SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
2012
Joined
·
3,333 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zakładam wątek dla statystyk dotyczących budowy nowych linii tramwajowych w polskich miastach. Może nie będzie on aż tak rozbudowany jak ten o drogach ale, miejmy nadzieję, w kolejnych latach będzie rósł w siłę. W kolejnych postach zamieszczamy linie w budowie lub będące na etapie przetargu. Może kiedyś ktoś by się pokusił o post pokazujący nowe linie tramwajowe wybudowane w ostanich kilku latach (np. w XXI wieku). Warto byłoby gdyby każdy post zawierał informacje nt. długości trasy, mapkę z gmap (http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=39596554&postcount=65), umieszczenie nowej trasy na schemacie sieci, może koszt inwestycji i odnośnik do wątku na forum. Nie wklejajmy tu planów na x lat do przodu, tylko to co faktycznie się buduje! No to zapraszam do umieszczania;)

=======================

Na początek wrocławska trasa "Tram na Gaj".

Status: w budowie
Długość linii: około 1,5 km
Koszt inwestycji: ??
Mapa:


Trasa w prawym dolnym rogu na niebiesko:


Link do wątku: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=196737

Jak coś jeszcze ważnego do umieszczenia, jakieś poprawki to postujcie, wyedytuje post ;)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top