SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
2,694 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Jak wiadomo, kosze na śmieci nie należą do arcydzieł sztuki użytkowej.
Na dodatek trudno zapewnić dużą ich liczbę w centrum miasta.
I ciężko byłoby stawiać kontener co dwie ulice....
Ale można pogodzić wszystko, tak aby kosze swoim widokiem nie przytłaczały, były zgrabne a jednocześnie zapewnić dużą pojemność.

Wygląda to tak:


Ale kosz wcale nie jest taki mały.... to co na zdjęciach, to tylko czubek...
Reszta jest pod ziemią:


Prezentuje się estetycznie:


A opróżnianie wygląda tak
 

·
2012
Joined
·
3,338 Posts
fajny temat;)

widziałem w Holandii takie właśnie kosze i wyglądają naprawdę estetycznie stojąc nawet przy normalnych ulicach...a ludzie korzystali z nich za pomocą kart magnetycznych czy jakiś takich, także nie wykupując impulsów (czy czegoś takiego) wyrzucić się nie dało...
 

·
**** Skyscraperus
Joined
·
22,392 Posts
fajny temat;)

widziałem w Holandii takie właśnie kosze i wyglądają naprawdę estetycznie stojąc nawet przy normalnych ulicach...a ludzie korzystali z nich za pomocą kart magnetycznych czy jakiś takich, także nie wykupując impulsów (czy czegoś takiego) wyrzucić się nie dało...
Hahaha :) To u nas lądowałoby obok :D
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top