SkyscraperCity banner

1 - 8 of 8 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter #2
...
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter #3
จ.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าโครงการ “เมืองท่าดอนสัก”

17/07/2555

นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีมติให้ดำเนินการโครงการ “เมืองท่าดอนสัก” (Donsak Port Center) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

โดยโครงการเมืองท่าดอนสัก มีกรอบการพัฒนา 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก(Deep Sea Port) อำเภอดอนสัก การก่อสร้างท่าอากาศยาน(Airport) โดยก่อสร้างสนามบินดอนสักอำเภอดอนสัก และการก่อสร้างท่าขนส่งทางบกเชื่อม 2 ฝั่งทะเล(Road and Rail linking port on Andaman and Thai gulf) รวมถึงการจัดทำผังเมือง “เมืองท่าดอนสัก”

ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการเมืองท่าดอนสัก ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก โดยมีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง เดินทางมากำกับ ติดตาม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการด้วย

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255507170084&tb=N255507
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter #4
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ “เมืองท่าดอนสัก”

วันนี้ (18 ก.ค.55) นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา เรื่องการดำเนินงานตามโครงการ “เมืองท่าดอนสัก” จากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดยผู้แทนกรมเจ้าท่า เห็นด้วยกับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก อำเภอดอนสัก เพราะการขนส่งทางเรือมีค่าขนส่งที่ถูกที่สุดและขนส่งได้ปริมาณมาก ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ขอตั้งงบประมาณในปี 2556 มาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทางด้านการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ผู้แทนกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง เมื่อท่าเรือน้ำลึกและสนามบินมีความชัดเจน

สำหรับสนามบินดอนสักนั้น ผู้แทนกรมการบินพลเรือนชี้แจงว่า หากต้องการให้กรมการพลเรือนดำเนินการก่อสร้างให้ก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้ามากเพราะขาดงบประมาณ เสนอแนะให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างจะสะดวกและรวดเร็วมากกว่า

ด้านการจัดทำผังเมือง “เมืองท่าดอนสัก” ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมจัดทำผังเมืองให้พร้อมกับการเดินหน้าในส่วนอื่นๆ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเมืองท่าดอนสัก แต่ขอให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับผู้ยากจนด้วย

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255507180284&tb=N255507
 

·
Registered
Joined
·
1,414 Posts
'นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี'ดันแผนพัฒนา 7 เหลี่ยม ศก.

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งดำเนินการแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการบริหารราชการในภูมิภาคดังกล่าว ดังนั้นตนในฐานะได้รับมอบหมายให้กำหนดนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัตินั้น เมื่อเร็วๆนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยในเบื้องต้นคณะกรรมการได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นเขตพื้นที่ 7 เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคใต้ 7 จังหวัด มี ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลาง

สำหรับแผนพัฒนาฯนั้น จะมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่ตั้งอยู่บน 2 ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการต่างๆภายในแผนพัฒนาฯจะประกอบด้วยระบบรางในรูปแบบไฮสปีดเทรนให้เกิดการเชื่อมโยงกับทางถนนและทางน้ำ(ท่าเรือ)ในพื้นที่ดอนสักกับท่าเรือกระบี่หรือพังงาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกับทางอากาศ โดยจะผลักดันให้มีการก่อสร้างสนามบินเพิ่มอีก 2-3 แห่งทั้งที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่สมุยมีข้อจำกัดด้านการบิน อีกทั้งใช้เวลานานในการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือ ปัจจุบันสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 3,500 คนต่อวัน ซึ่งในอนาคตแนวโน้มยังจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเร่งดำเนินการให้สามารถรองรับไว้ตั้งแต่วันนี้

สอดรับกับการนำเสนอข่าวของ "ฐานเศรษฐกิจ" ที่รายงานว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบนเกาะสมุยนับ 10 ราย เตรียมผนึกนักลงทุนจากประเทศจีนทุ่มงบกว่า 7 พันล้านบาท สนามบินนานาชาติที่อำเภอดอนสักพร้อม ท่าเรือยอชต์ มารีน่า คลับ โรงแรมครบวงจร บนเนื้อที่ 2 พันไร่ หวังแก้ปัญหาข้อจำกัดไฟลต์เข้าเกาะสมุย (อ่านรายละเอียดเพื่มเติมย้อนหลังได้ในฉบับที่ 2,762 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555)

นายวุฒิพงศ์กล่าวอีกว่ายังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปเร่งรัดกรมเจ้าท่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2556 จำนวน 35 ล้านบาทไปศึกษาเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ที่ได้รับการจัดสรรงบปี 2556 จำนวน 120 ล้านบาทไปเร่งศึกษาความเหมาะสมหาแนวทางเชื่อมโยงทางรถไฟกับถนนและท่าเรือและสนามบินให้ได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ส่วนกรมการบินพลเรือนได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 10 ล้านบาท ให้ไปเร่งว่าจ้างศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างสนามบินเพิ่มเติม

"นโยบายหลักให้พัฒนาเมืองท่าดอนสักให้เป็นพอร์ตเซ็นเตอร์ คือประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึก ท่าอากาศยานและท่าการขนส่งทางถนนและทางรถไฟจึงเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับไปพิจารณาเรื่องอื่นๆประกอบด้วยเพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงใน 7เหลี่ยมเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้าน น.พ.บุญ วนาสิน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) กล่าวเสริมว่าทั้งโครงการรถไฟฟ้าไฮสปีดเทรน และการก่อสร้างสนามบินตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ที่วางไว้นั้น หลังจากได้หารือกับนักลงทุนจากประเทศจีนหลายรายแล้วเห็นว่ามีความน่าสนใจลงทุน เพราะมองเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาในอนาคตและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในเบื้องต้นมี 2 บริษัทที่เป็นผู้ลงทุนท่าเรือขนาดใหญ่ของจีน แต่ยังขอไม่เปิดเผยชื่อมีความสนใจพร้อมร่วมลงทุนได้ทันที

ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กล่าวว่า ในขณะนี้แผนการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นเพียงนโยบายในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและมีกระบวนการดำเนินการอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย แม้ว่าจะมีการอ้างอิงว่าปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเดือนมีจำนวนมากเกินกว่าที่สนามบินจะรองรับได้ก็ตาม แต่อย่าลืมว่าการแข่งขันในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางมากขึ้น จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน เพราะไม่ต้องการเห็นสนามบินมีการใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเช่นหลาย ๆ สนามบินในภูมิภาคที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเอง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,764 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

^^ รอเพียงผลการศึกษาความเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ สำหรับโครงการเมืองท่าดอนสัก - โครงการศรีวิชัยนคร
:)
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter #6


นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอดอนสักติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก กับโครงการศึกษาสร้างสนามบินนานาชาติดอนสัก ซึ่งรัฐบาลมีแผนศึกษาผลักดันให้เป็นเมืองท่าดอนสัก ศูนย์กลางการขนส่งทางบก ทางน้ำและทางทะเล

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนสัก ขานรับโครงการศึกษาสนามบินเพื่อพัฒนาดอนสัก ให้เป็นเมืองท่าของฝั่งอ่าวไทย พร้อมเผยขณะนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ขยายตัว

ที่มา : Facebook NBTSuratthani 16/05/2556
,,,
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,821 Posts
Discussion Starter #8
ในปี 2564-2566 ได้ขอตั้งงบประมาณวงเงิน 95 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสินค้าและท่าเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง

20/3/2563 https://www.thaipost.net/main/detail/60330
 
1 - 8 of 8 Posts
Top