SkyscraperCity Forum banner

St Malo Bretange

2952 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  EuroMaster
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.
See less See more
80
1 - 7 of 7 Posts
81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.


89.


90.


91.


92.


93.


94.


95.


96.


97.


98.


99.


100.


101.


102.


103.
See less See more
23
Nou, volgens mij heb je elk hoekje van St. Malo gefotografeerd. ;) Maar het is ook een leuk stadje. Ben er zelf ook geweest, jaren geleden.
Heb er ooit gekampeerd bovenop een van de oude forten aan de haven, met uitzicht op de stad en haven. We wachtten er op de ferry naar Jersey.
Achteraf gezien hadden we ons de peperdure boot naar Jersey kunnen besparen, want Saint-Malo en omgeving is stukken interessanter dan pakweg Saint-Helier.
Mooie serie, bedankt!
See less See more
Schitterende platen met veel sfeer. Ik vind het een fantastische regio om te zijn. :)
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top