SkyscraperCity Forum banner

[Szczecin] Nowa strona miasta

1324 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Gradus
Wiedzieliście że Szczecin ma nową stronę? Ano ma, tylko jeszcze jest opracowywana. Wejdźcie na:
http://www.szczecin.eu/jachting_i_ekologia/aktualnosci
i zobaczcie jak to wygląda. UWAGA: to nie jest strona główna, tylko podstrona z której przejdziecie do dalszej części portalu. Pozdrawiam!
1 - 5 of 5 Posts
^^ strona już działa, a z adresu szczecin.eu dalej nie idzie się tam dostać:)
Nie ciesz, nie ciesz i tak niedługo Gradus podetnie ci skrzydła.
Fajna strona. Mi się podoba, ale poczekamy jeszcze do jej ostatecznego wyglądu.
Nie ciesz, nie ciesz i tak niedługo Gradus podetnie ci skrzydła.
ja nikomu nie chce podcinac skrzydel... juz na pewno nie forumowiczom...

chociaz moze z drugiej strony wladzom miasta przydaloby sie troszke te skrzydelka podciac bo szybuja gdzies w oparach fantazji wysoko w chmurach a na ziemi duzo spraw do zalatwienia jeszcze zostalo :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top