SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 2 of 2 Posts

· Kamil00
Joined
·
1,933 Posts
Po pierwsze mają to być zdjęcia Urban a nie jakieś sportowe a po drugie jak już robisz zdjęcia to rób je dobrze a nie przez szybę. W ogóle nie wiem co ma to oznaczać. Dam 2/10 za dobre chęci ;) Przeczytaj sobie regulamin UPC a później umieszczaj zdjęcia :)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top