Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 286 Posts

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Budowa drogi rowerowej Stargard-Ińsko

Otwieram obiecany wątek. O historii samej kolejki napisano w różnych miejscach bardzo wiele. Czas na informacje rowerowe, gdyż będzie to droga rowerowa z pełną infrastrukturą. Wątek podzielę na kilka części. W pierwszej omówię koncepcję zagospodarowania szlaku kolejowego jako drogi rowerowej, w kilku następnych zamieszczę zdjęcia ze szlaku. W międzyczasie miejmy nadzieję ruszy budowa i zaczniemy normalne wpisy i zdjęcia z przebiegu inwestycji.

ZAPRASZAM
:banana:
 

·
Stargardomaniak
Joined
·
1,053 Posts
Otwieram obiecany wątek. O historii samej kolejki w roznych miejscach napisano bardzo wiele. Czas na informacje rowerowe, gdyż Będzie się droga rowerowa z Pełną infrastruktura. Wątek podzielę na kilka części. W pierwszej omówię koncepcję zagospodarowania szlaku kolejowego jako drogi rowerowej, w kilku następnych zamieszczę zdjęcia ze szlaku. W międzyczasie miejmy nadzieję ruszy budowa i zaczniemy normalne wpisy i zdjęcia z przebiegu inwestycji.
Brawo.
Tylko CAPSLOKOWY tytuł trochę bije po oczach. Możesz coś z tym zrobić?
 

·
Registered
Joined
·
3,686 Posts
Nie da rady, trzeba wzywać Piotra ze Szczecina ;).
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Plan orientacyjny:Kilometraż trasy:

Stargard.................0,00 km
Żarowo..................5,00 km
Lubowo..................5,80 km
Małkocin.................9,00 km
Storkówko............ 13,00 km
Łęczyca............... 15,00 km
Stara Dąbrowa...... 19,00 km
Krzywnica............. 23,00 km
Trąbki.................. 29,00 km
Marianowo............ 31,00 km
Wiechowo............. 34,00 km
Mosina................. 39,00 km
Kozy.....................43,00 km
Biała Ińska.............46,00 km
Linówko.................49,00 km
Ińsko....................55,00 km


Opracowanie projektowe drogi rowerowej Stargard - Ińsko zostało podzielone na dwie części:

· Odcinek Stargard - Żarowo wykonywała Pracownia Projektowa Dróg i Mostów ze Szczecina

· Odcinek Żarowo - Ińsko wykonywała firma STAN-LED ze Stargardu.

Nie sposób tu omówić całego opracowania, skupię się więc na rzeczach najbardziej istotnych.
Odcinek od byłego dworca kolei wąskotorowej do granic Stargardu leży w gestii Urzędu Miasta, zaś od granic Stargardu w stronę Ińska - w gestii Starostwa Powiatowego.

OPIS OGÓLNY INWESTYCJI:

Podstawowe parametry techniczne drogi:
· ścieżka rowerowa
· prędkość Vp=30km/h
· nie dopuszcza się poruszanie po ścieżce rowerowej pojazdów innych niż
rowery i motorowery
· szerokość jezdni 3,0m
· szerokość poboczy 0,5m

Całość ścieżki rowerowej zarówno w planie jak i w profilu projektuje się dokładnie po trasie byłej kolejki wąskotorowej Stargard -Ińsko jako ścieżkę tematyczną „Śladami Kolei Wąskotorowej Na Pomorzu Zachodnim”.

Początek: Stargard - dalej Żarowo, Lubowo, Małkocin, Storkówko, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Krzywnica, Kępy, Trąbki, Marianowo, Mosina, Kozy, Biała, Linówko, Ińsko, gdzie ścieżka rowerowa zostaje zakończona.

W każdej z wymienionych miejscowości oraz dodatkowo na kilku przystankach nie znajdujących się bezpośrednio w miejscowościach np. Żarowo, Łęczyca, itp. projektuje się miejsca postojowo-edukacyjne.
W punktach tych umieszczone zostaną miejsca do odpoczynku i konsumpcji, zaplecze higieniczno-sanitarne (WC typu TOY TOY) a gdzie warunki lokalizacyjno-lokalowe będą na to pozwalały bazę noclegową (obecnie budynki
postacyjne jak również infrastruktury kolejowej w Starej Dąbrowie, Trąbkach oraz Kozach są całkowicie zagospodarowane), a także eksponaty o tematyce kolejowej. Na każdym przystanku umieszczona zostanie tablica informacyjno-tematyczna o miejscowości w której podróżny się aktualnie znajduje, zostaną opisane i zlokalizowane na mapkach poglądowych ciekawe miejsca (np. zabytki, zabytki sakralne, miejsca obserwacyjne przyrody itp.)
znajdujące się w tejże miejscowości lub jej pobliżu.

W kolejności od przystanku „Żarowo” przedstawiona zostanie w 16 odcinkach
„Historia Kolei Wąskotorowej” – jej początki, rozwój jak również upadek. Na całej trasie przebiegu ścieżki rowerowej planuje się usytuowanie różnego rodzaju ścieżek edukacyjnych np. „Rośliny i zwierzęta leśne”, „Ptactwo wodne”, „Sposób hodowli i gatunki ryb hodowane w Stawach Dzwonowskich”, „Rośliny uprawiane na ziemi Stargardzkiej i ich znaczenie dla gospodarki regionu”. Przy zabytkowych obiektach mostowych zostaną usytuowane tabliczki informacyjne z głównymi informacjami o obiekcie (Projektant – jeżeli będzie znany, rok budowy, rodzaj materiału z jakiego zostały wybudowane, itp.)

Ponadto około kilometra 11, na przystanku Krzywnica oraz w miejscu oddalonym od ścieżki rowerowej o kilkanaście metrów tuż za miejscowością Kępy proponuje się zlokalizowanie platform widokowych z których to można będzie podziwiać krajobraz jak również obserwować zachowania sie zwierząt miedzy innymi ptactwa w ich naturalnym środowisku.

KONCEPCJA TRASY W PLANIE I PROFILU

Zasadniczo ścieżkę pieszo-rowerową zaprojektowano dokładnie po szlaku kolejki wąskotorowej zarówno w planie jak i w profilu. Wyjątkiem jest skrzyżowanie z linią kolei normalnotorowej w miejscowości Trąbki. W celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ścieżki tuż przed linią kolejową poprowadzono ją do drogi powiatowej gdzie w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo można skrzyżować ścieżkę pieszo-rowerową z torowiskiem.
Na całej długości ścieżki w celu zminimalizowania prac ziemnych a co za tym idzie obniżenia kosztów budowy szerokość jej dostosowana została do szerokości korony nasypu kolejowego i waha się do 2,0m – 3,0m, szerokość poboczy 0,5m.
Dzięki stosowaniu bardziej zaostrzonych kryteriów przy budowie dróg żelaznych niż przy budowie dróg kołowych co do spadków podłużnych ścieżka rowerowa osiąga wręcz idealne parametry wysokościowe niwelując strome wzniesienia i zjazdy. Przy okazji prowadzenia trasy kolejki na wysokich nasypach lub w wykopach, stworzone zostały doskonałe walory turystyczno-krajobrazowe ścieżki.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 1997r., uzgodnienia materiałowe z Inwestorem, Stargardzkim Porozumieniem Rowerowym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaprojektowano następujące rodzaje
nawierzchni:
· ścieżka pieszo-rowerowa wg p.5.7 ww. Rozporządzenia
- warstwa ścieralna z asfaltu lanego lub asfaltu piaskowego
gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wg PNS-06102:1997

· ścieżka rowerowa na skrzyżowaniach z drogami:
- krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi o nawierzchni asfaltowej zgodnie z konstrukcją nawierzchni drogi
- gruntowymi wg p.5.3.3. Rozporządzenia dla kategorii ruchu KR3
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
· podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm wg PN-S-06102:1997

· miejsca postojowe
· nawierzchnia gruntowa obsiana trawą lub kruszywo naturalne
o frakcji 8-16mm
· pozostałe materiały
-obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

c.d.n.
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
c.d.

Stargardzkie Porozumienie Rowerowe wniosło do koncepcji szereg uwag.
Najważniejsze z nich to:

  • wprowadzenie na odcinku Stargard - Żarowo elementów pro-kolejowych, w postaci przejazdów drezynami rowerowymi

  • propozycja urządzenia na terenie stacji wąskotorowej w Stargardzie wypożyczalni rowerów funkcjonującej w systemie BikeOne

  • przyłączenie do trasy drogi rowerowej Stargard - Ińsko użytku ekologicznego Żabie Uroczysko na Ziemi Stargardzkiej

  • zmiana konstrukcji stojaków rowerowych z drewnianych na metalowe

  • propozycja zgromadzenia eksponatów kolejowych na jednej stacji. np. w Starej Dąbrowie gdzie są trzy równoległe torowiska. Łatwiej będzie takie eksponaty zabezpieczyć w jednym miejscu przed wandalizmem oraz pilnować w okresie zimowym, kiedy ruch rowerowo-turystyczny jest znacznie mniejszy.
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #9 ·
ZDJĘCIA c.d.

Od granic Stargardu do mostu kolejowego w Żarowie:Nieistniejąca już wiata przystanku w Żarowie:Skrzyżowanie z drogą Żarowo-Lubowo:Nasyp przed mostem kolejowym w Żarowie/Lubowie:^^

c.d.n.
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #11 ·
ZDJĘCIA c.d. Od mostu na Inie do Małkocina

Nasyp przed Lubowem. Ma on 5-6 metrów wysokości. Rozciąga się z niego piękny widok doliny Iny oraz okolicznych wsi: Żarowa i Lubowa.
To będzie jedno z bardziej malowniczych miejsc na trasie:Zbliżamy się do drogi Lubowo-Rogowo:Skrzyżowanie z drogą Lubowo-Rogowo:Pozostałości przystanku w Lubowie:Sto lat temu to miejsce tętniło życiem:


:eek:hno:

Za Lubowem droga pierwszy raz pobiegnie wąwozem:Kolejny obiekt inżynieryjny - mostek na rzece Małce. Nieźle utrzymany, może dlatego, że dostęp do niego utrudniają z obu stron chaszcze.

Przed Małkocinem trasa przebiega wysokim nasypem, skąd widać piękną panoramę wsi:Sto metrów dalej bariera w postaci drzew i krzewów na trasie:Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Stargard-Małkocin:

Teren przystanku w Małkocinie. Według nomenklatury kolejowej - Małkowiny:

Pozostałości wiaty przystanku:Koniec wsi - skrzyżowanie z drogą Małkocin-Storkówko:^^

c.d.n.
 

·
Registered
Joined
·
3,686 Posts

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #13 · (Edited)
ZDJĘCIA c.d. Od Małkocina do Starej Dąbrowy

Za Małkocinem kończą się tory. Później miejscami będzie je widać na zdjęciach (szczególnie na stacjach, gdzie złodzieje pewnie bali się buszować), lecz nie będzie tak długich odcinków jak dotychczas.
Około 1,7 km za Małkocinem trasa skręca w kierunku wschodnim. Z tego miejsca rozciąga się piękna panorama okolicy. Po obu stronach znajdują się zagłębienia terenu wypełnione wodą, miejsce żerowania różnych gatunków ptactwa. A i polującego lisa można dojrzeć.
W kierunku Storkówka trasa biegnie raz malowniczymi nasypami to mrocznymi wąwozami, zarośniętymi krzakami.

W tym miejscu, gdzie kiedyś było skrzyżowanie torowiska z drogą gruntową, będzie można urządzić punkt widokowy:Po jednej stronie trasy bagna:po drugiej staw, na którym żeruje łabędź:Z miejsca odpoczynku jedziemy początkowo wśród drzew:by po około 100 metrach ujrzeć taki widok:oraz po prawo:Nasyp ma miejscami 8-10 metrów wysokości. Wyższych nie ma na całej trasie.

Dojeżdżamy do Storkówka:Teren przystanku jest zdewastowany:

choć pozostało jeszcze trochę trochę torówZa Storkówkiem nie ma już torów. Trasa biegnie wzdłuż drogi gruntowej, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106:Jedziemy niewielkimi nasypami:

Na około 100 metrów przed DW106 pojawiają się fragmenty torów:lecz na samym skrzyżowaniu już ich nie ma:Kawałek dalej miejsce przystanku Łęczyca Pomorska. W chwili obecnej wiaty już nie ma:Za Łęczycą ponownie nie ma torów:Po prawej stronie mijamy stawy i oczka polodowcowe:

Dojeżdżamy do drogi Kicko - Stara Dąbrowa.
Trasa biegnie wzdłuż niej, niewielkim nasypem:W oddali widać zabudowania stacji w Starej Dąbrowie.

^^

c.d.n.
 

·
The Stargardshire Terrier
Joined
·
11,607 Posts
Jestem pod MEGA wrażeniem tej fotorelacji :applause: :applause: a jednocześnie zły jak my Polacy potrafimy tak bogatą infrastrukturę doprowadzić do zupełnej ruiny. Kiedy patrzy się na te chaszcze i zarośla na zdjęciach to widać, że jest bardzo dużo roboty do wykonania. Zastanawiam się ile ten szlak rowerowy będzie powstawał...

Magnus raz jeszcze chylę czoło :master: :applause: :applause:
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ZDJĘCIA c.d. Stacja Stara Dąbrowa

Była to jedna z dwóch (obok stacji Kozy) stacji węzłowych na trasie do Ińska.
Z tego względu, że posiada trzy torowiska, właśnie tutaj Stargardzkie Porozumienie Rowerowe zaproponowało zgromadzenie taboru kolejowego i urządzenie ekspozycji „Śladami Kolei Wąskotorowej Na Pomorzu Zachodnim”.
Stara Dąbrowa jest dużą wsią - siedzibą gminy. Łatwiej będzie eksponaty zabezpieczyć i pilnować w okresie zimowym, kiedy ruch turystyczny jest znacznie mniejszy.

Widok ogólny stacji:Główny budynek stacyjny - obecnie zamieszkały:


Kolejny obiekt - również zamieszkały:W tym miejscu tory przecinały jezdnię:Dalej trasa prowadzi równolegle do drogi gruntowej, jest zarośnięta i zaśmiecona odpadami z pobliskich ogródków:

Koniec wsi Stara Dąbrowa:^^

c.d.n
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Magnus raz jeszcze chylę czoło :master: :applause: :applause:
Don Kristoffo - za nami 1/3 trasy. Mam z niej około 500 zdjęć , lecz rzecz jasna zamieszczam wyrywkowo niektóre z nich.
Przed nami jeszcze wiele wrażeń.

:banana:
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Discussion Starter · #20 ·
ZDJĘCIA c.d. Stara Dąbrowa - okolice stacji Trąbki

Jesteśmy przed Nową Dąbrową. Trasa biegnie po niewielkim nasypie wzdłuż drogiTrasa przecina drogę gminną. Chcąc wjechać do wsi musimy skręcić w prawo.Po przejechaniu (przedarciu się przez krzaki i wysoką trawę) jesteśmy na mostku na Białym Potoku. Most o konstrukcji podobnej do innych na tej trasie:
betonowe przyczółki, oraz dwa dwuteowniki "300" nośne. Potok ok 3metry pod nami. Przechodząc przez mostek z rowerem trochę trzęsą się nogi:Po przebyciu mostku docieramy ponownie do drogi. Tory zalane asfaltem.Dalej trasa ponownie prowadzi wzdłuż drogi Nowa Dąbrowa - Krzywnica:Jesteśmy na terenie dawnego przystanku Nowa Dąbrowa. Ta betonowa ściana to pozostałość po rampie załadowczej.

Za przystankiem trasa zaczyna oddalać się od szosy. Musimy przedzierać się przez chaszcze:Dalej trasa wyznaczona jest przez pozostałości słupów telegraficznych:Po przebyciu ok.700 metrów, docieramy na teren przystanku w Krzywnicy:Po prawej stronie widać pierwszy ze Stawów Dzwonowskich:Przed nami most na Krąpieli. Jest to drugi pod względem wielkości most na trasie. Przyczółki mają rozpiętość 16 metrów, most ma 3,5 metra szerokości, zaś kształtowniki nośne 500 mm wysokości :


Tuż za mostem, po prawej stronie trasy widać pozostałości obwarowań dawnego zamku rycerskiego w Krzywnicy:Dalsza trasa na odcinku około 3 kilometrów, będzie niezwykle atrakcyjna. Będzie wiodła po grobli między stawami a Krąpielą i Krępą. Jest tu siedlisko wielu gatunków ptaków. Można tu spotkać orła bielika, rybołowa, jastrzębia, łabędzie, oraz niezliczone kaczki. Po drodze mijamy kilka mostków na ciekach wodnych czy urządzeniach hydrologicznych. Piękno okolicy momentami zapiera dech w piersiach.

Fotografie oddają we fragmentach piękno okolic.
Tutaj po prostu trzeba przyjechać, aby zobaczyć przyrodę z bliska.

Po przebyciu ok 3 kilometrów od Krzywnicy, docieramy do drogi krajowej nr 20. Torowisko jest zalane asfaltem, dalej przed nami wąwóz i mroczny las przed miejscowością Trąbki:

Na tym zdjęciu widać jeszcze pozostałości podkładów pod torowisko:Przed nami wąwóz o kilkumetrowej wysokości ścian:

Po jego przebyciu, ukazują się nam takie widoki:

^^

c.d.n.
 
1 - 20 of 286 Posts
Top