SkyscraperCity banner

1 - 20 of 4692 Posts

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
Poziv svima koji vole i poznaju stari Niš
da na ovom Threadu postave svu zanimljivu i relevatnu istorijsku građu.

UPUSTVO: kako se postavljalju fotografije
- Fotografije se skeniraju u rezoluciji 300 dp, a potom u fotošopu u IMAGE>IMAGE SIZE namesti se širina na 800 ( to je dovoljno da slika zauzme celi ekran) a dp drži na 300. Sliku treba postaviti tako tako da zauzimaju celi ekran (800X640).
- Fotografije je moguće snimiti i bilo kojim digitalnim fotoaparatom.
Fotografije se najpre smeštaju u jednu od baza na netu (pogleda upustvo) a zatim se na forumu, posle otvaranja naloga, samo ubacuju linkovi iz baze sa fotkama. Krajnje jednosavno. Samo tri klika i vaše fotografije su na Forumu i Netu.
Evo i upustva za smeštaj fpotografija:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=761794


A za sam početak ulazak Kralja Minana u Niš
i onda, naravno, Milanov govor.


 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #7 (Edited)
Oficirski dom

Oficirski dom
Skupštinske sednice su održavane u Beogradu u zgrada "Ve-lika pivara", gde je bila čuvena Svetoandrejska skupština, u zgradi Narodnog pozorišta, u svečanoj Sali Kapetan Mišinog zdanja, gde je bila i Velika škola i od 1882. godine u privre-menoj skupštinskoj zgradi kod današnjeg bioskopa "Odeon". U Kragujevcu skupštinska zasedanja su se održavala u zgradi Narodne skupštine koja je po nalogu kneza Miloša sazidana još 1859, i u Nišu, najpre u staroj osnovnoj školi "Sveti Sava" kod Saborne crkve, i od 1890. u zgradi Oficirskog doma.
U ovoj zgradi, napravljenoj za potrebe oficirskog kora, onda-šnjih 166 poslanika stalno je od 27.7.1914. zasedalo i donelo dalekosežne odluke za dalji razvoj Srbije. U ovoj zgradi je, kako piše Jovan Ćirić, doneta čuvena "niška deklaracija 7.12. 1914 u kojoj se prvi put pominje službeni zahtev za ujedinje-njem Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu Južnoslovensku drža-vu. U ovoj zgradi je novembra 1914. osnovan Južnoslovenski odbor i u njoj je 6.5.1915 održan prvi Jugoslovenski kongres kome je predsedavao Ivo Ćipiko, a na čijem čelu se nalazio Dalmatinac Fran Supilo.
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #8 (Edited)
Zgrada Južnomoravske banke

Zgrada Južnomoravske banke

Zgrada Južnomoravske banke u Nišu podignuta je verovatno oko 1920. godine na Obilićvom vencu br. 18. ima elemente neobaroknog stila obrađenog neoklasičnom dekoracijom, i svakako je jedna od najlepših zgrada u Nišu. Kako ističe Da-nica Janić "shemu glavnog fasadnog plana ističe centralni vertikalno izraženi rozalit sa ulaznim portalom, balkonom, timpanonom i sahat kulom, koja deli horizontalnu postavka objekta na dve simetrične celine".

 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #9
Sinagoga

Niška sinagogaPrva niška sinagoga je, sudeći po nejasnim istorijskim izvo-rima, sagrađena 1695. godine. A malobrojna jevrejska zajed-nica u Nišu naglo je oživela 1765. kada je na položaj rabina došao Rahamim Naftali Gedalja, "mudar i energičan čovek". U nišu je proveo nekih 16 godina, tu je izgleda i umro i tu je na starom jevrejskom groblju i sahranjen.
U prvoj polovini XIX veka Turci su dozvolili da se na prosto-ru između dva drvena mosta na nišavi formira jevrejska ma-hala, koju su nazivali Čivutana, i koja je imala nekih 900 sta-novnika. Mahala je imala svoju Ješivu - jevrejsku školu, sina-gogu, rabinovu kuću, obredno kupatilo, zgradu jevrejskog doma i mnoštvo prizemnih kuća. U velikom požaru koji je izbio 15. avgusta 1879 god, cela jevrejska mahala je izgorela.
U Nišu je pri kraju XIX veka bila velika sinagoga ''El Kal Grande'' i mala sinagoga ''El Kal Čiko'', u nekadašnjoj Davi-dovoj ulici. U sinagogama je bilo 11 svitaka Sefer Tore, 9 svitaka Tore u velikom i 2 svitka u malom hramu.
Kamen temeljac za podizanje nove Sinagoge od čvrstog mate-rijala svečano je položen 18. maja 1924 godine. Zgrada je podignuta na placu Jevrejske opštine u Davidovoj ulici br.2, a planove je izradio arhitekta Jaša Albala iz Beograda. Ima ne-kih, istina nejasnih, indicija da su zgradu sinagoge projekto-vali Milan Kapetanović (1859-1934) i Viktor Azriel (1870-1936). Sinagoga je bila prostrana, sa otvorenom galerijom za žene, "velikih dimenzija, pravih linija i bez plastike po fasa-di". Iznad ulaznih vrata pored Magen Davida koji je tu stajao, pisalo je ''OVO SU BOŽIJA VRATA PRAVEDNI NEKA UĐU''.
Zbog arhitektonskih i izuzetnih istorijskih vrednosti, zgrada sinagoge je stavljena pod zaštitu države 1986 god.
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #10 (Edited)
Zdanje načelstva u Nišu

Zdanje načelstva u Nišu

Zgrada Okružnog načelstva zidana četiri godine po oslobo-đenju od Turaka 1878, bila je u svoje vreme najreprezentativ-nija zgrada ondašnjeg Niša. Izgrađena po planovima bečkog arhitekte, čije je ime do danas ostalo nepoznato, bila je fron-talno okrenuta ka Nišavi. Posle prvog svetskog rata dozidan je još jedan sprat a polukružni deo prema tvrđavi izgrađen je 1935. kada je Niš postao središte Moravske banovine. Za ovu zgradu vezani su i brojni značajni istorijski događaji. U perio-du od 26. jula 1914 do 16 oktobra 1915 u ovoj zgradi je bio smešten kabinet predsednika srpske vlade Nikole Pašića. Na telegrafskom stolu u predsedništvu, kako piše Jovan Ćirić, 28 jula 1914 primljen je telegram kojim je Austrougarska objavi-la rat Srbiji, što je istovremeno bio i formalni početak Prvog svetskog rata.
Sa balkona ove zgrade 1917 tri evropska vladara ondašnjih centralnih sila, Austrije, Nemačke i Bugarske, posmatrali su poslednju paradu svojih vojnih jedinica pred svoj veliki poraz u I svetskom ratu.
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #14
Projekat Eparhijske zgradeProjekat Eparhijske zgrade u Nišu

Jedan od najboljih srpskih arhitekata Jovan Ilikić projektovao je 1899. godine zgradu Eparhe u Nišu. U spoljnoj arhitekturi postoji, kako ističe Nestorović, izvesna sličnost sa arhitekturom Vladičanskog dvora u Novom Sadu koji je projektovao arhitekta Vladimir Nikolić 1901. godine. Ova zgrada je trebalo da služi i "eparhiji i državi za sastanake Narodne skupštine, a predračunska suma iznosila je milion dinara. Međutim, zgrada nije izvedena. U Tehničkom listu 1899. godine, u vezi sa ovim projektom koji je tada publikovan, napisano je: "Karakter ovoj građevini dat je takav kako i laik može na prvi pogled videti da ista više pripada crkvi, jer se na glavnom izgledu vidi kapela i spolja, ona se uzdiže na sredini same zgrade ..."
 

·
Registered
Joined
·
1,152 Posts
Baš lepo Angg, ja već duže vremena planiram da uradim ovo i evo ti si me preteko. :bash: Šalim se malo. Evo od mene nešto za početak.

Zgrada muške gimnazije u Nišu


Gimnazija je osnovana neposredno po osobođenju Niša od Turaka 1878. godine, posebnim ukazom Milana Obrenovića. U toku prve školske godine 1878/79 nastava se u dva odeljenja odvijala u otežanim uslovima, u oskudici i siromaštvu. Roditelji i građani Niša svesrdno pomažu da se sve nedaće prevaziđu i školi omoguće povoljniji uslovi za rad.

Gimnazija je menjala nazive. U početku je bila "Gimnazija kralja Milana", zatim od 1903. godine "Srpska Kraljevska Gimnazija", pa "Muška Gimnazija", a od školske 1951/52 dobija naziv po svom proslavljenom profesoru i piscu Stevanu Sremcu. Kao profesor srpske i opšte istorije, geografije i pre svega književnosti Stevan Sremac je postavljen za nastavnika septembra 1879. godine i u školi je predavao 11 godina. Danas ova gimnazija nosi naziv Stevan Sremac.
 

·
Registered
Joined
·
635 Posts
Baš lepo Angg, ja već duže vremena planiram da uradim ovo i evo ti si me preteko. :bash: Šalim se malo. Evo od mene nešto za početak.

Zgrada muške gimnazije u Nišu


Gimnazija je osnovana neposredno po osobođenju Niša od Turaka 1878. godine, posebnim ukazom Milana Obrenovića. U toku prve školske godine 1878/79 nastava se u dva odeljenja odvijala u otežanim uslovima, u oskudici i siromaštvu. Roditelji i građani Niša svesrdno pomažu da se sve nedaće prevaziđu i školi omoguće povoljniji uslovi za rad.

Gimnazija je menjala nazive. U početku je bila "Gimnazija kralja Milana", zatim od 1903. godine "Srpska Kraljevska Gimnazija", pa "Muška Gimnazija", a od školske 1951/52 dobija naziv po svom proslavljenom profesoru i piscu Stevanu Sremcu. Kao profesor srpske i opšte istorije, geografije i pre svega književnosti Stevan Sremac je postavljen za nastavnika septembra 1879. godine i u školi je predavao 11 godina. Danas ova gimnazija nosi naziv Stevan Sremac.


...
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #17
Priljatelju, priljatelju... Odličan prilog. A pošto Niš ima sjajnu istoriju, aje da je ovde postavimo na najbolji način. Ovaj forum je toliko demokratki otvoren da nije važno ko je počeo, jer smo u dodavanju "Postova" svi potpuno izjednačeni.
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts
Discussion Starter #20
Letnja rezidencija Kralja Milana

Letnja rezidencija Kralja Milana

Niš je oslobođen od Turaka 29. 12. 1877, odnosno 11.1.1878 po novom kalendaru i u tom trenutku je imao 12. 817 stanov-nika i bio je važno privredno središte Srbije. Sve do 1903, do smene dinastije Obrenovića, Niš se razvijao u "znaku posebne pažnje i naklonosti kralja Milana i kralja Aleksandra Obreno-vića" kao druga prestonica Srbije. Broj stanovnika je u ovom periodu porastao na nekih 26.000. A nakon pada Dinastije Obrenovića broj stanovnika je opao na 21.946, najviše zbog redukovanja garnizona i povlačenja jednog broja oficira, slu-žbenika i privrednika. Izgubljeni broj stanovnika Niš je ugla-vnom zbog nemilosti u kojoj se našao kao "obrenovićevski grad" u "karađorđevićevskoj srbiji", nadoknaditi tek kroz 18 godina, 1921.
U tom čisto orijentalnom Nišu na prostoru gde je danas poz-nati Hotel Park nalazio se novi konak Hafiz Paše sagrađen 60-ih godina XIX veka. Odmah pored ovog konaka, na mestu gde je dvadesetih godina izgrađena Narodna banka Srbije, a danas se nalazi sedište Gradonačelnika, bio je i stari konak. Oba konaka posle oslobođenja 1878, kako piše Jovan Ćirić, otkupio je Knez Milan Obrenović za svoj dvor. Novi konak služio je kao kneževska, a potom i kao kraljevska letnja rezidencija, a stariji za dom oficira i kraljevsku stražu.
Zgrada je bila spratna, izgrađena u orijentalnom stilu sa veli-kim sobama sa niskim tavanicama i minderlucima. Gornji sprat je bio namenjen stanovanju. Imao je divan doksat sa pogledom na Nišavu i tvrđavu sa koga se kralj Milan često obraćao narodu. Zdanje je predstavljalo prijatnu i udobnu rezidenciju sa velikom baštom i šedervanima, u kojoj su Kralj Milan, Kraljica Natalija i prestolonaslednik Aleksandar rado boravili i po nekoliko meseci godišnje.

 
1 - 20 of 4692 Posts
Top