SkyscraperCity Forum banner

[Szczecin] Mapa Inwestycji

14324 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  kroten
Zainspirowany pomysłem kolegi @Tomek 2008 i tym, że większość miejscowości posiada takie mapy postanowiłem stworzyć naszą lokalną mapę inwestycji. Jest w fazie testowej i prosiłbym jeśli macie chwilę posprawdzać czy nie ma gdzieś rażących błędów (jeśli są to podeślijcie zdjęcie w komentarzu z poprawionym obszarem lub przebiegiem to postaram się jak najszybciej aktualizować). Będzie oczywiście stopniowo uzupełniana bo mam zamiar stworzyć bazę kamienic wraz ze zdjęciami co już powoli zacząłem robić.https://drive.google.com/open?id=1FmZKVBPE0Nlyr7-t_WBp6hiC9uFm96bJ&usp=sharing

Jeśli ktoś ma ochotę pomóc przy tworzeniu mapy niech zgłosi się na pw każda pomoc będzie mile widziana.

Na tę chwilę potrzebuje wyznaczonego terenu:
-hotelu w Dąbiu
-Aquaparku
-Rozgraniczyć teren inwestycji Ornamentu i Siemaszki (bo nie wiem czy dobrze myślę, że budują osiedla obok siebie)
-podstacji prostownikowej Kolumba i planowanej Chmielewskiego
-Na start wyznaczenie inwestycji prowadzonych przez deweloperów Siemaszko, SGI i Vast Bouw
-Teren osiedla Stara Cukrownia
-Rozbudowa Stera
-Budowy przy ulicy Ruskiej
-Opisy do niepodpisanych, a wyznaczonych terenów

Oczywiście wszystkie inne tereny i przebiegi także będą mile widziane.

@Piotr-Stettin jakbyś mógł temat przykleić u góry to byłbym wdzięczny ^^
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 2 of 2 Posts
Mapa remontów to dobry pomysł, ale czasochłonny. Jeśli chodzi o nowe inwestycje to jest już urbanity.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top