SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam...

Symetrie warszawskie

1467 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  Polex
1 - 8 of 8 Posts
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=601458
:nono:

A swoją drogą zdecydowanie gorsze od Admiralowego. Choćby dlatego, że nie jest symetryczne.
... ale za to jest Siekierkowskie! :banana:
Chyba troche już powtarzany motyw. Poza tym skoro symetria, to mogłeś się przespacerować już te kilka kroków w lewo. Oprócz tego fotka jest bardzo blada.

4/10
Co tu dużo gadać - moim zamysłem przy zamieszczaniu tej fotki był tylko i wyłącznie żart. Nawet nazwałem go "kontrowersyjnym" (w poście, który wskutek mojego błędu z poillem został zlikwidowany).
Nawet nie miałem zamiaru silić się na dokładną symetrię. Wybrałem pylon Siekierkowskiego, bo w przeciwieństwie do Świętokrzyskiego, który jakiś czas temu zamieścił Admiral, ma właśnie symetryczną konstrukcję.

... a w mieście jest wystarczająco dużo motywów, by wybrać coś do koknkursu "urban" ;) :cheers:
See less See more
Co tu dużo gadać - moim zamysłem przy zamieszczaniu tej fotki był tylko i wyłącznie żart. Nawet nazwałem go "kontrowersyjnym" (w poście, który wskutek mojego błędu z poillem został zlikwidowany).
Nawet nie miałem zamiaru silić się na dokładną symetrię. Wybrałem pylon Siekierkowskiego, bo w przeciwieństwie do Świętokrzyskiego, który jakiś czas temu zamieścił Admiral, ma właśnie symetryczną konstrukcję.

... a w mieście jest wystarczająco dużo motywów, by wybrać coś do koknkursu "urban" ;) :cheers:


Hmmm....Czyli o co ci chodzi ?:nuts:
See less See more
Wydawało mi się, że już to wyjaśniłem - chodziło o żart :) (żarty mają to do siebie, że są lepsze lub gorsze - ocenę zostawiam Wam ;) )
A skoro żart to ocena punktowa w konkursie nie ma tu żadnego znaczenia.
Jeśli swoim żartem nadwyrężyłem komuś majestat konkursu to oczywiście - przepraszam... :)
See less See more
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top