SkyscraperCity banner

1 - 20 of 11733 Posts

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
806 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
edit 03.2013

Modernizacja przystani przy Jana z Kolna.

Żegluga Szczecińska ma zamiar wyremontować do sierpniowych regat górny taras przystani (Dworca Morskiego) pierwszy etap.

o tenObszar modernizacji zostanie wyłożony niefrezowaną kostką brukowa koloru grafit, trzy zejścia z górnego „tarasu” z sześciu na nabrzeże zostaną zlikwidowane. Oświetlenie proponowane jest w liczbie 14 sztuk, ławki, śmietniki, kwietniki w liczbie 9 sztuk. Dolny taras (nabrzeże) nie będzie obecnie modernizowane - zostaje tak jak jest.

Kolejny etap modernizacji, który nie jest znany będzie polegał na budowie czterech pawilonów.edit 12.2009

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka –Łasztownia”.

aktualne projekty

BULWAR PIASTOWSKI I GDYŃSKI

PiastowskiProjekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie

BPI „Redan” w okresie czerwiec – grudzień 2008 r., wykonało projekty zamienne obejmujące zmianę zagospodarowania terenu oraz zmianę części elektrycznej (lokalizacja stacji transformatorowej). Przedmiotowe projekty realizowane będą przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.W zakres opracowania wchodziły:
• Projekty branży hydrotechnicznej remontu i przebudowy nabrzeża Bulwar Piastowski o dł. 932 m, głębokość techniczna – 4,5 m (głębokość dopuszczalna 5,5 m), z przystosowaniem nabrzeża do obsługi jednostek żaglowych i motorowych (jachtów) żeglugi turystycznej i rekreacyjnej
• Projekt branży architektonicznej, konstrukcyjnej i drogowej kompleksowej przebudowy zagospodarowania terenu Bulwaru Piastowskiego o powierzchni 24 320 m2 (obszar wpisany do rejestru zabytków pod nr 1 decyzją z dnia 28 stycznia 1952 r.), budowy podziemnych obiektów handlowo – usługowych (10 szt.) oraz szaletu publicznego, wraz z przebudową układu komunikacyjnego (ograniczenie ruchu kołowego – rozbudowa strefy pieszej, utworzenie reprezentacyjnego bulwaru)
• Projekty baraż sanitarnej i elektrycznej uzbrojenia nabrzeży w punkty poboru wody pitnej, zasilania w energie elektryczną, oświetlenia zewnętrznego zasilania obiektów handlowych i usługowych
• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
• Uzyskanie pozwoleń na budowęInwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

Gdyński

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie

BPI „Redan” w okresie czerwiec – grudzień 2008 r., wykonało projekty zamienne obejmujące zmianę zagospodarowania terenu oraz zmianę części elektrycznej (lokalizacja stacji transformatorowej). Przedmiotowe projekty realizowane będą przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
W zakres opracowania wchodziły:
• Projekty branży hydrotechnicznej remontu i przebudowy nabrzeża Bulwar Gdyński o dł. 524 m, głębokość techniczna – 4,5 m (głębokość dopuszczalna 5,5 m), z przystosowaniem nabrzeżą do obsługi jednostek żaglowych i motorowych (jachtów) żeglugi turystycznej i rekreacyjnej , a także zainstalowania pływającej stacji paliw oraz zespołu basenów kąpielowych
• Projekt branży architektonicznej, konstrukcyjnej i drogowej kompleksowej przebudowy zagospodarowania terenu Bulwaru Gdyńskiego o powierzchni 9970 m2, budowy bosmanatu mieszczącego zaplecze biurowe oraz techniczno - sanitarne, wraz z przebudową układu komunikacyjnego (ograniczenie ruchu kołowego – rozbudowa strefy pieszej, utworzenie reprezentacyjnego bulwaru)
• Projekty baraż sanitarnej i elektrycznej uzbrojenia nabrzeży w punkty poboru wody pitnej, zasilania w energie elektryczną, oświetlenia zewnętrznego zasilania obiektów handlowych i usługowych
• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
• Uzyskanie pozwolenia na budowęInwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usłaug Komunalnych

http://bpi-redan.com/

----------------


PORT JACHTOWYSzczecin: Zobacz jak będzie wyglądał port jachtowy


Dwie mariny na 150 jachtów, most, tereny zielone na wyspie - poznaliśmy zwycięski projekt na zabudowę Łasztowni. Wygrała praca nr 6 biura architektonicznego "Podczaszy" z Krakowa.
Port jachtowy ma powstać w 2013 roku. Dziś został postawiony pierwszy krok - wybrano jego projekt. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie będzie można zobaczyć w holu urzędu miasta przez miesiąc.


- To wprowadzenie do zagospodarowania całego Śródodrza - mówi prezydent Piotr Krzystek. - Poprzez wybór projektu rozpoczęliśmy pierwszy etap realizacji tego zadania. W konkursie wzięło udział ok. 40 zespołów. Nadesłano 12 prac. Dziś jest także wyjątkowy dzień, gdyż w południe rozpocznie się sesja rady miasta, podczas której będziemy uchwalać plan zagospodarowania przestrzennego Łasztowni i okolicznych terenów.
W marinie znajdzie się miejsce dla ok. 150 jachtów.

- Najbardziej w tej pracy podobała mi się harmonijna forma układu, która współgra z wyspą i wybrzeżem - mówi Zbigniew Andruszkiewicz, przewodniczący składu sędziowskiego, architekt i żeglarz.

Marina będzie składała się z dwóch mniejszych portów, które przedzielone będą przeprawą i mostem. Szczecinianie będą mogli swobodnie spacerować tam i podziwiać jednostki odwiedzających nasze miasto gości. W środku wyspa zostałaby zielona, jednak będzie tam także miejsce na zabudowę.

- Sam jestem żeglarzem, chętnie przycumowałbym przy takim porcie, ale stacjonuję w macierzystym AZS-ie i cieszyłbym się, gdyby to miejsce przyciągnęło gości i turystów. To przede wszystkim dla nich powstaje marina - dodaje Zbigniew Andruszkiewicz.

Trzecie miejsce w konkursie zdobyła praca nr 1 autorstwa Atkins Limited z Londynu. Nagrodą jest 5 tys. zł. Miejsce drugie wywalczyła szczecińska firma "Dedeco", nagroda to 10 tys. zł.

Port jachtowy ma powstać na wyspie Grodzkiej i przy Nabrzeżu Starówka na wyspie Łasztownia. Projektanci powinni uwzględnić określony przez gminę program użytkowy portu.

Obejmuje on m.in. utworzenie portu na modułach pływających zacumowanych do nabrzeży i zakotwiczonych do dna, stworzenie pomostów przystosowanych do jednostek o różnej długości, budowę zaplecza sanitarnego (toalet, natrysków, pralni), świetlicy, punktu odbioru nieczystości. Przewidziano stworzenie miejsc dostępowych do Internetu. Teren portu powinien zostać ogrodzony doprowadzone mają tu być media. Wokół portu powstać ma odpowiednia liczba miejsc parkingowych.
Na inwestycję w budżecie miasta jest przeznaczonych 11 mln zł. Gmina będzie się starać o dofinansowanie budowy portu z programu Interreg. Urzędnicy zakładają, że port jachtowy powstanie najpóźniej do połowy 2013 r.

Będzie służyć uczestnikom finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie za 4 lata.--------------------------------Nowy Szczecin / Śródodrze

================

W licznych szczecińskich środowiskach rozgorzały ostatnio dyskusje
nad zabudową wysp na Odrze. Jak wynika z mniej lub bardziej oficjalnych
informacji kwestia zagospodarowania wysp wydaje się być przesądzona.

Nasza propozycja na Szczecin - Śródodrze


Grzegorz Ferber, Piotr Twardochleb 08-04-2004

Podstawową ideą projektu jest połączenie wysp Śródodrza między sobą oraz z nadrzecznymi bulwarami lewobrzeża w jeden, wspólnie i organicznie funkcjonujący system. Każda z wysp ma swoją charakterystyczną funkcję wiodącą, pomimo ich przemieszania w sposób typowy dla terenów śródmiejskich - piszą Grzegorz Ferber i Piotr Twardochleb.


Ogólny projekt zagospodarowania Łasztowni i Śródodrza
przygotowany m.in. przez autorów tekstuFragment projektu


Fragment projektu


Śródodrze - szczeciński Potsdamer Platz

Szczecin nie wykształcił dotychczas jednorodnego i jasno wyczuwalnego centrum miasta. Pozostał nam jednak obszar Śródodrza, jedyne w swoim rodzaju miejsce, poniekąd szczeciński Potsdamer Platz - pustynia w środku miasta, ale też miejsce, którym możemy "wygrać" Szczecin.

Już samo spojrzenie na mapę pozwala dostrzec atuty Śródodrza: jest to teren bardzo dobrze dostępny z każdego niemal punktu miasta oraz regionu, doskonale skomunikowany z siecią transportu publicznego: komunikacji miejskiej, PKS-u i kolejowej - zwłaszcza o ile dojdzie do uruchomienia zapisanej w strategii rozwoju transportu województwa zachodniopomorskiego szybkiej kolei miejskiej, łączącej Szczecin ze Stargardem, Goleniowem, Gryfinem i Policami, oraz do powstania proponowanego przez nas przystanku kolejowego Łasztownia. Do tego obszar Śródodrza położony jest centralnie - równie łatwo jest dostać się tam z prawo- i lewobrzeża.

Jest to też obszar położony w pobliżu portu - tego zapomnianego niemal składnika naszego miasta; portu, w którym podobno "nic się nie dzieje", a który tak naprawdę wcale nie zamarł i wbrew powszechnej opinii ma się całkiem nieźle. Zagospodarowanie Śródodrza nareszcie umożliwi zbliżenie miasta i jego portu, a więc powrotu miasta do najgłębszych korzeni - bo Szczecin powstał m.in. dlatego, że tu właśnie było dobre miejsce na port. Może z powrotem nauczymy się być dumni z tego, że w naszym mieście rozpoczynają swoje rejsy statki linii zachodnioafrykańskiej, chińskiej, angielskiej, belgijskiej, fińskiej, holenderskiej, norweskiej, rosyjskiej, litewskiej (tak, tak - wszystkie je można zobaczyć z Wałów Chrobrego).

Prestiżowa lokalizacja

O prestiżu miasta decyduje w dużej mierze jego oferta kulturalna i edukacyjna - dziś nie różni się ona właściwie od tej, którą dysponują inne miasta polskie podobnej wielkości. Dlatego jesteśmy przekonani, że należy ją przemyśleć i niejako stworzyć na nowo, tak aby była ona co najmniej konkurencyjna w stosunku do miast nadbałtyckich.

Zagospodarowanie Śródodrza daje taką możliwość. Zyskujemy szansę na stworzenie rzeczywiście nowoczesnej i innej niż gdziekolwiek indziej bazy dla tych rodzajów działalności. Nasz projekt przewiduje wyjątkowo prestiżową lokalizację filharmonii; filharmonii - symbolu miasta, niejako "drugich Wałów Chrobrego". Proponujemy również nową lokalizację teatru miejskiego, którego nadwodne położenie pozwoli na stosowanie technik inscenizacyjnych niedostępnych w żadnym innym teatrze w Polsce. Nie zapominamy też o zabytkowym zespole rzeźni na Łasztowni, który w dużej mierze mógłby pełnić funkcje edukacyjne. Na przykład w rodzaju Otwartego Uniwersytetu, stworzonego na wzór wielu innych miast europejskich. Proponujemy również lokalizację Muzeum Morskiego i Rzeki Odry na nabrzeżu Starówka.

Jesteśmy także przekonani, że rozwój miasta wymaga nowoczesnej bazy konferencyjnej oraz centrów biznesu. Ich lokalizacja w bezpośredniej bliskości portu oraz trasy wjazdowej do miasta powinna umożliwić sukces takiego przedsięwzięcia.

I rzecz chyba najważniejsza - zabudowa mieszkaniowa. Doświadczenia innych miast wskazują wyraźnie, że bezcelowe jest tworzenie "wysp muzealnych" czy "wysp kultury", o ile nie będą na nich mieszkać ludzie. Tym bardziej, że mieszkanie nad wodą staje się coraz bardziej prestiżowe. Dlatego przewidujemy na przykład prywatne mariny dla mieszkańców Łasztowni i Kępy Parnickiej, możliwość "parkowania" własnej łódki przed domem.

Wiodące funkcje wysp

Podstawową ideą projektu jest połączenie wysp Śródodrza między sobą oraz z nadrzecznymi bulwarami lewobrzeża w jeden, wspólnie i organicznie funkcjonujący system. Łasztownia, Kępa Parnicka, Wyspa Grodzka i Wyspa Jaskółcza zostały połączone dodatkowymi mostami (w większości przeznaczonymi jedynie dla pieszych), umożliwiającymi wygodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi terenu będącego przedmiotem naszego opracowania.

Każda z wysp ma swoją charakterystyczną funkcję wiodącą,
pomimo ich przemieszania w sposób typowy dla terenów śródmiejskich.

Powstający projekt jest również podstawą propozycji zmian wielu funkcji obszarów lewobrzeża, szczególnie sąsiadujących bezpośrednio z Odrą, tak aby tworzyły one ten sam jednorodny organizm miejski.

I tak konieczne jest wg nas przebudowanie istniejącego dworca kolejowego, który wzorem wielu nowych inwestycji tego typu powinien być połączony z innymi funkcjami komunikacyjnymi, jak dworzec autobusowy, dworzec białej floty, centrum komercyjno-gastronomiczne.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają także na zmianę funkcjonowania wielu innych obszarów (jak zespół "nowej Starówki") czy choćby udostępnienie całości bulwarów nadodrzańskich, które w obecnej sytuacji stanowią swoiste wyspy odcięte od lat komunikacją kołową.

Jesteśmy przekonani, że jedynie całościowe podejście do problemów rewitalizacji miasta pozwoli na stworzenie organizmu spełniającego rzeczywiście współczesne wymogi. Projekt, który dzisiaj przedstawiamy w ogólnych zarysach, może być jedynie detonatorem następnych, innych działań, które jednak powinny być podjęte jak najszybciej.

Pakt dla Szczecina

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że aby taki zamysł był kontynuowany, należy pokonać całą masę podstawowych problemów własnościowych, komunikacyjnych, związanych z komplikacjami budowania na tak trudnym z wielu względów terenie jak Śródodrze.

Przede wszystkim z tego, że aby niejako "zacząć na nowo", konieczne jest powstanie swoistego rodzaju "Paktu dla Szczecina", skupiającego przedstawicieli praktycznie wszystkich dziedzin życia Szczecina. Tylko bowiem skojarzenie wielu dziedzin, wielu pomysłów pozwoli na wykreowanie nowego, nowoczesnego i konkurencyjnego organizmu miejskiego, na którym nam wszystkim przecież zależy.

Projekt, który powstaje i przy którym pracuje kilkunastu projektantów i konsultantów, a w który zadeklarowało się włączyć kilka dużych biur architektonicznych Szczecina, jest przede wszystkim wspólną próbą znalezienia odpowiedzi na wiele pytań.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że jest to tylko rodzaj "przymiarki", próby wspólnego zastanowienia się nad możliwościami zagospodarowania i wykorzystania tego tak interesującego obszaru miasta.
  • Grzegorz Ferber - prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
  • Piotr Twardochleb - współautor koncepcji zagospodarowania Łasztowni i Śródodrza
===============================

Tak wyglądała Łasztownia przed alianckimi nalotami:Łasztownia po lewej

edit czerwiec 2009 - dodatnie planów zagospodarowania przestrzennego

http://miasta.gazeta.pl/szczecin/1,34939,6768693,Jakie_sa_plany_na_wyspy_Srododrza.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=4815101

Jakie są plany na wyspy Śródodrza
Mariusz Rabenda
2009-06-29, ostatnia aktualizacja 2009-06-29 12:13


W poniedziałek głosowanie nad planem zagospodarowania Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej. Zaraz po wakacjach radni zajmą się Wyspą Grodzką i Łasztownią. Jak mają wyglądać wyspy Śródodrza w przyszłości?


Fot. Infografika: Mariusz Spica


Fot. Infografika: Mariusz Spica

Planiści miejscy trzy lata pracowali nad nowym planem zagospodarowania wysp Śródodrza. Chcieli, by każda z wysp miała swój charakter, odmienny od sąsiednich.

Kępa Parnicka i Wyspa Zielona

Mają stanowić szczeciński Manhattan z wieżowcami, hotelami, apartamentowcami. Ale Wyspa Zielona to też dzika puszcza, która ma być zachowana w swym niemal dziewiczym stanie - oznaczona na planie jako zieleń leśna. W obu basenach pomiędzy Kępą Parnicką i Wyspą Zieloną mają powstać mariny.

Wszystkie - zaznaczone na naszym planie kolorem niebieskim - obszary mogą być przeznaczone na wybudowanie domów mieszkalnych, hoteli, apartamentowców. Nie dopuszcza się tu przemysłu, magazynów i przeładunku. Partery powinny być przeznaczone na lokale usługowe. Budynki muszą mieć minimum 16-18 m wysokości, maksymalnie - (w wybranych miejscach) nawet do 80 m. Przy czym wszystkie kondygnacje powyżej 18 m muszą być odsunięte od jezdni.

W południowej części Kępy Parnickiej przewidywane jest przedszkole. W centralnej - duży, zielony skwer, gdzie dopuszczalne są tymczasowe stragany, ryneczki, punkty gastronomiczne i miejsca na imprezy plenerowe.

Na Wyspie Jaskółczej, położonej tuż przy ul. Kolumba, proponowane jest rozszerzenie usług edukacyjnych oraz gastronomia i nabrzeża sportowe.

U zbiegu ulic Kolumba i Tamy Pomorzańskiej mogłaby powstać megamarina z miejscami noclegowymi na nabrzeżu, kawiarenkami i restauracjami. Wszystkie nabrzeża wysp muszą być powszechnie dostępne. Na większości zaplanowano bulwary i możliwość cumowania.

Łasztownia i Wyspa Grodzka

Plany są niemal gotowe i pod głosowanie radnych mają trafić tuż po wakacjach.

Zacznijmy od Wyspy Grodzkiej. Przed zagospodarowaniem trzeba podnieść jej poziom o metr. Większość jej obszaru powinna stanowić zieleń i tereny rekreacyjne. W jej sercu zaplanowano miejsce na skate park, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe, minilodowisko lub fontannę.

Wszystkie oznaczone zielonym kolorem obszary przewidują usługi turystyczne i zielone. Pozostawiono jednak możliwość wybudowania tu budynków o wysokości 18, a nawet 24 m. Najbardziej śmiałym i odległym w czasie wydaje się pomysł wybudowania nowej opery (u szczytu wyspy od strony północnej). Tuż obok cumowałaby ruchoma scena.

Wyspa miałaby być skomunikowana z miastem od strony Łasztowni poprzez most Grodzki przerzucony ponad rzeką Duńczycą.

Na części nabrzeża Starówka na Łasztowni ma powstać muzeum morskie. Tuż za nim w starej rzeźni mogłoby powstać centrum kulturalno-wystawiennicze, a jeszcze bliżej Basenu Zachodniego zespół teatrów dramatycznych. W dotychczasowym obiekcie ma pozostać Urząd Celny, a w jego sąsiedztwie zaplanowano wielkopowierzchniową galerię handlową ze sklepami do 400 m kw. Obok galerii jest miejsce na kolejne przedszkole (szacuje się, że na wszystkich wyspach Śródodrza zamieszka co najmniej 6 tys. ludzi).

Obszar zaznaczony kolorem jasnozielonym to usługi portowe, ale ta funkcja ma być stopniowo wygaszana. Port ma się przenosić na Ostrów Grabowski, a jego tereny na Łasztowni zagospodarowywane w sposób komercyjny na biurowce, hotele, galerie, usługi rekreacyjno-kulturalne.

Łasztownia - tak jak dotychczas - ma być skomunikowana z resztą miasta przebudowanym i poszerzonym mostem Długim oraz nowym - planowanym mostem Kłodnym. Pod Trasą Zamkową jest miejsce na wielopoziomowy parking.

Pomyślano także o historycznych nazwach ciągów komunikacyjnych. Oprócz mostu Kłodnego (który jednak był w innym miejscu niż przewiduje plan) obecna ul. Energetyków miałaby zmienić nazwę na Starą Łasztową. Miałaby powstać też ul. Spichrzowa.Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin
 

·
d. marian1989
Joined
·
2,475 Posts
nieno, bardzo fajnie, szczecin sporo zyska, a tak ogl¹daj¹c te przedwojenne zdjêcia, nasuwa mi siê pytanie, bo s³abo znam szczecin i jego historiÊ, ile szczecin mia³ ludnoœci przed wojn¹, a ile ma teraz? bo mnie siê wydaje, ze jakby trochê by³ wiekszy, ale nie wiem, nie znam siê, wiec siê nie œmiaæ ;)
 

·
Я.
Joined
·
6,755 Posts
Tak. Juz raz wczoraj to napisa³em a napisze jeszcze raz- te projekty ze Szczecina mnie powalaj¹. To miasto projektuje sie tak, jakby mia³o 5milionów mieszkanców! Trzymam kciuki za ten projekt, jak i za projekt placu wewn¹trz kwarta³u. Swietne.
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
marian1989 said:
nieno, bardzo fajnie, szczecin sporo zyska, a tak ogl¹daj¹c te przedwojenne zdjêcia, nasuwa mi siê pytanie, bo s³abo znam szczecin i jego historiÊ, ile szczecin mia³ ludnoœci przed wojn¹, a ile ma teraz? bo mnie siê wydaje, ze jakby trochê by³ wiekszy, ale nie wiem, nie znam siê, wiec siê nie œmiaæ ;)
Nikt nie zamierza sie smiac :) Rzeczywiscie przedwojenne srodmiescie wyglad na bardziej geste, jednak teraz Szczecin bardzo sie rozrosl poza centrum i stad mniejsze zageszczenie w srodku. Przed wojna liczba mieszkankow byla mniejsza niz obecnie i oscylowala w granicach 380 tys. obecnie ok. 450 tys.
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
kotbehemot said:
Tak. Juz raz wczoraj to napisa³em a napisze jeszcze raz- te projekty ze Szczecina mnie powalaj¹. To miasto projektuje sie tak, jakby mia³o 5milionów mieszkanców! Trzymam kciuki za ten projekt, jak i za projekt placu wewn¹trz kwarta³u. Swietne.
Rzeczywiscie miasto projektowalo sie i projektuje z duzym rozmachem i na szczescie nie oszczedza sie na przestrzenii...
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,332 Posts
adelmus said:
Przed wojna liczba mieszkankow byla mniejsza niz obecnie i oscylowala w granicach 380 tys. obecnie ok. 450 tys.
Hmm, wg GUS wygl±da³o to tak:
1938 - 268.4 tys.
1988 - 409.5 tys.
2002 - 415.4 tys.

:)
 

·
d. marian1989
Joined
·
2,475 Posts
no, to dziêki za info :) kurcze - z tymi nowymi planami, to pierwsze skojarzenie: Sztokholm. Naprawdê, Szczecin œwietnie prosperuje :cheers:
kurcze, a jeszcze ani razu w nim nie by³em :) musze sie kiedys wybraæ, szkoda, ¿e to tak daleko od wawy... :(
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
marian1989 said:
no, to dziêki za info :) kurcze - z tymi nowymi planami, to pierwsze skojarzenie: Sztokholm. Naprawdê, Szczecin œwietnie prosperuje :cheers:
kurcze, a jeszcze ani razu w nim nie by³em :) musze sie kiedys wybraæ, szkoda, ¿e to tak daleko od wawy... :(
Nie tak daleko :) 2 godziny samolotem, 5 godzin poci¹giem, 6-7 godzin samochodem :)
 

·
Registered
Joined
·
3,403 Posts
bb78 said:
Hmm, wg GUS wygl±da³o to tak:
1938 - 268.4 tys.
1988 - 409.5 tys.
2002 - 415.4 tys.

:)
W 1938 nadal poza granicami miasta pozostawaly cale jego dzielnice, np. Bolinko, Drzetow, czesc Niebuszewa. Cale dzielnice przystoczniowe (bardzo gesto zalodnione) byly poza granicami administracyjnymi, tak samo jak dalsze Pogodno i Dabie.
Miasto nie zmienilo swoich granic przez dziesieciolecia mimo bardzo dynamicznego rozwoju.
Skorygowano to w 1939. Wowczas Szczecin objal swymi granicami obszar, ktory ma rowniez dzis - razem z Dabiem, Podjuchami, Skolwinem itp.

Miasto mialo wowczas ponad 380 tys. zarejestrowanych mieszkancow.
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,332 Posts
mike102 said:
Skorygowano to w 1939. Wowczas Szczecin objal swymi granicami obszar, ktory ma rowniez dzis - razem z Dabiem, Podjuchami, Skolwinem itp.

Miasto mialo wowczas ponad 380 tys. zarejestrowanych mieszkancow.
OK, nie wiedzia³em o tym. W ksi±¿eczce z której korzysta³em by³y tylko dane z 1938r.
 

·
Registered
Joined
·
2,476 Posts
widze, ze przy okazji zaproponowali dosuniecie zabudowy starego-nowego miasta az do Odry (ul. Jana z Kolna wyglada jakby miala isc tunelem) i jakas kladke bezposrednio do Lasztowni. Nawet ciekawa sprawa.Jeden z glownych architektow, ktory nad tym pracowal to kolega mojego ojca z dziecinstwa (chodzili do tej samej klasy i mieszkali w tej samej klatce :)). Moge mu wiec bezposrednio przekazac jakies ciekawe pomysly co do Lasztowni :).
 

·
d. marian1989
Joined
·
2,475 Posts
adelmus said:
Nie tak daleko :) 2 godziny samolotem, 5 godzin poci¹giem, 6-7 godzin samochodem :)
no tak, ale od 15-sto latka uzale¿nionego od woli rodziców nie maj¹cego funduszy ani w³asnego (w³asnego w sensie, ze tylko mój ;), poza rowerem :D) œrodka transportu, to droga z wawy do szczecina jest jak przez saharê - prawie nie do przebycia :)
a rodzice nie maja zabardzo po co tam teraz jechaæ, wiêc na tak¹ wycieczke muszê sobie trochê poczekaæ :) a szkoda, bo fajne miasto...
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
marian1989 said:
no tak, ale od 15-sto latka uzale¿nionego od woli rodziców nie maj¹cego funduszy ani w³asnego (w³asnego w sensie, ze tylko mój ;), poza rowerem :D) œrodka transportu, to droga z wawy do szczecina jest jak przez saharê - prawie nie do przebycia :)
a rodzice nie maja zabardzo po co tam teraz jechaæ, wiêc na tak¹ wycieczke muszê sobie trochê poczekaæ :) a szkoda, bo fajne miasto...
Fakt, to zmienia postaæ rzeczy :) ale mo¿e rodzice planuj¹ wakacje nad morzem na obszarze Pomorza Zachodniego, w takim przypadku Szczecin jak najbardziej móg³by siê znaleŸæ na trasie wycieczki...
 

·
Я.
Joined
·
6,755 Posts
marian1989 said:
no tak, ale od 15-sto latka uzale¿nionego od woli rodziców nie maj¹cego funduszy ani w³asnego (w³asnego w sensie, ze tylko mój ;), poza rowerem :D) œrodka transportu, to droga z wawy do szczecina jest jak przez saharê - prawie nie do przebycia :)
a rodzice nie maja zabardzo po co tam teraz jechaæ, wiêc na tak¹ wycieczke muszê sobie trochê poczekaæ :) a szkoda, bo fajne miasto...
hehe. Pamietam, jak mia³em 15 lat dojezdza³em do mojej ówczesnej dziewczyny do Wawki- rzeczywiscie to bylo jak przez Sahare:) Mia³em straszny problem z rodzicami zeby mi pozwalali jezdzic,ale sie udalo:)

powodzenia:)
 

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
806 Posts
Discussion Starter #16 (Edited)
bb78 said:
Hmm, wg GUS wygl±da³o to tak:
1938 - 268.4 tys.
1988 - 409.5 tys.
2002 - 415.4 tys.

:)
Mogê tê tabelkê uzupe³niæ

1900 - 210 tys
1914 - 250 tys
1939 - 380t tys - po w³±czeniu nowych dzielnic
kwiecieñ/maj 1945 - ok 6 tys :(

Dla porównania:

Kraków
1939 - 259 tys

Poznañ
1910 - 156 tys
1939 - 274 tys - jaki¶ czas po w³±czeniu nowych dzielnic przez C. Ratajskiego

Z ciekawych danych mogê podaæ liczbê Polaków mieszkaj±cych w Szczecinie przed wojn±. Dane te by³y dra¿liwym tematem podczas PRLu i w latach 90tych historycy z uniwersytetu je zweryfikowali.w oparciu o spisy ludno¶ci, analizê statystyk wyborczych, danych ko¶cielnych itp. W efekcie doszukano siê 163 Polaków, z czego 40 pos³ugiwa³o siê jedynie jêzykiem niemieckim nie znaj±c polskiego.
Dodam, ¿e bardzo lubiê pos³ygiwaæ siê danymi dot. liczby ludno¶ci przed wojn±, chocia¿by dlatego, ¿e daje mi to pewne wyobra¿enie o tym co mogê tam zastaæ. Ma to znaczenie np. odno¶nie wszelkich obiektów u¿yteczno¶ci publicznej, gmachów etc. które by³ytworzone na miarê ówczesnych miast. Dlatego te¿ jednym z moich faworytów jest Wroc³aw ;)
 

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
806 Posts
Discussion Starter #17
Analizuj±c problemy logistyczne o których wspomina³o kilku forumowiczów, mam pewn± propozycjê, niestety tylko dla tych zamieszkuj±cych Wroc³aw. Otó¿ jaki¶ czas temu spaceruj±c wzd³u¿ Odry za¶wita³a mi my¶l, ¿eby zapytaæ kapirana jednej z zacumowanych barek ile trwa podró¿ Odr± z Wroc³awia do Szczecina. Zajmuje to jakie¶ 3 dni. Czy znajdzie siê wobec tego jaki¶ ¶mia³ek, który odwa¿y siê zaokrêtowaæ na barkê i pokonaæ t± drogê w sposób raczej niedostêpny dla wiêkszo¶ci ¶miertelników? :) Szczeciñscy forumowicze mogliby zgotowaæ bohaterowi stosowne powitanie. Szczecinianom by³oby niestety znacznie trudniej pokonaæ t± drogê w kierunku Wrocka, gdy¿ pod pr±d zajê³oby to ju¿ 6 dni. :D
 

·
honorary member
Joined
·
368 Posts
[off topic]
To prawda. Wroclaw juz wtedy mial prawie 700 000 (czy nawet wiecej?) mieszkancow, takze Szczecin i Gdansk mieli wiecej mieszkancow niz Krakow. Nie zapomnijmy jednak o tym, ze kiedy Wroclaw, Szczecin czy Gdansk mogly sie spokojnie rozwijac, to rozwoj Krakowa zostal niemal calkowicie wstrzymany przez Austriakow. Same austriackie fortyfikacje blokowaly dalsza rozbudowe Krakowa na blisko 50 lat. Uprzemyslowienie i urbanizacja Krakowa pojawily sie pozniej. Jeszcze gorzej bylo w tych miastach obleganych przez Rosjan. Patrz --> Bialystok :bash:
[off topic]

Powrot do tematu. Projekt zapowiada sie calkiem, calkiem super. Bardzo ambitne plany. Oczywiscie trzymam kciuki w realizacji tych planow.


Pzdr
 

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
806 Posts
Discussion Starter #19
Tymon said:
[off topic]
Same austriackie fortyfikacje blokowaly dalsza rozbudowe Krakowa na blisko 50 lat. Uprzemyslowienie i urbanizacja Krakowa pojawily sie pozniej.
Pzdr
@Off topic
Szczecin równie¿ by³ wiêziony przez fortyfikacje. Efektem rozwoju miasta w takiej sytuacji by³o burzenie historycznej zabudowy i wznoszenie na uzyskanych dzia³kach nowych, znacznie wy¿szych kamienic czynszowych. Proces podobny do tego jak rozwija³ siê NY. Przed zniesieniem fortyfikacji kaminice miewa³y po 5-6 piêter. Do dzi¶ kilka siê zachowa³o. W latach 70tych XIXw. wprowadzono ograniczenia w wysoko¶ci budowanych budynków do 18m. Na szczê¶cie po wojnie prusko-francuskiej, zjednoczeniu Niemiec i likwidacji sieci twierdz oraz murów obronnych miasto prze¿y³o prawdziwy boom gospodarczy i demograficzny. Z drugiej jednak strony, czcigodny Kraków nie do¶wiadczy³ alianckich bombardowañ dywanowych jak Szczecin, nie zmieniono go w Festung jak Wroc³aw ani nie musia³ byæ ponownie zasiedlany po 1945r.
 

·
Я.
Joined
·
6,755 Posts
barnim said:
Analizuj±c problemy logistyczne o których wspomina³o kilku forumowiczów, mam pewn± propozycjê, niestety tylko dla tych zamieszkuj±cych Wroc³aw. Otó¿ jaki¶ czas temu spaceruj±c wzd³u¿ Odry za¶wita³a mi my¶l, ¿eby zapytaæ kapirana jednej z zacumowanych barek ile trwa podró¿ Odr± z Wroc³awia do Szczecina. Zajmuje to jakie¶ 3 dni. Czy znajdzie siê wobec tego jaki¶ ¶mia³ek, który odwa¿y siê zaokrêtowaæ na barkê i pokonaæ t± drogê w sposób raczej niedostêpny dla wiêkszo¶ci ¶miertelników? :) Szczeciñscy forumowicze mogliby zgotowaæ bohaterowi stosowne powitanie. Szczecinianom by³oby niestety znacznie trudniej pokonaæ t± drogê w kierunku Wrocka, gdy¿ pod pr±d zajê³oby to ju¿ 6 dni. :D
hehehehe to by³o problemem dyskusji ktore toczyly sie przez ca³¹ szkole sredni¹;) Mielismy zamiar sp³yn¹c z kolegami do szczecina na barkach maj¹c przy sobie rowery;) a pozniej na rowerkach wrocic do wro (przez lubuskie- mniam:)) Niestety- nie wypalilo;) moze w te wakacje, kto wie..
 
1 - 20 of 11733 Posts
Top