SkyscraperCity Forum banner

Stopera

2463 Views 6 Replies 4 Participants Last post by  Ribarca
Word het niet eens tijd dat de fouten uit het verleden hersteld worden? Te beginnen met het slopen van de stopera, een regelrechte ramp.


Blijft alleen de vraag waar zou het stadhuis dan naartoe verhuizen?

Paleis op de dam zal waarschijnlijk nooit beschikbaar komen en ranzig duur om geschikt te maken.

Marineterrein? Mits je de muur laat staan en de rest sloopt?

Iets moderns op zuid of in noord?
  • Like
Reactions: 1
1 - 7 of 7 Posts
Ik las inderdaad de geschrokken reacties bij mijn geplaatste foto van een gedeelte van het gebouw. Nou, ze zijn dus net bezig met een ruim 50 miljoen kostende renovatie dus je stelling kan wellicht een aardig discussie opleveren maar de realiteit zal voorlopig blijven zoals die is. De Stopera gaat in ieder geval het komend decennium niet verhuizen.
Ik las inderdaad de geschrokken reacties bij mijn geplaatste foto van een gedeelte van het gebouw. Nou, ze zijn dus net bezig met een ruim 50 miljoen kostende renovatie dus je stelling kan wellicht een aardig discussie opleveren maar de realiteit zal voorlopig blijven zoals die is. De Stopera gaat in ieder geval het komend decennium niet verhuizen.
Dat is bekend maar een forum is bedoeld om te discussieren, dromen mag altijd.
oke, een fantaseertopic maar geef dit ook duidelijk aan in je OP. Zoiets verwacht je voornamelijk in het Rotterdamse gedeelte. Het klopt dat een discussie forum niet per definitie over realistische mogelijkheden hoeft te gaan. Maar aangezien ik als bewoner ook regelmatig langs, en soms het interieur van de Stopera onder ogen kom zijn dit soort draadjes voor mij persoonlijk niet zo interessant. That's it.
Je hoeft ook niet mee te fantaseren hoe we van dit gedrocht af kunnen komen.

Misschien kan Christo het voor altijd inpakken.

We kunnen het ook bekleden met spiegels zodat het bijna onzichtbaar wordt.
De plek waar het nu staat is eigenlijk wel prima. Een veel betere plek dan zo bij de Amstel is nmm eigenlijk niet te vinden. Misschien was de plek van het gerechtsgebouw aan het IJ anders wat geweest.
De plek is prima. En ik moet zeggen dat het tegenwoordig strak georganiseerd is.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top