SkyscraperCity Forum banner

Spitstarief ov vanaf 2009 10% hoger

2283 Views 28 Replies 17 Participants Last post by  utrecht
Spitstarief ov vanaf 2009 10% hoger

Met het openbaar vervoer reizen tijdens de spitsuren zal vanaf 2009 gemiddeld tien procent duurder worden. Het reizen buiten de spits wordt echter twintig procent goedkoper. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Hypercube in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De differentiatie in prijzen wordt mogelijk gemaakt door de invoering van de OV-chipkaart.

Door de spitsuren duurder te maken, hopen de OV-bedrijven de reizigers meer te spreiden over de dag. Dit zou dan weer leiden tot kostenbesparingen. Met strippenkaarten kon een dergelijk systeem nooit ingevoerd worden, en de NS kent momenteel alleen een kortingstarief voor na 9 uur 's ochtends.

De prijsverhoging voor de spits zal gepaard gaan met een verlaging van de prijs in de daluren, omdat de OV-bedrijven hebben beloofd de invoering van de chipkaart niet te gebruiken voor prijsverhogingen. De door het onderzoeksbureau berekende twintig procent korting is gebaseerd op het feit dat er in de daluren minder mensen reizen dan in de spits.

Of de maatregel een groot effect zal hebben, betwijfelt het onderzoeksbureau. "Uit onderzoek blijkt dat een verhoging met 10 procent het aantal reizigers met 1 procent doet afnemen in de spits", aldus een woordvoerder.

De invoering van het spitstarief zal overigens in ieder geval nog tot 2009 op zich laten wachten. Pas dan zal de chipkaart in het hele land zijn ingevoerd, en pas dan mogen de OV-bedrijven de prijzen gaan veranderen.

bron: www.fok.nl
See less See more
1 - 20 of 29 Posts
Door de spitsuren duurder te maken, hopen de OV-bedrijven de reizigers meer te spreiden over de dag.
Door de spitsuren duurder te maken, hopen de OV-bedrijven de reizigers de auto in te jagen, zullen ze zeker bedoelen :eek:hno:
Maak jij ff gebruik van je monopoly,allemaal de auto in!!
Hier begrijp ik het doel ook niet echt van. Juist tijdens de spits is het OV toch het nuttigst in verband met filebestrijding? Erg vreemde maatregel als je het mij vraagt.
Komt op mij een beetje over als rekeningrijden in de trein. Ik neem aan dat men juist in de spits wil dat er minder mensen de auto pakken en meer mensen het OV. Door zo'n prijsstijging zullen automobilisten helemaal geneigd zijn lekker hun vertrouwde auto te pakken. Zelfs als het rekeningrijden voor automobilisten wordt ingevoerd blijft het door deze prijsstijging gewoon aantrekkelijker om lekker de auto te pakken.
See less See more
Als ik er op achteruit ga pak ik de auto in plaats van de trein die ik nu elke dag pak. Ze kunnen me wat.
jullie hanteren een andere redenatie. Jullie redeneren vanuit de maatschappij. De NS vanuit eigen bedrijfsperspectieven en daarvoor is het interresanter om reizigers vanuit de spits de dal in te krijgen zodat de capaciteit beter benut kan worden. Overigens heeft de NS in de spits nauwelijks nog capaciteit dus vind ik dit een heel begrijpelijke maatregel. Het heeft geen nut om in de spits automobilisten te trekken want de treinen zitten dan al vol. Waarom denk je dat de NS zich in commercials richt op de recreatieve reizigers....
See less See more
Ik denk dat de NS er geen flikker aan heeft om minder forensen in de trein te krijgen. Ze gaan nou echt niet later of vroeger naar hun werk omdat dat goedkoper is. Ze pakken nou allemaal mooi de auto.

Of is het nou de bedoeling op termijn de trein alleen nog te gebruiken voor dagjesmensen?
Wat Jaxx zegt klopt natuurlijk wel. In de spits zit de trein toch al vol. Dan zitten de cashcows in je trein. De klanten die ze verliezen in de spits komen er na de spits toch wel bij met die 20% korting.
Het reizigersaantal van de trein groeit zowiso behoorlijk dus die reizigers die ze zouden verliezen worden op deze manier weer gecompenseerd. dat betekend dus minder (piek)capaciteit en een betere benutting in de dal. Ofwel geld voor de NS. Prima toch, zo ga je tenminste zakelijk om met de capaciteit die je hebt. Zouden ze op het wegennet ook eens moeten doen, maar dat durft de overheid al jaren niet door te zetten....
See less See more
Hoe kun je nu het dal en het spitsuur gaan verdelen .
Als juist het spitsuur onstaat door een dal ???

Dan is straks of niks een spitsuur en of niks een dal ........als hun het zo voor elkaar willen krijgen .

Dit alles nog los van het feit dat het spitsuur gebasseerd is op het feit dat dan de meeste mensen naar hun werkplek en of school moeten gaan .
Dus dan moeten eerste de werktijden aangepast worden als ze dit willen bereiken .


De NS een vervoersmaatschappij zonder gedachte :( .
See less See more
Het is dan ook een doorzichtige manier van de OVbedrijven om meer geld te verdienen. Geef ze eens ongelijk. Als ik bakker was zou ik de prijs van brood ook hoger maken als meer klanten die prijs er voor over hebben ;)
Niet als die bakker verantwoordelijk is voor de doorstroming van vele andere instellingen .
Dus je hebt liever een duur verkocht brood ...zodat je de andere produkten minder verkoopt .
Dan gewoon een goed en betaalbaar brood zodat je 2 vliegen in 1 klap hebt zodat je ook nog misschien iets extra's verkoopt ?
Dat extra levert je ten eerste meer arbeid op ..............dat levert weer tot meer werk ......meer werk levert meer arbeiders op ..........meer arbeiders leiden weer tot meer koopkracht .....meer koopkracht resulteerd in meer verkoop van broodjes en dergelijke bakkerswaren .

Dit hele probleem speelt zich in Nederland nu af maar dan andersom .
See less See more
schijt aan heel dat ov. ik ga er toch nooit mee.
Invisible, jij gaat er nog steeds vanuit dat mobiliteit voor iedereen een recht is. Ik zie het liever als een product of dienst. Ofwel betalen voor het gebruik ervan. Zolang we mobiliteit als een recht blijven zien zal het nooit te beheersen zijn, want geef mensen 1 vinger en ze nemen de hele hand. Ofwel geef mensen een extra rijstrook of een extra trein en dit gaat aan het eigen succes ten onder..
See less See more
Ik eet voortaan wel vlees in plaats van brood.
'ov-tarief tijdens spits 10% hoger'

heel verstandig... :eek:hno:
Volgens mij is de gedachte om in de spits een hoger bedrag te vragen niet zo gek. Twee redenen:

1. Waar meer vraag is en schaarste (al door meerderen benoemd) stijgen prijzen (basis economie).

2. Mobiliteit lijkt vrij inelastisch te zijn voor prijsstijgingen. Nou is het waarschijnlijk wel zo dat als iemand in de portemonnaie voelt dat de trein duurder wordt, hij/zij eerder over zal stappen op de auto dan andersom. Maar het is de vraag óf die persoon dat in de portemonnaie voelt. Een groot deel van de spitsreizigers zijn abonnementshouders (busabo, treinabo (in al zijn varianten) of combinaties daarvan, waaronder de OV-Studentenkaart). Het gros van deze kaarten wordt niet direct door de gebruikers ervan, maar door externe financierders betaald, zoals de baas en de IB-groep alias het Ministerie. Deze groep reizigers zal haar reisgedrag niet aanpassen. Dan hou je nog een groep over die wel direct zelf een duur kaartje/ aantal strippen moet betalen. Daarvan bestaat ook weer een deel uit recreatief verkeer dat direct naar de daluren zal schuiven zodra het hen te duur wordt. Een zelfde verschuiving vond plaats bij de invoering van de voordeelurenkaart. Tot slot is er nog een (volgens mij) relatief kleine groep (ik schat zo'n 5-10%) die alles zelf betaalt en op die tijden moet reizen. Een deel daarvan zal blijven reizen per trein en een deel minder vaak of niet.
See less See more
Ik heb een abonnement, maar krijg gewoon een vaste vergoeding; die gaat vast niet omhoog als de prijzen gaan stijgen.
Economisch gezien vind ik het ook helemaal niet zo gek om te gaan differentieren naar tijd (en wat mij betreft ook plaats).
Wel vind ik dat naar sommige reizigersgroepen nog eens goed moet worden gekeken. Het kan bijv. niet zo zijn dat studenten er maar op los reizen en zo de plaatsen bezet houden van de economisch actieven.
Ik ben zelf ook nog student, en reis zelf ook heel wat, maar ik beschouw dat wel als een luxe. Op een gegeven moment mag van een student best gevraagd worden om wat dichter bij de studieplaats te gaan wonen. Vrij reizen door heel NL is voor mij al helemaal een raadsel. Dat kost echt veel belastingeld, dat beter in beter onderwijs kan worden gestoken, zodat er bijv. niet werkcolleges wegbezuinigd worden.
See less See more
1 - 20 of 29 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top