SkyscraperCity Forum banner
2701 - 2720 of 2737 Posts

·
Moderator
Joined
·
30,941 Posts

·
Moderator
Joined
·
30,941 Posts
29 Ekim banner'ı hakkında kimse bir şey demedi?
 

·
Moderator
Joined
·
30,941 Posts
Bu Ankara banner'ı ne böyle ya? Kim gönderiyor bunları? İğrenç.
Dış mihraklar :D

Ne yazık ki kimin banner gönderebileceği ile ilgili bir sınırlama yok :/

Banner başlığından bulunabilir aslında kimin yolladığı.
 
2701 - 2720 of 2737 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top