SkyscraperCity Forum banner

Structuurplan Leusden 1968

1304 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  railway stick
Ik weet niet of dit de juiste plek is, maar ik ben op zoek naar de plannen van het Structuurplan van Leusden, ook wel "Structuurplan Hamersveld" genoemd. Specifiek zoek ik de bestemmingsplannen, planbestanden, bijlages, tekeningen, schetsen etc.

Een korte samenvatting van het plan: Eind jaren 60 waren er plannen om Leusden uit te breiden naar een stad van 70.000 inwoners. Uiteindelijk is slechts een deel gebouwd, en zijn de sporen van de uitbreiding nog steeds te vinden in het landschap.

Ik had al het een en ander gevonden in archieven (Archief Eemland), maar helaas heb ik geen toegang tot het archief.

Voor wat meer informatie, zie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/eurowoningen

Wie o wie kan mij helpen?
1 - 3 of 3 Posts
^^
Vraag het eens aan Eurowoningen. Eurowoningen is opgericht door Jan Poot Sr., die later bekend werd vanwege een ander bedrijf van hem: Chipshol, de luis in de pels van Schiphol.
Misschien heeft de BDU in Barneveld nog wat in haar archieven, ik zou ze gewoon eens mailen als ik jou was. In die tijd woonde ik in Barneveld (1970-1973) en hoorde en las wel vaker iets over het zich alsmaar uitbreidende dorp Leusden, slechts 7 km verderop. Ik ben meerdere malen via Kallenbroek naar Amersfoort gereden en toen kwamen we ook langs die destijds spectaculaire `Eurowoningen`. Vandaar deze invalshoek.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top