SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 313 Posts

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Ogród Botaniczny


Podstawy prawa międzynarodowego do tworzenia dużych ogrodów botanicznych

Wielkość ogrodów botanicznych wynika z międzynarodowych norm prawnych (konwencji i rezolucji), nowych zadań, konieczności powstrzymania degradacji środowiska.
Eksterminacja gatunków roślin w XX wieku nabrała zawrotnego tempa. Z 260 tysięcy roślin naczyniowych Ziemi, około 60 tysiącom w ciągu 30 lat grozi całkowita zagłada (co minutę ginie bezpowrotnie jeden gatunek).

Raport Sekretarza Generalnego U'Thanta wygłoszony w 1969 roku na XXIII sesji ONZ spowodował poważne zajęcie się katastrofami ekologicznymi i przyszłością „Matki Ziemi”.

Ważnym wydarzeniem był XII Międzynarodowy Kongres Botaniczny, który nałożył na sygnatariuszy tego zgromadzenia obowiązek tworzenia sieci ogrodów botanicznych celem ochrony najcenniejszych ekosystemów.

Deklaracja Gron Canaria i Globalna Strategia Ochrony Świata Roślin i wreszcie XVI Międzynarodowy Kongres Botaniczny w Barcelonie sprecyzował zadania ogrodów botanicznych, gdzie m. in. winna być prowadzona edukacja ekologiczna (środowiskowa), wynikająca z Międzynarodowej i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (środowiskowej), społeczeństw Ziemi. Zobowiązano państwa uczestniczące w Szczycie Ziemi do budowy dużych obszarowo ogrodów botanicznych, aby mogły spełniać zadania stojące przed społeczeństwem XXI wieku.Czy my szczecinianie mamy zachowywać bierność?

Powołując się na międzynarodowe konwencje określające kierunki działań na polu ochrony bioróżnorodności, naszym obowiązkiem jest włączenie się w ogólnoświatowe trendy na rzecz budowy dużego, nowoczesnego ogrodu botanicznego.

Ogród ten stanowić będzie miejsce powszechnej edukacji społeczeństwa. Przyczyni się z pewnością do pogłębienia wiedzy z zakresu przyrody i ochrony środowiska. Edukacja ta zalecana jest przez wspomniane strategie (międzynarodową i narodową).

Co zostało zrobione w Szczecinie?

Pierwszy Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Kazimierz Jaskot polecił ówczesnemu Dziekanowi prof. dr hab. Teresie Oreckiej rozpoczęcie starań o budowę ogrodu botanicznego, zaprosił autora tego opracowania, upoważniając go do podjęcia odpowiednich czynności. Z upoważnienia Dziekan została zwołana komisja w celu dokonania wyboru terenu. W skład Komisji weszli: prof. dr hab. T. Orecka – dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Morzu, prof. dr hab. T. Głazek, Marek Leda, jako przedstawiciel Miasta i zaproszony prof. dr hab. A. Łukasiewicz, Przewodniczący Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów PAN. Powołana Komisja specjalistów, spośród wielu propozycji, wybrała teren pod budowę ogrodu botanicznego w Parku Arkońskim.

-----------------


LOKALIZACJA


Mapa ogrodu botanicznego w Szczecinie

nazwa pliku: *.JPG
rozmiar pliku: 8629 kB

Mapa przedstawia projektowany teren całego ogrodu oraz położenie i strukturę części ścisłej o powierzchni 55 ha, nawiązującej do ogrodu botanicznego z 1926 roku – Botanische Schulgarten.

Rektor prof. zw. dr hab. T. Wierzbicki powołał prof. dr hab. Mariana Ciaciurę na swego pełnomocnika ds. budowy ogrodu botanicznego. Pełnomocnik zgromadził grono ludzi, którzy dokonali odpowiednich opracowań, korzystając częściowo z funduszy Urzędu Miasta, dzięki uprzejmości dr inż. Zbigniewa Zalewskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Tak powstały opracowania florystyczno-dydaktyczne, związane z budową ogrodu botanicznego:

- Łukasiewicz A. 1991: Ramowy program budowy nowoczesnego Ogrodu Botanicznego w Szczecinie).

- Kmita L. 1993: Kubaturowa część programu użytkowego,

- Kmita L. 1993: Przybliżone określenie wskaźników kosztów budowy Ogrodu Botanicznego w Szczecinie i jego etapizacja,

- Ciaciura M. 1991: Rozszerzony program budowy Ogrodu Botanicznego w Szczecinie,

- Ciaciura M., Gliniak J., Leda M. 1989: Inwentaryzacja dendrologiczna Parku Arkońskiego,

- Ciaciura M., Zając A., Zając M. 1990: Mapa fitosocjologiczna Lasu Arkońskiego,

- Burakiewicz B. 1995: Opracowanie działu dydaktycznego w planowanym Ogrodzie Botanicznym w Szczecinie,

- Frąckowiak M. 1995: Dobór gatunków górskich do planowanego alpinarium w przyszłym Ogrodzie Botanicznym w Szczecinie,

- Kaciuba M. 1995: Inwentaryzacja dendrologiczna Lasu Arkońskiego w Szczecinie,

- Kmita L. 1992: Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Botanicznego w Szczecinie,

Należy wyjaśnić, że prace te zostały wykonane przy zapewnieniu, że wybrany teren zostanie przekazany pod budowę ogrodu botanicznego. Ówczesne Władze chciały przekazać teren, jednak Uniwersytet Szczeciński nie dysponował środkami koniecznymi do przejęcia i budowy ogrodu botanicznego. Mijały lata, zmieniali się Włodarze miasta i koncepcje zagospodarowania terenów miejskich. Przedstawiciele Urzędu Miasta zaproponowali nową lokalizację ogrodu na terenie tzw. „Wodozbioru”.
W wyniku tego powstał spór między przedstawicielami szkół wyższych reprezentującymi Komitet ds Ogrodu Botanicznego a Urzędem Miasta trwający już kilka lat.
Teren pod Ogród Botaniczny winien odpowiadać międzynarodowym i narodowym kryteriom:
1. Prezentować naturalne bogactwo florystyczne,
2. Wykazywać różnorodność fizjograficzno-hydrologiczną terenu,
3. Bogactwo ekologiczne siedlisk,
4. Łagodny klimat lokalny gwarantujący możliwość zakładania kolekcji roślin o szerokiej skali życiowej,
5. Dogodne połączenie z aglomeracją miejską (pociągi, autobusy, tramwaje),
6. Bliskość uczelni jako zaplecza dydaktycznego i naukowego,
7. Bogate zainwestowania techniczne w teren przewidziany pod budowę ogrodu (wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna, gaz).
8. Brak zagrożeń środowiskowych (składowiska odpadów, spalarnie, kotłownie, fabryki),
9. Duży teren umożliwiający utworzenie odpowiedniej infrastruktury i kolekcji roślinnych,
10. Powiązanie z dużymi kompleksami leśnymi.

Argumentami w trwającej dyskusji na temat lokalizacji ogrodu botanicznego są między innymi następujące opinie:

a) Polskiej Rady Ogrodów Botanicznych

b) ekspertyzy klimatyczne porównujące obie lokalizacje.


EKSPERTYZY


Opinia Rady Ogrodów BotanicznychKORZYŚCI


Korzyści dla Szczecina, Regionu i Polski z istnienia dużego, nowoczesnego ogrodu botanicznego
http://www.us.szc.pl/ogrod

---------------
wątki pokrewne:

Różanka/Rosengarten

Cmentarz Centralny

najbliższe ogrody dendrologiczne (Arboretum):

Ogród Dendrologiczny w Glinnej - powierzchnia 6 ha

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach - powierzchnia 22 ha


najbliższy ogród botaniczny:

Botanischer Garten - Berlin

Ogród Botaniczny w Poznaniu - powierzchnia 6 ha
____________
październik 2010 - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

link do prezentacji
http://www.szczecin.eu/sites/default/files/syrenie_stawy_prezentacja.pdf

wybrane wizualizacje

 

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #2 ·
media:

Ogród botaniczny w Szczecinie?

Rada Programowa wszystkich szczecińskich uczelni chce powstania w mieście ogrodu botanicznego. List w tej sprawie wystosowano do prezydenta miasta. Lokalizacja? Lasek Arkoński. Dlaczego tam? Bogactwo flory - ponad 500 gatunków roślin, a także zróżnicowanie gleby. Atutem są też stawy i Jezioro Głębokie. Miasto proponuje jednak inny teren - tak zwany "Wodozbiór" - czyli ponad 60 hektarów w północnych dzielnicach Szczecina. Uczelnie nie chcą się na to zgodzić, bo po pierwsze rośliność jest tam uboższa, po drugie - dojazd byłby o wiele groszy niż do Lasku Arkońskiego. Na razie nie wiadomo skąd miałyby pochodzić pieniądze na powstanie ogrodu i jego pielęgnację. Sprawą ma zająć się kolegium prezydenckie.

2006-09-28, 08:46, Sebastian Wypych


---------------------


Ogród botaniczny w Lasku Arkońskim?

Władze Szczecina są przeciwne budowie ogrodu botanicznego w Lasku Arkońskim. Chcą, aby ten obiekt powstał na Wzgórzach Warszewskich. W tym miejscu ogrodu botanicznego nie widzą natomiast pomysłodawcy ze Społecznego Komitetu na rzecz Szczecińskiego Ogrodu Botanicznego. Według danych, jakimi dysponuje komitet na Wzgórzach Warszewskich, panują złe warunki atmosferyczne. Średnie temperatury są tam niższe niż w Lesie Arkońskim. Nie pozwoli to na zasadzenie w tym miejscu roślin egzotycznych. Komitet chce założyć park wraz z otuliną o wielkości prawie 300 hektarów. Na początku ogród miałby zajmować trzy hektary, w tym miejscu gdzie przed wojną był szkolny ogród botaniczny. Władze Szczecina boją się, że budowa, a przede wszystkim ogrodzenie ogrodu powoduje, że mieszkańcy Szczecina będą mieli utrodniony dostęp do Lasku Arkonskiego idąc od Jasnych Błoni.

2006-10-12, 09:04, Grzegorz Gibas


---------------------


Będzie ogród botaniczny w Szczecinie

Prawie 130 hektarów ma mieć ogród botaniczny, który powstanie w Szczecinie. Dziś list intencyjny w sprawie powstania ogrodu podpisał prezydent Szczecina oraz rektorzy Akademii Rolniczej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ogród powstanie na terenach przy Lasku Arkońskim - obejmie tak zwany "Górny Botanik", "Dolny Botanik", Syrenie Stawy i dalej na północ okolice ulic Kredowej i Bukowskiej do granic miasta tak zwany Wodozbiór - mówi zastępca prezydenta Szczecina Zbigniew Zalewski. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Waldemar Tarczyński tłumaczył natomiast jak będzie wyglądał nowy ogród. Miasto podpisało dziś także list intencyjny w sprawie parku technologicznego z Akademią Rolniczą. Na dziesięciu hektarach uczelnia ma prowadzić badania - mówi rektor profesor Jan Dawidowski. Teraz obie uczelnie wraz z miastem mają przygotować całą koncepcję funkcjonowania ogrodu, a także sposób finansowania. Wszystkie strony zapowiadają, że będą starały się o pieniądze unijne na ten cel. Starania o powstanie ogrodu botanicznego w Szczecinie trwały blisko 20 lat.

2006-11-09, 10:20, Sebastian Wypych


---------------------Ogród botaniczny w Szczecinie?

Tak, ale nie wiadomo kiedy. Dziś debatują o tym radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Mimo, ze temat budowy ogrodu pojawia sie od 12 lat, w dalszym ciągu więcej jest niewiadomych niż ustaleń, na które godzą się i uczelnie i władze miasta. Pewna jest jedynie lokalizacja ogrodu. Radni i naukowcy uznali Las Arkoński za kompromis. Nie wiadomo natomiast komu miałby on podlegać i kto: miasto, uczelnia, czy specjalna fundacja powinien zajmować się jego prowadzeniem. Niejasny jest wciąż także sposób finansowania działalności obiektu. Na posiedzeniu komisji padł pomysł, żeby z podejmowaniem wszelkich działań wstrzymać się do momentu uchwalenia budżetu miasta na nastopny rok. To zdaniem profesora Mariana Cieciury z Uniwersytetu Szczecińskiego zdecydowanie za późno. Programy unijne, z których można by pozyskać środki wkrótce się skończą.

2007-04-12, 15:52, Aneta Łuczkowska

www.radio.szczecin.pl
---
 

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #4 ·
^^ w Przelewicach niestety nie byłem (muszę się wybrać):(, ale znam piękny poznański ogród...

Aktualnie szukam informacji o szczecińskim przedwojennym Botanische Schulgarten.
 

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #6 ·
^^ i chyba Cmentarz Centralny też się zalicza do tego typu ogrodów...
 

·
Szczecinomaniak
Joined
·
275 Posts

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
Czyżby coś miało drgnąć?

Budżet 2010 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie - 5 mln
 

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #11 ·
^^ Hehehe nie ten kierunek :D chodzi o Lasek Arkoński :)
 

·
Moderator
Joined
·
38,960 Posts
Discussion Starter · #16 ·

teraz łatwiej się połapać :)
 

·
...::: Szczecin :::...
Joined
·
643 Posts
ciekawe jak to będzie wyglądać... szczególnie chodzi mi o fragment gdzie idzie ścieżka od Arkonki do samego Parku Kasprowicza - na tej polance w ładną pogodę zawsze sporo ludzi tam było:)(ścieżka dokładniej widoczna w prawej części zaznaczonego terenu przez Piotra).
 

·
The Patriot
Joined
·
1,085 Posts
ciekawe jak to będzie wyglądać... szczególnie chodzi mi o fragment gdzie idzie ścieżka od Arkonki do samego Parku Kasprowicza - na tej polance w ładną pogodę zawsze sporo ludzi tam było:)(ścieżka dokładniej widoczna w prawej części zaznaczonego terenu przez Piotra).
przyda się, krótko pisząc:)
 

·
Registered
Szczecin
Joined
·
14,913 Posts
ciekawe jak to będzie wyglądać... szczególnie chodzi mi o fragment gdzie idzie ścieżka od Arkonki do samego Parku Kasprowicza - na tej polance w ładną pogodę zawsze sporo ludzi tam było:)(ścieżka dokładniej widoczna w prawej części zaznaczonego terenu przez Piotra).
Tylko nie wiem czy Piotr nie rozpędził się z obszarem jaki zaznaczył, wydaje mi się że fragment ze wspomnianą ścieżką oraz teren przyległy do Arkońskiej w poblizu ulicy Harcerzy nie będzie podlegał rewitalizacji, ale chciałbym się mylić :)
 
1 - 20 of 313 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top