SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2512 Posts

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zapraszam i zachęcam do umieszczania w tym temacie informacji dotyczących nie tylko taboru autobusowego ale także i przystanków, linii autobusowych, rozkładu jazdy i wszystkiego innego, co może dotyczyć komunikacji miejskiej w Stargardzie i okolicach. Zapraszam również do dyskusji zainteresowanych i mniej zainteresowanych tą dziedziną życia miasta na temat komunikacji miejskiej w Stargardzie.
 

·
The Stargardshire Terrier
Joined
·
11,607 Posts
No nareszcie się doczekaliśmy swojego wątku o komunikacji :applause: :D Róbcie zdjęcia i wrzucajcie :DRys historyczny powstania komunikacji zbiorowej w Stargardzie Szczecińskim


W 1961 roku miasto Stargard Szczeciński liczyło 34 tys. mieszkańców. W tym czasie powstawały nowe zakłady pracy i szkoły. Konieczność zorganizowania komunikacji miejskiej była wynikiem dynamicznego rozwoju miasta. Na mocy Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim Nr III/10/61 z dnia 29 maja 1961 roku w sprawie uruchomienia miejskiej komunikacji autobusowej od dnia 01 lipca 1961 roku, w strukturze organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej powołano kolejny zakład o nazwie Miejski Zakład Komunikacji. Zakład wyposażono w 6 autobusów marki SAN. Obsługę autobusów, oprócz kierowców stanowili konduktorzy. W pierwszym etapie uruchomiono trzy linie autobusowe, oznaczone cyframi: 1, 2, i 3. Trasy linii ustalono w następującym porządku:

* linia nr "1" - POM ul. Gdańska do ul. Moniuszki, a w okresie letnim do Jeziora Miedwie w Morzyczynie,
* linia nr "2" - Pl. Majdanek do Kluczewo, Lotnisko,
* linia nr "3"- Os. Kossaka do miejscowości Święte; oraz Os. Kossaka do ul. Jesionowa.

Jesienią roku 1961 w okresie kampanii cukrowniczej uruchomiono linię dodatkową na trasie od ulicy Szczecińskiej do Cukrowni w Kluczewie, a w 1962 roku, po zakończeniu kampanii cukrowniczej uruchomiono stałe połączenie miejscowości Klępino ze Stargardem.

W 1963 roku stałe połączenie autobusowe ze Stargardem miały już miejscowości Strzyżno, Witkowo i Skalin. Oprócz przewozów pasażerskich autobusami zakład świadczył również usługi przewozowe taksówkami osobowymi i bagażowymi. Były to samochody marki "Warszawa" M-20, w ilości 10 sztuk, "Warszawa" pikap, oraz "Żuk", razem 16 pojazdów. Siedzibą zakładu od roku 1964 była zabudowa zagrodowa przy ul. Łabędzia 22, gdzie budynki gospodarcze adaptowano na pomieszczenia biurowe oraz warsztaty naprawcze, w których oprócz autobusów i taksówek obsługiwano i naprawiano również pojazdy Zakładu Oczyszczania Miasta.

Od 1976 roku losy komunikacji miejskiej w Stargardzie związane są z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. W tym okresie polityka państwa ukierunkowana była na tworzenie dużych - jednobranżowych przedsiębiorstw specjalistycznych. W dziedzinie transportu działanie to miało na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie transportu zbiorowego. Od tego czasu komunikacja miejska w Stargardzie funkcjonowała pod nową nazwą Oddziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

W trzecim roku funkcjonowania w strukturach WPKM w Szczecinie tj. w roku 1978 wycofano z eksploatacji wszystkie autobusy SAN, a w ich miejsce wprowadzono nowoczesne w tym czasie Autosany. Do roku 1982, był to jedyny typ taboru autobusowego eksploatowany w komunikacji miejskiej w Stargardzie. W roku 1983 wprowadzono na linie komunikacyjne autobusy Jelcz PR-110, a w 1985 r. również Jelcze M-11.

W latach osiemdziesiątych szybko rozwijało się miasto, a wraz z nim rosły potrzeby przewozowe ludności. W roku 1985 układ komunikacyjny składał się z 18 linii w dni robocze i 14 linii w niedzielę i święta. Natomiast stan taboru autobusowego wynosił 42-44 szt. Od 1988 roku tabor autobusowy stanowiły tylko Jelcze PR-110 M i M-11. W strukturze organizacyjnej WPKM w Szczecinie komunikacja miejska w Stargardzie funkcjonowała do 30 kwietnia 1991 roku. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 08 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym , zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stało się ustawowym obowiązkiem gminy - miasta Stargardu Szczecińskiego.

Przejęcie przez władze miasta do realizacji zadania z zakresu komunikacji publicznej nie nastąpiło jednak automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej. Poprzedzone zostało ono procesem podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, w wyniku którego utworzone zostało między innymi Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Przedsiębiorstwo to rozpoczęło samodzielną działalność z dniem 01 maja 1991 roku. Organem założycielskim tego przedsiębiorstwa pozostawał Wojewoda Szczeciński, który dokonał aktu uwłaszczenia miasta majątkiem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz nieruchomością gruntową, na której zlokalizowana była baza przedsiębiorstwa. Pierwsze samodzielne kroki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zaczęło stawiać w bardzo trudnych warunkach.

Nie było bowiem przygotowane na realizację wszystkich zadań, a głównie obsługi administracyjnej samodzielnego podmiotu gospodarczego, gdyż nie dysponowało odpowiednim potencjałem kadrowym. Przedsiębiorstwo przyjęło z WPKM w Szczecinie 166 pracowników, w tym 81 kierowców, 48 mechaników, 18 regulatorów ruchu i kontrolerów biletów razem, 4 dozorców i 15 pracowników administracji. Posiadało 48 autobusów Jelcz PR-110M, M-11.

W lipcu 1991 roku PKM w Stargardzie Szczecińskim otrzymało kolejne 4 nowe autobusy PR-110M, wcześniej zakontraktowane jeszcze przez WPKM w Szczecinie. Baza przy ulicy Łabędzia 22 nie mieściła już takiej ilości autobusów. Wcześniej zadania te realizowane były przez służby merytoryczne WPKM-u w Szczecinie. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Szczecińskiego Uchwałą Nr XXVII/151/91 z dnia 30 lipca 1991 roku, korzystając z przysługujących jej kompetencji w zakresie wyboru formy organizacyjno - prawnej prowadzenia działalności wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne, postanowiła o przekształceniu tego przedsiębiorstwa w zakład budżetowy o nazwie Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim, który rozpoczął działalność w nowej strukturze organizacyjno - prawnej od 01 sierpnia 1991 roku. Dzięki wspólnym staraniom z władzami miejskimi w październiku 1991 roku zakład otrzymał nową lokalizację po zlikwidowanym stargardzkim oddziale TRANSBUDU, mieszczącą się przy ul. Składowej 1. Brak dostatecznego wyposażenia zaplecza technicznego i w związku z tym trudności w utrzymaniu sprawności technicznej autobusów, fatalny stan pomieszczeń socjalnych oraz brak wiary części pracowników przejętych z WPKM w szanse istnienia samodzielnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Stargardzie, nie ułatwiało zorganizowania nowej firmy. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych, socjalnych i biurowych w nowej siedzibie firmy , doposażenie zaplecza technicznego, dobór i szkolenie pracowników doprowadziły do tego że zakład z powodzeniem wykonuje odbudowy autobusów we własnym zakresie. Na mocy Porozumienia Komunalnego, zawartego w 1991 pomiędzy gminą - miastem Stargard Szczeciński i gminami Stargard i Kobylanka, a od 1995 roku również z gminą Stara Dąbrowa, MZK realizuje przewozy osób na obszarze zamieszkałym przez ok. 81 tys. ludności w 22 miejscowościach w/w gmin.

W okresie od 1991 do 2000 roku wymieniono ponad 50 % autobusów. Zakupiono 20 autobusów Jelcz, w tym 15 z automatyczną skrzynią biegów i 8 z silnikiem MAN spełniającym normę emisji i hałasu EURO-1. Od 1997 roku MZK rozpoczął przewozy osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do tego celu służy Volkswagen przekazany miastu przez PERFON. Od 1993 roku wprowadzono do obsługi linii komunikacyjnych autobusy przegubowe, 4 autobusy Ikarus 280, a w 2000 i 2002 roku - po 2 autobusy MAN z częściowo niską podłogą. Rok 2004 był wyjątkowym w zakresie inwestycji w tabor autobusowy. Przez zakup 7 szt. autobusów SCANIA HESS, w tym 1 autobus przegubowy i 6 sztuk 12- metrowych (wszystkie spełniające normę emisji spalin i hałasu EURO - 3), wymieniono 20% całego stanu autobusów na nowy. Białe niskowejściowe SCANIE dobrze wpisały się w krajobraz miasta, podobnie jak zakupione w 2005 roku 2 przegubowe autobusy MAN -NG272. Autobusy MAN chociaż nie nowe, ale w dobrym stanie technicznym i niskowejściowe, zastąpiły mocno wyeksploatowanego 22-letniego IKARUSA 280 i dwa Jelcze PR-110.

Na koniec 2005 roku Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim posiada 37 autobusów, w tym:

28 -z automatyczną skrzynia biegów,
23 - spełniające normę emisji spalin i hałasu co najmniej EURO-1
6- autobusy przegubowe (IKARUS-3sztuki,SAANIA -1 sztuka, MAN-2 sztuki)
13- autobusy niskowejściowe (w tym jeden MAN niskopodłogowy)
21- wyposażone w tablice elektronicznej informacji pasażerskiej.

Swoją przyszłość Miejski Zakład Komunikacji postrzega w intensywnej realizacji następujących dwóch celów:

1. poprawa jakości usług zabezpieczająca interesy pasażerów
2. obniżenie kosztów komunikacji miejskiej - ważne dla przewoźnika, jak i budżetu miasta.

Kilka pojazdów w barwach stargardzkiego MZK

źródło: http://www.mzk.stargard.pl
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Jak będę miał trochę więcej wolnego czasu to uaktualnię dane i zdjęcia dotyczące MZK. Odnośnie najnowszych planów MZK to w tym roku nie zapowiada się na ani jeden nowy autobus ale zapowiada się na nową linię autobusową łączącą Os. Lotnisko z centrum miasta z ominięciem Kluczewa. Być może będzie to linia przyśpieszona. Taka linia uatrakcyjniłaby zamieszkanie na najdalej położonej dzielnicy w mieście, na której obecnie są jedne z najtańszych mieszkań w mieście i ciężej jest je, mimo ceny, sprzedać niż droższe mieszkanie o takim samym standardzie bliżej centrum.
Ale dziwi mnie jedno, że ulica fabryczna została już jakiś czas temu otwarta, a MZK zapowiadało utworzenie tej nowej linii właśnie po otworzeniu tej nowej ulicy. A może im brakuje autobusów, ale trudno, mieli okazję zgłosić się po fundusze na nowe autobusy do RPO. Być może "Głos" (jak znajdzie na to czas i miejsce) pomęczy w tej sprawie MZK i Miasto, bo podobno gdy się ich nie ruszy osobiście to na taki artykuł na MMStargard na pewno sami nie odpowiedzą.
 

·
Dzień dobry!
A Ty, umiesz dobrze odliczać?
Joined
·
1,801 Posts
nową linię autobusową łączącą Os. Lotnisko z centrum miasta z ominięciem Kluczewa. Być może będzie to linia przyśpieszona.
Matko kochana - normalnymi liniami zająć się nie umieją, a zabierają się za nowe, przyśpieszone.

Moim zdaniem odpowiedni takt w Stargardzie wyeliminowałby przeguby.
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Mimo, że jest późno i jestem po imprezie to i tak postaram się koledze z Koszalina odpowiedzieć. Po pierwsze: na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie Stargardu bez autobusów przegubowych (w tej chwili mamy ich 8, a historia przegubowych w Stargardzie sięga początku lat 90.). Każdy jest wykorzystywany w maksimum. Kursują na 2, 5, 8, 22 (wg. mojej wiedzy). Czasem widuje je na 13. Jest na tych liniach bardzo duży natłok pasażerów w godzinach szczytu. Aby pozbyć się autobusów przegubowych trzeba by było zwiększyć zdecydowanie częstotliwość kursów na ww. liniach. Ale do tego potrzeba o wiele większej liczby autobusów 12 metrowych, których Stargard w tej chwili nie ma i bez dofinansowania z funduszy europejskich mieć nie będzie.
Czyżby kolega z Koszalina (który życzy nam pozbycia się przegubów) jest zazdrosny o przegubowe Lions`y których jeszcze nie ma w Koszalinie? ;) A Koszalin wyczytałem, że będzie starał się o dofinansowanie z RPO i tego Koszalinowi zazdroszczę, bo u nas to nawet chyba nie próbowali wniosku składać.
Po drugie: linia przyśpieszona z Lotniska do centrum miasta (z ominięciem Kluczewa) już dawno by się przydała (brakowało ul. Fabrycznej omijającej Kluczewo) i wg. mnie jest to dobry pomysł, tym bardziej, że ma to być linia sondażowa, a więc w razie małej frekwencji będzie zniesiona. A czy MZK zrobi ją z innej linii, np. 19 czy stworzy całkowicie nową linię to się dopiero okaże.
Spójrzcie jeszcze raz na rozkład linii na rozwijające się południe miasta (Os. Pyrzyckie, Kluczewo i Lotnisko), tam mieszka dużo osób, te dzielnice się rozbudowują, powstają na Lotnisku nowe ogromne fabryki, przeguby będą tam zawsze potrzebne, chyba że autobusy będą jeździły jeszcze częściej, to wtedy się zgodzę, że przeguby nie są potrzebne bo ludzie mieszczą się do autobusów. Ale w tej chwili, nawet w przegubach jest duży tłok.
Jak ktoś ma lepszy pomysł na zorganizowanie linii na południe miasta i "5" na Gdyńską z podstargardzkich wsi to taki pomysł będzie mile widziany. Tym bardziej biorąc pod uwagę taką ilość taboru jaką w tej chwili dysponuje MZK. I próbując w ten sposób zorganizowanie komunikacji bez 8 wykorzystywanych w pełni autobusów przegubowych.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
O Lini łączącej obszar parku przemysłowego z centrum. To ja zawsze myślałem o czymś w stylu kluczowe - giżynek - letnie - szczecińska - wyszyńskiego - ... . Bo dodawanie kolejnych lin w tamtym rejonie to dublowanie połączeń choć idea lini pospiesznej jest ciekawym pomysłem.

BTW
18 tez zdarzało się być przegubowa i nie myślę tu okresie związanym z wszystkimi świętymi.
 

·
Dzień dobry!
A Ty, umiesz dobrze odliczać?
Joined
·
1,801 Posts
Czyżby kolega z Koszalina (który życzy nam pozbycia się przegubów) jest zazdrosny o przegubowe Lions`y których jeszcze nie ma w Koszalinie? ;) A Koszalin wyczytałem, że będzie starał się o dofinansowanie z RPO i tego Koszalinowi zazdroszczę, bo u nas to nawet chyba nie próbowali wniosku składać.
Nie. Ale podróżuję po miastach polskich i zagranicznych (również je analizując). Moim zdaniem przeguby w Stargardzie mają "załatać" dość ekscentrycznie ułożone rozkłady. Jeżeli szukasz miasta bez przegubów, ale z solidną ofertą przewozową - popatrz na Inowrocław. Miasto położne w województwie Kujawsko - Pomorskim posiada 4 linie, które kursują 4 razy na godzinę (niektóre więcej) w czasie szczytu. Jeżeli połączymy dobry układ sieci (a w Inowrocławiu tak jest) mamy prawie idealną komunikację.

Patrzyłem na żywo na rozkład ósemki. Chaos. Sądzę, że spokojnie linia zasługuje na 20 minut między szczytem, a w szczycie z 5 lub 6 kursów na godzinę...
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
I tu się zgadzam, że jest potrzeba zmian w liniach i rozkładach jazdy w Stargardzie. Ósemce też przydałoby się częściej jeździć, ale zawsze MZK tłumaczy się tym, że w Stargardzie trudno zaplanować regularnie jeżdżącą linię, tak jakby Stargard był inny niż cały świat. Bo jakoś w innych miastach można rozplanować regularnie jeżdżące linie autobusowe. Mało tego, podam przykład jeszcze większego miasta jakim jest Toruń, miasto 200 tysięczne a radziło sobie świetnie bez ani jednego przeguba. Dopiero niedawno pojawił się tam pierwszy przegubowy Lion`s ale dalej takich autobusów w Toruniu jest mniej niż w 70 tysięcznym Stargardzie. To są przykłady, że można zorganizować komunikację bez 18 metrowców, chociaż zawsze warto mieć kilka w odwodzie.
Ciekawą linię wymyśliłeś Baross, o takiej również myślałem. Ostatnią rewolucją w Stargardzie była likwidacja "17", która łączyła i Os. Pyrzyckie i Kluczewo i Lotnisko z centrum (to była najdłuższa linia miejska, 35 minut w jedną stronę). Teraz osobno mogą jeździć mieszkańcy Os. Pyrzyckiego (2 i 22) i mieszkańcy Lotniska i Kluczewa (8 i 28). Szczególnie spodobało się to tym drugim bo droga do ich dzielnic skróciła się właśnie o przejeżdżanie przez Os. Pyrzyckie.
Cztery linie w Stargardzie? Tego jeszcze nie było, trudno byłoby sobie wyobrazić, ale zawsze można pokombinować i rozplanować nowe trasy linii w mieście. Pamiętając oczywiście o licznych wioskach, do których MZK dojeżdża. Ostatnio (od połowy lutego) poszerzyło się ich grono o Jęczydół i Bielkowo, kolejna malownicza trasa, którą warto się przejechać.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Brak bądź posiadanie autobusów przegubowych moim zdaniem nie jest żadnym wyznacznikiem tego czy jest dobra czy nie dobra komunikacja. Wszystko zależy od układu miasta. Dlatego nie rozumiem tej dyskusji. Wystarczy sobie wyobrazić sytuacje kiedy np o godzinie 16 wiele osób koczy prace i jest lina która leci przez środek miasta i trudno wysłać co 5 min żeby jechał jeden za drogim zważywszy ze i tak się wszyscy będą pchać do pierwszego.

Kiedyś słyszałem tłumaczenie ze rozkład jest taki jaki jest bo starają się go synchronizować z PKP bo fakt chaos jest straszny
 

·
Dzień dobry!
A Ty, umiesz dobrze odliczać?
Joined
·
1,801 Posts
Mało tego, podam przykład jeszcze większego miasta jakim jest Toruń, miasto 200 tysięczne a radziło sobie świetnie bez ani jednego przeguba.
Nie zgodzę się z Twoją tezą. Nie wiem ile razy byłeś w Toruniu (albo czy w ogóle byłeś), ale sieć w grodzie Kopernika nie jest wydajna (paradoksalnie rzecz biorąc ze względu na brak przegubów).

Nadal upieram się przy swoim zdaniu - odpowiednie wyznaczenie dwóch, trzech linii, które podźwigałyby komunikacyjny kręgosłup miasta wyeliminowałyby pojazdy przegubowe.
Brak bądź posiadanie autobusów przegubowych moim zdaniem nie jest żadnym wyznacznikiem tego czy jest dobra czy nie dobra komunikacja.
Ależ oczywiście, że nie. Nie wiem skąd przyszło Ci to na myśl. Jednak wskazałem miasto, które potrafi radzić sobie bez tych pojazdów (Inowrocław). Nie wiem jaka jest prawda - ale moim zdaniem przeguby są w Stargardzie złym lekarstwem na nieudolnie zaplanowane rozkłady.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
.

Nadal upieram się przy swoim zdaniu - odpowiednie wyznaczenie dwóch, trzech linii, które podźwigałyby komunikacyjny kręgosłup miasta wyeliminowałyby pojazdy przegubowe.

Ależ oczywiście, że nie. Nie wiem skąd przyszło Ci to na myśl. Jednak wskazałem miasto, które potrafi radzić sobie bez tych pojazdów (Inowrocław). Nie wiem jaka jest prawda - ale moim zdaniem przeguby są w Stargardzie złym lekarstwem na nieudolnie zaplanowane rozkłady.
Ale ten kręgosłup morze być właśnie utworzony z Lini przegubowych ;) odpowiednia siada pozwoliła by nawet wprowadzić mniejsze autobusy - ekonomiczniejsze ;)

Takie wrażenie zacząłem odnosić z tej dyskusji. Bo nie rozumiem powodu dla którego przegubów miało by nie być. A co do rozkładu i samej siatki to nie ma się co spierać bo to jest jasne ze powinien być właściwie utworzony od nowa bo powstał w innych realiach.
 

·
Dzień dobry!
A Ty, umiesz dobrze odliczać?
Joined
·
1,801 Posts
Ale ten kręgosłup morze być właśnie utworzony z Lini przegubowych ;)
Ależ oczywiście - ja tego nie neguję. Tylko odbędzie się to kosztem większej częstotliwości.

Padał argument, że przeguby sprawdzają się, ponieważ jest w nich tłok. Zgadzam się - będąc kilka razy w Stargardzie widziałem, nawet trochę odczułem natężenie pasażerów. Jednak według mnie winą był zły rozkład, a nie "popularność" linii. Nie oszukujmy się - w Stargardzie pojazd przegubowy jest lekiem na zły rozkład. Coś w stylu linii 181 w Gdyni, gdzie zdecydowano się na obniżenie częstotliwości, co zaowocowało przydzieleniem pojazdów przegubowych na te linie.
W waszym mieście sytuacja jest analogiczna. "Aha - są pasażerowie, czyli przeguby mają zatrudnienie". Wszystko da się załatwić drogą odpowiedniego taktu na linii. Widocznie zarząd MZK uznał, że tańsze jest utrzymanie pojazdów przegubowych od większego, przyjaźniejszego taktu na "ósemce".
Dodam inny przykład, ale tym razem z rodzinnego miasta. Linia numer jedenaście, od szóstej do szesnastej linia posiada stała, co dwudziestominutową częstotliwość. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na pojazdy przegubowe z pewnością częstotliwość zmalałaby do jednego kursy na godzinę...
Teraz zadaję pytanie - co jest bardziej atrakcyjne - linia co 10 minut (pojazdy 12 metrowe), czy linia co 20 minut (pojazdy 18 metrowe)? Ja wybieram pierwszą opcję.

Starczy tego gadania. :nuts:
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Nasze MZK chyba już przyzwyczaiło się do tego, że ma do rozdysponowania autobusy przegubowe na linie i nie chce im się kombinować z rozkładem jazdy. A może poprostu uważają, że przegubowce dodają miastu wielkomiejskości ;)
W Toruniu bywam od dziecka przynajmniej raz w roku, pamiętam tam tłoki w autobusach od zawsze. Ale część newralgicznych linii jeździ tam bardzo często. Tylko, że takie same tłoki pamiętam z dzieciństwa i w Szczecinie i w Stargardzie i dla mnie to jest normalność, bez tłoków w większych miastach się nie obędzie. Dlatego Toruń zawsze jawił mi się jako przykład miasta z często jeżdżącymi małymi autobusami ale radzącymi sobie z przewozem dużej ilości pasażerów.
Pamiętajmy też, że przeguby jeżdżą nie tylko na 2, 5, 8, 18, 19, 22, 28 ale są wykorzystywane w wakacje na linii nr 4, na linii do Barzkowic w czasie targów, na linii nocnej w czasie większych imprez lub koncertów, oczywiście na dodatkowych liniach w okresie 1 listopada. Może jeszcze coś przegapiłem. Także MZK znajduje zatrudnienie dla swoich przegubowców całkiem sprytnie.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Jak to jest, że kiedy potrzebuje z Letniego dojechać do centrum to wtedy, kiedy potrzebuję to nigdy nie ma żadnego autobusu. Mam wrażenie, że mieszkam na jakiejś wiosce... Są niekiedy godzinne luki... czy to normalne w 70-tysięcznym mieście ?

To fakt :|
 

·
Registered
Joined
·
1,199 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Od początku jak mieszkam w Stargardzie dziwię się, że Letnie jest tak kiepsko obsługiwane przez MZK. Przecież to nie jest małe osiedle. Gdyby miało przynajmniej jedną, często jeżdżącą, linię do centrum to ludzie z tego osiedla nie musieliby chodzić np. na Al. Żołnierza.
MZK stwierdziło, że puści tamtędy 18 i wszyscy będą z niej korzystać. Nie ma przystanku w centrum osiedla tylko jeden jest w zasadzie przed osiedlem a drugi tuż za. Oj przydałoby się trochę zmian, przydało. Dlatego niezły jest pomysł puszczenia często jeżdżącej linii z Lotniska, przez Giżynek i Letnie do np. Placu Wolności. Ale najpierw musi być porządna droga między Giżynkiem a Kluczewem.
 

·
Lobbysta rowerowy
Joined
·
1,113 Posts
Dlatego niezły jest pomysł puszczenia często jeżdżącej linii z Lotniska, przez Giżynek i Letnie do np. Placu Wolności. Ale najpierw musi być porządna droga między Giżynkiem a Kluczewem.
Będzie taka droga, jako przedłużenie Spokojnej, obok nowego cmentarza do Golczewa i dalej Lotniska

^^
 
1 - 20 of 2512 Posts
Top