SkyscraperCity Forum banner

[Szczecin] Nowa Filharmonia Szczecińska

1107603 Views 4845 Replies 389 Participants Last post by  wojdylom
Za Polskim Radiem Szczecin:

Nawet tysiąc osób będzie mogła pomieścić duża sala Filharmonii Szczecińskiej, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać w Szczecinie. Inwestycja będzie kosztować 49 milionów złotych. Po wielu latach starań powstanie w Szczecinie nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej - przypomina dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Jadwiga Igiel-Sak. Większość funduszy na inwestycje ma pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze na projekt architektoniczny zostały już zapewnione w budżecie miejskim - zapewnia dyrektor Andrzej Oryl. Projekt filharmonii powinien być znany do końca przeszłego roku. A już wkrótce w miejscu lokalizacji nowej filharmonii odbędzie się koncert promujący projekt.

Drogą konkursu wygrała praca !ESTUDIO BAROZZI VEIGA


Update czerwiec 2009
aktualizacja 12.2009

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

aktualizacja 04.2011

"Elewacja będzie składała się z dwóch warstw: - Jedna płaszczyzna to będzie płyta warstwowa w kolorze "lekko złamanej" bieli. Tak zwaną "drugą skórę" stanowić będzie elewacja szklana i pomiędzy nimi zamontujemy efektowne oświetlenie, także nocą budynek będzie wyglądał bardzo interesująco "
See less See more
11
  • Like
Reactions: 1
4841 - 4846 of 4846 Posts
To kilka fotek z zakończenia sezonu, które pokazują obecne możliwości oświetlenia budynku :)
238404
238405
238406
238409
238410
238411
See less See more
6
  • Like
Reactions: 2
  • Like
Reactions: 5
Petarda! Wg mnie powinna mieć oświetlenie zmieniane np. codziennie. Wygląda wspaniale!
Dziś Filharmonia powinna zostać podświetlona na niebiesko-żółto.
  • Like
Reactions: 2
Dziś Filharmonia powinna zostać podświetlona na niebiesko-żółto.


See less See more
3
  • Like
Reactions: 3
4841 - 4846 of 4846 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top