SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
NL
Joined
·
4,823 Posts
Discussion Starter · #4 ·
dude ik heb al zo vaak polls gemaakt ik doe niets verkeerd...

ik maak de thread, ik kies voor een poll van 20 en plaats het en vul dan al die vakjes in, en dan ben ik klaar en dan staat er within 5 minutes... blablabla terwijl ik ruim binnen tijd klaar ben...
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top