SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2905 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
http://www.railway.co.th/

part 5 https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=996665


แผนพัฒนารถไฟทางสายใหม่ พ.ศ 2560 - 2579

cr. กรมการขนส่งทางราง กรกฎา 2562


Bangkok | SRT MAKKASAN COMPLEX https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2181666

Bangkok | CP Makkasan TOD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2181654

Bangkok | Makkasan City Air Terminal CAT https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1533329


Bangkok | SRT Mae Nam Complex https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1156447

Bangkok | SRT Hua Lamphong Complex https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1506945

Bangkok | Bang Sue Grand Station https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=536809

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone A https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1560873

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone B https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=158887854

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone C https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=158888008

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone D https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=158887418

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone E (Tuek Daeng) www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=155248948

Bangkok | SRT Bang Sue Complex Zone G (KM.11) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1504499


Bangkok | SRT Bangkok Noi Complex https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=153468050Suphan Buri | New SRT Depot https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2118906

Chachoengsao | New SRT Klong 19 Depot https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2118902

Saraburi | New SRT Kaeng-Khoi Depot https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1579651SRT Logistics

cr. กรมการขนส่งทางราง 2562
Bangkok | Lat Krabang Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2135526

Chonburi | Laem Chabang Rail Transfer Terminal https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1755413

Nakhon Sawan | Phayuha Khiri Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2133328

Nakhon Ratchasima | Sung Noen Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2088137

Khon Kaen | Nam Phong Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2133324

Chachoengsao | Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2091923

Mukdahan | SRT Container Yard https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=159197442

Chumphon | Inland Container Depot ICD https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=160690048

Kanchanaburi | SRT World War 2 Bridge https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=157681082
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
รฟท. ทุ่ม 1 แสนล้าน ผุดรถไฟไฟฟ้า 4 เส้นทางเชื่อมกทม. กับ นครสวรรค์ โคราช หัวหิน และพัทยา


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 18:32 น.

https://www.khaosod.co.th/economics/news_757998สนข.แย้มแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายรถไฟลงทุน20ปีกว่า 2.7 ล้านล.รับเขตศก.พิเศษ

22 September 2017

สนข. เปิดแผนลงทุนกว่า 2.7 ล้านล้านบาท ศึกษาแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟรองรับเขต ศก.พิเศษ และ TOD

วันนี้ (22 ก.ย. 2560) นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางการจัดทำแผนแม่บทตลอดจนประโยชน์ของการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานกว่า 200 คน


ทั้งนี้นายชยธรรม์ พรหมศร กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในภูมิภาคต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและนักลงทุน ตลอดจนส่งเสริมระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

แผนการดำเนินงานระยะสั้น (ระยะเร่งด่วน) เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน 5 ปีแรกตามแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการดำเนินการระยะกลาง เป็นโครงการที่สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปีที่ 6 - 10 ตามแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2565 -2569) แผนการดำเนินการระยะยาวเป็นโครงการที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายหลังปีที่ 10 ตามแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2570 -2579)

สำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1) การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบัน รวมระยะทาง 2,777 กม. แบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน เช่น รถไฟทางคู่สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย , รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ,รถไฟทางคู่ สายหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ แผนระยะกลาง เช่น รถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ-เด่นชัย , รถไฟทางคู่สายชุมทางศรีราชา-มาบตาพุด, รถไฟทางคู่สายสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา , รถไฟทางคู่ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ แผนระยะยาว เช่น รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ , รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางคลองสิบเก้า – อรัญประเทศ

2) แผนพัฒนาโครงการทางรถไฟสายใหม่ (Meter gauge) รวมระยะ 2,352 กม. แบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน เช่น รถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ ,รถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม แผนระยะกลาง เช่น รถไฟสายนครสวรรค์-ตาก-แม่สอด , รถไฟสายกาญจนบุรี-บ้านภาชี แผนระยะยาว เช่น รถไฟสายมาบตาพุด–ระยอง–จันทบุรี–ตราด , รถไฟ สายอุบลราชธานี–ช่องเม็ก , รถไฟสายสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก

3) แผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง (Standard gauge) รวมระยะ 2,457 กม. แบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง , รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ,รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หัวหิน แผนระยะกลาง ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ -พิษณุโลก ,รถไฟความเร็วสูงสายนครราชสีมา-หนองคาย ส่วนแผนระยะยาว ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสายพิษณุโลก-เชียงใหม่ , รถไฟความเร็วสูงสายหัวหิน-สุราษฎร์ธานี , รถไฟความเร็วสูง สายสุราษฎร์ธานี- ปาดังเบซาร์


4) การจัดสรรตำแหน่งคลังเก็บสินค้า (Container yard : CY) แบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน เช่น หว้ากอ,หนองปลาดุก แผนระยะกลาง เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าโลจิสติกส์นาทา ส่วนแผนระยะยาว เช่น ห้างฉัตร , สารภี

5) แผนการพัฒนาระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน คือ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่นำทางของการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถ ส่วน แผนระยะกลาง เช่น การก่อสร้างและติดตั้งระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางช่วงชุมทางบางซื่อ-บ้านภาชี-แก่งคอย-ถนนจิระ และยังมีแผนระยะยาว เช่น การก่อสร้างและติดตั้งระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า ในเส้นทางช่วงชุมทางบางซื่อ–หนองปลาดุก-หัวหิน นอกจากนี้ ในแผนแม่บทฯ ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และการวางแผนจัดหารถจักรและล้อเลื่อนด้วย

ด้านแหล่งข่าวจาก สนข. รายงานเพิ่มเติมว่า ด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการตามแผนแม่บทนั้น แบ่งเป็น 3 ระยะเช่นกัน โดยรวมทุกแผนงานในระยะเร่งด่วนมูลค่า 829,802 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 642,802 ล้านบาท และจากภาคเอกชน 187,000 ล้านบาท ส่วนระยะกลางการลงทุนรวม 897,568 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 692,128 ล้านบาท และภาคเอกชน 205,441 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในระยะยาว มีมูลค่าอยู่ที่ 975,564 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 638,922 ล้านบาท และภาคเอกชน 336,642 ล้านบาท รวมงบประมาณในการลงทุนตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) รวมมูลค่ากว่า 2,702,934 ล้านบาท


แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐทั้งสิ้น 1,973,851 ล้านบาท และจากภาคเอกชนรวม 729,083 ล้านบาท โดยหากคิดค่าเฉลี่ยของการลงทุนในระยะเวลา 20 ปีของแผนแม่บท จะมีมูลค่าลงทุนเฉลี่ยปีละ 135,147 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจากภาครัฐเฉลี่ย ปีละ 98,693 ล้านบาท และภาคเอกชนเฉลี่ยปีละ 36,454 ล้านบาท สำหรับการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการลงทุนตามแผนแม่บท ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2580 รวมกว่า 408,008.64 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่สะดวกและปลอดภัย จะเอื้อประโยชน์ให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาพื้นที่ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

http://www.thansettakij.com/content/211415


เปิดพิมพ์เขียว 62 จังหวัด ระบบรางเชื่อมลาว-จีน

วันที่ 25 กันยายน 2560 - 16:11 น.

พิมพ์เขียวแผนแม่บท 20 ปี พัฒนาระบบราง ครอบคลุม 62 จังหวัด เชื่อมอีอีซี ลาว จีน มาเลย์ สิงคโปร์ ทุ่ม 2.7 ล้านล้าน ยกเครื่องรถไฟทางคู่มุ่งไฮสปีดเทรน อัพเกรดระบบเป็นไฟฟ้า ดึงเอกชนลงทุน 7.2 แสนล้าน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าวันที่ 22 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแผนพัฒนาระบบราง ครอบคลุม 62 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วง 20 ปีจากนี้ไปก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต้นปี 2561

พิมพ์เขียวระบบรางทั่วประเทศ

นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสนข.เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บท (มาสเตอร์แพลน) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทั้งประเทศ เป็นแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างเมือง และประเทศในภูมิภาค เช่น สปป.ลาว จีน มาเลเซีย สิงคโปร์

สร้างความมั่นใจนักลงทุน

อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่สำคัญ ๆ เช่น ประตูการค้า อีอีซี เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวใจหลัก เนื่องจากจะลดต้นทุนด้านการขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ


“แผนแม่บทระบบรางเคยศึกษาเมื่อปี 2553 แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ตอนนั้นยังไม่มีอีอีซี เขตเศรษฐกิจพิเศษ รถไฟความเร็วสูง ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ จึงทบทวนมาสเตอร์แพลนใหม่ ปลายปีนี้จะแล้วเสร็จ ต้นปี 2561จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมและ ครม.เพื่อให้หน่วยงานนำโครงการจัดทำรายละเอียดโครงการ จากเดิมต่างคนต่างเสนอโครงการ แต่แผนแม่บทนี้จะกำหนดโครงการที่จะลงทุนไว้ชัดเจน ไม่มีเปลี่ยนแปลง”

ลงทุน 20 ปีกว่า 2.7 ล้านล้าน

โดยกำหนดกรอบการพัฒนา 20 ปี ใช้เงินลงทุนกว่า 2.7 ล้านล้านบาท โดยรัฐลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.973 ล้านล้านบาท เอกชนลงทุนด้านงานระบบและบริการเดินรถ 729,083 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเร่งด่วน (2560-2564) เงินลงทุน 829,802 ล้านบาท รัฐลงทุน 642,802 ล้านบาท เอกชนลงทุน 187,000 ล้านบาท 2.ระยะกลาง (2565-2569) เงินลงทุน 897,568 ล้านบาท รัฐลงทุน 692,128 ล้านบาท เอกชนลงทุน 205,441 ล้านบาท 3.ระยะยาว (2570-2579) เงินลงทุน 975,564 ล้านบาท รัฐลงทุน 638,922 ล้านบาท เอกชนลงทุน 336,642 ล้านบาท

“ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน เช่น จัดหาหัวรถจักรและล้อเลื่อน ตามแผนใช้เงิน 178,172 ล้านบาท การเดินรถด้วยระบบไฟฟ้าอาจให้สัมปทานเอกชนดำเนินการ และยังมีระบบรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น”

เพิ่มทางคู่ 2.7 พัน กม.

การพัฒนามี 6 แผนงาน ประกอบด้วย 1.รถไฟทางคู่ในปัจจุบัน รวมระยะทาง 2,777 กม. เงินลงทุน 426,061 ล้านบาท อยู่ในแผนเร่งด่วน 7 โครงการ 993 กม. 136,462 ล้านบาท มี สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, จิระ-ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร, หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์, ลพบุรี-ปากน้ำโพ, มาบกะเบา-จิระ และนครปฐม-หัวหิน

แผนระยะกลาง 7 โครงการ 1,392 กม. ลงทุน 209,256 ล้านบาท มีสายปากน้ำโพ-เด่นชัย, ขอนแก่น-หนองคาย, จิระ-อุบลราชธานี, ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา, หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์และชุมทางศรีราชา-มาบตาพุด และแผนระยะยาว 2 โครงการ 392 กม. เงินลงทุน 80,343 ล้านบาท มีสายเด่นชัย-เชียงใหม่ กับชุมทางคลองสิบเก้า-อรัญประเทศ

ทุ่ม 5 แสน ล.ตัด 8 เส้นทางใหม่

2.ทางรถไฟสายใหม่ขนาดราง 1 เมตร14 โครงการ 2,352 กม. เงินลงทุน 501,690 ล้านบาท อยู่ในแผนระยะเร่งด่วน 3 โครงการ 839 กม. เงินลงทุน 167,761 ล้านบาท มีสายเด่นชัย-เชียงของ, บ้านไผ่-นครพนม และสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น ระยะกลาง 4 โครงการ 642 กม. 184,746 ล้านบาท มีสายนครสวรรค์-ตาก-แม่สอด, กาญจนบุรี-บ้านภาชี, สงขลา-ปากบารา และบ้านภาชี-อ.นครหลวง แผนระยะยาว 7 โครงการ 871 กม. 149,183 ล้านบาท มีสายมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด, อุบลราชธานี-ช่องเม็ก, กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน, นครสวรรค์-บ้านไผ่, ทับปุด-กระบี่, สุราษฎร์ธานี-ดอนสัก และชุมพร-ระนอง

ไฮสปีด 8 สายเชื่อมภูมิภาค

3.รถไฟความเร็วสูงขนาดราง 1.435 เมตร 8 โครงการ 2,457 กม. เงินลงทุน1.497 ล้านล้านบาท ระยะเร่งด่วน 3 โครงการ 675 กม. เงินลงทุน 429,437 ล้านบาท มีสายกรุงเทพฯ-ระยอง, กรุงเทพฯ-นครราชสีมาและกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะกลาง 2 โครงการ 735 กม. 421,783 ล้านบาท มีสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กับ นครราชสีมา-หนองคาย ระยะยาว มี 3 โครงการ ระยะทาง 1,047 กม. เงินลงทุน 646,334 ล้านบาทได้แก่ สายพิษณุโลก-เชียงใหม่, หัวหิน-สุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ 4.โครงการคลังเก็บสินค้า (CY) 20 แห่งเร่งด่วน 8 แห่ง ได้แก่ คลองลึก, นาม่วงบ้านกระโดน, หว้ากอ, นาผักขวง, มาบอำมฤต, บ้านสะพลีและหนองปลาดุกแผนระยะกลาง 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าโลจิสติกส์นาทา, บ้านตะโก, บุฤาษี, หนองแวง, บุ่งหวาย, บางกระทุ่ม, วังกะพี้, บางกล่ำและสุไหงโก-ลก ส่วนระยะยาว 3 แห่งที่ ห้างฉัตร สารภี และหนองสัง

อัพเกรดเดินรถเป็นระบบไฟฟ้า

5.พัฒนาระบบการเดินรถจากดีเซลรางเป็นระบบไฟฟ้า เงินลงทุน 87,152 ล้านบาท แผนเร่งด่วนเป็นศึกษาจัดทำแผนที่นำทางปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถ แผนระยะกลาง เงินลงทุน 31,999 ล้านบาท มีก่อสร้างทางรถไฟขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ก่อสร้างและติดตั้งระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้าช่วงชุมทางบางซื่อ-บ้านภาชี-แก่งคอย-ถนนจิระ ระยะยาว 55,153 ล้านบาท ช่วงชุมทางบางซื่อ-หนองปลาดุก-หัวหิน, บ้านภาชี-ปากน้ำโพ, บางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา, จิระ-ขอนแก่น, ปากน้ำโพ-พิษณุโลก และหัวหิน-ชุมพร

6.จัดหารถจักรและล้อเลื่อน 181,233 ล้านบาท แยกเป็นหัวรถจักร 416 หัว รถชุด 1,215 คัน รถโดยสาร 1,242 คันรถสินค้า 3,890 ล้านบาท ระยะเร่งด่วนใช้เงินลงทุน 86,958 ล้านบาท

สร้างรถไฟครอบคลุม 62 จังหวัด

ผลจากการลงทุนตามแผนแม่บท จะมีโครงข่ายรถไฟเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปัจจุบัน 4,043 กม. เป็น 8,852 กม. เป็นทางคู่เกือบ 90% รถไฟความเร็วสูงกว่า 2,000 กม. จากเดิมครอบคลุม 47 จังหวัด เป็น 62 จังหวัด ทำให้ความสามารถในการแข่งขันประเทศขยับจากอันดับที่ 42 เป็น 37

“แผนเร่งด่วนเน้นปรับปรุงทางเดิมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างทางคู่ 1 เมตร และเพิ่มสร้างทางสายใหม่ สนับสนุนโลจิสติกส์ประเทศ ที่ปัจจุบันพึ่งพาถนนเป็นหลัก แล้วถึงพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้เชื่อมระหว่างภูมิภาคไปประเทศใกล้เคียง จากนั้นปรับระบบการเดินรถเป็นระบบไฟฟ้าตามเทรนด์โลก”

เอกชนจี้ลงทุนรถไฟเชื่อมลาว-จีน

ด้านความเห็นของภาคเอกชน มีตัวแทน จ.หนองคาย ให้รัฐเร่งสร้างรถไฟหนองคายเชื่อม สปป.ลาว เนื่องจากปัจจุบันจีนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงมายังเวียงจันทน์แล้ว ร่วม 400 กม. แล้วเสร็จปี 2564 จะได้ประโยชน์ด้านโลจิสติกส์และท่องเที่ยวมากขึ้น จ.ตาก ให้เร่งผลักดันโครงข่ายรถไฟเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นทางรถไฟสายใหม่จากนครสวรรค์-ตาก-แม่สอดเป็นระยะเร่งด่วน จากเดิมอยู่ในระยะกลาง ให้สร้างคลังสินค้าที่ จ.ตาก ส่งเสริมเป็นฮับขนส่งภูมิภาคตัวแทน จ.มุกดาหาร ให้เพิ่มโครงการคลังสินค้า ส่วนผู้แทนจาก จ.นราธิวาส เสนอรัฐลงทุนคลังสินค้าในนราธิวาส และหาดใหญ่

https://www.prachachat.net/property/news-44782


รถไฟอัด 5 แสนล้านเพิ่ม 14 สายใหม่ ปี 61 ลุยซื้อหัวจักร 134 คัน-รถโดยสารใหม่ 953 คัน


เผยแพร่: 5 ก.พ. 2561 10:00:00 โดย: MGR Online

ร.ฟ.ท.กางแผนลงทุนอีกกว่า 5 เสนล้านผุดโครงข่ายรถไฟสายใหม่เชื่อมต่อจังหวัดสำคัญและเมืองท่องเที่ยวอีก 14 เส้นทางครอบคลุม 61 จังหวัด ขณะที่ปี 61 เร่งลงทุนซื้อหัวรถจักร 134 คัน รถโดยสาร 953 คัน ทดแทนรถเก่าและรองรับทางคู่ที่ก่อสร้างเสร็จ “อานนท์” เร่งจดทะเบียนบริษัทลูกบริหารสินทรัพย์ มี.ค.นี้เริ่มถ่ายโอนทรัพย์สิน ชง กก.PPP ประมูลแปลง A ย่านพหลฯ นำร่อง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กม. วงเงินค่าก่อสร้างรวม 113,660.20 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือน ต.ค. 2565 ส่วนรถไฟทางคู่ระยะ 2 จำนวน 7 เส้นทาง และสายใหม่ 2 เส้นทาง ระยะทางรวม 2,174 กม. มูลค่าโครงการรวม 427,012.03 ล้านบาทนั้นอยู่ในขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งวางเป้าหมายก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2566 และเดือน ส.ค. 2567 ตามลำดับ

ทำให้ในปี 2567 จะมีระยะทางรวม 4,832 กม. มีความจุทางรถไฟเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากปัจจุบัน ครอบคลุม 53 จังหวัด โดยเป็นระบบทางเดี่ยว 1,568 กม. (32.41%) ทางคู่ 3,157 กม. (65.33%)

ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ได้วางโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่เชื่อมต่อจังหวัดสำคัญรวม 14 เส้นทาง วงเงินลงทุน 501,455 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มโครงข่ายครอบคลุมจาก 47 จังหวัดเป็น 61 จังหวัด อีกทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมกับเมืองท่องเที่ยวตามนโยบายอีกด้วย ได้แก่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. มูลค่า 85,345 ล้านบาท EIA ได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ครม. นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางตะวันออก-ตะวันตกตอนบน (E-W Upper) จากแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ (256 กม. วงเงิน 96,785 ล้านบาท) โดยศึกษาความเหมาะสมแล้ว เตรียมของบออกแบบในปี 2563 ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ (291 กม. วงเงิน 47,712 ล้านบาท ของบปี 2563 สำหรับการศึกษาความเหมาะสม ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม (355 กม. วงเงิน 60,352 ล้านบาท) อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

โครงการเส้นทางตะวันออก-ตะวันตกตอนบน (E-W Lower) กาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน (36 กม. วงเงิน 6,497 ล้านบาท) กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-บ้านภาชี (221 กม. วงเงิน 41,771 ล้านบาท) ศรีราชา-ระยอง (70 กม. วงเงิน 13,357 ล้านบาท) มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด (197 กม. วงเงิน 34,649 ล้านบาท) อยู่ระหว่างเริ่มศึกษาความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางชุมพร-ระนอง (116 กม. วงเงิน 18,748 ล้านบาท) สุราษฎร์ธานี-พังงา-ท่านุ่น (158 กม. วงเงิน 34,237 ล้านบาท) สุราษฎร์ธานี-ดอนสัก (76 กม. วงเงิน 17,147 ล้านบาท) ทับปูด-กระบี่ (68 กม. วงเงิน 15,223 ล้านบาท) ศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด (162 กม. วงเงิน 20,435.50 ล้านบาท) อุบลราชธานี-ช่องเม็ก (87 กม. วงเงิน 9,197 ล้านบาท) ซึ่งบางเส้นกำลังศึกษาความเหมาะสม บางเส้นอยู่ในขั้นออกแบบรายละเอียด

สำหรับแผนงานในปี 2561 นี้จะเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ซึ่งได้ลงนามสัญญากับผู้รับเหมาเมื่อเดือน ธ.ค. 2560 ส่วนทางคู่ระยะ 2 จะเร่งประมูลและลงนามสัญญาภายในเดือน ธ.ค. 2561 พร้อมกันนี้จะเดินหน้าการจัดหารถจักรและล้อเลื่อน ได้แก่ ซื้อรถจักร 50 คัน วงเงิน 6,240 ล้านบาท คาดว่าจะจัดทำร่างทีโออาร์เสร็จในเดือน ก.พ.นี้ และเปิดประมูลให้เรียบร้อยในเดือน มิ.ย., เช่าหัวรถจักร 50 คัน เพื่อทดแทนรถเก่า, โครงการจัดหารถจักร 34 คัน จัดหารถโดยสารใหม่ 429 คัน จัดหารถดีเซลราง 524 คัน รองรับรถไฟทางคู่เฟส1, 2 ซึ่งจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาในเดือน มิ.ย.

ส่วนการตั้งบริษัทลูกบริหารทรัพย์สินจะดำเนินการจดทะเบียนในเดือน มี.ค. และในเดือน ก.ย.จะเริ่มทยอยส่งมอบทรัพย์สินไปยังบริษัทลูก ส่วนบริษัทลูกเดินรถสายสีแดง จะเสนอ ครม.อนุมัติได้ในเดือน ก.ค. และจดทะเบียนบริษัทในเดือน ส.ค. 2561 โดยแนวทางนั้นจะอัปเกรดจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (แอร์พอร์ตเรลลิงก์) ในปัจจุบันมาบริหารสายสีแดง

“ที่ดินแปลง A ติดสถานีกลางบางซื่อ เสนอคณะกรรมการ PPP แล้ว ซึ่งมีความเห็นว่าควรรวมแปลง B, C, D เป็นแปลงใหญ่เพื่อทำให้มีผลตอบแทนดีขึ้น ซึ่ง ร.ฟ.ท.จะทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยยืนยันแยกแปลง A ประมูลก่อน เพราะการรวมแปลงจะมีข้อเสียที่ผู้เข้ามาลงทุนได้น้อยเพราะต้องใช้เงินจำนวนมาก”

https://mgronline.com/business/detail/9610000011673https://www.prachachat.net/property/news-114641
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
HSR Transit Oriented Development


NorthernChiang Mai Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1853143


NortheasternUdon Thani | Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2169684

Khon Kaen | Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2068043

Nakhon Ratchasima | HSR Korat Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2013637

Nakhon Ratchasima | HSR Pak Chong Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2013636

Saraburi | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2013635


CentralPhitsanulok | Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2068053

Phichit | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184796

Nakhon Sawan | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184794

Lopburi | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184792

Ayutthaya | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=160096708


EasternChachoengsao | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1987706

Chonburi | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184780

Chonburi | HSR Si Racha Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2061619

Pattaya | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=158087632

Rayong | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=160098224


Western

Nakhon Pathom | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184786

Ratchaburi | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184788

Phetchaburi | HSR Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184784

Prachuap Khiri Khan | HSR Hua Hin Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2184782


SouthernChumphon | Transit Oriented Development www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=156385192

Songkhla | Hatyai Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2068049

Phuket | Transit Oriented Development https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2068045
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Northeastern
Phase 1

Saraburi (Map Kabao) to Nakhon Ratchasima https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100355


Phase 2

Nakhon Ratchasima (Chira Junction) to Khonkaen https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1427694

(New Line) Khon Kaen - Mukdahan - Nakhon Phanom https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1090781

Khon Kaen to Nong Khai https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1534304

Nakhon Ratchasima to Ubon Ratchathani (Chong Mek) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1302339


Phase 3

Chaiyaphum - Khon Kaen - Nong Bua Lamphu - Loei https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1760377

Ubon Ratchathani to Mukdahan https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1777490

Lopburi - Phetchabun - Loei - Nong Bua Lamphu https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1813462


Phase 4

SRT Electrified Double Track | Bangkok to Nakhon Ratchasima

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2117614


Phase 5


SRT Electrified Double Track | Nakhon Ratchasima to Khonkaen https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2182846

SRT Double Track Railway | Loei (Chiang Khan) - Nong Bua Lamphu - Bueng Kan https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=152393004

SRT Double Track Railway | Sisaket - Yasothon - Roi Et https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=159870762


Phase 6

SRT Electrified Double Track | Chonburi - Chachoengsao - Saraburi - Nakhon Ratchasima - Khon Kaen - Nong Khai

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=166615274
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
Western

Phase 1

Nakhon Pathom to Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100345

Hua Hin to Prajuab Kiri khan (City) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1625647


Phase 3

(New line) Tak (Mae Sot) - Kamphaeng Phet - Nakhon Sawan https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1747220

(New line) Nakhon Sawan - Khon Kaen (Baan Pai) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=145014847

(New line) Tak - Phetchabun - Khon Kaen (Baan Pai) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1777493

(New line) Kanchanaburi (Phunamron) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2058705
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Central
SARL Suvarnabhumi Airport Rail Link https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1260181


Phase 1

SRT Dark Red Line https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1733512

SRT Light Red Lines https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=882032

Lopburi to Nakhon Sawan https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1100337

SRT Single Track Railway | Bangkok Mae Nam Line https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=161975386


Phase 2

SRT Dark Red Lines Extension https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1532177

SRT Light Red Line Extension https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1270909

SARL Suvarnabhumi Airport Rail Link Extension https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1065047


Phase 3

(New line) Kanchanaburi - Suphan Buri - Ayutthaya (Ban Phachi Junction) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2058709

(New line) Ayutthaya (Ban Phachi Junction) to Nakhon Luang District https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1732768

(New line) Ayutthaya (Chiang Rak Noi) to Chachoengsao https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1944183


New SRT Kaeng-Khoi Depot https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1579651


Phase 4

SRT Electrified Double Track | Bangkok to Nakhon Sawan

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2117612


Phase 5

SRT Electrified Double Track | Nakhon Sawan to Phitsanulok https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2182842
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
Eastern
Phase 1

Chachoengsao to Chonburi (Si Racha) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=852042

Chachoengsao to Saraburi (Kaeng Khoi) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1071979


Phase 3


Chonburi (Si Racha) - Rayong (Map Ta Phut) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2007644

Chonburi to Kanchanaburi https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1760375

Chachoengsao - Prachinburi - Sa Kaeo (Aranyaprathet Junction) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1817087

(New Line) Chonburi (Si Racha) - Rayong - Chanthaburi - Trat https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1962077

(New Line) Rayong (Map Ta Phut) - Rayong https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=157305052

(New Line) Chonburi (Khao Chi Chan Junction) - Sattahip Port https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=164505530

New SRT Sriracha Depot https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1824266


Phase 4

SRT Electrified Double Track | Bangkok to Pattaya

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2117618


Phase 6

SRT Electrified Double Track | Chonburi - Chachoengsao - Saraburi - Nakhon Ratchasima - Khon Kaen - Nong Khai

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=166615274
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
Southern

Phase 1

Prajuab Kiri khan to Chumphon https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1427696


Phase 2

Chumphon to Surat Thani https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1625652

Surat Thani - Hat Yai Junction - Songkhla https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1625655

Songkhla (Hat Yai Junction) to Songkhla (Padangbezar) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1814617


Phase 3

Songkhla (Hat Yai Junction) - Pattani - Yala - Narathiwat (Su-ngai Kolok) https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1816390

(New Line) Songkhla - Satun | Double Track Railway Land Bridge https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1226185

(New Line) Surat Thani to Phang Nga https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1498148

(New Line) Phang Nga to Krabi https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1670060

(New Line) Krabi to Trang https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=158170892

(New Line) Surat Thani (City) - Don Sak https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=140539687

(New Line) Chumphon to Ranong https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1644589


Phase 4

(New Line) Trang (Kantang) to Naklua Port https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=151470208


Phase 5

SRT Electrified Double Track | Bangkok to Prachuap Khiri Khan (Hua Hin)

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2117616


Phase 6

SRT Electrified Double Track | Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) to Surat Thani https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2182844

SRT Double Track Railway | Yala - Betong City https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=167042632
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
อนาคตจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟผ่าน


ภาคเหนือ

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- จังหวัดน่าน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- จังหวัดกาฬสินธุ์

- จังหวัดอำนาจเจริญ

- จังหวัดสกลนคร


ภาคกลาง

- จังหวัดชัยนาท

- จังหวัดสิงห์บุรี

- จังหวัดอ่างทอง

- จังหวัดอุทัยธานี


ภาคใต้

- จังหวัดภูเก็ต


ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก มีทางรถไฟผ่านครบทุกจังหวัด
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
..
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ตรวจการบ้าน ฟื้น 7 รัฐวิสาหกิจ "บินไทย" ผ่าน "ขสมก.-ร.ฟ.ท." โคม่า

updated: 26 ธ.ค. 2559 เวลา 13:52:29 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ระยะเวลากว่า 2 ปี หลังคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 75/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อ มิ.ย. 2557 ความพยายาม "ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ" ทั้งระบบ ที่มีอยู่ 55 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เวลานี้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ความคืบหน้าและทิศทางการทำงานของ คนร.ในปีระกาจะเป็นไปทิศทางใด

ปั้นแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเข้าบอร์ดใหญ่

"ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ" ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) อัพเดตว่า เรื่อง

ที่อยู่ในโฟกัสของ คนร. ณ วันนี้ คือแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นแผนใหญ่ที่กลั่นกรองมาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนไทยแลนด์ 4.0 แผนดีอี (ดิจิทัล อีโคโนมี) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำมาแบ่งย่อยเป็นแผนรายสาขา

"เรื่องนี้จะเป็นไฮไลต์ของการประชุม คนร.ในรอบถัดไป เพราะท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คนร. สั่งการให้ทำแผนระยะกลาง 5 ปี ของรัฐวิสาหกิจไว้ ตั้งแต่การประชุมคราวก่อน และจะนำเสนอแผนนี้ในการประชุม คนร. 9 ม.ค. 2560"

เพราะแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจนี้เป็น 1 ใน 6 เรื่อง ที่เป็นหัวใจของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักการเมื่อ ส.ค. 2559 และตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่าจะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในไตรมาสแรกปี 2560


ลุ้น "เอสเอ็มอีแบงก์" ออกจากแผนฟื้นฟู

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา 7 รัฐวิสาหกิจ พบว่า การแก้ไขปัญหาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ ถือเป็นรายที่ดีที่สุด เพราะสามารถคุมการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีกำไร ขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่ คนร.สั่งทำ

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม คนร.มีหมายเหตุข้อหนึ่งว่า หากปล่อยให้ ธพว.ออกจากแผนฟื้นฟูได้ ก็ต้องทำให้มั่นใจก่อนว่าปัญหาจะไม่กลับมาอีก ซึ่งก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนว่า ธพว.ได้กันสำรองเผื่อหนี้สูญในสัดส่วนที่เพียงพอรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตตามเกณฑ์ ธปท.

เกาะติด "ไอแบงก์" เคลียร์หนี้เน่า 5.7 หมื่นล้าน

ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทำได้กลาง ๆ เพราะมีหนี้ด้อยคุณภาพ (NPF) สะสมมากกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท แต่ตอนนี้ก็สามารถแยกหนี้ที่เกิดจากลูกค้ามุสลิม (Good Bank) กับหนี้ที่เกิดจากลูกค้าไม่ใช่มุสลิม (Bad Bank) ออกมาแล้ว

และ ครม.ก็อนุมัติจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IAM เมื่อเดือน ก.ย. 2559 ให้รับโอนหนี้ด้อยคุณภาพของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมราว 5 หมื่นล้านบาท ไปบริหารจัดการฟื้นฟู โดยล่าสุดได้แต่งตั้งบอร์ด IAM แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการ (เอ็มดี)

กรอบงานปี 2560 ของไอแบงก์คือ ต้องทำให้ BIS Ratio เป็นบวก แล้วก็จะได้หาพันธมิตรเข้ามาถือหุ้นได้ รวมถึงมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายและหาวิธีใช้ทรัพยากรร่วมกับ SFIs อื่น ๆ เป็นต้น

จี้การบินไทยเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายต่อเนื่อง

ลำดับต่อมา "บมจ.การบินไทย" (THAI) ซึ่งถือว่าดีที่สุดใน 3 รัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมขนส่งที่อยู่ในแผนฟื้นฟูของ คนร. เนื่องจากตามแผนฟื้นฟูมี 3 ขั้น คือ 1.หยุดเลือดไหล ตอนนี้ถือว่าทำได้แล้ว ส่วน 2.สร้างรายได้ลดรายจ่าย และ 3.สร้างความยั่งยืน ยังต้องทำกันอยู่

"การบินไทยถือว่าดีขึ้นมาก ผลดำเนินงานดีขึ้น มีกำไรเป็นบวกติดต่อกันถึง 3 ไตรมาส"

ส่วนกรอบการแก้ปัญหาปี 2560 จึงยังอยู่ที่การบริหารหารายได้ ผ่านการนำระบบต่าง ๆ มาใช้ เช่น ระบบการจัดการรายได้ (RMS) ระบบจัดการเครือข่าย (NMS) ด้านลดรายจ่าย เช่น ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างถูกลง การพิจารณาการจ้างค่าล่วงเวลา (โอที) ให้เหมาะสม ตัดขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็น และนำตัวชี้วัดต้นทุนเฉลี่ยต่อที่นั่งต่อกิโลเมตร (Cost Average per seat per kilometer) มาใช้

หาช่องลดผลขาดทุน "ขสมก."

ส่วนการแก้ปัญหา "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ" หรือ ขสมก. ปีที่ผ่านมา มติ ครม.ให้แยกบทบาทฝ่ายกำกับดูแล (regulator) และผู้ดำเนินกิจการ (operator) ชัดเจนแล้ว ต่อไปนี้ กรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่กำกับดูแลให้ใบอนุญาตรถร่วม กำหนดเส้นทาง และเร่งปฏิรูประบบการเดินรถให้เชื่อมโยงกัน ส่วน ขสมก.จะเป็นผู้เดินรถเท่านั้น

แต่งานที่ยังค้างและ ขสมก.ต้องทำต่อไป คือ การทบทวนมติ ครม. 9 เม.ย. 2556 ที่กำหนดให้จัดหารถเมล์ NGV จำนวน 3,183 คัน และทำการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในการใช้รถเมล์แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น NGV ไฟฟ้า หรือปรับปรุงรถเก่า ส่วนปัญหาหนี้แสนล้านบาทอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ปัญหา

พลิกฟื้น "ร.ฟ.ท." งานหิน

ด้านการแก้ปัญหาของ "การรถไฟแห่งประเทศไทย" หรือ ร.ฟ.ท. คืบหน้าน้อยที่สุด แต่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์มากและน่าจะมีทางแก้ปัญหาได้มากกว่ารายอื่น ๆ คนร.จึงกำหนดแนวทางพลิกฟื้น ร.ฟ.ท.ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะทำงานพิเศษมี "อำนวย ปรีมนวงศ์" รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อพิจารณาและหาแนวทางการจัดการที่ดินของ ร.ฟ.ท.

"ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.มีที่ดินเป็น non-core หรือที่ไม่เป็นธุรกิจหลักมากถึง 39,000 ไร่ และในจำนวนนี้ 24,000 ไร่ เป็นที่ดินว่างเปล่า มีผืนใหญ่ถึง 11 แปลงที่จะเข้า PPP ส่วนอีก 14,000 ไร่ เป็นที่ดินมีสัญญาเช่า แต่ไม่ได้ทบทวนสัญญาและอัตราค่าเช่านานมาก ที่เหลือราว 1,000 ไร่ เป็นที่ดินถูกบุกรุก"

ดังนั้นกรอบการแก้ปัญหา ร.ฟ.ท. ในปี 2560 เรื่องแรกคือการหาข้อยุติเรื่องที่ดินมักกะสัน พร้อมกับการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการที่ดิน non-core ลดผลขาดทุน รวมถึงการหาข้อยุติเรื่องการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงและแอร์พอร์ตลิงก์

CAT-TOT จัดตั้ง 3 บริษัทลูกให้เสร็จ ก.ค.60

2 รายสุดท้ายคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ปี 2559 ที่ผ่านมาได้เสนอแผนงานออกมาชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการลงทุนซ้ำซ้อน นำไปสู่มติ คนร.ให้จัดตั้ง 3 บริษัทย่อยขึ้นมา ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN) บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN) และบริษัท ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) โดยบริษัทแรกให้ทีโอทีเป็นตัวนำ ส่วนอีก 2 ตัวหลังให้ CAT เป็นตัวนำ และทั้ง TOT และ CAT ถือหุ้นร่วมกันในทั้ง 3 บริษัทตามสัดส่วนลดหลั่นกันไป

คนร. กำหนดว่าจะต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2560 ซึ่งเชื่อว่า วิธีนี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาของทั้ง 2 หน่วยงาน เพราะเมื่อรวมกันไม่ได้ก็อย่าไปลงทุนซ้ำซ้อน รวมถึงปีหน้าทีโอทียังต้องเดินตามแผนลดรายจ่ายต่อเนื่องอยู่

"สรุปปีที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนพลิกฟื้นกิจการ รายที่ทำได้ดี คือ เอสเอ็มอีแบงก์ การบินไทย ส่วนที่ทำได้กลาง ๆ คือ ไอแบงก์ แคท และทีโอที ขณะที่ ขสมก.และ ร.ฟ.ท. ยังน่าห่วง" ดร.เอกนิติกล่าวปิดท้าย

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482735366
 

·
Vision Thailand
Joined
·
5,728 Posts
เอกสารนี้คุณ Thanomsak Boonphakdee เอามาเผยแพร่ในกลุ่มเฟสบุ๊ครถไฟลิซึ่ม ซึ่งชี้แจงว่าสามารถเอาออกมาเผยแพร่ได้ เป็นหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค. (ปคร.) 0200.1/9905 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คร่าว ๆ คือจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง แก้ พรบ. การรถไฟฯ 2494 เพื่อถ่ายโอนภารกิจบางส่วนของ รฟท. ไปให้กรมราง ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายใน รฟท. และเปิดทางให้เอกชนร่วมลงทุนได้ แต่ยังคงให้ รฟท. รับภาระดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดไว้แบบเดิม ซึ่งอันนี้น่าหนักใจ เพราะเป็นภาระหนักอึ้งมาก ๆ ในทางบัญชีนี่ปวดหัวได้เลย ภาระค่าเสื่อมมโหฬารบานตะไทแน่ ๆ ถ้าจะพลิกให้หน้างบกลับมามีกำไรในอนาคตคงทำได้ยากมาก ๆหน้าที่ 1
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
หน้าที่ 6
หน้าที่ 7
หน้าที่ 8
หน้าที่ 9
เรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยครับ เรื่องพวกนี้มีการพูดกันมาหลายปีแล้ว
ตามหนังสือนี้ก็แค่อัพเดทว่าถึงขั้นเสนอครม.อนุมัติหลักการแล้ว
อนุมัติหลักการเสร็จก็ไปตรวจร่างกฎหมายกันที่กฤษฎีกา กว่าจะกลับมาเข้าครม. กว่าครม.จะอนุมัติ
กว่าครม.จะเสนอ สนช. เผลอๆจะไม่ทัน สนช.ชุดนี้ ร่างกฎหมายตกไป รอรัฐสภาชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญเข้ามาพิจารณาอีก เผลอๆรัฐบาลชุดใหม่ไม่เอาร่างกฎหมายตามนี้ ก็ไปเสียเวลาพิจารณากันใหม่
เว้นเสียแต่ว่าสนช.ชุดนี้จะใจกล้าหน้าด้านแบบสนช.ยุคปี 2549-2550 ที่ประชุมนัดสุดท้ายเล่นลักหลับผ่านร่างกฎหมายภายในวันเดียวเป็นร้อยฉบับในการทำงานวันสุดท้าย

ที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรใหม่ก็ลองไปอ่านร่างกฎหมายดูก่อนครับ ไม่มีอะไรเลยนอกจากตั้ง Regulator ที่เป็นส่วนราชการขึ้นมาใหม่ จับ รฟท. รฟม. และผู้ประกอบการเอกชนมาเข้าระบบใบอนุญาต
แต่ทั้งนี้กิจการก็ยังผูกขาดอยู่กับรฟท. รฟม. เคสรฟม.ไม่น่าห่วงหรอกครับเพราะในกฎหมายจัดตั้งก็พูดถึงเรื่องให้สัมปทานอยู่แล้ว นโยบายที่ผ่านมาก็ให้เอกชนบริหารเดินรถเองตลอด

แต่ที่น่ากังวลคือส่วนของ รฟท.ครับ ตามระบบที่ร่างกฎหมายกันอยู่เนี่ย
การจะให้เอกชนเข้ามาคือต้องทำตามพรบ.ร่วมทุนฯ
ความหมายคือถ้ารฟท.ไม่เสนอโครงการว่าจะร่วมทุนกับเอกชน เอกชนก็เข้ามาไม่ได้
มันไม่ใช่ระบบแบบที่ทางญี่ปุ่น หรือทางยุโรป เค้าใช้กัน
ที่คิดๆกันว่ามีข้อมูล"เบื้องลึก"นั่งอ่านกันตามเพจเนี่ย ไปหาดูร่างกฎหมายมาอ่านดูก่อนครับ

ส่วนเรื่องจัดตั้งบริษัทลูกในบอร์ดนี้ก็รู้กันมาเป็นสิบปีแล้วครับว่ามีแนวคิดมานานแล้ว
จนสมัยมติครม.ปี 53 และ 54 ก็ได้ดำเนินการจัดตั้ง Business Unit ในรฟท.มาแล้ว
แล้วผมจะบอกว่า Model ตั้งบริษัทลูกแบบนี้สุดท้ายมันจะมีปัญหาครับ ที่เยอรมันก็มีปัญหามาแล้ว
สุดท้ายทุกวันนี้บริษัทเดินรถไฟเอกชนในเยอรมันแทบจะอยู่ไม่ได้ แต่ก็โชคดีว่าบริษัทรถไฟเยอรมันเค้าก็พยายามถีบตัวเองแข่งกับเอกชนเหมือนกัน จนมีกำไรต่อเนื่องมาหลายปี ตั้งแต่ดำเนินการแปรรูปเมื่อปี 1994
 

·
Moderator
Joined
·
4,163 Posts
^^ แต่ที่คุณบ่น ๆ มาเนียะ ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยรึเปล่า?
 

·
Vision Thailand
Joined
·
5,728 Posts
ตั้ง Regulator ขึ้นมาก็ดี แต่ประเด็นผมคือแค่ตั้ง Regulator ขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกครับ แล้วไม่ใช่ว่าผมเอาแต่บ่นอะไร ข้อมูลที่ผมใช้แสดงความเห็นผมอ่านมาจากเอกสารวิชาการของต่างประเทศหลายเล่ม

จะทำให้ระบบมันดีได้ ก็ต้องเพิ่มบทบาทเอกชนตามระบบที่ต่างประเทศเค้าทำกันสำเร็จมาแล้ว
ของแบบนี้มีงานวิจัยมาแล้วหลายชิ้น งานวิัจปรับโครงสร้างรฟท.เมื่อสมัย 20 ปีก่อน ที่ Worldbank
ให้งบรัฐบาลไปจ้างศึกษาก็มีรายละเอียดของต่างประเทศ

เคสของรฟท.ที่จะเกิดขึ้นตามโครงสร้างในเอกสารที่เอามาโพส ผมลองยกตัวอย่างนะ
สมมุติมีรถไฟตกราง สอบสวนแล้วเนื่องจากคุณภาพล้อเลื่อนของรฟท. มีปัญหา แล้วยังไงครับ
กรมการขนส่งทางรางมีคำสั่งปรับบริษัทลูกรฟท. บริษัทลูก รฟท.จ่ายเงิน ถ้าไม่มีก็เอาเงินมาจาก รฟท.
รฟท.ไม่มีเงินก็ขอรัฐบาล เงินจากกระเป๋าซ้าย เข้ากระเป๋าขวา หน่วยงานก็ไม่ได้มีความสำนึกรู้สึกรับผิดชอบอะไรขึ้นมา
สิ้นปีจ่ายโบนัสตามปกติ ทั้งที่ผลประกอบการขาดทุน
ถ้าไม่เอาเอกชนเข้ามาแข่ง ยังไงมันก็ไม่มีทางดีขึ้นมากนักหรอกครับ
 

·
Registered
Joined
·
35,236 Posts
ครม.ตั้ง “กรมราง” หน่วยกลางคุมมาตรฐาน ไฟเขียวให้รถไฟฯ กู้กว่า 1.2 หมื่นล้านอุดขาดทุนปี 60
โดย MGR Online
27 ธันวาคม 2559 18:38 น. (แก้ไขล่าสุด 27 ธันวาคม 2559 20:02 น.)

ครม.อนุมัติตั้งกรมการขนส่งทางราง พร้อมเห็นชอบ พ.ร.บ. 2 ฉบับ “อาคม” เผยเตรียมชงกฤษฎีกาและ สนช.ตามขั้นตอน มุ่งแยกงานนโยบาย, กำกับดูแล ออกจากการปฏิบัติ สร้างมาตรฐานระบบรางของไทย ขณะที่ ครม.ไฟเขียว ร.ฟ.ท.กู้เงิน 12,100 ล้านเสริมสภาพคล่องปี 60 หลังประเมินรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ธ.ค. ครม.ได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง โดยได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อเป็นบทบัญญัติให้กรมการขนส่งทางรางนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการโครงข่ายการขนส่งทางรางของประเทศ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการขนส่งทางราง กำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการซ่อมบำรุงทาง และมาตรฐานการประกอบการขนส่งทางราง และการบริหารการก่อสร้างและบำรุงรักษาการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางนั้น หลังจากนี้จะนำเสนอต่อกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ ก่อนเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยในระหว่างนี้จะมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสำนักงานคู่ขนานไปด้วย

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท-อ.ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข 2085 โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2560-2563 จำนวน 3 ตอน ระยะทางรวม 82 กม. ได้แก่ ตอน อ.ปราสาท-บ้านกระเทียม จ.สุรินทร์ วงเงิน 1,094,994,800 บาท ตอนบ้านกระเทียม-อ.สังขะ จ.สุรินทร์ วงเงิน 1,154,832,750 บาท และตอน อ.ขุนหาญ-แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรีสะเกษ วงเงิน 1,394,148,390.35 บาท

***ไฟเขียว ร.ฟ.ท.กู้เงิน 12,100 ล้านเสริมสภาพคล่องปี 60 ที่ประเมินรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม.ได้ให้ความเห็นชอบการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ใน 2 ส่วน ได้แก่ 1. เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 12,100 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายรับจากค่าโดยสารและค่าขนส่งสินค้า และการบริหารทรัพย์สิน รวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 รายรับจะลดลงประมาณ 300 ล้านบาท จากการขนส่งสินค้าเส้นทางไอซีดีลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากเส้นทางมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ประกอบกับได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐลดลงจาก 5,000 ล้านบาทเหลือ 2,500 ล้านบาท ทำให้จำเป็นต้องกู้เงินเข้ามาเสริมสภาพคล่อง

2. เงินกู้ระยะสั้น โดยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน 800 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560-29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวงเงินโอดีที่มีความจำเป็นจะใช้ค่อยกู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ การกู้เงินทั้งหมดเป็นไปตาม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ ร.ฟ.ท.สำหรับการกู้เงิน

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพิ่มเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จำนวน 2,161.209 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน ซึ่งเป็นรูปแบบรีไฟแนนซ์เปลี่ยนแปลงเงินกู้เดิมที่เกิดจากหนี้ค่าน้ำมัน ค่าเหมาซ่อมและค่าปรับ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้เดิม อัตรา 6-7% เหลือ 2-3% ทั้งนี้ ระยะยาวจะต้องปฏิรูปองค์กรเพื่อแก้ปัญหา ขสมก.แบบยั่งยืน


http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128979
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ปรับปรุงกระทรวง-ทบวง-กรม
27 ธ.ค. 59, 14.06 น.

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม - การจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง

วันนี้ (27ธ.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อแยกหน่วยกำกับดูแล (Regulator) ออกจาก หน่วยงานให้บริการ (Operator) ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อนุมัติไว้ การขนส่งทางรางมีบทบาทสำคัญมากต่อระบบคมนาคมขนส่ง (แต่จากปัจจุบันสภาพการคมนาคมขนส่งของไทยนั้นเป็นทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ทำให้ระบบการขนส่งไม่สมดุล ส่งผลลบทั้งเรื่องต้นทุนที่สูง การจราจรแออัด สถิติอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัญหามลภาวะเป็นพิษ) รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการและลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากระบบรางเป็นการขนส่งทางบกที่มีประสิทธิภาพ สามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าทางถนน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (55 ปีแล้ว) คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้

1) เห็นชอบการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง”

2) อนุมัติหลักการ
2.1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ..... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และ
2.2) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .....

สาระสำคัญ
2.1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ..... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)
1) ยกฐานะ “สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง” ที่เดิมสังกัด “สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขึ้นเป็น “กรมการขนส่งทางราง” สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นส่วนราชการระดับกรม ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนโครงข่าย บริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระเบียบด้านความปลอดภัย การซ่อมบำรุง การประกอบการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศ

2) แยกหน่วยกำกับดูแล (Regulator) ออกจาก หน่วยงานให้บริการ (Operator) โดยให้หน่วยงานกำกับดูแลทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย กำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ

3) มีแผนการจัดตั้งบริษัทใหม่ 3 บริษัท ได้แก่ “บริษัทเดินรถ (ภายใน พ.ศ.2567)” “บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน (ภายใน พ.ศ.2567)” และ “บริษัทบริหารทรัพย์สิน (ภายใน พ.ศ. 2563)” โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้น 100% เพื่อฟื้นฟูกิจการการให้บริการขนส่งและโดยสารและแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงภาพลักษณ์ ยกระดับการให้บริการทั้งเวลาและความปรอดภัย การบริหารจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้

4) อัตรากำลังของกรมการขนส่งทางราง รวม 203 อัตรา มาจากการโอนอัตรากำลังของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 20 อัตรา และสรรหาใหม่เพิ่มเติม 183 อัตรา

2.2) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .....
1) กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง เพื่อ กำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัย กำกับการประกอบกิจการ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมกิจการขนส่งทางรางให้สนับสนุนการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอื่นๆ

2) มีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง โดยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ ทำหน้าที่ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง / กำกับดูแลการประกอบการเดินรถ กำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง กำหนดโครงสร้างค่าโดยสาร ค่าระวาง และค่าธรรมเนียมต่างๆ

3) กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ อธิบดีอาจเข้าควบคุมดูแลกิจการขนส่งทางรางของผุ้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ โดยให้สิทธิหน้าที่และอำนาจสั่งการเป็นของกรมการขนส่งทางรางจนกว่าเหตุจำเป็นหมดไป

4) อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจการขนส่งทางรางเพื่อตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการการขนส่งทางราง

5) ผู้ประกอบการเดินรถจะเรียกเก็บค่าโดยสาน ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ไม่ได้

6) ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็กอย่างเหมาะสม

7) อธิบดีอาจเพิกถอนอนุญาตได้หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการประกอบกิจการที่ดีจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง

8) กำหนดบทลงโทษทั้งแพ่งและอาญากับผูที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้


http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=123802&t=news
http://true4u.truelife.com/index.php?name=smartnews&action=detail&news_id=956
http://www.ryt9.com/s/cabt/2576385
ครม.ไฟเขียวตั้ง "กรมขนส่งทางราง"-ผ่าทางตันแยกร่างการรถไฟฯ 3 บริษัทแก้หนี้ท่วม
updated: 27 ธ.ค. 2559 เวลา 15:33:29 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ..... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ..... สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ..... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ประกอบด้วย

1.ยกฐานะ "สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง" ที่เดิมสังกัด "สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขึ้นเป็น "กรมการขนส่งทางราง" สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นส่วนราชการระดับกรม ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนโครงข่าย บริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระเบียบด้านความปลอดภัย / การซ่อมบำรุง / การประกอบการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศ

2.แยกหน่วยกำกับดูแล (Regulator) ออกจากหน่วยงานให้บริการ (Operator) โดยให้หน่วยงานกำกับดูแลทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย กำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ

3.มีแผนการจัดตั้งบริษัทใหม่ 3 บริษัท ได้แก่ "บริษัทเดินรถ (ภายใน พ.ศ.2567)" "บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน (ภายใน พ.ศ.2567)" และ "บริษัทบริหารทรัพย์สิน (ภายใน พ.ศ. 2563)" โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถือหุ้น 100% เพื่อฟื้นฟูกิจการการให้บริการขนส่งและโดยสารและแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงภาพลักษณ์ ยกระดับการให้บริการทั้งเวลาและความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้

4.อัตรากำลังของกรมการขนส่งทางราง รวม 203 อัตรา มาจากการโอนอัตรากำลังของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 20 อัตรา และสรรหาใหม่เพิ่มเติม 183 อัตรา

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ..... ประกอบด้วย

1.กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัย / กำกับการประกอบกิจการ / วิจัยและพัฒนา / ส่งเสริมกิจการขนส่งทางรางให้สนับสนุนการพัฒนาการขนส่งรูปแบบอื่นๆ

2.มีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง โดยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ ทำหน้าที่ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง / กำกับดูแลการประกอบการเดินรถ / กำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง / กำหนดโครงสร้างค่าโดยสาร ค่าระวาง และค่าธรรมเนียมต่างๆ

3.กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ อธิบดีอาจเข้าควบคุมดูแลกิจการขนส่งทางรางของผู้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้โดยให้สิทธิหน้าที่และอำนาจสั่งการเป็นของกรมการขนส่งทางรางจนกว่าเหตุจำเป็นหมดไป

4.อธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจการขนส่งทางรางเพื่อตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการการขนส่งทางราง 5.ผู้ประกอบการเดินรถจะเรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ไม่ได้ 6.ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็กอย่างเหมาะสม

7.อธิบดีอาจเพิกถอนอนุญาตได้หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการประกอบกิจการที่ดีจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง และ

8. กำหนดบทลงโทษทั้งแพ่งและอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482827506ครม.เห็นชอบจัดตั้งกรมขนส่งทางราง-ให้ ร.ฟ.ท.ตั้ง 3 บริษัทลูก


ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 15:40:56 น.
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้หลักการเห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ซึ่งจะต้องออกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ... เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางรางให้มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อระบบคมนาคมขนส่งของไทย

"ปัจจุบันการขนส่งของประเทศไทยเน้นการขนส่งทางบกเป็นหลักกว่า 80% ขณะที่มีการขนส่งทางรางเพียง 2% เท่านั้น ทั้งๆ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า มลภาวะน้อยกว่า อุบัติเหตุน้อยกว่า เราจึงต้องการสนับสนุนให้มีการขนส่งทางรางมากขึ้น ขณะที่ระบบควบคุมดูแลการขนส่งทางรางยังไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเป็นพิเศษทำให้เกิดความคลุมเครือ" นายณัฐพร กล่าว

โดยร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) จะเป็นการยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางรางในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง วางแผนโครงข่าย บริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระเบียบทางด้านความปลอดภัยด้านการซ่อมบำรุงทาง และด้านการประกอบการ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศ

ส่วนร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ...จะให้อำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางราง โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ทั้งเรื่องการเดินรถ การกำหนดค่าโดยสาร และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางรางที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

"กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของสาธารณะ อธีบกรมการขนส่งทางรางจะมีอำนาจเข้าควบคุมดูแลกิจการของผู้ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ ยกตัวอย่างหากรถไฟฟ้าบีทีเอสเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ในทางปฏิบัติภาครัฐไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ แต่กฎหมายฉบับใหม่จะให้อำนาจรัฐเข้าไปแก้ปัญหากรณีฉุกเฉินได้" นายณัฐพร กล่าว

โดยโครงสร้างของกรมการขนส่งทางราง ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, สำนักงานเลขานุการกลุ่ม, กองกฎหมาย, กองกำกับกิจการขนส่งทางราง, กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และกองยุทธศาสตร์และแผน มีอัตรากำลัง 203 อัตรา ซึ่งเบื้องต้นจะเกลี่ยมาจากกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้แก้ไข พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ใช้มานานถึง 55 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ซึ่งกำหนดให้ตั้งบริษัทลูก 3 แห่ง คือ บริษัทเดินรถ, บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน และบริษัทบริหารทรัพย์สิน เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะมีการตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินขึ้นเป็นลำดับแรกในปี 2563 ส่วนที่เหลืออีก 2 บริษัท เนื่องจากต้องใช้เวลาไปหารือและทำความเข้าใจกับทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อชี้แจงผลดีผลเสีย และเห็นชอบร่วมกัน คาดดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2576350
http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=123813&t=news
http://news.thaipbs.or.th/content/259055
http://www.banmuang.co.th/news/politic/71631
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter · #20 ·
ครม.อนุมัติ ร.ฟ.ท.-ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 1.5 หมื่นล้านบาท

updated: 27 ธ.ค. 2559 เวลา 18:59:17 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แบ่งเป็น เงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องสำหรับปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 12,100 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นซึ่งต่อสัญญาเงินกู้เดิมจำนวน 800 ล้านบาท เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากรายรับไม่พอรายจ่าย โดยที่ผ่านมารายรับของ ร.ฟ.ท.มาจากค่าโดยสาร ค่าบริหารทรัพย์สิน แต่ ร.ฟ.ท.ใช้งบลงทุนการก่อสร้างทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบกับเงินที่ได้จากรัฐบาลลดลงเหลือ 2,509 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท ทำให้สภาพคล่องหายไป ทั้งนี้คาดว่าจะขาดสภาพคล่องประมาณ 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติเงินกู้ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 2,161.207 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเช่นกัน โดยจะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้เดิมซึ่งเป็นค่าซ่อมบำรุง ค่าเหมาซ่อมค้างชำระ และดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจาก 6-7% ลงเหลือ 2-3%

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482840022
 
1 - 20 of 2905 Posts
Top