SkyscraperCity Forum banner

Steeds meer mensen vestigen zich in Nederland.

5451 Views 48 Replies 18 Participants Last post by  ZeTaCy
Steeds meer mensen vestigen zich in Nederland

VOORBURG (ANP) - Het afgelopen kwartaal kwamen er meer mensen naar Nederland dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 26.000 immigranten hebben zich in de afgelopen drie maanden in Nederland gevestigd. In hetzelfde kwartaal vorig jaar waren dat er nog 23.000.

Mensen die naar Nederland kwamen, waren vooral afkomstig uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië. Uit deze landen kwamen 2300 mensen, bijna 2000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook vestigden zich iets meer Polen in Nederland; rond de 2000.

Turkije en Marokko

Er is overigens een daling op te merken bij het aantal mensen dat Turkije en Marokko verlaat om in Nederland te komen wonen. Het aantal terugkerende Nederlanders steeg tot bijna 6000.

Voor het eerst sinds tijden hebben minder mensen Nederland verlaten. In het afgelopen kwartaal vertrokken 29.000 mensen uit Nederland, in dezelfde periode in 2006 waren dat er 32.000. De daling betreft uitsluitend terugkerende immigranten.

Vooral het aantal emigranten geboren in het Verenigd Koninkrijk, Somalië, de Nederlandse Antillen en Aruba, Marokko en Turkije is afgenomen.
1 - 20 of 49 Posts
Mooi zo! Als mensen nou ook nog eens meer kinderen krijgen dan gaat het weer de goede kant op :)
Komt door ons nieuwe klimaat! Veel Polen beginnen bedrijven hier. Vreemd trouwens dat mensen van de Antillen emigranten worden genoemd. Nijmegen heeft een eigenaardige groei; studenten uit Duitsland.
Stroomuitval en 9 maand erna is er een baby-boom :lol:
Veel Polen beginnen bedrijven hier.
LOL
Dit zijn de zogenaamde zzp'ers, voor Polen de oplossing ivm het recht op vrij verkeer van vestiging.
Nu de grenzen zijn opengesteld zullen er veel en veel minder Poolse bedrijven zich in NL vestigen.
Ik las gisteren een artikel dat ook steeds meer kenniswerkers onze weg weten te vinden. Een verdubbeling t.o.v. het voorgaande jaar. Een wet uit de vorige regering die immigratie van talent makkelijk maakt.
Is het hier nou echt zo aantrekkelijk of is het in het buitenland zo verschrikkelijk? Feit is wel, dat als er zich in een samenleving meer mensen vestigen dan dat er vertrekken, het een succesvolle samenleving genoemd kan worden. Een immigratieland, jááá, daar willen ze allemaal heen!:)
Is het hier nou echt zo aantrekkelijk of is het in het buitenland zo verschrikkelijk? Feit is wel, dat als er zich in een samenleving meer mensen vestigen dan dat er vertrekken, het een succesvolle samenleving genoemd kan worden. Een immigratieland, jááá, daar willen ze allemaal heen!:)
NL is 1 van de landen met de meeste vrijheden. De wet die nu in werking is, is trouwens die van de amsterdamse PvdA burgemeester Cohen, toenmalig minister.
De wet die nu in werking is, is trouwens die van de amsterdamse PvdA burgemeester Cohen, toenmalig minister.
Tjonge..de man heeft ook eens een wet gemaakt, die zelfs nog steeds in werking is ook nog!!! Hulde..
Oei, wat zuur. Het blijft natuurlijk moeilijk te verkroppen dat die wet lang voor 11/9 en Fortuyn al in de maak was en per 1-1-2002 inging.

Iets wat mij altijd enorm gestoord heeft is dat dit keiharde feit steeds zo kinderachtig wordt ontkend.
Nederland is nog steeds een emigratieland. Ook afgelopen kwartaal hebben meer mensen Nederland verlaten dan dat er bijgekomen zijn. En het aantrekken van kenniswerkers uit het buitenland mag iets makkelijker geworden zijn, het blijft een bureaucratische nachtmerrie. Daar mogen nog wel een paar stappen gezet worden.
Verder is het grootste deel van de mensen die zich in Nederland vestigen nog altijd laaggeschoold, die kenniswerkers en wat Poolse bouwvakkers daargelaten. De vertrekkers uit Nederland zijn dan weer vaak wél hoog opgeleid of beheersen een bepaald vak uitermate goed. Hoeveel er binnenkomt en uitgaat is dus mijns inziens van secundair belang; mijn mening is dat Nederland verschraalt door de uitstroom van goed gekwalificeerde mensen en de instroom van minder gekwalificeerde mensen!
Ik weet niet om hoeveel mensen het gaat maar er zijn natuurlijk redelijk wat emigranten, nu in België en Duitsland woonachtig, die in Nederland blijven werken. Ik denk dat de Radboud Universiteit één van de grotere werkgevers in de omgeving Kranenborg/Kleef is.
Verder is het grootste deel van de mensen die zich in Nederland vestigen nog altijd laaggeschoold, die kenniswerkers en wat Poolse bouwvakkers daargelaten. De vertrekkers uit Nederland zijn dan weer vaak wél hoog opgeleid of beheersen een bepaald vak uitermate goed. Hoeveel er binnenkomt en uitgaat is dus mijns inziens van secundair belang; mijn mening is dat Nederland verschraalt door de uitstroom van goed gekwalificeerde mensen en de instroom van minder gekwalificeerde mensen!
Ik zou het niet beter kunnen zeggen:eek:kay:^^
Volop waar!
http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/147103/zoeken/ja/index.html

of we weer effe mogen schuiven... en negen van de 10 zal wel weer niet goed genoeg nederlands kunnen en dus geen baan vinden of hoeven te vinden... 30.000 uitkeringstrekkers erbij...

die 30.000 haal ik hieruit...

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/137732/index.html

"Persbericht
Vrijdag 11 mei 2007 9:30
Meer immigranten, minder emigranten

In het afgelopen kwartaal is de immigratie toegenomen. Er kwamen vooral meer mensen uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië naar Nederland. Het aantal emigranten is juist gedaald. De bevolkingsgroei is hierdoor opgelopen tot 6 duizend in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Immigratie loopt verder op

Bijna 26 duizend immigranten zijn het afgelopen kwartaal Nederland binnengekomen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog 23 duizend. De toename van het aantal immigranten zet daarmee door. Het zijn er nu evenveel als begin 2003. Het gaat om mensen die zich voor langere tijd in Nederland vestigen en zich bij een gemeente ingeschreven hebben.
Veel Europeanen naar Nederland

De toename van de immigratie betreft vooral Europeanen en terugkerende Nederlanders. In het afgelopen kwartaal zijn 2,3 duizend immigranten uit de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië gekomen, bijna 2 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal immigranten uit Polen is licht toegenomen tot iets meer dan 2 duizend. Het aantal terugkerende Nederlanders steeg tot bijna 6 duizend.

Turkije en Marokko behoren tot de weinige landen waarvandaan de immigratie daalt.
Minder emigratie

Het aantal emigranten is voor het eerst sinds enige tijd gedaald. In het afgelopen kwartaal hebben 29 duizend mensen Nederland verlaten, tegen 32 duizend in het eerste kwartaal van 2006. De daling betreft vrijwel uitsluitend terugkerende immigranten. Vooral het aantal emigranten geboren in het Verenigd Koninkrijk, Somalië, de Nederlandse Antillen en Aruba, Marokko en Turkije is afgenomen. Het aantal in Nederland geboren emigranten is met 14 duizend vrijwel gelijk gebleven.
Minder geboorte, minder sterfte

Het aantal geboorten neemt al geruime tijd af. Het afgelopen kwartaal zijn 44 duizend kinderen geboren, duizend minder dan vorig jaar. Dit is het laagste aantal geboorten in ruim twintig jaar. Ook het aantal mensen dat overleed daalde met duizend, tot 35 duizend. De natuurlijke aanwas van de bevolking – geboorte min sterfte - is daardoor met 9 duizend nagenoeg gelijk gebleven.
Bevolkingsgroei neemt toe

Door de stijging van de immigratie en de daling van de emigratie is de bevolkingsgroei het afgelopen kwartaal opgelopen tot 6 duizend. In het eerste kwartaal van 2006 was de groei nagenoeg nihil. De huidige bevolkingsgroei is ook hoger dan in het eerste kwartaal van 2004 en 2005. De groei is echter nog niet groot te noemen. In het eerste kwartaal van 2003 nam het aantal inwoners nog met bijna 14 duizend toe."

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/persberichten/archief/2007/2007-036-pb.htm
ik wilde er dit nog aan toevoegen... en ik weet het, het is veel tekst maar helaas wel de waarheid...

Vier leugens over het generaal pardon - Opiniestuk Fritsma PDF Afdrukken E-mail
donderdag 03 mei 2007

Volkskrant - Nederland is misleid in het debat over het generaal pardon, zegt Sietse Fritsma. De bewoners van de grote stadswijken zullen er de rekening voor betalen.

De wijze waarop de media en de (linkse) politiek het generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers hebben doorgedrukt, is schandalig. De Nederlandse bevolking is hierbij op zeer ernstige wijze misleid.

De eerste grote leugen is de stelling dat het generaal pardon nodig is, omdat de asielzoekers in kwestie ‘al jarenlang in grote onzekerheid verkeren’ of ‘al jarenlang op een verblijfsvergunning wachten’. In werkelijkheid was van die onzekerheid geen sprake. Alle asielzoekers die binnen de pardonregeling vallen, en dus voor 1 april 2001 een asielverzoek indienden, hebben al lang duidelijkheid over hun asielaanvraag. Die is namelijk afgewezen. En elke vreemdeling die voor 1 april 2001 een asielverzoek heeft ingediend en echt lang moest wachten op de beslissing, is juist vanwege dat tijdsverloop al in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning. De asielzoekers die nu een verblijfsvergunning krijgen, hebben dus allemaal afwijzingen gekregen, maar zijn daarna niet uit Nederland vertrokken, hetgeen ze wel is aangezegd. In plaats daarvan hebben ze nieuwe verblijfsaanvragen ingediend.

De telefoonboekdikke dossiers van vreemdelingen bevatten vele verschillende procedures, die op grond van vele verschillende smoezen zijn opgestart. Omdat de beslissing van elke verblijfsaanvraag in Nederland mag worden afgewacht, is het met dit procedurestapelen dus erg eenvoudig om in Nederland te blijven. Vreemdelingen en hun advocaten traineren de zaak net zo lang totdat er een verblijfsvergunning wordt verstrekt. Dat lukt elke keer weer, want dit is niet de eerste ‘bijzondere regeling’ voor vreemdelingen die niet aan de gangbare toelatingsvoorwaarden voldoen. Dus zullen de vreemdelingen die nu (kansloze) procedure op (kansloze) procedure stapelen over een jaar of vijf ook wel weer verblijfsrecht krijgen, omdat ze ‘al zo lang in onzekerheid verkeren’.

De tweede grote leugen is de stelling, bijvoorbeeld in programma’s als Nova / Den Haag Vandaag, dat mensen met een strafblad niet in aanmerking komen voor het pardon. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft naar aanleiding van een vraag mijnerzijds ook aangegeven dat criminelen buiten de pardonregeling vallen. Terwijl de Nederlandse bevolking opgelucht ademhaalt, is de werkelijkheid dat vele veroordeelde geweldplegers, inbrekers en tasjesdieven wel degelijk een verblijfsvergunning krijgen.
Iemand die een misdrijf heeft gepleegd en minder dan een maand gevangenisstraf heeft gekregen, wordt namelijk niet uitgesloten van de pardonregeling. In de brief die enkele dagen geleden aan de Kamer is gestuurd, staat dit voor het eerst duidelijk beschreven. Het bleek ook al uit het regeerakkoord, maar daar stond het zo stiekem in beschreven, dat het niemand was opgevallen.

De derde grote leugen is de stelling dat het generaal pardon geen aanzuigende werking zal veroorzaken. Men stond in de rij om de logische angst hiervoor de kop in te drukken. Maar de aanzuigende werking is nu al merkbaar. Nederland is één van de weinige Europese landen waar het aantal asielzoekers stijgt. En dat is natuurlijk geen wonder als Wouter Bos (in het AD) ter verdediging van de zoveelste pardonregeling roept dat hij het verschrikkelijk vindt dat kinderen naar een land worden gestuurd waar ze nog nooit zijn geweest en waarvan ze de taal niet spreken.
Bos’ boodschap is duidelijk en gevaarlijk: ga naar Nederland, krijg een kind, en je mag blijven! Al jarenlang spelen vreemdelingen op dit soort sentimenten in.

Leugen nummer vier gaat over de kosten. Vreemd genoeg is de financiering van de regeling door het kabinet ‘vergeten’, maar het kabinet heeft wel al aangegeven dat de regeling 55 miljoen euro zal kosten. Daarmee wordt de extra druk op huisvesting, uitkeringen, veiligheid en gezondheidszorg natuurlijk niet gedekt. Hierbij is ook van belang dat altijd vele partners/ familieleden zich bij de nieuwe bezitters van een verblijfsvergunning voegen. Dan heb ik het niet eens over de kosten voor procedures en opvang die gepaard gaan met de komst van andere vreemdelingen die door de pardonregeling Nederland kiezen als land van bestemming.
Het feit dat is gebleken dat het niets uitmaakt dat de gegadigden voor een pardon tijdens een verblijfsprocedure hebben gelogen (over bijvoorbeeld hun identiteit), geeft aan dat we niet veel hoeven te verwachten van het door Albayrak aangekondigde ‘strenge toelatingsbeleid’. Het is overigens onbegrijpelijk dat het CDA het nu ook prima vindt dat zelfs leugenaars en criminelen in het kader van de pardonregeling mogen blijven. Daarmee is die partij definitief gezwicht voor de wil van links om zo veel mogelijk vreemdelingen in Nederland te houden.

Het resultaat van de grote misleiding is dat onze samenleving wordt opgezadeld met procedurestapelende vreemdelingen, die het simpelweg vertikten zich aan de plicht te houden uit Nederland te vertrekken – leugenaars en criminelen incluis.
Aangezien weer eens wordt aangetoond dat het loont om naar een inconsequent land als Nederland te gaan, waar keer op keer met verblijfsvergunningen wordt gestrooid terwijl niet aan gangbare toelatingsvoorwaarden wordt voldaan, wordt het hier al weer erg druk met een volgende lichting vreemdelingen voor wie politiek en media vermoedelijk over vijf jaar een nieuw pardon zullen gaan eisen.
De (autochtone) bewoners van grote stadswijken betalen hiervoor als vanouds als eerste de rekening. Want de meeste toe te laten vreemdelingen vestigen zich in de grote steden.

Het moge duidelijk zijn: maak voor eens en altijd een einde aan de rampzalige pardonregelingen.

bron
Tsja.. als Geert Wilders het zegt dan MOET het wel waarheid zijn...
Tsja.. als Geert Wilders het zegt dan MOET het wel waarheid zijn...
duidelijk dat je niet hebt gelezen wat ik copy/paste...

>>>Opiniestuk Fritsma<<<

nou jij weer...
Meldt dan ook gewoon dat de bron de Volkskrant is en niet geertwilders.nl.

Anyway, Het is maar een opiniestuk. Deze groep legaliseren geeft eindelijk eens ruimte tot het maken van een schone lei. Wie weet kunnen ze nu wel eens een sluitend systeem maken.
1 - 20 of 49 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top