SkyscraperCity banner

1 - 20 of 4399 Posts

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Version III

Welcome to the Stockholm Projects & Construction thread

To keep it clean it would be nice if project post were made like below.

For project posts

Starting with project name and then district, as an example:

Basaren
Kungsholmen

Then:

*Words about the project

*Then Architect

*Then pictures

*Then some other information if needed

*And finally a link to the source

With this example the project name in bold and size 5 and the district in size 3 but not bold.

For construction pictures:

Starting with project name and then district, as an example:

Aula
Solna

* A link to the project if we have it here. or to an external site.

*Then something about it

*Architect

*Photographer

*Pictures

Project name in bold and size 5 and District size 3 but not bold

The Quick links thread

Edit:

Stockholm & Projekt

En blogg om vilka bostadsområden och enskilda byggnader som staden, byggare och arkitekter planerar och bygger.

I'm not active here anymore but I think it's sad to see this thread being so slow so if anyone feels like copying posts from my blog then you are very welcome to do so.

I won't be updating my blog as much as I did here earlier, I'm not looking for posts that active anymore, but you might find some posts usefull.

Take care guys! And keep the thread alive! :)

Stockholm & Projekt

Edit: I don't post nearly as many pictures or renders for each project as I did here so follow the link to the city or architect sites and you will find more pictures then what I posts in the blog!
Sometimes I only post one picture although there are more to be found.
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #2
Basaren 1
Kungsholmen

This project is about to reach the exhibition stage.

There will be 44 apartments in a building which will be 9, 7 and 4 floors high.

The architect is Wingårdhs Arkitekter.

Vy från korsningen Hantverkargatan/St Eriksgatan. Wingårdh arkitektkontor.


Vy från skolgården, söderfasad. Wingårdh arkitektkontor.


Vy från Västerbron. Wingårdh arkitektkontor.


Vy från Hantverkargatan. Wingårdh arkitektkontor.


Present building


Location


And ending the post with the two earlier looks of this building.

First it was ment to look like this but it was considered to be too high.


Then it was supposed to look like this but is was considered to be too square looking.


Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ett bostadshus med 44
lägenheter och butiker i bottenvåningen. Detaljplanens genomförande förutsätter att den q-märkta tvåvåningsbyggnad som finns på fastigheten idag rivs. Planområdet ligger på Kungsholmen, högst upp på Hantverkargatans krön. Marken ägs av Stockholms stad och Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, har tomträtt. Samrådsförslaget visade en oval byggnad med två torn, 13 respektive nio våningar höga. Länsstyrelsen hävdade att detaljplanens genomförande skulle innebära betydande påverkan på riksintresset Stockholms innerstad. Förslaget arbetades därför om och den 21 oktober 2010 visades ett nytt förslag upp för Stadsbyggnadsnämnden. Det förslaget, ett lamellhus med sadeltak, anpassades till omkringliggande bostadshus i höjd och form. Förslaget återremitterades av nämnden med beslut om att återkomma med bättre renderingar och fysiska materialprover av lamellhuset, men också om att studera samrådsförslaget vidare. Stadsbyggnadskontoret har sedan valt att enbart gå vidare med samrådsförslaget, eftersom det förslagets arkitektoniska kvalitet anses
vara högre. Bearbetningen innebär att byggnaden har kvar det flödande
formspråket som Stadsbyggnadsnämnden efterfrågat, men med en lägre höjd.
Med mer detaljerade studier av fasadmaterial, balkongutformning med mera anser Stadsbyggnadskontoret att förslaget kan ställas ut.
Stockholms Stad
Wingårdhs Arkitektkontor
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #3
Timber structure highrise
Gustavsberg, Värmdö

A high rise proposal for Gustavsberg.

Timber structure with concrete elevator core.

A 20 floor something highrise.

Conference Center, Hotel and apartments.

Client: Confidential
Budget: Confidential

Architect is Urban Future Organisation.

UFO
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #5
^^

So do I it would be great if built! :)

If anyone wonders what I'm up to at the moment I'm just going to repost projects which earlier had thumbnails in the quick links thread here. I've started to work on the quick link thread for those and will of course add future new posts made here too.
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #6
Snöflingan
Telefonplan

Apartments on decking over the subway station at Telefonplan.

The proposal has been selected for further processing.

The developer is Stena Property Stockholm AB.

Architect is Rosenbergs Arkitekter.

Förslaget visar på möjligheten att bygga bostäder, handel och parkering på överdäckning ovan Telefonplans tunnelbanestation. Projektet består av två kvarter. Ett komplext stationskvarter och ett intilliggande bostadskvarter.

I bottenvåningen av stationskvarteret finns T-banestation, bussterminal och butiker. Det översta parkeringsplanets tak fungerar som gård till bostäderna som ligger samlade i två högdelar. Stationskvarteret har en varierad höjd och volym som anknyter till industribyggnader, lamellhus och punkthus i området. Fasadernas gestaltning är inspirerad av ett grönskande lövverk.

Bostadskvarteret har en exteriör som utgörs av grovputsade fasader med varierade fönsteromfattningar av finare putsstruktur och avvikande kulör, ett enkelt sätt att skapa en varierad och lekfull fasad till ett kvarter med en rationell struktur och volym.

Projektet startade som ett parallellt uppdrag med tre förslagsställare. Rosenbergs bidrag har valts ut för vidare bearbetning.
Rosenbergs Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #7
Bryggvägen och Gröndalsvägen
Gröndal

This project is on exhibition between 2011-10-12 - 2011-11-09

About 320 new apartments.

Architects are MAP and Tengbom arkitekterVy från Mälaren: bild MAP Stockholm AB


Vy från söder: bild MAP Stockholm AB


Vy från öster: bild MAP Stockholm AB


Vy från väster: bild MAP Stockholm AB


Exempel byggnad: vy från nordöst: bild Tengbom


Exempel byggnad: vy från norr och vändplanen (Sjötorget): bild MAP Stockholm AB


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att skapa en ny stadsbebyggelse med blandat innehåll av bostäder och verksamheter. Planen möjliggör ca 320 nya lägenheter. En ny offentlig plats tillskapas vid vattnet med bryggor, och allmänna vistelseytor. En ny allmän park tillskapas i mitten av området.
Stockholm Stad
Tengbom Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #8
Gröndalsvägen
Gröndal

Proposals for a residential building with 83 apartments.

Architect is Utopia Arkitekter and builder is Rydberg's Bygg.

Tillsammans med Rydbergs Bygg har Utopia utvecklat ett unikt bostadshus i Gröndal. Syftet är att enligt stadens uttalade ambition förtäta Stockholms centrala delar och på så sätt utöka bostadsbeståndet i kollektivtrafiknära lägen. Förslaget förhåller sig till byggtraditionen i Gröndal och tillför en ny variant av de klassiska stjärn- och terrasshusen i stadsdelen. Förslaget innehåller 83 lägenheter.
Tanken bakom husets form är att använda den branta norrsluttningen till att bygga ett bostadskomplex som tar upp och anspelar på en Gröndals mest kända byggnadstyper, stjärnhusen och terrasshusen men samtidigt bildar en ny typologi. Stjärnformationen med sina terrasser, mot framförallt söder och väster, skapar stora grytor mot det anslutande berget och fångar in solen.
Utopia Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #9
Birger Jarl
Birger Jarlsgatan, Norrmalm.

A proposal by Utopia Arkitekter on how to develop a profile project for the City.

Unfortunately yesterday CHIEF ROCKA told that he had been in contact with Utopia Arkitekter and they had told that the city of Stockholm had turned it down.
'Good architecture, but in the wrong urban context, it was stated.'

Architect's Utopia Arkitekter and developer Oscar Properties.

Vi vill poängtera att vårt förslag är en idé om hur man kan ta fram ett profilprojekt för Stockholms stad och vilka kvaliteter som medföljer om denna plats tas i anspråk. Projekt Birger Jarl är med sitt unika läge en stor tillgång i arbetet att skapa ett intressant och attraktivt profilprojekt för stadens invånare och besökare. Vi vill att förslaget ska betraktas som ett inspirerande diskussionsunderlag som vi tillsammans med stadens tjänstemän, politiker och allmänhet kan utveckla vidare.
Utopia Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
406 Posts
Hoppas verkligen överdäckningen i Telefonplan blir av skulle vara riktigt coolt! Tycker de borde satsa på överdäckning och bostäder i fler området! (Det kanske finns förslag på fler ställen?
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #11
Hoppas verkligen överdäckningen i Telefonplan blir av skulle vara riktigt coolt! Tycker de borde satsa på överdäckning och bostäder i fler området! (Det kanske finns förslag på fler ställen?
Det är ganska många förslag men tyvärr så har någon myndighet surnat till efter den kommande överdäckningen av Hagastaden. Jag kommer inte ihåg om det är Trafikverket eller någon annan myndighet.
Och jag tror att det var så att erfarenheterna tydligen har blivit att vissa transporter kommer att få problem eftersom de inte får köra under överdäckningarna, detta stod tydligen inte helt klart innan beslutet togs om överdäckning av Hagastaden. Så nu är myndigheten det handlar om på tårna när det gäller andra överdäckningar.

Och andra är Kungens kurva, Rinkeby, T-centralen och spåren förbi Karlberg och säkert fler som jag inte kommer på nu. :)

Och i just Kungens Kurva så lär det inte få byggas bostäder ovanpå för då kommer inte vissa transporter att kunna köra under.
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #12
RINKEBY - STORA URSVIK

Study for commercial buildings on either side of Ulvsundavägen.

Architect is Archus Arkitekter

Projektet syftar till att ta fram en gemensam gestaltningsidé för kommersiell bebyggelse för området.
Den nya urbana bebyggelsen skall ha en stark egen identitet och uppfattas som en helhet.

En sammanhållen kvartersbebyggelse skapas genom att gatunätet förlängs från båda sidor. Siktlinjerna som bildas, ger visuella stråk över Ulvsundavägen.
Kopplingen mellan Ursvik och Rinkeby förstärks genom den nya bebyggelsen och en bro knyter ihop Rinkeby Allé med Ursviks Allé. Bron bildar tillsammans med två torn på var sin sida om Ulvsundavägen ett tydligt motiv. Detta skapar en inramning av Järvafältet från söder och en port till staden från norr.
Projektet är en del av Vision Järva 2030 och Stadsbyggnadsprojektet Ursvik

Medverkande: Stockholms Stad, Stora Ursviks KB, Sundbybergs Stad, Brandskyddslaget
Storlek kommersiell bebyggelse: 111.000 kvm BTA Rinkeby, 108.000 kvm BTA Stora Ursvik , 20.000 kvm BTA bostäder väster om Rinkebysvängen
Archus Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #13 (Edited)
^^

Yesterday I posted the 'Rinkeby Allé Stukturplan', so it is early stages yet. But it doesn't look really as promising as it once did does it? We will see when it gets further developed how it looks.

Rinkeby Allé Strukturplan
Rinkeby

Looks like they have shrunk and become more boxy, but it is also not the same architects anymore.
Or perhaps these ones are doing the plan for the area and not the acctual buildings, as it says strukturplan? Let's hope so!
If it makes any difference that is?

Architect is GRAD Arkitekter

Perspektiv från söder med kontorsbebyggelse på ömse sidor om Ulvsundavägen Illustration: GRAD arkitekter


Rinkeby Allé - från Rinkeby centrum mot Stora Ursvik Illustration: GRAD arkitekter


VISIONEN OM DET CENTRALA STRÅKET
Visionen för strukturplanen är att Rinkeby Allé ska få förutsättningar att utvecklas till ett mångfacetterat, upplevelserikt och dynamiskt centralt stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik, och som ger kvarteren på ömse sidor möjligheter att vidareutvecklas till en levande gata där man gärna vill bo, handla, äta, umgås och leva.
Många analyser, dialoger och utredningar ligger bakom det förslag till strukturplan som redovisas i detta dokument. Avsikten är att strukturplaneförslaget ska remissbehandlas och bli föremål för lokal dialog enligt PBL:s bestämmelser för program för detaljplan.
Efter beslut i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige utgör det grund för detaljplanearbete och för fortsatt dialog med Rinkebyborna.

STRUKTURPLANENS OMFATTNING
Förslaget till strukturplan omfattar ett stort område från Rinkeby centrum till Stora Ursvik, kvarteren norr om Rinkeby Allé samt parken norr om centrum. Dessutom omfattas även området från infarten vid Rissne trafikplats längs Rinkebysvängen.

STRUKTURPLANENS INNEHÅLL
• en ombyggd gata, Rinkeby Allé
• ett nytt entrétorg vid Rinkebyplan
• trygghetsboende för Micasa, med vård-
och omsorgsboende samt ev. förskola
• nya bostäder på P-däck, ca 150 lgh
• ombyggnad av loftgångshusen
• en moské i korsningen med Hjulstavägen
• flera nya bostadshus, ca 350-400 lgh
• bro till Stora Ursvik
• kontor & verksamheter längs Ulvsunda-
vägen, ca 25000 kvm
• nya lokaler i bottenplan, ca 4000-5000 kvm
• nya möjligheter för Rinkeby
 

·
Registered
Joined
·
115 Posts
I'm really glad that they skipped the second version of Basaren and went back to something that looks like the first proposal. SO much better!
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #15
^^

Absolutely! And I think I acctually like the third version better than the first one, although I would have liked it to have been as high as the first one was.
I doubt that the ones protesting about it will stop just because it's a few storeys lower. They probably want to save the present lowrise. :dunno:
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #16
Gladan 2 och 8
Stadshagen, Kungsholmen

The Project was at the planing stage 2011-05-19 - 2011-06-30

165 apartments in two buildings, one 13 floors and the other 14 floors

Arkitecht is Rosenbergs Arkitekter and builder is Einar Mattsson Projekt AB.

Vy från Kellgrensgatan in över Warfvinges Väg. Till vänster ligger de bostadshus som är under uppförande i kvarteret Lustgården och till höger den föreslagna bebyggelsen i kvarteret Gladan. (Rosenbergs Arkitekter)


Location on Kungsholmen


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen ger möjlighet till rivning av två kontorshus och att dessa ersätts med två bostadshus som kan rymma ca 165 lägenheter, en förskola samt kommersiella lokaler i bottenvåningen mot Warfvinges väg och Kellgrensgatan.
Stockholms Stad
Rosenbergs Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #17 (Edited)
Tidningskvarteren
Marieberg, Kungsholmen

Proposal for housing and commerce in the newspaper district of Kungsholmen with among others a 23 floor building at Gjörwellsgatan.

Architect is Rosenbergs Arkitekter and builder is Oscar Properties.Det befintliga parkeringshuset invid tidningskvarteren i Marieberg på Kungsholmen ersätts av ett bostadskvarter med varierande höjder. Ett 23 våningar högt bostadshus vid Gjörwellsgatan sträcker sig likt DN-skrapan över Mariebergs höjd. Tillsammans med nya och befintliga högre hus i området skapar de ett balanserat kluster i Stockholms stadsbild. Gjörwellsgatan tydliggörs som viktig stadsgata, nya gatukopplingar och en upprustning av parken norr om kvarteret ger hela Marieberg mer liv och rörelse. Torget utanför Tidningshuset får en ny karaktär med det höga huset i fonden och ett nytt offentligt golv som markerar Mariebergs mest centrala mötesplats.
Rosenbergs Arkitekter
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #18
Biomedicum
Solna

Selected proposal in parallel tasks.

Biomedicum is a new laboratory building at the Karolinska Institute Solna Campus on 70 000 m2.

Architect is CF Møller and builder's Akademiska Hus.

CF Møller
Akademiska Hus
 

·
Registered
Joined
·
11,036 Posts
Discussion Starter #20 (Edited)
Lagern
Råsunda Fotbollsstadion, Solna

This plan has been approved!

Råsunda football stadium gets demolished and about 750 apartments and office are constructed.
The office building by Frösundaleden is constructed in three volumes and the higher part will be 15 floors. The residential blocks will be erected in buildings of 6-9 floors.

Architect is Nyréns arkitektkontor.

Nytt kontorshus vid Frösundaleden
Vy från Solnavägen


Torgstråket vid Dallashuset


Vy från Råsunda torg


Planens syfte och huvuddrag
Planområdet omfattar huvudsakligen Råsunda fotbollsstadion som ligger norr om Solna centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och kontor i området. I bottenvåningarna i strategiska lägen skall lokaler för handel etc. inrymmas. Förskolor planeras också i området. Det s k Dallashuset och den lägre kontorsbebyggelsen mot Parkvägen bevaras.
Nyréns Arkitektkontor
Solna Stad
 
1 - 20 of 4399 Posts
Top