SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Fagus Sylvatica
Joined
·
6,593 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Een alsmaar terugkerende discussie op dit forum: Stedelijkheid. De ene poll na de andere. Het ene archument na de andere om te bewijzen dat jou stelling klopt. Alles leuk en aardig., Daar is een forum voor. Maar gelukkig zijn er ook gewoon officiele berekingen. Zo ook in de Bosatlas van Woltersnoordhof. Zij doen het aan de hand van adressen in de omgeving van ieder ander adres. Geen naald tussen te krijgen. Uiteraard heeft het hier niets te maken met onderbuikgevoel, skylines, gevoelsmatige omgevingsbeleving, blablabla...


Omschrijving Bosatlas:

Stedelijkheid: gemiddeld aantal adressen in de omgeving van ieder adres, per gemeente, op 1 januarie 2002

Onder zeer stedelijk >2500 vallen de volgende gemeenten:

Groningen, Haarlem, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen

Onder sterk stedelijk, 1500-2500 vallen de volgende gemeenten:

Leeuarden, Den Helder, Alkmaar, Ijmuiden, Purmerend, Almere, Zwolle, Hengelo, Enschede, Apeldoorn, Deventer, Hilversum, Amersfoort, Nieuwegein, Amstelveen, Katwijk, Alphen ad rijn, Veenendaal, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Gouda, Zoetermeer, Spijkernisse, Bergen op Zoom, Middelburg, Vlissingen, Dordrecht, Gorinchem, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Heerlen, Maastricht.

En bedenk nu zelf maar waarom de stedelijke kleine gemeentes er tussen staan :)

Helaas kan ik het plaatje dat er bijhoort nietscannen. Wel een ander plaatje gevonden op t net:

Wie heeft er nog meer OFFICIELE cijfers over stedelijkheid?
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top