SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 23 Posts

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Schitterende reeks, ik zat er al op te wachten!

Echt mooi hoe zo'n joekelschip over de slingerende Maas vaart tussen de ineens hele kleine containertjes en schoorsteentjes
 

·
Aanstormend talent
Joined
·
708 Posts
Wat een vervelend leven heeft die jan toch....beetje bij mooi weer foto's maken vanuit de Monti...:) Wanneer je een keer een dagje met me wil ruilen moet je het laten weten Jan (dan mag moet je je om 9.00 melden op het Ministerie van BZK; is ook best leuk hoor....).
 
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top