SkyscraperCity Forum banner
1 - 15 of 15 Posts

·
Registered
Joined
·
237 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Proper-Stok (Heijmans) Ontwikkelaars wint samen met William Properties selectie voor het Stadshart Walburg van Zwijndrecht

Het samenwerkingsverband William Properties/Proper-Stok (WP/PS) is door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwijndrecht gekozen om de herontwikkeling en uitbreiding van het Stadshart Walburg uit te voeren.
Na een pré-selectie, werden medio 2005 vijf consortia van projectontwikkelaars, waaronder alle grote partijen die Nederland in dit marktsegment opereren, uitgenodigd om een planvisie te ontwikkelen en een grondbod te doen.

Op basis van een aantal selectiecriteria als planvisie, plankwaliteit, logistiek, fasering en financiën, is WP/PS geselecteerd. WP/PS hebben het plan ontwikkeld in samenwerking met het Stedenbouwkundig Bureau VHP uit Rotterdam.

Het plan van WP/PS behelst een gedeeltelijke sloop van bestaande opstallen en de toevoeging van een groot nieuw programma:
- ca. 15.000 m2 bvo winkels
- ca. 2500 m2 kantoren/baliefuncties
- ca. 3000 m2 bibliotheek
- ca. 2200 m2 fitness/sport
- ca. 3000 m2 weekmarkt
- ca. 600 woningen
- ca. 1850 parkeerplaatsen

Door een ingrijpende stedenbouwkundige transformatie zal het naar binnengekeerde winkelcentrum een volledig nieuwe uitstraling krijgen doordat er nieuwe winkelstraten en pleinen en daarmee ook een nieuw openbaar gebied wordt toegevoegd. Het karakter van het nieuwe centrum zal belichaamd worden door “de Parel en het Baken” respectievelijk een multifunctioneel gebouw op het nieuwe plein en een woontoren van bijzondere allure.

De totale investering van WP/PS bedraagt ca. € 200 miljoen. William Properties treedt op als de ontwikkelaar voor de winkels, kantoren, leisure en daarbij behorende parkeervoorzieningen. Proper-Stok Ontwikkelaars verheugt zich erop de ca. 600 woningen bovenop het winkelcentrum te ontwikkelen en realiseren. Deze appartemtenten zullen in diverse prijsklassen vallen met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Het project heeft een doorlooptijd tot ver na 2010.

Vogelvlucht:


Bovenaanzicht:
 

·
De hoogte in...
Joined
·
1,525 Posts
:)dorp said:
Het wordt steeds grootser daar in Z'drecht... en dat voor een plaats met zo'n 45.000 inwoners, niet mis!
Zeker niet mis, als je ziet dat Houten al dik over de 50.000 inwoners gaat is het daar bijvoorbeeld heel anders (wil overigens niet zeggen dat dat slechter is ;)) opgezet.

Maar Zwijndrecht is ook al veel eerder aan de hogere gebouwen gegaan, zal ook wel met de ligging te maken hebben gehad.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Ik voer laatst met de Waterbus van Rotterdam naar Dordrecht over De Noord etc en zag dat er aan de oostkant van de Noord, waar deze op de Merwede uitkomt, dat er een hele zooi kranen staat. Het barst daar van de '-drechten', het zou ook Papendrecht geweest kunnen zijn. Maar in die hoek staan tegenwoordig een hele hoop redelijk hoge kranen. Ik ben wel benieuwd naar de locatie van dit project, het zal waarschijnlijk niet dezelfde zijn.
 

·
Registered
Joined
·
3,935 Posts
Nou mijn eerste post hier.. die kranen staan in Papendrecht en er wordt gebouwd aan het nieuwe winkelcentrum De Meent www.meentonline.nl Hoogste gebouw is volgens mij het appartementencomplex de Zonnekroon met een verdieping of 9.

Even wat extra info:

-149 appartementen
-19.700 m2 nieuwe winkelruimte
-en dan moet er eigenlijk ook nog een nieuw theater komen 

·
Registered
Joined
·
3,935 Posts
mm bedoel je Zwijndrecht of Papendrecht? Er is in Papendrecht wel een nieuwe bejaardenflat in aanbouw ook bij het nieuwe winkelcentrum maar weet niet zeker of je die bedoelt.. zo hoog is ie niet misschien 5/6 verdiepingen. mm is er al een thread over de Drechtsteden?
 
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top