SkyscraperCity Forum banner

Supersnelwegen

12357 Views 64 Replies 28 Participants Last post by  temlin
Blijkbaar volgden de formateurs de discussie over de A2, hier op SSC, want VVD, CDA en PVV willen volgens het voorliggende regeerakkoord nu ook supersnelwegen!

Alleen, de akkoordschrijvers weten (ook) niet hoe die er uit zouden moeten zien. Als ze maar super zijn, en met privaat geld aangelegd. Tol mag, en ze zijn extra, dus geen verbouwing van bestaande wegen.

Nu vond ik weinig super aan 5+5 (A2 Utrecht-Amsterdam en A4 Burgerveen-Amsterdam) en die bestaan al dus dat kunnen ze niet bedoeld hebben.
RWS zal binnenkort dus vast een prijsvraag uitschrijven en op andere manieren de markt gaan consulteren.

Crowd sourcend zou ik hier de vraag willen opwerpen, wat zouden wij super vinden?

Ik stem voor een 'lichte' snelwegen voor voertuigen tot 2,5 meter hoog. Makkelijk overal onderdoor en overheen te voeren, en dus geschikt om een werkelijk tweede net mee te bouwen. Om te beginnen met een A3 Amsterdam-Rotterdam!
1 - 20 of 65 Posts
Is er in Nederland dan zoveel "ruimte" beschikbaar om zomaar een soort van parallelle snelweg aan te leggen? En gaat daar niet ongelofelijk veel protest tegen komen?
Is er in Nederland dan zoveel "ruimte" beschikbaar om zomaar een soort van parallelle snelweg aan te leggen? En gaat daar niet ongelofelijk veel protest tegen komen?
Ja, Ik denk dat het dan ook een plannetje in de catagorie gebakken lucht is. Bovendien is in het verleden al vaker gebleken dat private investeerders niet echt veel brood zien in tol tunnels enzo. Ik zou er in elk geval mijn geld niet in investeren, tolwegen in Nederland, vlak naast een in principe prima wegennet.
Het aanleggen van nieuwe super snelwegen an sich zal redelijk lastig en kostbaar zijn. Maar het upgraden van bestaande snelwegen en N-wegen met als doel het uitbreiden van de capaciteit zoals eigenlijk al de laatste 10 jaar is ingestart lijkt me goed te bereiken. Daarnaast zouden korte ontbrekende schakels tussen bestaande snelwegen aangelegd moeten worden zoals nu met de A4 tussen Den Haag en Rotterdam en de Westrandeweg gaat gebeuren.

Als ze dan echt meelezen hier zou ik graag de volgende stukken en projecten snel nader of herhaald onderzoeken:

A2 verbreding tussen KP Leenderheide en Maastricht
A2-A12 verbinding aanleggen tussen Breukelen en Woerden
A2-A27 verbinding aanleggen ten Noorden van Utrecht / upgraden Zuilense ring
A4 bij Steenbergen aanleggen
A4 verbreding tussen KP Badhoeverdorp en KP Nieuwe Meer
A6-A9 connectie (afgeschoten voor kul argument rond Naardermeer)
A8-A9 connectie (rare ontbrekende schakel ten noorden van Amsterdam)
A9 verbreding tussen KP Holendrecht en Velsen
A10 verbreding tussen KP Nieuwe Meer en KP Watergraafsmeer
A12 verbreding tussen Den Haag en Gouda en tussen Utrecht en Arnhem
A15-A20 verbinding aanleggen thv Rozenburg
A27 verbreding tussen grofweg Almere en Breda
A28 verbreding tussen Utrecht en Zwolle
A50 verbreding tussen Maasvlakte en de A50
A58 - A16 fly-over richting Antwerpen (huidige knooppunt veroorzaakt vaak vertraging)
A73 - brug over de Waal richting A15 om druk op binnenstad van Nijmegen en de A50 te ontlasten
N11 upgraden tot A11
N50 upgraden tot A50 tussen Zwolle en Emmeloord
See less See more
^^ Van die ontbrekende schakels zijn er nog wel meer in NL. Maar ik geloof niet dat we hier op afzienbare termijn "supersnelwegen" gaan zien. (wat dat dan ook mag wezen). Alleen de procedures daarvoor zouden erg complex en enorm tijdrovend zijn.

Het aanleggen van de ontbrekende stukken wegen (en spoorwegen), en het uitbreiden van de drukke, te smalle snelwegen is wat mij betreft voldoende. En dat is een "klusje" wat nog wel even zal duren en betreft ook aanzienlijk meer trajecten dan de "30 projecten" van minister Eurlings.

Alhoewel dat project uiteraard wel een enorme opsteker is in het oplossen van het "grid lock" wat het (snel)wegennet hier bij wat steviger regenachtig weer in de spits al vaak volledig blokkeert. :( Hier hebben de vele regeringen voor deze (onder druk van de milieubewegingen en de linkse partijen) uiteraard vele steken laten vallen, met soms een totale verkeerschaos tot gevolg. :(
A12 verbreding tussen Den Haag en Gouda en tussen Utrecht en Arnhem
Tussen Woerden en Gouda is men hard bezig met de afronding van de nieuwe spitsstroken. De A12 tussen Zoetermeer en Gouda is inmiddels verbreed. Het laatste stuk A12, tussen Zoetermeer en Den Haag, staat volgend jaar op de planning.
Ik weet niet of dit is wat jullie bedoelen, maar in België waren er plannen voor een 'supersnelweg' in de middenberm van de E19 tussen Antwerpen en Brussel: een weg met verhoogde maximum snelheid met alleen op en afritten in Mechelen. De ideeën waren van de jaren '70, maar nog steeds is de middenberm hier uitzondelijk breed:


Misschien iets voor hier? (maar dat ie dan wel wordt aangelegd)
See less See more
@ DES:

De verbinding A15-A20 bij Rozenburg komt er ook wel, alternatief is dat hij meer naar het westen in de haven komt.
Verbreding A28 tussen Utrecht en Amersfoort is al gepland, traject tot Zwolle weet ik niet.
Als je onder supersnelwegen gewoon hood-/parallelsystemen bedoelt zoals die rond Utrecht, Eindhoven en Den Bosch al bestaan wordt een beetje een overbodige term geïntroduceerd. Al helemaal wanneer het om 3+3 (of meer) snelwegen gaat die in Nederland gewoon broodnodig zijn (en gelukkig wordt de laatste jaren meer capaciteit toegevoegd).

Wat PPS-constructies voor nieuwe, grote doorsnijdingen in het landschap betreft: op gelul kun je niet rijden.
Crowd sourcend zou ik hier de vraag willen opwerpen, wat zouden wij super vinden?
Het Franse systeem. Tolwegen naast de standaard snelwegen. Zo kan je zelf kiezen welke weg je neemt. Of je gaat voor de gratis weg, en je neemt de files op de koop toe. Of je neemt de tolweg. Dit kost geld, maar dan is het meestal wel rustiger. Al het verdiende geld wordt direct weer geïnvesteerd in deze wegen zodat ze er altijd puik bij liggen.

Deze wegen moeten natuurlijk wel altijd in 3+3 rijstroken worden uitgevoerd, zodat de trage vrachtwagens niet voor zoveel overlast zorgen.
^^ Zo'n systeem werkt alleen als op tolvrije wegen voortdurend files staan, anders betaald niemand de tol en heb je een onrendabele snelweg, geen bank die een PPS-constructie dan wil financieren.

Supersnelwegen zijn inhoudsloze verkiezingspraat. Onze snelwegen zijn al lang en breed 4 keer gefinancierd door de weggebruiker, en behoren gewoon aangepast worden op de mobiliteitsgeneratie van onze ruimtelijke ordening. Daar betalen we immers belastingen voor.
^^ Zo'n systeem werkt alleen als op tolvrije wegen voortdurend files staan, anders betaald niemand de tol en heb je een onrendabele snelweg, geen bank die een PPS-constructie dan wil financieren.
Daar gaat het ook niet om. De vraag was wat ik super zou vinden.
N201 bij Hoofddorp is vanwege drukte al 2x2 en op sommige punten 2x3 maar zou op meerdere delen 2x2 moeten worden. En een waardige aansluiting op de A4.
is een supersnelweg niet gewoon een snelweg met alleen maar verbindingen met andere snelwegen (en dus geen "gewone" afritten)?
^^
Je bent al de tweede die zoiets opmerkt, wellicht heb je gelijk. Geen afslagen betekent een simpeler tolsysteem.

Het gaat in ieder geval NIET om uitbreiding van bestaande wegen.
De kern van de zaak lijkt te zijn het snelwegnet te versterken met nieuwe wegen die privaat worden gefinancierd. Waarom niet, zou ik zeggen? Inderdaad zoals in Frankrijk.

Maar de dichtgetimmerde ruimtelijke ordening in dit land maakt het bouwen van nieuwe wegen, daar waar zo nodig zijn, schier onmogelijk.
Bericht van vorig jaar op de site van De Pers:

Het CDA wil dat er supersnelwegen komen, te betalen uit de opbrengst van de toekomstige kilometerheffing.

Tweede Kamerlid Sander de Rouwe is van plan dat aan te kaarten bij minister Camiel Eurlings (Verkeer), in het debat over diens begroting voor 2010. De Kamer buigt zich woensdag en donderdag over die plannen. De CDA'er denkt aan verbreding van bestaande snelwegen met extra stroken aan weerszijden, waardoor het doorgaande verkeer kan worden gescheiden van het afslaande verkeer. ,,De twee uiterste stroken zijn voor de op- en afritten. De middelste om door te kunnen rijden over afstanden van 20 tot 30 kilometer.''

[link]http://www.depers.nl/binnenland/355803/Pleidooi-voor-supersnelweg.html[/link]

Tenzij het begrip supersnelweg bij het CDA niet ineens een andere betekenis heeft gekregen is er dus weinig nieuws onder zon helaas.
^^
Toch fijn dat de kilometerheffing er niet komt, anders zou het voor veel mensen dagelijks de hoofdprijs betalen. Gelukkig hebben de regeerakkoord-makers eraan gedacht dat wij niet zo in zijn voor verandering want anders zouden we allang van bijvoorbeeld één tegen honderd verlost zijn...:lol:
Supersnelwegen zijn inhoudsloze verkiezingspraat. Onze snelwegen zijn al lang en breed 4 keer gefinancierd door de weggebruiker, en behoren gewoon aangepast worden op de mobiliteitsgeneratie van onze ruimtelijke ordening. Daar betalen we immers belastingen voor.
En zo is het maar net. Wat we nu (eindelijk) op veel plaatsen in het snelwegennet zien gebeuren is een correctie richting de normale mobiliteitsvraag die onze economie en ruimtelijke ordening aan de infrastructuur stelt.

Dat daar de politiek niet (tijdig) op heeft ingespeeld (mede onder druk van de milieubeweging "heel NL wordt één asfaltvlakte" :bash:) en de oren heeft naar laten hangen richting valse en dom principiële argumenten die de feiten continu niet wilden erkennen, inclusief de vrijwel alles blokkerende besluitvormingsprocessen, is al erg genoeg. Waren de wegen gewoon meegegroeid met de vraag, i.p.v. het dogma van de maakbare (lees: dwingbare :() samenleving aan te hangen (welke partijen waren dat ook alweer? :nuts:), dan zouden de infarcten die we nog steeds in de spits zien bij een simpele regenachtige doordeweekse werkdag er gewoon niet zijn.

Files, zeker bij op en afritten als je de grote(re) steden inrijdt, zullen er altijd bij horen. Maar dat is heel wat anders dan op grote delen van het doorgaande hoofdwegennet (Randstad + Eindhoven, Arnhem, Zwolle, enz, enz, enz.) vrijwel "overal" vast te staan. Die situatie wordt nu gecorrigeerd middels verbredingen en door het aanleggen van een aantal ontbrekende schakels in het hoofdwegennet. Dit wordt gefinancierd met de inderdaad reeds tenminste 4-voudige betaalde belastingopbrengsten van auto- en brandstofbelastingen.
See less See more
Recent is met veel bombarie aangekondigd dat het wegenbudget met € 300 miljoen per jaar omhoog gaat naar een budget van € 3 miljard. Klinkt heel mooi, totdat je eens alle heffingen bij elkaar gaat optellen aan BPM, MRB, brandstofaccijns, BTW, BTW over de accijnzen en eurovignet en je op pak 'm beet 15 - 16 miljard euro uitkomt wat er jaarlijks bij elkaar geharkt wordt uit mobiliteit... Dan is het nog steeds niet veel.
1 - 20 of 65 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top