjnego postoju; na gruntowym poboczu umieszcza się znaki drogowe i urządzenia zabezpieczenia ruchu

pas awaryjny - część pobocza służąca do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych

pas dzielący - część korony drogi stanowiąca fizyczne rozdzielenie jezdni przeznaczonych dla przeciwnych kierunków ruchu (pas dzielący środkowy) lub różnych funkcjach (pas dzielący boczny)

korona drogi - część drogi obejmująca jezdnię (jezdnie), opaski, pas dzielący i pobocza, a w miarę potrzeb również inne elementy, jak np.: boczne pasy dzielące, zatoki autobusowe przy drogach klasy S

droga zbiorcza - element drogi o ograniczonej dostępności lub samodzielna droga publiczna przeznaczona do bezpośredniej obsługi przyległego terenu

skrzyżowanie - przecięcie lub połączenie dróg w jednym poziomie umozliwiające pełny lub częściowy wybór kierunku jazdy

węzeł - krzyżowanie się lub połączenie dróg w różnych poziomach zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy

przejazd - krzyżowanie się drogi z inną drogą, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy, lub z linią kolejową; przejazdy dla dróg klasy A i S mogą być tylko różnopoziomowe

przejście dla pieszych - miejsce przekraczania drogi przez pieszych, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych, przejście podziemne, przepust

most - budowla lub obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego ponad przeszkodą wodną

wiadukt - budowla lub obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego ponad przeszkodą lądową

estakada - budowla lub obiekt inżynierski, którego głównym celem jest podniesienie niwelety ciągu komunikacyjnego ponad istniejący teren

tunel - budowla lub obiekt inżynierski, której celem jest prowadzenie ciągu komunikacyjnego pod lub przez przeszkodę

przepust - niewielkich rozmiarów obiekt mostowy służący do przeprowadzenia cieku wodnego przez korpus nasypu bez przerywania jego ciągłości

miejsce obsługi podróżnych (MOP) - wydzielony w pasie drogowym - poza koroną drogi - teren, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz urządzenia dla zaspokajania potrzeb podróżnych

stacja poboru opłat (SPO) lub punkt poboru opłat (PPO) - specjalnie urządzone miejsce na drodze lub węźle służące do pobierania opłat za przejazd

budowa drogi - wykonanie nowego połączenia drogowego między określonymi miejscami w terenie

modernizacja drogi - wykonanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi


pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą

droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym

ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe

torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy

jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów

chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie

zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

skrzyżowanie dróg publicznych:
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy)

droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi

autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady

drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową

obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę

tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne

przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi

konstrukcja oporowa - budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu

budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę

przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego

remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym

utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej

ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu

zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę

dostępność drogi - cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy

pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi

Skrajnia drogowa - powierzchnia prostopadła do osi drogi, w której muszą się zmieścić obrysy zewnętrzne pojazdów, rowerzystów, pieszych i tramwajów. W obrębie skrajni nie mogą się znajdować budynki, drzewa, ani żadne urządzenia oprócz barierek ochronnych.
------------------------------------------------------------------------


Mieszanki do nawierzchni dzielimy na dwie grupy:

- mieszanki typu betonowego - o ciągłym uziarnieniu, tzn. z zawartością wielu frakcji kruszywa (przyrost ziaren jest stopniowy)

- mieszanki typu makadamowego - o nieciągłym uziarnieniu, tzn. z zawartością małych i dużych frakcji kruszywa (bez frakcji pośredniej) - (przyrost ziaren nie jest stopniowy)


Mieszanka SMA - jest to mastyks grysowy, zaliczany do mas typu makadamowego. SMA stosowana jest głównie do wykonywania warstw ścieralnych (wierzchnich).

Charakterystyka:

Zawartość frakcji grysowej (powyżej 2mm) wynosi 70-80%.

Duża zawartość wypełniacza tworzy tzw. mastyks, który wypełnia przestrzenie między grysami. To daje szczelność mieszanki.

Grysy opierając się na sobie i klinując, tworzą bardzo stabilny szkielet. To z kolei daje dużą odporność mieszanki na koleiny.

Aby tak duża ilość asfaltu i wypełniacza nie spłynęła z grysów potrzebny jest stabilizator, czyli coś co utrzyma mastyks na powierzchni grysów.

Stabilizację można osiągnąć trzema metodami:

1. Zastosowanie asfaltu o dużej lepkości w wysokiej temperaturze; wyższa lepkość powoduje mniejszą podatność asfaltu na spływanie z kruszywa,

2. Zastosowanie stabilizatora, który zwiąże część asfaltu,

3. Zastosowanie metod 1 i 2 jednocześnie.

Zalety SMA:

- odporność na deformację (koleinowanie), która może być nawet 4 krotnie większa niż w przypadku masy mineralno - bitumicznej typu betonowego.

- zwiększona trwałość (zapobiega ścieraniu nawierzchni pod wpływem działania opon)

- wysoki wskaźnik szorstkości (po opadach deszczu nie występuje cienka warstwa wody, ponieważ znajduje się ona w mikrokanalikach, otaczajacych wystające ziarna grysu)

- zmniejszenie hałasu (wynosi wg badań 2,7-5,3 dB)

W zależności od rodzaju materiałów użytych w poszczególnych warstwach kontrukcji, nawierzchnie dzieli się na:

Podatne
– w których warstwy zostały wykonane bez użycia spoiw hydraulicznych, tzn. bez cementu lub wapna.

Sztywne – wykonane z betonu cementowego na podbudowie z kruszywa lub stabilizowanej cementem,

Półsztywne – w których warstwy podbudowy zostały wykonane z chudego betonu lub stabilizacji cementem, a warstwy górne są asfaltowe.

IRI [International Roughness Index] międzynarodowy wskaźnik równości, który jest miarą średniego nachylenia wyprostowanego profilu drogi mierzonego systemem wzorcowym poruszającym się po ocenianym profilu. Wyrażany w mm/m lub m/km

I w zależności od stanu technicznego nawierzchni (dobry, zadowalający, krytyczny), klasy drogi i elementu nawierzchni przyjmuje się różne graniczne wartości. Np. dla A, S, GP, G (pas zasadniczy) wskaźnik IRI powinien być < 3,2 mm/m - przy PUN-D (co znaczy poziom utrzymania nawierzchni dobry)
 

·
Registered
Joined
·
1,593 Posts
-A1 Gdansk - Toruń http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=565578&page=2www.a1.com.pl
-A1 Toruń - Kowal http://www.a1torun-kowal.pl/
-A1 Kowal - Stryków http://www.a1kowal-strykow.pl/
-A1 Węzeł Stryków www.wezel-strykow.pl
-A1 Stryków - Tuszyn http://www.a1.strykow-tuszyn.pl/
-A1 Pyrzowice - Sośnica http://www.a1-pyrzowice-sosnica.pl/
-A1 Sośnica - Bełk www.a1.sosnica-belk.pl/
-A1 Bełk - Świerklany www.belk-swierklany.pl
-A1 Świerklany - Gorzyczki http://www.a1.swierklany-gorzyczki.pl/galeria.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------
-A2 Świecko - Nowy Tomyśl http://www.autostrada-a2.pl/
-A2 Stryków - Konotopa http://www.a2strykow-konotopa.pl/
-A2 Obw. Mińska Maz. http://a2obwodnica-minska.pl/index.html
-S2 POW (Konotopa-Puławska)http://www.s2konotopa-lotnisko.pl
-S2/79 POW http://www.s2-s79.pulawska-marynarska.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-S3 Szczecin - Gorzów http://szczecin-gorzow.pl/
-S3 Obw. Miękowa http://www.obwodnica-miekowo.pl/
-S3 http://www.drogas3.pl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-A4 Jedrzechowice/Zgorzelec - Krzyzowa www.zgorzelec-krzyzowa.pl
-A4 Rozbudowa węzła Murckowska http://www.wezel-murckowska.pl/
-A4 Balice – Opatkowice www.balice-opatkowice.pl
-A4 Kraków - Szarów http://www.wielicka-szarow.pl/
-A4 Szarów-Tarnów http://www.a4szarow-krzyz.pl
-A4 Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny www.a4-s19rzeszow-zachod-swilcza.pl
-A4 Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschódhttp://www.a4rzeszow-centralny-wschod.pl/
-A4 Jarosław - Korczowa http://www.a4jaroslaw-korczowa.pl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-S5 Stryszek - Białe Błota www.wezel-stryszek-bialeblota.pl
-S5 Wschodnia Obw. Poznania http://www.s5-gniezno-poznan.pl/index.html
-S5 Rawicz - Bojanowo http://www.s5-rawicz-bojanowo.pl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-S6 Obw. Słupska http://slupsk.gdansk.gddkia.gov.pl
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-S7 A1 - Koszwały (POG) http://www.poludniowaobwodnicagdanska.com.pl/
-S7 Elbląg - Kalsk http://elblag-kalsk.pl/
-S7 Kalsk - Miłomłyn http://www.s7kalsk-milomlyn.pl/
-S7 Olsztynek - Nidzica http://s7.olsztynek-nidzica.zaprojektuj-zbuduj.pl/
-S7 Grójec - Białobrzegi http://www.grojec-bialobrzegi.pl
-S7 Skarżysko - Występa http://www.s7-skarzysko-wystepa.pl
-S7 Obw. Kielc http://www.s7-obwodnicakielc.pl/
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-A8 obwodnica Wrocławia http://www.obwodnica-wroclawia.pl/
-S8 Radzymin - Wyszków www.radzymin-wyszkow.pl
-S8 Konotopa - Prymasa Tysiąclecia http://s8.konotopa-prymasa.pl
-S8 Modlińska - Marki http://www.s8modlinska-marki.pl/
-S8/DK63 Obwodnica Zambrowa http://www.obwodnica-zambrowa.pl/index.php?p=glowna
-S8 Piotrków Tryb. - Rawa http://s8.lodz.zaprojektuj-zbuduj.pl/index.html
-S8 Rawa Maz - granica woj. http://www.s8.rawa-granica.pl/
-S8 granica woj. - Radziejowice http://www.s8radziejowice.pl/
-S8 Wrocław - Syców http://s8-wroclaw-sycow.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-S11 Zachodnia Obwodnica Poznań (odcinek I) http://www.s11-zlotkowo-rokietnica.pl/index.html
-S11 Zachodnia Obwodnica Poznania http://www.s11-zo-poznan.pl/index.html
-S17 Kurów - Lublin -Piaski http://www.s17lublin.pl/
-S19 Obwodnica Kocka www.obwodnica-kocka.pl
-S19 Stobierna - Rzeszówhttp://www.s19-stobierna-rzeszow.pl/pl
-DK50 Obwodnica Żyrardowa http://www.obwodnicazyrardowa.pl/
-S61/DK8 Obwodnica Augustowa http://obwodnica-augustowa.pl/
-S69 Obwodnica Bielska-Białej http://www.obwodnica-bielska-bialej.pl
-S69 Bielsko-Biała - Żywiec http://s69-bielsko-zywiec.pl/
-S74 Wylotówka z Kielc http://www.kielce-s74.pl/aktualnosci-galeria
-DK74 Obwodnica Kraśnika www.obwodnica.krasnik.pl
-DK 51 Barcikowo-Spręcowo i budowy obwodnicy Spręcowa www.barcikowo-sprecowo.pl
-DK 77 Nowy most w Sandomierzuhttp://www.sandomierzmost.promost.pl/
 

·
Moderator
Joined
·
10,980 Posts
Załączam słowniczek skrótów w kontekście dróg trójmiejskich:

OT / ZOT - Obwodnica Trójmiasta czyli Zachodnia Obwodnica Trójmiasta (S6)
OMT - Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (S7)
OPAT - Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej
POG - Południowa Obwodnica Gdańska (S7)
TL / TK - Trasa Lęborska, czyli Kaszubska (S6); TK czasami oznacza też Trasę Kwiatkowskiego
TS - Trasa Sucharskiego lub Słowackiego (zależnie od kontekstu)
WZ - Trasa WZ, czyli Aleja Armii Krajowej
DC - Droga Czerwona
DZ - Droga Zielona
DR - Droga Różowa
NW - Nowa Wałowa
PP - Podwale Przedmiejskie
NP - Nowa Politechniczna
NS - Nowa Spacerowa lub Nowa Słowackiego (zależnie od kontekstu)
SS - Stara Słowackiego
 
21 - 26 of 26 Posts
Top