SkyscraperCity Forum banner

Sunflower

 • [b]10[/b]

  Votes: 0 0.0%
 • [b]9[/b]

  Votes: 1 5.0%
 • [b]8[/b]

  Votes: 2 10.0%
 • [b]7[/b]

  Votes: 7 35.0%
 • [b]6[/b]

  Votes: 3 15.0%
 • [b]5[/b]

  Votes: 2 10.0%
 • [b]4[/b]

  Votes: 5 25.0%
 • [b]3[/b]

  Votes: 0 0.0%
 • [b]2[/b]

  Votes: 0 0.0%
 • [b]1[/b]

  Votes: 0 0.0%

Sunflower

1255 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  eosendil
1 - 6 of 6 Posts
hehe sympatyczne zdjęcie, podpis mnie troche razi, ale powiedzmy, że nie będę brał go pod uwagę ;)
Gdyby tylko jeszcze ten kwiatek był prawdziwy :p a tak niestety tylko 7 bo ten plastik niestety tylko niszczy efekt.. Kłuje mnie to straszliwie w oczy..
... a mi w tle pasowałoby więcej słońca, a nie schlapanych ulic. Poza tym drugi plan trochęjednak za ostry.
Jednak całkiem, całkiem pomysł 8/10
Krzyżak;13052773 said:
... a mi w tle pasowałoby więcej słońca, a nie schlapanych ulic. Poza tym drugi plan trochęjednak za ostry.
Jednak całkiem, całkiem pomysł 8/10
Domyślam się, że właśnie o to chodziło: kolorowy słonecznik reprezentujący lato, ciepło itd z przodu, a na drugim planie schlapane ulice, deszcz, zimno, bleeee i wszystko to w BW.

7/10 za pomysł :)
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top