SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Najmerytoryczniejszy
Joined
·
9,700 Posts
^^
Musisz między nawiasy wpisać bezpośredni link do zdjęcia (taki co kończy się na .jpg)

Na stronie z linków od Ciebie z prawej strony jest "Get links/Image sizes", kliknij go, skopiuj ten adres który się wyświetli i wklej je między nawiasy.
 

· Najmerytoryczniejszy
Joined
·
9,700 Posts
Coś tam się dzieję więcej niż rozbiórka. Jakieś metalowe kolumny są wbite co kilka metrów. To coś więcej niż tylko rozbiórka. Rozmawiałem z kimś z branży budowlanej.. mówił, że duża kasa jest wokół inwestycji. Nie mogę do końca powiedzieć wszystkiego ..ale podobno kasa jest konkretna... chińska oczywiście. W branży mówi się, że to na pewno powstanie. Mówię co słyszałem...
Metalowe kolumny, tzn. larseny? Tam teraz jest oficjalnie budowa mariny i larseny by do tego pasowały, do budowy hotelu jeszcze długa droga. Co prawda z tego co wiem to projekt się robi ale to nic nie znaczy. Takie projekty robi się choćby po to żeby zachęcić jakiegoś inwestora do wyłożenia kasy. W Szczecinie jest dużo takich projektów- kiedyś zrobionych i odłożonych na wieczne nigdy.
 

· Najmerytoryczniejszy
Joined
·
9,700 Posts
Ruszyli z papierologią

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 września 2018 r.​

(...)

Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Zespół hotelowo-usługowy wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

przy ul. Portowej 14 A w Szczecinie”.​


1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Tian Yu Sp. z o.o. (nazwa handlowa – Tian Yu Development), w imieniu którego występuje Pan Paweł Zaremba ze STUDIO PZ Autorska Pracownia Architektury z siedzibą w Szczecinie.

2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu hotelowo-usługowego składającego się z dwóch obiektów połączonych funkcjonalnie garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie. Obszar objęty inwestycją obejmuje północny fragment działek lądowych nr: 12/5, 3/2 i 60/2 oraz działki wodne nr: 3/4, 12/3, 12/4, 54/2 i 1/53 w Szczecinie. Działki objęte inwestycją znajdują się w obrębie 4022 miasta Szczecin, za wyjątkiem działki 1/53 która zlokalizowana jest w obrębie 4001. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest również budowa nabrzeża wzdłuż linii istniejących kanałów o długości około 520 - 550 mb oraz przystani jachtowej do cumowania 11 jednostek pływających o maksymalnej długości ok. 10 m z silnikiem pomocniczym.

(...)

Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 28.09.2018 r. do 29.10.2018 r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne w godzinach od 9ºº - 14ºº.

(...)
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50554.asp?soid=C0BD614664164410B74F101A1BE874EA
 

· Najmerytoryczniejszy
Joined
·
9,700 Posts
Tak i nie. To kolejny krok do budowy (albo sprzedaży inwestycji komuś innemu;)), mają teraz decyzję środowiskową więc mogą składać wniosek o pozwolenie na budowę, będzie ono ważne przez 3 lata. Wszystko przy założeniu że mają już gotowy projekt i uzgodnione przyłącza.
 
1 - 5 of 5 Posts
Top