SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ร.ฟ.ท.ดันงบระบบราง1.2 ล้านล.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 13:06 น.

"ประภัสร์" เปิดหวูดสั่งขับเคลื่อน 28 โครงการภายใต้กรอบพ.ร.ก.เงินกู้ 2 ล้านล้าน จัดทีมตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการเกาะติดความคืบหน้า เผยเปิดประมูลอี-ออกชัน โดยรถไฟทางคู่ต้องเร่งรัดประมูล 1 เส้นทาง 1 สัญญา เร่งคัดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเสนอราคาต้องเด่นเรื่องเงินทุนและเทคนิค ส่วนไฮสปีดเทรนปลายปีนี้ชัดเจนแน่

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขับเคลื่อนแผนการพัฒนา 28 โครงการของร.ฟ.ท.ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้กรอบวงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยต้องการให้มีการเปิดประมูลโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการพัฒนาโครงการเนื่องจากหลายโครงการมีความพร้อมเปิดประมูลได้แล้ว

"โดยเฉพาะรถไฟทางคู่จำนวนกว่า 10 สายทางหากเส้นทางไหนได้รับการรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เปิดประมูลได้ทันที ส่วนอื่นๆก็เร่งทีโออาร์ให้พร้อมไว้แล้ว โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตั้งแต่รองผู้ว่าการไปติดตามควบคุมดูแลความคืบหน้าทุกระยะในแต่ละโครงการ ส่วนการคัดเลือกผู้ที่จะมาเสนอราคาย้ำต้องเป็นมืออาชีพจริงๆเนื่องจากเป็นการเปิดประมูลอี-ออกชัน ส่วนรถไฟความเร็วสูงปลายปีนี้ชัดเจนแน่"

สำหรับโครงการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ปี2556-2563 ในแผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศของการรถไฟจำนวน 28 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท 2.รถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท 3.รถไฟทางคู่สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท 4.รถไฟทางคู่สายถนนจิระ-ขอนแก่น วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท 5.รถไฟทางคู่สายขอนแก่น-หนองคาย วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท 6.รถไฟทางคู่สายชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท 7.รถไฟทางคู่สายนครปฐม-หัวหิน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท 8.รถไฟทางคู่สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 9.5 พันล้านบาท 9.รถไฟทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท 10.รถไฟทางคู่สายชุมพร-สุราษฎร์ธานี วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท 11.รถไฟทางคู่สายสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท
12.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ(ปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว)วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท จำแนกเป็นงานเสริมความมั่นคงโครงสร้าง วงเงิน 406 ล้านบาท งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน 20 ตัน/เพลา วงเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท และงานติดตั้งรั้ว 2 ข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ วงเงิน 3.4 พันล้านบาท 13.โครงการติดตั้งเครื่องกั้นเสมอระดับ และปรับปรุงเครื่องกั้น วงเงิน 4.3 พันล้านบาท 14.โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ วงเงิน 7.2 พันล้านบาท 15.โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม วงเงิน 2.1 พันล้านบาท 16.โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย วงเงิน 1 พันล้านบาท

ส่วนโครงการตามแผนงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สำคัญของประเทศ มีดังนี้คือ 17.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านภาชี-อ.นครหลวง เชื่อมโยงกับท่าเรือในแม่น้ำป่าสัก ที่ อ.นครหลวง วงเงิน 1 พันล้านบาท

เช่นเดียวกับโครงการตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค ได้แก่ 18.โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วงเงิน 3.8 แสนล้านบาท 19.รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท 20.รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ วงเงิน 1.6 แสนล้านบาท 21.รถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(แอร์พอร์ตลิงค์) ต่อจากสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง วงเงิน 1 แสนล้านบาท 22.โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 7.7 หมื่นล้านบาท 23.รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว ตามแผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง ประกอบด้วย 24.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง วงเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท 25.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงเงิน 5.4 พันล้านบาท 26.โครงการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท 27.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน วงเงิน 6.2 พันล้านบาท 28.โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา วงเงิน 7.5 พันล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,830 วันที่ 28- 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

http://www.thanonline.com/index.php...tid=128:-real-estate-&Itemid=478#.U5vo2PmSzDs
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #4 ·

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #5 ·
นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟสายใหม่อีก 3 เส้นทางเพื่อเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน คือ

1. เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม.
2. บ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 347 กม.
3. ชุมทางบ้านภาชี-อ.นครหลวง ระยะทาง 15 กม.

http://www.manager.co.th/iBizchannel/viewNews.aspx?NewsID=9580000138058
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ไม่รู้ข้อมูล update เดือนไหน ถือว่าเป็นตัวล่าสุดที่ปล่อยมาละกัน


แผนพัฒนารถไฟทางสายใหม่ พ.ศ 2560 - 2579

cr. กรมการขนส่งทางราง กรกฎา 2562

 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top