SkyscraperCity Forum banner

[Szczecin] Nowa Filharmonia Szczecińska

1109465 Views 4845 Replies 389 Participants Last post by  wojdylom
11
Za Polskim Radiem Szczecin:

Nawet tysiąc osób będzie mogła pomieścić duża sala Filharmonii Szczecińskiej, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać w Szczecinie. Inwestycja będzie kosztować 49 milionów złotych. Po wielu latach starań powstanie w Szczecinie nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej - przypomina dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Jadwiga Igiel-Sak. Większość funduszy na inwestycje ma pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze na projekt architektoniczny zostały już zapewnione w budżecie miejskim - zapewnia dyrektor Andrzej Oryl. Projekt filharmonii powinien być znany do końca przeszłego roku. A już wkrótce w miejscu lokalizacji nowej filharmonii odbędzie się koncert promujący projekt.

Drogą konkursu wygrała praca !ESTUDIO BAROZZI VEIGA


Update czerwiec 2009
aktualizacja 12.2009

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

aktualizacja 04.2011

"Elewacja będzie składała się z dwóch warstw: - Jedna płaszczyzna to będzie płyta warstwowa w kolorze "lekko złamanej" bieli. Tak zwaną "drugą skórę" stanowić będzie elewacja szklana i pomiędzy nimi zamontujemy efektowne oświetlenie, także nocą budynek będzie wyglądał bardzo interesująco "
See less See more
  • Like
Reactions: 1
61 - 68 of 4846 Posts
Możecie ironizować, ale te schody są naprawdę niebezpieczne.
Dla babek na szpilach i innych szczudłach na pewno, ale to chyba każde schody są wtedy wyzwaniem. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo pewnie też. Ale tacy odbiorcy mogą przecież zajmować miejsca na widowni nie wymagające pokonywania schodów. Na salę koncertową można się dostać windą także z poziomu parkingu.
Chodzi o schody w sali symfonicznej. Poza tym domyślam się, że nie zawsze jest możliwość wyboru miejsca, nawet jeśli ktoś powoła się na swoje dysfunkcje.

W grudniu organizowaliśmy w Filharmonii galę z okazji wręczenia nagród "Świadek historii". Sala symfoniczna pełna gości - od nastolatków po osoby zaliczające dziesiątą dekadę. Potykali się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, bez względu na płeć i obuwie. Na szczęście przed początkiem gali sporo czasu spędziłem przy scenie, więc obserwacja potknięć innych pozwoliła mi na uniknięcie własnego. Po schodach idzie się po prostu niewygodnie i nienaturalnie. Ale być może jestem hałaśliwą i aktywną na forum marudą.
^^ Wskaż post, w którym napisałem cokolwiek o modyfikacjach czy żarówach. To ja wyraziłem swoją opinię na temat schodów, a Ty sugerujesz, że opowiadam się za zohydzeniem wnętrz.
Okładka najnowszego "Inżyniera..." i problemy budownictwa wielkopłytowego :D.W środku nic ciekawego, tylko zdjęcie i kilka podstawowych informacji.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
61 - 68 of 4846 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top