SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
85 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Otwieram wątek w którym można prezentować przykłady sustainable design, czyli wszystkich rozwiązań architektonicznych, budowlanych i technologicznych, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, ograniczają zużywanie surowców nieodnawialnych i wspierają pozytywne relacje ludzi ze środowiskiem naturalnym. Więcej na ten temat mozna przeczytać w Wikipedii
Jeśli watek "zażre" powstałaby nam ciekawa baza takich rozwiązań - rzecz póki co w polskim internecie nieobecna. A szkoda. Uważam że promowanie "ekologicznych" rozwiązań w architekturze i budownictwie jest niezwykle istotne i taka jest intencja powstania tego wątku.

Pojęcie sustainable design ciężko przetłumaczyć na polski. W naszym serwisie użyliśmy najbardziej zakorzenionego w języku polskim pojęcia "ekologia" choć nie oddaje ono w pełni znaczenia sustainable design.

Na początek link to wszystkich materiałów w biuletynie Miejsca.org z tagiem "ekologia" właśnie. Zanajdziecie tu przykłady pozyskiwania prądu dzięki sile wiatru i energii słonecznej, e-book'i, ekologiczne produkty w wystroju wnetrz i wiele innych.

A to ostatni spektakularny przykład. Projekt pierwszego ruchomego wieżowca świata, który nie tylko będzie całkowicie samowystarczalny energetycznie, ale również wyprodukuje prąd dla pięciu okolicznych wysokościowców.:eek: Autorem projektu jest David Fisher, a wiezowiec ma powstać oczywiście w... Dubaju.
Więcej o projekcie tu

 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top