SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Pesymista i cynik.
Joined
·
2,843 Posts
No to może coś z Krakowa.
Dwie Trasy, jedna na Ruczaj (Kampus UJ), druga na Os. Lipska.
Zaznaczone są na schemacie sieci dostępnym na stronie http://mpk.komunikacja.krakow.pl/tram.gif

================================

1. Etap IIA Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - Linia na Os. Lipska

Status: W trakcie przetargu na budowę.
Długość Linii: 4,2 km
Koszt Inwestycji: ok 151mln zł (Razem z modernizacją ul Długiej i zakupem 24 tramwajów 472 mln zł)
Mapa:


Budowa linii zostanie najprawdopodobniej podzielona na dwa etapy. Najpierw powstanie fragment pomiędzy Rondem Grzegórzeckim a ulicą Nowohucką, zakończony tymczasową krańcówką, z której korzystać będzie mógł tabor dwukierunkowy, a następnie wraz z budową ulicy Kuklińskiego (Pomiędzy Nowohucką i Lipską, budowana w ramach tego samego projektu), powstanie linia do os. Lipska.
Wątek znajduje się tu: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=771968


================================

2. Budowa linii tramwajowej na Ruczaj

Status: Oczekiwanie na ogłoszenie przetargu
Długość Linii: ok. 3 km
Koszt: ?
Mapa:


Przetarg powinien zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Linia ma zapewnić dojazd na nowy kampus studentom UJ oraz usprawnić komunikację na Ruczaju.
Póki co nie ma własnego wątku i omawiany jest w zbiorczym wątku tramwajowym.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=150107

========================================

Ponadto planowane są dwie duże przebudowy - ulica Długa (900m) oraz ul. Mogilska/al. Jana Pawła II (6 km), ale to nie temat do tego wątku.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top