SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Registered
Joined
·
5,728 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Cześć!

W ramach procedury nostryfikacji mojego duńskiego dyplomu magisterskiego w Polsce musiałem "nadrobić" różnice programowe między Danią, a Polską. W rezultacie wyznaczono mi dwa przedmioty do zaliczenia w Polandii.

W ramach jednego z nich popełniłem takie oto cóś, co może niektórych zainteresować (więc się dzielę).

„System ochrony zabytków w Danii” jest pracą semestralną wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jej celem jest pokazanie struktury służb konserwatorskich, trybów wydawania decyzji, metod ochrony i procedur, szczególnie w kontekście skuteczności ochrony zabytków. Opracowanie to porusza również konkretne przykłady obiektów wartych zachowania i ochrony oraz przedstawia przykłady metodyki konserwatorskiej jak i ich kryteriów.

Literatura posiada referencje zgodnie z przypisami Harwardzkimi.

„System ochrony zabytków w Danii” jest, moim zdaniem, ciekawą bazą do pokazania tego jak taki system działa w kraju LEGO. Nie uważam tego za super dzieło, ale wydaje mi się, że niektórych może co nieco zainteresować kilka wątków poruszonych w tejże pracy. Ja się bawiłem świetnie w trakcie jej sporządzania, zaś moja wiedza o architekturze w Danii znacznie wzrosła dzięki temu.

Niestety, z racji bardzo krótkiego czasu na wykonanie tego raportu (1,5 miesiąca), nie mogłem zawrzeć zbyt wielu szczegółów, stąd należy traktować to jako dość ogólne opracowanie (o czym też napisałem w części dotyczącej refleksji nad tą pracą).

Kliknijcie by otworzyć „System ochrony zabytków w Danii” w ISSUU.


Pozdrawiam,

Zbieraj
 

·
Registered
Joined
·
5,728 Posts
Discussion Starter · #4 ·

·
Registered
Joined
·
446 Posts
Przesłuchałem również. Mądrego to aż przyjemnie posłuchać :)
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top