SkyscraperCity Forum banner

Stad met de meeste hoogbouw?

3301 Views 10 Replies 7 Participants Last post by  railway stick
Ik zit al een tijdje met de vraag wat nu eigenlijk de stad is met de meeste hoogbouw, wolkenkrabbers en superscrapers (is daar een Nederlandse vertaling voor?).
Hiervoor zou het ook handig zijn om eerst af te bakenen wat nou precies het verschil is tussen de vormen, want ik geloof dat die nogal eens aan verandering onderhevig zijn. Ik neem aan dat hier op het forum de criteria van het CTBUH worden gebruikt?
Vooral op de internationale fora ben ik al vele steden tegen gekomen, waaruit dacht ik volgde dat New York de stad met de meeste hoogbouw was en Hong Kong met de meeste wolkenkrabbers? Ook claimt Shanghai een plek in deze lijst. Zou dat betekenen dat New York eigenlijk helemaal niet aan de top staat?
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
Dit is een overzicht dat je regelmatig terug ziet keren in deze discussies, het is van Egbert Gramsbergen. Ook een Delftenaar en actief op het forum.
Z'n site: http://homepages.ipact.nl/~egram/skylines.html
See less See more
Interessant! Hier wordt dus als grens 90 meter aangehouden. Is dit een bepaalde algemeen erkende waarde?
^^ Ik heb het idee dat die niet meer helemaal up to date is, want met dezelfde rekenmethode kom ik voor Rotterdam op 603,4 punten, terwijl op die site 502 staat. Maar het lijkt me dan ook een hels karwei om die site bij te houden.
Die getallen zijn in het geval van Shanghai veel te laag. Volgens het Shanghai Planning Bureau zijn er al meer dan 4000 gebouwen boven de 400ft (121.92 m). Ook cijfers uit 2008 van de regionale overheid suggereren een grove onderschatting van het aantal wolkenkrabbers:
Aantal hoge gebouwen boven de 8 verdiepingen (2008) :16109
  • 11-15 verdiepingen: 6978
  • 16-19 verdiepingen: 3493
  • 20-29 verdiepingen: 2763
  • > 30 verdiepingen: 847
Wat het werkelijk aantal ook mag zijn, 539 is het in ieder geval niet. ;)
See less See more
@Arrrgh, rechts onderin staat dat de site voor het laatst op 27 september van dit jaar is bijgewerkt.

Overigens kan jij er wel over meepraten dat het bijhouden van zo'n site tijdrovend is... ;)
Haha, ja ik heb voor Nederland ook wel eens zoiets gedaan, en gisteren heb ik alle scores van de database weer in mijn excelbestand up-to-date gebracht :)

Binnenkort maar weer eens een topic over openen ofzo...
Rare rangschikking. Waaron wordt jersey City bij NY geteld? Dat ligt zelfs niet in dezelfde staat...
^^ Ze pakken de hele agglomeratie, net als bij Tokyo (en een hoop anderen) :)
Dus voor Rotterdam pakken ze Hoogvliet, Spijkenisse en Capelle (staat daar wel een 90-plusser?) erbij. Zo hoort het ook, agglomeratie gewoon rekenen totaan de weilanden of bossen.

Interessante lijst, ik had zo`n rangschikking wel verwacht.
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top