Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 46 Posts

·
Registered
Joined
·
3,483 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wątek z fotografiami starego Poznania zestawionymi w konwencji przedpo.

Fotografie "przed" zostały pozyskane ze źródeł takich jak MKZ, NAC, muzea, archiwa, zbiory prywatne itp
Wszystkie fotografie "po" zostały wykonane przeze mnie.
 
1 - 20 of 46 Posts
Top