SkyscraperCity Forum banner

Straks geen intercity's meer tussen A'dam & R'dam

6586 Views 82 Replies 38 Participants Last post by  TBP
Vanochtend op t journaal: Om straks de HSL treinen vol te krijgen stopt de NS straks met de intercity lijn van amsterdam-schiphol-rotterdam......

Beetje jammer is dat die treinkaartjes duurder zijn dan die van de NS :bash:
1 - 20 of 83 Posts
Ik vraag me af waar die prijs van 40 euro op gebaseerd is, voor 90 euro heb je een retourtje Utrecht - Ulm (zuid-duitsland tussen frankfurt en Munchen) met de ICE, lijkt me vrij aan de prijs als het traject rotterdam - amsterdam dan de helft gaat kosten terwijl de afstand nog geen tiende is van die van utrecht - Ulm
Lijkt me dat er met een overstap op Den Haag HS nog wel snel te reizen valt zonder de HSL te gebruiken, anders is Den Haag helemaal afgesloten van de wereld.

Zucht. Straks is het goedkoper om te vliegen..
Dat zei ik anderhalf jaar geleden al, maar niemand wilde me geloven.
Capzilla said:
Lijkt me dat er met een overstap op Den Haag HS nog wel snel te reizen valt zonder de HSL te gebruiken, anders is Den Haag helemaal afgesloten van de wereld.
Vast met een overstaptijd van minimaal een kwartier. En laat dat nou precies de reistijd van Rotterdam naar Schiphol zijn via de HSL.
Moet je voor die HSL trein een zitplaats reserveren? Dan is het natuurlijk geen doen, dan moet je nog een flinke tijdmarge nemen om te zorgen dat je jouw gereserveerde trein haalt. Een flexibel ticket die je kan omzetten bij het missen van je trein kost natuurlijk meer dan de gewone ticketprijs.
Wat een prut zooi, daar ben je dus mooi klaar mee als gewone treinreiziger. Kan Lovers geen intercitydienst A'dam-R'dam aanbieden?
Winus said:
Wat een prut zooi, daar ben je dus mooi klaar mee als gewone treinreiziger. Kan Lovers geen intercitydienst A'dam-R'dam aanbieden?
Natuurlijk niet, NSR heeft het monopolie op het kernnet. Ze kunnen echter wel bieden op de lijn Lutjebroek - Schubbekutterveen.
Weet je wat, ik bekijk het positief: dit legt meer druk op de Zuidvleugel politiek om Rotterdam Airport uit te laten breiden, want Schiphol is nu helemaal een geen optie meer voor de zuidelijke Randstad. Ten opzichte van de huidige situatie ga je er hoe dan ook op achteruit: in tijd ofwel in prijs.

Donder maar op met dat Noord-Holland! ;)
Bah bah bah. Straks alleen maar rijke yuppen die een 'dagje Parijs' doen en dikke zakenmannen in die HSL. Ik wil :bash: ook snel naar Rotterdam! Gratis dat ding!!! :D:D

Gelukkig komt er wel een extra stoptrein naar Nieuw-Vennep (waar zegt u? dat is een plaatsje tussen Amsterdam en Rotterdam).
Chaos said:
Ik vraag me af waar die prijs van 40 euro op gebaseerd is, voor 90 euro heb je een retourtje Utrecht - Ulm (zuid-duitsland tussen frankfurt en Munchen) met de ICE, lijkt me vrij aan de prijs als het traject rotterdam - amsterdam dan de helft gaat kosten terwijl de afstand nog geen tiende is van die van utrecht - Ulm
De rechten om van het Nederlandse spoor gebruik te maken (als bedrijf zoals de NS of HSL) zijn erg hoog heb ik mij laten vertellen. Daarom zijn treinkaartjes van de NS zo duur, en daar zal de hoge prijs van de HSL ook wel vandaan komen lijkt me...

Best wel stom eigenlijk, hoe jaag je Jan Modaal de auto in?
er was ook al de overgang van reisafstand in kilometers naar tariefeenheden. zou op zich te verteren zijn dat dure infra ook een hogere klantenprijs krijgt maar dan wel gepaard aan rekeningrijden.
De plannen voor de snelwegen zijn exact hetzelfde. Wie geld heeft kan straks sneller via tolbanen, en als je daar het geld niet voor (over) hebt, dan ga je toch lekker aansluiten in de file. Dat is feitenlijk niet anders dan dit: wil je snel, dan moet je betalen. Wil je goedkoop, dan moet je maar meer reistijd voor lief nemen. Het gekke is dat degenen die het laatste onaanvaardbaar vinden over het algemeen het eerste zelfs logisch vinden...

Tolbanen op snelwegen kunnen niet functioneren zonder parallelle file. HSL's met toeslag niet zonder een kwalitatief beroerde (maar goedkope) parallelle overstapverbinding. Dat is een economisch principe dat voor beide modaliteiten opgaat.
Punt, maar je vergeet dat er hier t.o.v. de bestaande verbinding in beide nieuwe gevallen een achteruitgang is voor reizigers tussen de westelijke steden van de Randstad: ofwel ze moeten meer gaan betalen dan nu (en ja, dan zijn ze sneller, maar echt veel scheelt het niet), ofwel ze worden gedwongen via een omweg hun bestemming te bereiken. Het is kiezen tussen twee kwaden.
De aanleg van een tolbaan zal voor automobilisten op de niet-tolweg misschien zelfs wel een verbetering opleveren: minder verkeersdruk omdat meer verkeer van de tolweg gebruik maakt. Voor niet-tol-automobilisten is er in ieder geval geen sprake van een achteruitgang t.o.v. de bestaande situatie.
Nee, ik vind deze plannen echt dwang; hopelijk zal het voor het echt gebeurt nog tot flinke reizigersprotesten en Kamervragen leiden...
.... we zetten het spoor vol met schapen!!!
Alargule said:
hopelijk zal het voor het echt gebeurt nog tot flinke reizigersprotesten en Kamervragen leiden...
Daar ga ik niet van uit, want de kamer is akkoord gegaan met de privatisering van de NS en de veel te dure aanbesteding van de HSL-Zuid en heeft dit dus zelf over zich afgeroepen. En de kamer heeft niets te zeggen over de bedrijfsvoering van NSR, dit is een interne aangelegenheid. Lang leve de privatisering!
NS is niet geprivatiseerd, NS is verzelfstandigd. En waarom zouden reizigers dan niet protesteren of zouden er geen kamervragen gesteld worden?

Anyway, dit is natuurlijk een slechte ontwikkeling, die maar weer eens aantoont dat marktwerking op het spoor een wassen neus is. Zeker als je je ook nog bedenkt dat de grootste speler (NS dus) door de overheid nog steeds in de watten wordt gelegd (concessie voor het kernnet tot 20xx, voorrang bij aanbesteding van het vervoer op de HSL-Zuid). Kan de NMA hier niet eens naar kijken?

Er is trouwens een duidelijk verschil met het tolweg-voorbeeld. Een tolweg zorgt ervoor dat een parallelle, bestaande weg wordt ontlast en levert per saldo dus meer wegcapaciteit op. Zowel betalende als niet-betalende weggebruikers hebben daar voordeel bij. Wat er hier gebeurt is in feite dat de tolweg geopend wordt, waarna de bestaande weg 30 km-drempels krijgt.
Einde intercity naar Schiphol
door Emile Calon

GOES - De rechtstreekse intercity tussen de Zeeuwse stations en Schiphol komt vanaf 2007 mogelijk te vervallen. De Nederlandse Spoorwegen overwegen die treinverbinding vanaf Rotterdam via Schiphol naar Amsterdam op te heffen ten gunste van de hogesnelheidslijn (HSL).


Treinreizers vanuit Zeeland worden dan gedwongen om vanaf Rotterdam de veel duurdere HSL- trein te nemen. Of vanaf die stad de stoptrein te nemen en een of meer keren over te stappen, vreest R. Spithorst van de reizigersorganisatie Rover.

Bovendien wordt de snelle verbinding van Amsterdam naar Brussel-Zuid opgeheven, evenals de stoptrein van Roosendaal naar Antwerpen.

Dus ook Zeeuwen die via Roosendaal naar België rijden, worden door de maatregelen getroffen.

Spithorst schat in dat een treinkaartje Goes-Schiphol, inclusief HSL-toeslag, straks 15 tot 20 euro meer kost dan nu. Kiest de reiziger voor het gewone tarief, dan moet hij rekenen op minimaal twee keer extra overstappen en een langere reistijd, aldus Spithorst.

Volgens hem willen de NS op die manier de HSL-treinen vol zien te krijgen. Hij vindt het een verwerpelijk plan, omdat de reizigers daar in het geheel niet bij gebaat zijn. Hij wijst erop dat de NS lang hebben volgehouden dat de reizigers geen nadeel zouden ondervinden van de komst van de HSL.

Gedeputeerde G. de Kok (PvdA, openbaar vervoer) vindt het ook een slecht plan van de NS. De provincie heeft met de NS afspraken dat er tot 2006 geen wijzigingen worden doorgevoerd in de dienstregeling. De Kok is van plan spoedig contact op te nemen met het vervoersbedrijf om te horen wat de plannen zijn voor de periode na 2006. Het geeft volgens hem geen pas om via de dienstregeling te proberen de dure HSL-treinen vol te krijgen.

De plannen van de NS staan volgens Rover in een nog vertrouwelijk rapport dat een van de komende weken wordt gepubliceerd. De beslissing over invoering van die plannen wordt in het najaar genomen. Spithorst schat in dat de kans op invoering ’vrij hoog is’, omdat het een manier is om aan extra geld te komen voor de dure exploitaite van de HSL- lijn.

Bij de NS was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.





Wat klote zeg dit.
Hierdoor ga ik echt overwegen maar een auto te kopen :no:
See less See more
Ideaal gezien had die IC van Zeeland vanaf Rotterdam (of eerder al) via de HSL gereden naar Amsterdam, maar nee, integratie is uit de boze dus de reiziger mag lekker overstappen.
1 - 20 of 83 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top