SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 108 Posts

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Sredinom ove godine imao sam priliku obići tri evropska grada u tri države: Češkoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Dugo mi je trebalo da se nakanim da objavim putopis na forumu alii konačno evo ga :) Nadam se da ćete uživati u nekih 400 slika koje sam vam pripremio, a riječ je o proputovanju kroz, kao što se može i pretpostaviti, Prag,


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr

Dresden,


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr

i Budimpeštu.


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr
 

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Moje putovanje počinje u Pragu. Stvari su ostavljene u hostelu, osnovne upute za snalaženje usvojene i krećem prema historijskom centru grada. Ovo je ulaz u praški Hrad. Ovdje vas pregledaju i prolazite kroz skenere za metal a okolo hodaju mladiči i djevojke u vojnim uniformama i sa dugim cijevima.


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr
 

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Masonski spomenik za koji vodič kaže da je poklon američkih predsjednika (?) češkom narodu. Ovo nije jedino masonsko obilježje koje ću susresti na ovom putovanju :)


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr

Inače je vodič bio veoma rusofobno raspoložen i trudio se veoma da to i pokaže. Nakon što nam je ispričao o svim strahotama i zloj naravi komunista i Rusa, ustvrdio je kako je on prilično umjeren po tom pitanju i da bismo trebali čuti šta Poljaci imaju reći na tu temu :D Neke stvari koje je pričao o historiji Čeha su meni bile prilično komične, a za mene je to bio prvi dodir sa češkim narodom i kulturom. Nakon priče o najslavnijim godinama češke države, tj rani srednji vijek za vrijeme vladavine Karla Velikog, počeo je da priča kako u suštini su Česi od tad pa sve do devedesetih godina prošlog vijeka stalno bili pod nečijom tuđom čizmom, ali su uvijek bili samo prividno poslušni i uvijek 'tajno' radili po svom. Otprilike tako je tekla ta priča a meni je to više zvučalo kao neko opravdavanje vlastite prošlosti.


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr


Central Europe 2018 by nestva ran, on Flickr
 

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
Discussion Starter · #11 ·

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
Discussion Starter · #19 ·

· Inveniam viam
Joined
·
9,974 Posts
1 - 20 of 108 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top