SkyscraperCity Forum banner

;)

1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
OOooo. Ładnie.

"Kiedyś ktoś" mówił, że amator martwi się o sprzęt, zawodowiec o pieniądze, a mistrz o światło.

Światło to nasz wielki sprzymierzeniec, a Ty więcej niż poprawnie to wszystko skadrowałeś, nadałeś sensu, okrasiłeś swój pomysł ładnym tytułem i posypałeś ziarnem...:lol: albo to ja nocą źle widzę. Muszę te stare okulary wymienić, wzrok się pogorszył od ostatnich badań, trójki już "nie starczą". :lol:

9,5->10/10
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top