SkyscraperCity Forum banner

Sprzedaż lokomotyw w Maroko / Sale of locomotives to Morocco

23329 Views 24 Replies 10 Participants Last post by  Gadiri
Hello to SSC polish forumers :wave:

Morocco has bought Kolmex (E-1010 maybe) and Fablox (DG-220 maybe) to Poland.

Someone has some informations (year, number, price ...) and pictures ?

Thank you in advance :eek:kay:

-----------------------------------------------------------------
(Google translate)

Cześć członków Polska SSC :wave:

Maroko Kolmex kupił (E-1010 może być) i Fablox (DG-220 może być) do Polska.

Ktoś ma jakieś informacje (roku, liczby, ceny ...) i zdjęcia?

Z góry dziękuję :eek:kay:
1 - 20 of 25 Posts
3
Hello to SSC polish forumers :wave:

Morocco has bought Kolmex (E-1010 maybe) and Fablox (DG-220 maybe) to Poland.

Someone has some informations (year, number, price ...) and pictures ?

Thank you in advance :eek:kay:

-----------------------------------------------------------------
(Google translate)

Cześć członków Polska SSC :wave:

Maroko Kolmex kupił (E-1010 może być) i Fablox (DG-220 może być) do Polska.

Ktoś ma jakieś informacje (roku, liczby, ceny ...) i zdjęcia?

Z góry dziękuję :eek:kay:
1. Fablok:

  • 1932 12 steam locomotives of 141 CFM type for Society of French Railways in Marocco.  • 1973 - 1975 37 locomotives of Ls-800/6D-M type for Marocco2. Pfawag

  • 1976 23 locomotives for Marocco
See less See more
2
Thank you so much. :)
No news about a delivery in 2007 (prices ...) ?

Someting like a "Modernizacja lokomotywy serii ST44"
http://www.kolmex.com.pl/kolmexsa/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=86&lang=en
See less See more
Wow, real beauties. Are these babies still in service in Maroco?
Te SM42 wkrótce mają przyjechać do Oleśnicy na naprawę główną.
Warto też dodać że trzy lokomotywy serii E1000 wróciły do Polski odkupione od ONCF przez CTL Rail i są eksploatowane jako ET22 R001-R003.

No a jedna z DG200 nawet zagrała w filmie "Klejnot Nilu":)
I come back after a busy time.

Wow, real beauties. Are these babies still in service in Maroco?
I guess that if ONCF bought 3 in 2007 for pieces, this is because E-1000 are stil in service. It seems to be use for freight phospahtes trains on secondary lines (Ben Guerir - Safi and Khouribga - El Jadida) because there are co-co and slow.

But I didn't found an article of newspaper about that.:eek:hno:
3
Wypalacz Rafał;67706855 said:
Warto też dodać że trzy lokomotywy serii E1000 wróciły do Polski odkupione od ONCF przez CTL Rail i są eksploatowane jako ET22 R001-R003.

No a jedna z DG200 nawet zagrała w filmie "Klejnot Nilu":)
Thanks for the references. :eek:kay:


http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_ET22http://en.wikipedia.org/wiki/PKP_class_ET22
See less See more
Byki” w Maroku W latach 1971÷1989 Pafawag wyprodukował imponującą w skali światowej liczbę lokomotyw serii 201E. Odmianę o symbolu 201Eg, będącą wersją lokomotyw ET22, w ilości 23 sztuk wyeksportowano w latach 1975÷1976 do Królestwa Maroka. 14 sztuk z przekazanych lokomotyw jest eksploatowana do dzisiaj. Marokańskie ET22 na kolejach ONCF noszą oznaczenie E1001 i są obecnie najstarszymi z eksploatowanych tam elektrowozów. Wyprodukowane we Wrocławiu lokomotywy są przeznaczone do obsługi ruchu towarowego i można je spotkać na niemal całym odcinku głównej kolejowej magistrali ONCF, aż po jej południowy kraniec - historyczny Marrakech. Ponieważ warunkiem kupna przez Maroko serii 201Eg było spełnienie wymogów UIC, Pafawag dokonał szeregu zmian konstrukcyjnych tych elektrowozów. Opis tych zmian wraz z ciekawymi zdjęciami elektrowozów 201Eg z Maroka prezentujemy na stronach 48÷51.
http://www.kmd.pl/5_2002.php
Polski tabor w Maroku

1. Przeróbki były fabryczne (typ 201Eg)
2. Zakres zmian (na tyle ile pamiętam):
-obniżenie dachu i inna zabudowa urządzeń na dachu (inna skrajnia taboru)
- pantografy połówkowe
-inny układ żaluzji (więcej)
-skuteczniejsze filtry przeciwpyłowe
-stanowisko mechanika po lewej
-brak narożnych okienek
-klimatyzacja kabin
3. Z 23 lokomotyw wyeksportowanych do Maroka (1975-1976) do dziś jako E1001 jeździ zdaje się 14.
Stonki zakupione w latach 1973-1975 w ilości 37 sztuk (ozn. marokańskie DG200) też nadal jeżdżą... OIDP (nie mam teraz w pobliżu materiałów), to DG200 jest identyczna pod względem konstrukcyjnym z naszą stonką
.


Jak napisał Meggido kilka lat temu 3 marokańskie byki ściągnął do Polski CTL. Po rekonstrukcji wyglądają jak każdy inny byczek (ET22-R001, R002, R003)

Artykuł o eksportowanych do Maroka lokomotywach był w Kolejach Małych i Dużych nr 5/2002 W Świecie Kolei 5,6,7/2004 była seria artykułów o kolejach ONCF, z kilkoma ciekawymi zdjęciami (w tym wyeksportowanych lokomotyw)
http://forumtt.pl/viewtopic.php?t=3383
2
ONCFME_1000.jpg (86638 bytes)

Pafawag / Kolmex 4000HP 3KvDC Co-Co
ONCFM Class E-1000 Loco No E-1003
At Casablanca hauling a dead BRUSH diesel locomotive to join a hopper wagon freight. 22.07.1999
© Mark.J.T.Bowman
([email protected])http://www.railfaneurope.net/pix/ne/Morocco/electric/1000/pix.html
See less See more
ONCF_E-1018_Sidi_El_Aidi.jpg (84525 bytes)

ONCF E-1018 is seen with a local freight train at Sidi El Aïdi junction on the 5th of June 2000. From the 23 locos built by Pafawag and Dolmel of Wroclav, only 12 are actually in service. They are used on local freight trains and for service trains. They are similar to the PKP series ET 22 but have stainless body and are a little bit lower to conform with ONCF gauge.
Photo and scan <[email protected]>

http://www.railfaneurope.net/pix/ne/Morocco/electric/1000/pix.html
See less See more


http://www.flickr.com/photos/[email protected]/2370927765/

CTL ET22-R001 , Czernica Wrocławska 29.03.2008

CTL coal train slowly rolling along the tiny Czernica Wrocławska station

Engine's assigment history:
ET22-R001 is a part of short export series of 201E for Morocco
08.07.2004 - bought by CTL from Moroccan Railways. ex ONCF E1003
Morocco bought them to Poland, and Poland to Morocco (but less). :nuts:
See less See more
^ Well, it's not very surprising. Also Polish electric multiple units (http://en.wikipedia.org/wiki/PKP_class_EN57 http://en.wikipedia.org/wiki/PKP_class_EN71) after 40-yr service in former Yugoslavia states are coming back, they are modernized in Poland and used by our train operators with prospects for next 20-30 years in service. :nuts:
ET22-R002 CTL LOGISTICS [HD]

ET22-R002 w malowaniu CTL z pociągiem towarowym.
Co ciekawe lokomotywa ta była na stanie kolei marokańskich gdzie była oznaczona jako : ONCF E1018

Kędzierzyn-Koźle, 5.11.2011

ET22-R002 at painting CTL with a freight train.
Interestingly, this locomotive was on the other hand, the Moroccan state where it was marked as: ONCF E1018

Kędzierzyn-Koźle, 5.11.2011

w wątku dot. portu w Szczecinie przewija się kwestia polskich lokomotyw z Maroka, które powróciły/przypłynęły do macierzy :)
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=256107&page=70
w wątku dot. portu w Szczecinie przewija się kwestia polskich lokomotyw z Maroka, które powróciły/przypłynęły do macierzy :)
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=256107&page=70
After reperation, they will stay in Poland ?

--------

Po zadośćuczynienia, będą przebywać w Polsce?

Lokomotywy z Maroka w Porcie Szczecin

W poniedziałek, 23 stycznia, na nabrzeżu Czeskim DB Port Szczecin miała miejsce obsługa nietypowego ładunku. Ze statku Eendracht wyładowano w II zmianie, bezpośrednio na tory nabrzeża, 8 lokomotyw. Maszyny przypłynęły z Casablanki (Maroko).

Parametry urządzeń: waga sztuki 120 ton, długość 19,24 m, szerokość 3,00 m, wysokość 4,47 m.

Lokomotywy zostały wyprodukowane w Polsce, we Wrocławiu, po czym w latach 70-tych zostały przetransportowane do Maroka, gdzie pełniły swoją funkcję prowadzenia składów pociągowych. W połowie stycznia załadowano je na statek w porcie w Casablance i wróciły do Polski. Muszą teraz przejść remont kapitalny, po czym zostaną dopuszczone do eksploatacji i przez następne kilkanaście lat będą jeździły po kraju. Naprawy dokonają Zakłady Naprawcze Taboru w Oleśnicy. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję do współpracy.

-----------

Locomotives from Morocco in the port

On Monday, January 23, on the waterfront Bohemian DB Port Szczecin was handling unusual cargo. Eendracht unloaded from a ship in the second amendment, directly on the tracks of the waterfront, eight locomotives. Machinery swam from Casablanca (Morocco).

Device Parameters: unit weight of 120 tons, length 19.24 m, width 3.00 m, height 4.47 m

Locomotives were manufactured in Wroclaw, Poland, and in the 70s were transported to Morocco, where he served as its function of train depots. In mid-January, it was loaded on a ship in the port of Casablanca and returned to Polish. They must now go overhaul, and will be placed in service and for the next several years will be traveled around the country. Repairs to make Rolling Stock Repair Works in Oleśnica. We hope that we will still have the opportunity to work together.

----------------------

Locomotives du Maroc dans le port

Lundi, Janvier 23, sur le front de mer de Bohême DB Szczecin Port a été la manutention des cargaisons inhabituelle. Eendracht déchargés d'un navire dans le deuxième amendement, directement sur les pistes du front de mer, huit locomotives. Machines a nagé de Casablanca (Maroc).

Paramètres du périphérique: poids unitaire de 120 tonnes, longueur 19,24 m, largeur 3,00 m, hauteur 4,47 m

Locomotives ont été fabriquées à Wroclaw, en Pologne et dans les années 70 ont été transportés au Maroc, où il a servi comme sa fonction de dépôts de trains. À la mi-Janvier, il a été chargé sur un navire dans le port de Casablanca et revint à polonaise. Ils doivent maintenant aller de révision, et sera mis en service et pour les prochaines années sera le tour du pays. Réparations à faire de Rolling Stock Works de réparation dans Oleśnica. Nous espérons que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble.
1 - 20 of 25 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top