SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2125 Posts

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
&

2 stycznia 2006

Obwodnica zachodnia
Krok po kroczku
RONDO Uniwersyteckie oraz ulice: Europejska, Derdowskiego i Taczaka są częścią przyszłej, szczecińskiej tzw. obwodnicy zachodniej. Kiedy cała inwestycja będzie gotowa? Tego jeszcze nie wie nikt. Ważne jednak, że prace nad jej realizacją wciąż trwają w 2006 r. powstanie projekt ulicy, która połączy Taczaka z al. Wojska Polskiego.

Przyszła obwodnica zachodnia będzie łączyć zachodnie dzielnice Szczecina, omijając centrum miasta. Jadąc np. z os. Reda powiedzmy w stronę Głębokiego, nie będziemy już musieli wciskać się do śródmieścia lub przedzierać ciasnymi uliczkami Pogodna. Wystarczy, że wjedziemy na dwupasmową ul. Europejską, by bezkolizyjnie dostać się aż do al. Wojska Polskiego. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi i skąd miasto weźmie na to zadanie pieniądze? Z tego, co udało się nam ustalić wynika, że nową obwodnicą na pewno nie pojedziemy przed 2010 r.

Aby połączyć al. Wojska Polskiego z gotową już częścią obwodnicy zachodniej, trzeba wybudować 2,7-kilometrowy odcinek dwupasmówki od ul. Łukasińskiego (na mapce obok zaznaczona kolorem niebieskim i czerwonym). Fragment jednej jej nitki już jest (to odnowiona niedawno ul. Szafera). Trzeba więc obok wybudować drugą nitkę i od ul. Modrej aż do ul. Łukasińskiego pociągnąć nową jezdnię równolegle do ul. Szerokiej ( ulica Szeroka od tego momentu będzie pełnić funkcję lokalną ).

W 2006 r. wykonany zostanie projekt całej inwestycji zapewnia Elżbieta Turska, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego. Zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym budowa drogi, roboczo nazywanej przez nas Nowoszeroką, rozpocznie się w 2008 r.

Nieoficjalnie wiemy jednak, że jeśli znajdą się pieniądze, rozpoczęcie prac może nastąpić rok wcześniej. Chodzi bowiem o to, by ul. Taczaka nie prowadziła (jak dotąd) donikąd. Jest więc koncepcja, żeby przed ruszeniem właściwej budowy wykonać chociaż krótki 320-metrowy odcinek prowadzący od skrzyżowania ul. Taczaka z ul. Łukasińskiego do krzyżówki ul. Brackiej z ul. Szeroką (na mapce kolor niebieski). Dzięki temu kierowcy mogliby dotrzeć np. na os. Zawadzkiego odremontowaną właśnie ul. Szeroką (która w rzeczywistości jest, niestety, dość wąska).

Ul. Nowoszeroka nie pójdzie śladem ul. Szerokiej. Prawdopodobnie prowadzić będzie po terenach usytuowanych po drugiej stronie kościółka na Krzekowie (przysunie się w stronę miasta). Z gotowych już dwóch wariantów poprowadzenia fragmentu ul. Nowoszerokiej do miejsca, w którym połączy się z ul. Szafera wynika, że tramwaje linii 5 i 7 nie będą kończyć trasy na pętli Krzekowo. W przyszłości pojadą kilka przystanków dalej. Pętla bowiem zostanie przeniesiona na ul. Szafera w okolice przyszłej hali widowiskowo-sportowej (na mapce kolor zielony).

Koszt wykończenia obwodnicy zachodniej (w 2004 r.) oszacowano na około 37 mln zł. Miasto będzie się starać o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych, m.in. z budżetu Unii Europejskiej.


* W ramach budowy obwodnicy, w 2006 r. zostanie rozpoczęta modernizacja będącego w jej ciągu skrzyżowania ul. Ku Słońcu-Derdowskiego-Europejska. Zakończenie przebudowy planuje się w 2007 r.

(L.Wójcik)

____

Studium Techniczno-Ekonomiczne „Przebudowa ul. Szafera”Obwieszczenia dla stron postępowania
"Przebudowa ulicy Szafera (od Alei Wojska Polskiego do ulicy Sosabowskiego)"


Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.1.87.26.2012.SB

UNP: 60522/WGKiOŚ/-XLV/12


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 01 października 2013r.

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a s i ę
w s z y s t k i e s t r o n y w s p r a w i e,


iż Prezydent Miasta Szczecin, w trybie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.3 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), wydał decyzję z dnia 01 października 2013r., znak: WGKiOŚ-II.6220.1.87.25.2012.SB, UNP: 60522/WGKiOŚ/-XLV/12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Szafera (od Alei Wojska Polskiego do ulicy Sosabowskiego)”.
 

·
Registered
Joined
·
4,238 Posts


Co to ma być? Przecież Nowoszeroka (uwielbiam te kretyńskie nazwy) będzie tylko między Żniwną-Bracką a Modrą, tam gdzie widnieje podpis jest przecież ul. Szafera.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
Discussion Starter #4

21 kwietnia 2006

Szybciej, w prawo i zawrócić

Zmiany na Europejskiej

ROZPĘDZIĆ się na ul. Europejskiej do 70 km/h i nie obawiać się czyhających z radarem policjantów! To możliwe. Zmiany mogą wejść w życie już za dwa tygodnie.


Nowa, bo mająca niespełna pot roku, równa i szeroka - podobnych ulic w Szczecinie jest niewiele. Na dodatek, ruch pieszych jest przy niej minimalny, a okoliczne domy są odgrodzone od arterii ekranami dźwiękochłonnymi. Na ul. Europejskiej aż "się prosi", by docisnąć pedał gazu. Na razie tego robić nie można. Pojazdy wciąż mogą się po niej poruszać najwyżej "pięćdziesiątką". Ale to się zmieni. Projekt przygotowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przewiduje podwyższenie dozwolonej maksymalnej prędkości o 20 km/h. Już wkrótce więc ul. Europejską można będzie legalnie jeździć z prędkością 70 km/h.

Zdaniem fachowców, to upłynni ruch. Tym bardziej że kierowcy i tak rzadko podporządkowywali się obowiązującym ograniczeniom.

Ale to nie wszystko. Projekt przewiduje jeszcze dwie inne zmiany w organizacji ruchu na ul. Europejskiej. Pierwsza to dopuszczenie zawracania na skrzyżowaniu ul. Bronowickiej z ul. Krakowską. Dzięki zmianie oznakowania i sygnalizatora można będzie wykonać manewr zawracania w kierunku Uniwersytetu Szczecińskiego i pobliskiego ronda.

Druga innowacja to wprowadzenie na krzyżówce z ul. Europejską prawoskrętu na ul. Krakowskiej i lewoskrętu na ul. Wrocławskiej. Teraz tworzą się tam korki, bo samochody chcące wjechać w ul. Europejską stoją na pasach, z których można również jechać prosto. Zmiana polega na fym, że przed siebie jeździć będziemy na ul. Krakowskiej wyłącznie z lewego pasa, a na ul. Wrocławskiej z prawego.

Projekt zakładający wprowadzenie tych zmian ma już pozytywną opinię policji. Nie wydał jej jeszcze Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - sporządzi ją po przeanalizowaniu szczegółowych opracowań. Ile to potrwa? Nie wiadomo. Gdyby wyraził zgodę w ciągu najbliższych dni, propozycje Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM mogłyby wejść w życie w pierwszym tygodniu maja.

Leszek WÓJCIK
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
Discussion Starter #5

11 maja 2006

Od 22 maja
Szybciej na Europejskiej

Już od 22 maja można będzie jeździć w Szczecinie ul. Europejską z prędkością 70 km/h (na razie można nią jechać nie szybciej niż 50 km/h). Zmiana wejdzie w życie 22 bm., jeśli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego prześle do Urzędu Miasta swoją opinię na ten temat. Wiemy nieoficjalnie, że opinia ta jest pozytywna.


Można powiedzieć: "nareszcie". Długo oczekiwana zmiana na ul. Europejskiej będzie prawdopodobnie wprowadzona. Oficjalnego terminu jeszcze nikt nie zna, bo nie wiadomo, kiedy ZDiTM prześle opinię do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Miejskiego UM. Jak się dowiedzieliśmy, szefowie wydziału natychmiast po jej otrzymaniu wydadzą zatwierdzenie nowej organizacji ruchu. Problem w tym, że zgodnie z przepisami, wprowadzić zmiany będzie można dopiero siedem dni później. Jeśli więc ZDiTM prześle opinię do urzędu jeszcze w tym tygodniu, to po ul. Europejskiej można będzie jechać o 20 km/h szybciej w następny poniedziałek.

To bardzo dobrze cieszy się zapytany taksówkarz. Droga jest szeroka, równa... Ruchu pieszych praktycznie nie ma. Nie widzę powodu, by jeździć tu tak wolno jak do tej pory.

Zdaniem fachowców, zwiększenie dopuszczalnej szybkości upłynni ruch. Tym bardziej że kierowcy i tak rzadko dotąd podporządkowywali się obowiązującym ograniczeniom.

Ale to nie wszystkie przygotowane zmiany. Będzie jeszcze dopuszczenie możliwości zawracania

na skrzyżowaniu ul. Bronowickiej z ul. Krakowską. Dzięki zmianie oznakowania i sygnalizatora, można będzie wykonać manewr zawracania w kierunku Uniwersytetu Szczecińskiego i pobliskiego ronda.

Kolejna innowacja to wprowadzenie na krzyżówce z ul. Europejską prawoskrętu na ul. Krakowskiej i lewoskrętu na ul. Wrocławskiej. Teraz tworzą się tam korki, bo samochody, aby wjechać w ul. Europejską, stoją na pasach, z których można również jechać prosto. Zmiana polega na tym, że przed siebie jeździć będziemy na ul. Krakowskiej wyłącznie z lewego pasa, a na ul. Wrocławskiej tylko z prawego.

Projekt zakładający wprowadzenie tych zmian ma już pozytywną opinię policji.

(Leszek Wójcik)
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
Discussion Starter #6


Zgoda na „siedemdziesiątkę”

Podniesienie prędkości na ul. Europejskiej w Szczecinie otrzymało pozytywną opinię zarządcy drogi. Będzie też można zawracać na skrzyżowaniu z Bronowicką.


„Głos” śledzi sprawę zmiany organizacji ruchu na zbudowanej za ciężkie pieniądze drodze. Za podniesieniem prędkości byli kierowcy, urzędnicy i policja. Bez stanowiska ZDiTM nic nie można było zrobić. Wczoraj opinia o planowanych zmianach została dostarczona do Urzędu Miasta.

Najważniejsza sprawa, to podniesienie prędkości z obecnych 50 km na godz. do 70. ZDiTM zgodził się na to, ale pod warunkiem, że zostanie zweryfikowana przez projektanta geometria drogi.

- Nie boimy się podniesienia prędkości o 20 km na godz. To zmiana, która wymaga dogłębnej analizy - tłumaczy Marta Kwiecień - Zwierzyńska z ZDiTM.

Będzie tez można zawracać na skrzyżowaniu Europejskiej i Bronowickiej. Domagali się tego ostatnio choćby okoliczni mieszkańcy. Do prezydenta miasta trafił w tej sprawie list od spółdzielni „Żuraw”.

- Przyszli do mnie rozżaleni mieszkańcy, bo chcą, żeby wprowadzić możliwość zawracania - tłumaczy Zbigniew Redlarski, prezes SM „Żuraw”. - Chcieliśmy wiedzieć, czy takie rozwiązanie się pojawi. Dwustuzłotowy mandat za zawrócenie w tym miejscu to koszmar.

Żeby mandatów unikać kierowcy skręcali w lewo w Bronowicką, tam zawracali i wjeżdżali na Europejską. Teraz się to zmieni.

- U nas nie będzie żadnej zwłoki - zapewnia Wojciech Ignalewski z Urzędu Miasta. - Bardzo nam na tym zależy. Jest potrzeba, by zmiany wprowadzić.


Maciej Janiak, 11 maja 2006 r.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
Discussion Starter #7


Po ul. Europejskiej - tylko trochę szybciejMariusz Rabenda 21-05-2006

60, a nie, jak dotychczas, 50 km na godz., będziemy mogli jeździć ul. Europejską. Zmieni się także organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ul. Wrocławską i Krakowską.


Decyzja w tej sprawie zapadnie dziś lub jutro. "Gazeta" dowiedziała się jednak, że nie będziemy mogli tamtędy jeździć szybciej niż 60 km na godz.

Problem dopuszczalnej prędkości na tej ulicy pojawił się już w dniu jej otwarcia.

- Dlaczego po tak szerokiej ulicy można jechać tylko 50 km na godz.? - pisali do nas czytelnicy. Wtórowali im policjanci, dla których logicznym rozwiązaniem było ustawienie znaków dopuszczających jazdę z prędkością do 70 km. na godz.

Gdy zapytaliśmy projektanta ulicy, co z tą prędkością, Józef Kraśniański odparł krótko: - Projektowana była zgodnie z zaleceniami na prędkość 50 km na godz.

Założenia projektowe determinują m.in. przechył ulicy na łukach czy ustawienie sygnalizacji świetlnej oraz natężenie hałasu.

- Robiliśmy pomiary nachylenia łuków - dodaje Marek Ignalewski z wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta - Spełniają parametry do podniesienia prędkości.

- Ze światłami można sobie poradzić - mówi Ryszard Tomski, projektant dróg i organizacji ruchu. - Trzeba będzie wymienić moduły w sygnalizatorach, by pętle indukcyjne włączały zielone światło trochę szybciej niż dotychczas.

Prędkość będzie jednak zwiększona jedynie do 60 km na godz.

Oprócz podniesienia prędkości zmieniona ma być też organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Europejskiej, Wrocławskiej i Krakowskiej. Dotychczas, przy jeździe ul. Krakowską, na krzyżówce prawy pas służył do skrętu w prawo i jazdy prosto, a lewy tylko dla skręcających w lewo. Tych ostatnich jest najmniej, a na prawym pasie jadący prosto blokowali przejazd skręcającym w prawo, mimo że zapalona była zielona strzałka. Po zmianie lewy pas będzie służył jadącym prosto i w lewo, prawy natomiast tylko dla skręcających w prawo - w stronę ul. Ku Słońcu. Analogiczne zmiany wprowadzone zostaną po przeciwległej stronie skrzyżowania.
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts

Pięć lat temu zbudowano nową ul. Taczaka. Doprowadzono do ul. Łukasińskiego i wzorem sprzed lat znów zaprzestano kontynuacji inwestycji. Teraz tuż przy koszarach międzynarodowych mamy kuriozalne skrzyżowanie z drogą donikąd. Na szczęście pod koniec tego roku ma rozpocząć się budowa kolejnej części. O tramwaju wzdłuż tej drogi jakby zapomniano - też zresztą po raz kolejny - a szkoda, bo budowa trakcji przynajmniej do ul. Brackiej mogłaby zakończyć spory o autobusy na Pogodnie i ich brak przy os. Horeszków.

Doprowadzenie Taczaka do al. Wojska Polskiego powinno stać się jednym z priorytetów inwestycyjnych obecnych władz. Droga ta byłaby relatywnie tania w budowie, a już dziś jest nazywana "małą obwodnicą zachodnią". Dzięki niej można by z zachodnich i północnych dzielnic miasta dojechać do ul. Ku Słońcu (wyjazd do granicy w Lubieszynie) czy dalej poprzez ul. Europejską do wyjazdu w stronę granicy w Kołbaskowie.
Zastanawia mnie jak bedzie szlo przedluzenie Taczaka do Wojska. Naprawde nie wiem ktoredy chca przepuscic dwa pasy drogi? Z ktorej strony Szerokiej to ma biec? Na zachod? Co potem?

Dla mnie wydaje sie to ciezki orzech do zgryzienia, natomiast gdzies bylo napisane ze to "zadanie dosc proste".

Macie jakies mapki?
 

·
Registered
Joined
·
511 Posts
Zastanawia mnie jak bedzie szlo przedluzenie Taczaka do Wojska. Naprawde nie wiem ktoredy chca przepuscic dwa pasy drogi? Z ktorej strony Szerokiej to ma biec? Na zachod? Co potem?
No jak to, przecież już o tym pisali w gazetach. Myślę, że i na Skyscraperze ktoś to wklejał ale nie chce mi się teraz szukać.
Droga ma iść na wschód od Szerokiej - na jej potrzeby ma być zmieniona/przeniesiona pętla tramwajowa na Krzekowie.
Potem po zachodniej stronie ul. Szafera.
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
No jak to, przecież już o tym pisali w gazetach. Myślę, że i na Skyscraperze ktoś to wklejał ale nie chce mi się teraz szukać.
Droga ma iść na wschód od Szerokiej - na jej potrzeby ma być zmieniona/przeniesiona pętla tramwajowa na Krzekowie.
Potem po zachodniej stronie ul. Szafera.
No ok, tez to gdzies czytalem. To teraz powiedz mi jak dociagna dwa pasy do petli? Zwlaszcza ze teraz powstalo tam dodatkowo osiedle nie wyobrazam sobie jak to ma tam pojsc.

Chodzi mi o to miejsce:
http://maps.google.com/?ie=UTF8&z=17&ll=53.444129,14.486504&spn=0.003093,0.007349&t=k&om=1
 

·
Registered
Joined
·
1,440 Posts
Obiecane zdjęcia:
Z lewej Bracka w głębi baza smieciarzy, na lewo oś przy Sadowskiego. Nowa droga ma się przeciąć z obecną na wysokości tej bazy.

Nowa droga ma się przeciąć z obecną na wysokości tej bazy, która ma być zlikwidowana, nie wiem co z tym domem w głębi, czy będzie zburzony czy też droga będzie biegła na prawo od niego, z tym że tam jest bardzo mało miejsca, a też przecież pod samymi oknami jej nie zbudują. Z bliska

Tu widok w stronę Łukasińskiego

A to już pętla Krzekowo w tym miejscu ma przebiegać nowa trasa


I widok z drugiej strony

Słyszałem że ten dom parafialny ma zostać zburzony, a ksiądz ma się przenieść do budynku przy Szerokiej, ale czy to prawda nie wiem.
Dalej trasa pobiegnie po lewej wzdłuż tego chodnika łączącego pętlę Krzekowo z oś. Zawadzkiego

I dalej pomiędzy płotem a tymi domami


I tu lekko z lewej włączy się w obecną Szafera

aby po dobudowaniu drugiej jezdni Szafera dotarła do Wojska Polskiego (na zdjęciu widać wyraźne miejsce po lewej stronie, mniej więcej na wprost za zakrętem widać miejsce pod nową pętlę tramwajową.
 

·
.
Joined
·
2,784 Posts
Skan z przedwczorajszego Kuriera.


Wrzuciłem ten skan do tego wątku, bo nie mamy osobnego wątku dla tej inwestycji. Proponuję przemianowane wątku "[Szczecin] Zachodnia obwodnica" na "[Szczecin] Zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina" (nazwa oficjalna) oraz utworzenie nowego wątku "[Szczecin] Zachodnia obwodnica" dla inwestycji z tego skanu. Mielibyśmy wtedy porządek, bo w tej chwili dwie różne inwestycje przeplatają się w jednym wątku.
 

·
Wędrowiec do świtu
Joined
·
4,447 Posts
^^ Myślę, że obwodnica zachodnia powinna zostać jako obwodnica miasta (zachodnie obejście drogowe), a ta obwodnica powinna się nazywać "obwodnica zachodnich dzielnic". Mimo wszystko obwodnica wshcodnia/zachodnia/południowa/północna to zawsze jest obwodnica jakiegoś miasta w sensie obejście drogowe.

A co do terminu oddania Nowoszerokiej... Jest po prostu śmieszny... 2012! 2,7km!
 

·
Moderator
Joined
·
38,345 Posts
^^ 2012 :D Masakra...Może jednak rezygnują z hali na Szafera...
 

·
Moderator
Joined
·
38,345 Posts


Ul. Taczaka nie będzie kończyć się w polu

Mariusz Rabenda2007-05-14, ostatnia aktualizacja 2007-05-14 20:44

Jesienią miasto chce rozpocząć budowę nowej drogi łączącej ul. Łukasińskiego z Szeroką.

To jedno z najbardziej pechowych rozwiązań urbanistycznych w Szczecinie. Wiele lat temu opracowano projekt dwupasmowej drogi będącej przedłużeniem ul. Krzywoustego aż do planowanych dzielnic mieszkaniowych na Krzekowie. Miały być dwie jezdnie i tramwaj pomiędzy nimi.

Najpierw zbudowano ul. 26 Kwietnia. Udało się ją dociągnąć do skrzyżowania z ul. Derdowskiego. Zaczęto budowę ul. Taczaka, ale prace zostały wstrzymane na kilkanaście lat. Droga zarosła i w takim stanie przetrwała do 2000 r. Wtedy miasto postanowiło ją przedłużyć. Nowa ul. Taczaka kosztowała 16 mln zł. Zbudowano ją w ciągu dwóch lat. Powstało połączenie pomiędzy ul. Derdowskiego i Łukasińskiego. Z tym, że skrzyżowanie na Łukasińskiego znów wygląda jak kiepski żart inżynierów: dwie szerokie jezdnie od pięciu lat kończą się bowiem w szczerym polu.

- To skrzyżowanie chluby nam nie przynosi, ale w tym roku sytuacja się zmieni - mówi Tadeusz Żabiński, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich w magistracie. - Przygotowujemy przetarg na budowę dalszego ciągu tej drogi. Mamy projekt i obowiązujące pozwolenie na budowę.

Miasto planuje, by w dalszym ciągu droga miała dwie jezdnie. Mają one być doprowadzone do miejsca, w którym ul. Bracka przechodzi w Szeroką. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 8 mln zł. Tymczasem w tegorocznym budżecie miasta na tę inwestycję zapisano 0,5 mln zł.

- Budowa rozpocznie się jesienią, więc do końca roku dużo zrobić się nie uda - wyjaśnia Żabiński. - Gros prac planujemy na rok 2008 i wtedy w budżecie będą musiały być zapisane większe pieniądze.

W terminologii urbanistycznej ta droga nazywana jest ul. Nowoszeroką. Faktycznie ma biec niemal równolegle do ul. Brackiej. Na tym etapie inwestycja ma być zakończona w miejscu połączenia ul. Brackiej i Szerokiej. W konsekwencji ma być doprowadzona do al. Wojska Polskiego. Kiedy?

- Trudno powiedzieć. Jesteśmy na etapie planowania - mówi Żabiński.

Zapotrzebowanie na tę drogę niebawem wzrośnie, bo miasto zdecydowało ostatecznie o zbudowaniu hali widowiskowo-sportowej na os. Zawadzkiego. W jednej z koncepcji w okolicy hali miałaby się znaleźć pętla tramwajowa.

- Jednocześnie mamy już koncepcję przebudowy ciągu ulic: Spacerowa - Arkońska - Niemierzyńska, które wraz z przedłużoną ul. Taczaka i Nowoszeroką stanowiłyby kilkukilometrowy układ komunikacyjny na zachodzie miasta - twierdzi Żabiński.


Źródło: Gazeta Wyborcza - Szczecin
---
 

·
Registered
Joined
·
10,643 Posts


Skończą się problemy kierowców

Wszystko wskazuje na to, że po latach batalii mieszkańców Krzekowa i Pogodna, w pierwszych dniach września zapadną konkretne decyzje w sprawie budowy ul. Nowoszerokiej w Szczecinie.

Dziś stoją barierki oddzielające łąkę od drogi - za kilka tygodni pojawią się maszyny budowlane. Brak krótkiego odcinka rozwiązującego wiele problemów komunikacyjnych w tym rejonie kierowcy nazywali skandalem. Teraz na nową drogę będą musieli zaczekać do jesieni przyszłego roku, ale droga wreszcie powstanie.

Ul. Nowoszeroka połączy Łukasińskiego z Szeroką. Są już przygotowane projekty, a trwa przetarg na roboty budowlane. - Wariant optymistyczny: miesiąc później wyłoniony wykonawca, podpisana umowa i przekazanie placu budowy - mówi Krystyna Bartnik z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Otwarcie ofert odbędzie się 7. września.

- Zarząd Dróg już planuje komunikację w tym rejonie dodaje Andrzej Grabiec, wicedyrektor ZDiTM-u. - Część ruchu autobusowego będzie można tam skierować.

A przedstawiciel wydziału gospodarki komunalnej o ochrony środowiska Wojciech Ignalewski zwraca uwagę, że "dzięki nowej drodze z Pogodna znikną ciężkie samochody: tiry i cysterny".

Nowa droga będzie budowana ze środków własnych miasta.
 
1 - 20 of 2125 Posts
Top