SkyscraperCity Forum banner

:)

Spy Game

1203 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  kamil.bukowski


Ciekawy konkurs, moje zdjęcie to tak może się nadaje...
Więc umieszczam i pod osąd poddaje

Co prawda nie wiem czy w dobrym momencie... Ale może załapie się na jakąś tam edycję
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
Po pierwsze mają to być zdjęcia Urban a nie jakieś sportowe a po drugie jak już robisz zdjęcia to rób je dobrze a nie przez szybę. W ogóle nie wiem co ma to oznaczać. Dam 2/10 za dobre chęci ;) Przeczytaj sobie regulamin UPC a później umieszczaj zdjęcia :)
dzięki za rade :)
przyznaje się że tak tylko na szybko tu wstawiłem jakąś fotkę
mam nadzieje że kiedyś uda mi się zrobić fają fotkę i wtedy wystartuje znów... ale jak zdjęcie będzie warte tego ;)

PS. nie chodziło mi tu o ten mecz na zdjęciu... ale o budynek. Tylko nie wziąłem pod uwagę, że nie wiecie jak on wygląda w całości... a jest nawet fajny, ja po prostu do tego zdjęcie dodaje sobie jeszcze to, że wiem jak on wygląda... Zresztą nieważne.

:cheers: za zwycięzców :)
See less See more
Hehe ;) Ale masz jeszcze jedną szansę bo można umieścić maksymalnie dwa zdjęcia :p Spróbuj jeszcze raz ;) Może tym razem się uda :)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top