Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 3233 Posts
G

·
---------------------------------PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

============

Minister Infrastruktury zaakceptował do realizacji wnioski Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na realizację inwestycji w szczecińskim porcie: budowy infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim oraz budowy infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

W przypadku budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 53 397 000,00 PLN, natomiast na budowę Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego kwota dofinansowania wynosić będzie 21 600 00,00 PLN.

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne powstanie na terenach o powierzchni około 30 ha w głównym ciągu komunikacyjnym rejonu przeładunków drobnicy konwencjonalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim.
W ramach inwestycji przewiduje się między innymi: przygotowanie terenu o powierzchni 25,5 ha, budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 1850 m, doprowadzenie torów kolejowych o łącznej długości 1300 m, budowę zasilania energetycznego, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury systemu informatycznego.

Realizacja tego projektu stwarza możliwości pełnienia przez port funkcji nowoczesnego centrum logistycznego i udostępnienie potencjalnym partnerom w pełni uzbrojonych dużych powierzchni pod budowę nowoczesnych magazynów i placów składowych. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzbogaci ofertę usługową portu, poprawi warunki przemieszczania i przechowywania ładunków, stworzy możliwości w pełni profesjonalnej działalności dystrybucyjnej oraz usprawni obsługę klientów poprzez wdrożenie informatycznych technologii identyfikacji i śledzenia ładunku.

Inwestycja przyczyni się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych, co z pewnością podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

Obszarem intensywnego rozwoju funkcji przeładunkowych staną się w najbliższym czasie tereny o łącznej powierzchni 175 ha zlokalizowane na półwyspie Ostrów Grabowski. W ramach prowadzonych prac wykonano
połączenie wyspy Ostrów Grabowski z rejonem Łasztowni groblą przez rzekę Duńczycę, uzdatniono znaczną część terenu, wybudowano place składowe o łącznej powierzchni 55 tys. m. kw. jako zaplecze II linii przyszłej bazy kontenerowej, wybudowano także nowoczesną oczyszczalnię ścieków i główny punkt zasilania energetycznego.

Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem ok. 15 ha terenu w części południowej i południowo-zachodniej Ostrowa Grabowskiego, przeznaczonych pod budowę infrastruktury portowej dla potrzeb przyszłego terminalu kontenerowego o zdolności przeładunkowej 80 tys. TEU rocznie.

Tereny Ostrowa Grabowskiego doskonale nadają się na lokalizację przemysłu przyportowego. Z myślą o inwestorach zainteresowanych tego typu działalnością zarezerwowano całą wschodnią część półwyspu.
W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych, którego rozstrzygniecie nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Pierwsze prace powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku.
 

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,074 Posts
75 mln zł na inwestycje w szczecińskim porcie

GW [26-04-2005]:

Umowę na dofinansowanie portowych inwestycji podpisał we wtorek w Warszawie minister infrastruktury. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)

53,4 mln zł pójdzie na budowę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim. Baza powstanie na 15 ha terenu w części południowej i południowo-zachodniej wyspy. Jej roczna zdolność przeładunkowa ma wynosić 80 tys. TEU rocznie.

21,6 mln zł przyznano na Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne. Ma powstać na 30 ha w okolicy ul. Hryniewieckiego. Dzięki niemu przyszli inwestorzy będą mogli ulokować swoje magazyny i place składowe na w pełni uzbrojonym i dobrze skomunikowanym z obszarami pozaportowymi.

Otwarcie ofert na wykonanie prac budowlanych związanych z budową infrastruktury dla centrum logistycznego nastąpi w połowie czerwca. Wstępna lista oferentów chcących budować bazę kontenerową będzie znana w sierpniu, a konkretny wykonawca ma być wyłoniony w październiku.

--ciach--

no to :cheers: zwłaszcza za rozbudowę na Ostrowie Grabowskim
 

·
Moderator
Joined
·
3,274 Posts
Szczecin dostanie pieniądze z Unii

(C) Puls Biznesu
Szczecin dostanie pieniądze z Unii
05 maja 2005
Bogdan Tychowski

Budowa infrastruktury dla bazy kontenerowej i dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego będzie dofinansowana kwotą 75 mln zł z funduszy UE.
W przypadku budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej, kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 53,4 mln zł. Dotacja na budowę Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego wyniesie zaś 21,6 mln zł. Powstanie ono na tere- nie o powierzchni około 30 ha w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego terminalu kontenerowego na wyspie Ostrów Grabowski.

Niezbędna infrastruktura
Inwestycja w bazę zakłada m.in. uzbrojenie terenu o powierzchni 25,5 ha, budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą, dróg dojazdowych o łącznej długości 1850 m, doprowadzenie torów kolejowych o łącznej długości 1300 m, budowę zasilania energetycznego, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stworzenie infrastruktury systemu informatycznego.

— Dzięki realizacji tego projektu port będzie mógł pełnić funkcję nowoczesnego centrum logistycznego i udostępniać partnerom w pełni uzbrojone, duże powierzchnie pod budowę nowoczesnych magazynów i placów składowych. Kompleksowe zagospodarowanie terenu wzbogaci ofertę usługową portu, poprawi warunki przemieszczania i przechowywania ładunków, stworzy możliwości w pełni profesjonalnej działalności dystrybucyjnej oraz usprawni obsługę klientów dzięki wdrożeniu informatycznych technologii identyfikacji i śledzenia ładunku. Inwestycja przyczyni się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych, co podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego regionu — podkreśla Dariusz Rutkowski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Pierwsze prace
Terenem intensywnych prac staną się też wkrótce tereny o łącznej powierzchni 175 ha, na wyspie Ostrów Grabowski. Dotychczas wykonano połączenie wyspy z rejonem Łasztowni groblą przez rzekę Duńczycę, uzdatniono znaczną część terenu, wybudowano place składowe o łącznej powierzchni 55 tys. mkw. jako zaplecze przyszłej bazy kontenerowej. Wybudowano także nowoczesną oczyszczalnię ścieków i główny punkt zasilania energetycznego.

— Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem około 15 ha terenu, przeznaczonych pod budowę infrastruktury portowej dla potrzeb przyszłego terminalu kontenerowego o zdolności przeładunkowej 80 tys. TEU rocznie. Tereny Ostrowa Grabowskiego doskonale nadają się na lokalizację przemysłu przyportowego. Z myślą o inwestorach zainteresowanych tego typu działalnością zarezerwowano całą wschodnią część półwyspu. Przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych z budową infrastruktury technicznej dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego został ogłoszony 21 kwietnia 2005 r. Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca, a pierwsze prace powinny rozpocząć się w sierpniu 2005 r.

Źródło:
Archiwum Puls Biznesu
wyd. 1837 str. 4
 

·
Registered
Joined
·
4,237 Posts
Przetarg rozstrzygniętyDwie firmy przygotują teren pod centrum logistyczne w szczecińskim porcie. To szczecińsko-gorzowskie konsorcjum spółek Calbud oraz Interbud-West. W przetargu wspólnie zaoferowały wykonanie robót za ponad 27 mln 368 tys. zł. O zlecenie rywalizowało sześć podmiotów.
W założeniu Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne ma ożywić szczeciński port. Portowcy liczą, że na jego teren wejdą firmy, które postawią własne magazyny oraz budynki produkcyjne i zaczną taką działalność, jak: przeładunki, składowanie, przetwarzanie, pakowanie i dystrybucja towarów drobnicowych.
Inwestycja warta jest 32 mln zł brutto, z czego 21,6 mln zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Resztę zapłaci port.
Prace obejmą wykonanie nasypów, uzbrojenie terenu, przygotowanie gruntów pod magazyny i place składowe, przygotowanie parkingu dla ciężarówek oraz budowę dróg dojazdowych i bocznicy kolejowej wylicza Wojciech Sobecki, rzecznik prasowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Według portowców, prace powinny się zakończyć w lipcu 2007 roku. W tym czasie port w Szczecinie zwiększy działania promujące centrum w celu przyciągnięcia firm zainteresowanych działalnością na jego terenie dodaje rzecznik.
Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne powstanie na powierzchni ok. 30 ha w sąsiedztwie planowanej bazy przeładunków kontenerowych i drobnicowych na Ostrowie Grabowskim.
Inwestycja przyczyni się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych, co z pewnością podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego regionu uważa Sobecki.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
[Szczecin - Świnoujście] Zespół Portów


Andrzej Kraśnicki jr 12-09-2005Calbud zrealizuje część wielkiej inwestycji w porcie

Rusza budowa wartego ok. 27 mln zł centrum logistycznego w szczecińskim porcie. Prace wykona szczecińska firma Calbud, która pokonała w przetargu czterech konkurentów.

Wczoraj zarząd portów podpisał umowę z wykonawcą na przygotowanie infrastruktury pod przyszłą bazę. Buldożery wjadą na plac budowy jeszcze w tym miesiącu. Calbud - razem ze spółką Interbud-West z Gorzowa - umocni grunt pod magazyny, zbuduje drogi dojazdowe o łącznej długości 1,85 km, 1,3-kilometrową bocznicę kolejową oraz parking dla samochodów ciężarowych. Wykonawca uzbroi też teren w media, w tym infrastrukturę systemu informatycznego. To niełatwe zadanie, bo teren inwestycji jest podmokły.

- W pracach wykorzystamy nowy sprzęt, mamy już też przygotowanych podwykonawców - uspokaja prezes Calbudu Edward Osina.

Aż 21,6 mln zł na budowę centrum logistycznego pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Reszta to wkład własny portu, głównie - kredyt z Banku Światowego.

- To dowód na to, że mając niewielkie środki, można rozpocząć wielkie inwestycje - mówił obecny wczoraj w Szczecinie minister skarbu Jacek Socha.

Według prezesa portu Dariusza Rutkowskiego ważne jest także to, że znaczną część inwestycji zrealizują sami szczecinianie.

- Unijne pieniądze zostaną w mieście - dodał Rutkowski.

Plany zakładają, że nowa część portu będzie gotowa w lipcu 2007 r. Zarząd portów liczy, że po przygotowaniu infrastruktury znajdzie się inwestor, który będzie chciał w tym miejscu zbudować własne magazyny.

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne to jedna z dwóch - obok stworzenia na wyspie Ostrów Grabowski nowoczesnego terminalu kontenerowego - najważniejszych dla rozwoju portu inwestycji. Przetarg na budowę wartego ok. 70 mln zł terminalu ma być rozstrzygnięty już za kilkanaście dni.

- Teraz portowa infrastruktura jest bardzo zaniedbana - przyznał wczoraj Roman Pomianowski, dyrektor ds. inwestycyjnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. - Na nabrzeżu Czeskim, które pełni rolę tymczasowego terminalu kontenerowego nie mamy nawet jednej suwnicy kontenerowej. Dla porównania port na niewielkiej przecież Malcie ma ich aż 35.

Co to za firma

Wygranie przetargu to sukces Calbudu. Lokalna firma pokonała w przetargu czterech konkurentów: Budimex, Energopol, korporację Doraco i konsorcjum z NCC na czele.

- Firmę zbudowaliśmy od zera - opowiada prezes Edward Osina. - Czternaście lat temu było nas tylko trzech, dziś zatrudniamy około 300 osób.

W Szczecinie Calbud jest np. wykonawcą nowych osiedli mieszkaniowych na Warszewie. - Bardziej znani jesteśmy w Niemczech - mówi Osina. - Rozpoczynamy też działalność w Szwecji.

Firma ma już doświadczenie w pracach portowych.

- Kilkanaście lat temu wykonaliśmy tu nabrzeże Polskie II - wspomina prezes.
 

·
...
Joined
·
12,226 Posts
Centrum logistyczne27 mln złotych będzie kosztowało przygotowanie terenów pod centrum logistyczne w szczecińskim porcie. Większość daje Unia Europejska. W poniedziałek podpisano umowę z wykonawcą, za tydzień na teren budowy wjadą pierwsze koparki. Port od lat potrzebuje sprawnego centrum logistycznego, które podniesie jego konkurencyjność.

Przywieźć ładunek do portu to jedno, przechowywać drugie. Szczeciński port nie ma wystarczającej infrastruktury, by firmy mogły tu magazynować swoje towary. Centra logistyczne pomagają portom związać się na dłużej z kontrahentami, którzy na ich terenach umieszczają część swojej działalności. Za tydzień rozpocznie się budowa parkingów, dróg, torów kolejowych i zbrojenie terenów pod hale magazynowe. Gdzie one staną i jak będą wyglądać - zależy od poszczególnych kontrahentów, którzy zdecydują się korzystać z centrum logistycznego. Ale żeby mogło ono skutecznie przyciągać firmy, port musi być lepiej skomunikowany z resztą kraju. Obecny przy podpisaniu umowy minister gospodarki Jacek Piechota zapewniał w poniedziałek, że najważniejsza dla regionu droga ekspresowa S3 ma zapewnione finansowanie z unijnych funduszy na lata 2004-2006. Minister skarbu Jacek Socha powiedział w Szczecinie, że centrum logistyczne w tutejszym porcie może służyć jako zaplecze dla firm berlińskich. Pośpiech w jego budowie jest wskazany; Niemcy wciąż planują rozbudowę portu w Schwedt, który też chce być zapleczem Berlina

OT :zauważyliście, że Adelmus został "gościem"?
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts
cd.Port będzie większy

W Szczecinie za 2 lata powstanie Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne (ZCL), nieco później infrastruktura dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z konsorcjum firm Calbud ze Szczecina i Interbud-West z Gorzowa Wlkp. na budowę ZCL. Centrum powstanie na powierzchni 30 hektarów. W ramach inwestycji przewidziana jest m.in. budowa dróg dojazdowych, doprowadzenie torów kolejowych, budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz infrastruktury systemu informatycznego. Prace mają być zakończone w połowie 2007 roku.

W sieci europejskiej

Po zakończeniu budowy, port w Szczecinie będzie pełnił funkcje nowoczesnego centrum logistycznego. Będzie mógł udostępniać potencjalnym partnerom w pełni uzbrojone duże powierzchnie pod budowę nowoczesnych magazynów i placów składowych. Tym samym wzbogacona zostanie oferta usługowa szczecińskiego portu.

- Centrum logistyczne będzie zapleczem bazy kontenerowej. Ponadto ta inwestycja przyczyni się do włączenia portu w Szczecinie do europejskiej sieci centrów logistycznych - zaznaczył Dariusz Rutkowski, prezes ZMPSiŚ po podpisaniu umowy. - A to na pewno podniesie atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

Podwójna radość

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne oraz infrastruktura dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim będą dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF. Ich wartość szacuje się na około 100 mln zł.

Koszt ZCL to 30 mln zł. Inwestycja dofinansowana będzie w wysokości 21,6 mln zł. Pozostałe pieniądze pochodzić będą ze środków własnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wkrótce w ramach przetargu zostanie wyłoniony wykonawca infrastruktury dla bazy kontenerowej (koszt ok. 70 mln zł).

- Bruksela i Warszawa oceniają najlepsze projekty i najlepsze z nich wspierają - powiedział Jacek Piechota, minister gospodarki. - Z podpisania umowy radość jest podwójna. Po pierwsze jest to ważna inwestycja dla regionu a po drugie przetarg wygrała firma szczecińska.


Krystyna Pohl, 14 września 2005 r.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts

2005-09-22, Konrad Wojtyła

Rusza budowa Centrum Logistycznego


Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczną się dziś o godz. 13 prace budowlane Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego, przy ulicy Hryniewieckiego. Centrum Logistyczne to jedna z dwóch inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF, której realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie. Drugą jest budowa infrastruktury dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim. Wartość obu inwestycji wyniesie ok. 100 mln złotych. W przypadku Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 21 milionów 600 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze potrzebne do sfinansowania inwestycji pochodzić będą ze środków własnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. W ramach inwestycji przewiduje się między innymi: przygotowanie terenu o powierzchni 25,5 ha, budowę parkingu dla samochodów ciężarowych, doprowadzenie torów kolejowych, budowę zasilania energetycznego, sieci wodno - kanalizacyjnej oraz infrastruktury systemu informatycznego. Dzięki tej inwestycji port będzie włączony do europejskiej sieci centrów logistycznych. Prace budowlane powinny zakończyć się w lipcu 2007 roku. Do tego czasu konieczne będzie pozyskanie inwestorów, którzy chcieliby prowadzić działalność na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.
 

·
...
Joined
·
12,226 Posts


Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się w szczecińskim porcie budowa Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego (ZCL).

Za łopaty chwycili: prezes ZMPSiŚ Dariusz Rutkowski, minister gospodarki Jacek Piechota i Edward Osina prezes firmy Calbud, która wygrała przetarg na realizację inwestycji.

- 14 lat temu spółka Calbud zaczynała swoją działalność od prac w porcie - przypomina Edward Osina. - Zatrudnialiśmy 4 osoby, dziś pracuje ich 300. Teraz wygraliśmy przetarg na poważną inwestycję portową. Zakończymy ją za dwa lata w lipcu.

Na przygotowanym terenie powstaną place, parkingi, kanalizacja, drogi dojazdowe. Wartość inwestycji to 27 mln zł, udział funduszy unijnych wynosi 16 mln zł.

Centrum powstaje na pow. 30 hektarówPort buduje centrum
Na początek wkopali tablicę


Od wkopania tablicy informacyjnej przy ul. Hryniewieckiego oficjalnie rozpoczęto wczoraj budowę centrum logistycznego w szczecińskim porcie.
Przetarg wygrało konsorcjum firm Calbud ze Szczecina i Interbud-West z Gorzowa. Zaoferowało wykonanie inwestycji za ok. 27 mln zł.
Grunt jest bardzo trudny nie krył Edward Osina, prezes Calbudu. Nawieziemy tu ok. 560 tysięcy metrów sześciennych refulatu (urobek z pogłębiania dna w porcie red.). Materiał ten przygotował inwestor. Jest ekologiczny i sprawdzony.
Następnie grunt osiądzie pod własnym ciężarem. Osiadanie może trwać do roku tłumaczy E. Osina i dla porównania dodaje: Ten plac obok był wyższy aż o dwa metry, ale też osiadł.
Na tak przygotowanym i wyrównanym terenie wykonawca zbuduje infrastrukturę pod Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne. Powstaną place, parkingi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, doprowadzimy wodę i prąd wylicza szef Calbudu.
W założeniu jeszcze poprzedniego zarządu portu, który rozpoczął przygotowania do inwestycji, ZCL miał zachęcić firmy do budowania na przygotowanym obszarze obiektów, w których będą one towary przeładowywać, składować, przetwarzać, dystrybuować czy konfekcjonować. To z kolei ma zwiększyć atrakcyjność portu. Nowe kierownictwo portu przygotowało na nowo finansowanie przedsięwzięcia. Tereny pod centrum o powierzchni 30 ha wykonane zostaną za pieniądze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dał na ten cel 21,6 mln zł. Resztę wyłoży Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts

29 września 2005

Ruch wokół terminalu LNG
Mobilizacja w porcie


PO WIZYCIE przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczął się ruch wokół projektu budowy terminalu odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Obiekt taki ma duże szanse powstać w Świnoujściu.

Na posiedzeniu zarządu przedstawiliśmy listy intencyjne do naszych partnerów
i w ciągu kilku dni je prześlemy poinformował Dariusz Rutkowski,
prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W ubiegłym tygodniu w porcie doszło już do spotkania wojewody i szefów kluczowych dla tej lokalizacji instytucji: prezydenta Świnoujścia, wojewódzkich inspektorów sanitarnego oraz ochrony środowiska, Urzędu Morskiego, Lasów Państwowych. Obecni byli również przedstawiciele PGNiG i Akademii Morskiej,
która kilka lat temu wykonała opracowanie dotyczące terminalu LNG.
Na tym spotkaniu mobilizacyjnym wszystkie strony zgodziły się,
że dążymy do jednego wspólnego celu: budowy terminalu LNG mówi Rutkowski.
Prezes portu informuje, że adresatami listów intencyjnych będą właściciele terenów, na których powstanie baza.

Partnerami będą: gmina Świnoujście, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Urząd Morski, który dysponuje pasem technicznym brzegu i musiałby nam go udostępnić, aby można było wybudować pirsy informuje D. Rutkowski.
Podpisując list strony mają się zobowiązać, że nie przeznaczą tych gruntów na inne cele. Rutkowski przypomina, że w planie zagospodarowania przestrzennego Świnoujścia miejska działka i tak jest przeznaczona pod tego typu obiekt.

Reszta jest rezerwą portową na cele rozwojowe portu i w tym znaczeniu należy dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego tłumaczy prezes ZMPSiŚ.

Wkrótce PGNiG ma rozstrzygnąć, kto opracuje studium wykonalności przedsięwzięcia. Dokument ten ma być gotowy za 10-12 miesięcy. Rozważa się także lokalizację za granicą oraz koło Gdańska. Jestem przekonany, że Świnoujście to z powodów logistycznych i ekonomicznych najlepszy rejon. Mam nadzieję, że polityka nie przeważy nad aspektami gospodarczymi i nie przesądzi za innym miejscem budowy mówi Rutkowski.

Dla Polski terminal LNG to sprawa strategiczna. Można by nim importować nawet połowę konsumowanego obecnie gazu. Szacowany koszt instalacji to 400-600 mln euro. Skroplony gaz dowoziłyby statki metanowce. Gaz ziemny to ekologiczne paliwo. Na świecie w rejonach, w których powstają morskie terminale odbioru LNG,
niebo staje się czystsze. Nie przeszkadzają one w rozwoju turystyki.

(kl)
 

·
Moderator
Joined
·
3,274 Posts
Świnoujście coraz bliżej terminalu LNG

(C) Puls Biznesu
Świnoujście coraz bliżej terminalu LNG
29 września 2005
BOT

Od kilku tygodni „Puls Biznesu” śledzi działania związane z ostatecznym rozstrzygnięciem, czy budowa terminalu gazu skroplonego — inwestycja o wartości 400-600 mln EUR — przypadnie ostatecznie Świnoujściu czy Gdańskowi. Coraz więcej wskazuje na to, że powstanie ona jednak w Świnoujściu.

Według Dariusza Rutkowskiego, prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, kierowana przez niego firma jest o krok od podpisania listu intencyjnego w tej sprawie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

Inwestycja zajęłaby jednak część plaży na wyspie Wolin, która cieszy się wielką popularnością wśród wczasowiczów.

— Turyści od nas uciekną — twierdzi Józef Białecki, prezes świnoujskiego Towarzystwa Turystyczno-Uzdrowiskowego.

Zarząd świnoujskiego portu w obawie o storpedowanie planów inwestycji przez organizacje samorządowe i tzw. ekologów już szykuje się do rozmów z przedstawicielami tych środowisk oraz z mieszkańcami Świnoujścia.

Źródło:
Archiwum Puls Biznesu
wyd. 1940 str. 7
 

·
Moderator
Joined
·
3,274 Posts
Nie tylko dla portów

(C) Puls Biznesu
Nie tylko dla portów
08 grudnia 2005
Bogdan TychowskiZarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście (ZMPS-Ś) bierze udział w programach rozwijających współpracę regionów nadbałtyckich.
Jednym z najważniejszych dla zespołu portów projektów jest Baltic Gateway — realizowany przez 38 partnerów z 7 krajów: Danii, Polski, Szwecji, Niemiec, Litwy, Łotwy i Rosji. Biorą w nim udział zarządy portów, administracje drogowe, kolejowe i morskie oraz samorządy regionalne.

— Celem projektu jest promocja regionu południowego Bałtyku. Ma w tym dopomóc rozwój dróg morskich, fizycznej infrastruktury transportu, usług i zastosowań związanych z tą infrastrukturą, ram organizacyjnych i wspieranie kooperacji z zaangażowaniem środowisk akademickich, przedsiębiorstw i administracji publicznej — mówi Paweł Sikorski z ZMPS-Ś.

Na potrzeby projektu stworzono opracowanie, które wskazuje priorytety inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto partnerzy zgłosili własną listę podstawowych przedsięwzięć transportowych wymagających uwzględnienia w strategii rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Wynikiem wspólnych działań ma być powstanie dokumentu „Quick Start Program” (QSP), w którym znajdą się listy priorytetowych projektów transportowych z południowej części Bałtyku.

Projekty zawarte w QSP mają mieć charakter transnarodowy, wspomagać zrównoważony rozwój w obszarze południowego Bałtyku, wspierać spójność i współpracę transnarodową, poprawiać dostępność systemu transportowego, wzmacniać konkurencyjność transportu intermodalnego i tworzyć ramy dla rozwiązań logistycznych.

Źródło:
Archiwum Puls Biznesu
wyd. 1988 str. 3
 

·
...
Joined
·
12,226 Posts
ZCL -Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne

Wzdłuż ulicy Hryniewieckiego i w środkowej części Ostrowa Grabowskiego, w głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym w rejon przeładunków drobnicowych, wyznaczono lokalizację dla nowoczesnego centrum dystrybucyjno - logistycznego. Powstanie centrum jest ściśle powiązane z rozpoczętą budową nowego mostu przez rzekę Parnica, który w sposób doskonały skomunikuje szczeciński port z siecią dróg lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Centrum logistyczne w pierwszym etapie inwestycji zajmie teren o powierzchni 30 hektarów(docelowo 80 ha). Zakres inwestycji infrastrukturalnych obejmuje przygotowanie terenu, budowę dróg, parkingów, torowisk kolejowych, zapewnienie zasilania energetycznego oraz ułożenie sieci wodno-kanalizacyjnej. Przewiduje się także wybudowanie nowego nabrzeża o głębokości 8 metrów.

Ulokowanie regionalnego centrum logistycznego w porcie w Szczecinie podniesie jego atrakcyjność, stworzy nowe możliwości działania w sferze usług. Przyczyni się do poprawy sprawności przemieszczania
i bezpieczeństwa ładunków oraz transportu. Funkcjonowanie centrum będzie miało istotny wpływ na aktywizację gospodarczą miasta i regionu. 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts

2005-12-27, Sławomir Orlik

Problemy Portu Handlowego

Ważą się losy Portu Handlowego Świnoujście - jednego z największych pracodawców w mieście. Zgodnie z ustawą o portach morskich ma on być sprywatyzowany.

Teraz 55 procent udziałów należy do pracowników, resztę posiada Zarząd Moskich Portów Szczecin - Świnoujście, a ten musi je sprzedać do końca roku. Trwają negocjacje. Udziały te zamierza kupić spółka Port Service utworzona przez Port Handlowy dwa lata temu. Teraz jest ona w rękach kilkudziesięciu udziałowców. Port Handlowy w Świnoujściu mógłby odkupić własne udziały, ale nie byłoby to opłacalne uważa Marek Kowalewski, prezes Portu. "Musimy sprzedać udziały także między innymi w Elewatorze Ewa oraz w Drobnicy Port Szczecin" - mówi Dariusz Rutkowski prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Pierwotnie sprzedaż udziałów miała być przeprowadzona do końca 2003 roku,
jednak ministerstwo przesunęło termin do końca tego roku. Niewykluczone,
że w związku z problemami, termin ten zostanie ponownie przesunięty.
 

·
Banned
Joined
·
5,488 Posts

02 stycznia 2006

Dobry rok dla portówDobrze skończył się rok dla morskich portów w Szczecinie i Świnoujściu. Przeładowano w nich 16 mln ton towarów: w tym prawie o połowę więcej zbóż, niż rok temu i aż o 30% więcej kontenerów. Ten wynik potwierdza potrzebę budowy centrum logistycznego. Ale porty mają też inne plany inwestycyjne.


Prace przy budowie centrum logistycznego, rozpoczęte we wrześniu, wstrzymują teraz warunki pogodowe. Zima nie wpływa jednak na przeładunki: na placu kontenerowym ruch taki sam, jak latem. W efekcie - do końca roku 2005 przeładowano 36 tysięcy kontenerów. Jeszcze w styczniu Zarząd Portów ma rozpocząć dwie inwestycje. Z założenia przez porty w Szczecinie i Świnoujściu miały przechodzić towary masowe. Problem w tym, że każde wahnięcie gospodarki odbija się najpierw na nich. Zmalały przeładunki rudy. Węgla, którego miało być mniej, było prawie tyle, co w roku 2004: około 6 mln ton. Niemal o połowę wzrosły przeładunki zbóż. Port jest w trakcie przekształceń własnościowych: Zarząd Portów musi sprzedać swoje udziały w spółkach eksploatacyjnych. Taki warunek można stawiać tam, gdzie Zarząd Portów ma duży pakiet udziałów, np. w przypadku portu handlowego Świnoujście, gdzie ma 45%. W porcie tym dobiega końca przebudowa Nabrzeża Górników, warta 60 mln złotych. Dzięki niej można przyjmować statki o znacznie większym zanurzeniu. Zespół Portów w Szczecinie i Świnoujściu przeładował łącznie w ubiegłym roku 16 mln ton towarów.

jbrudnic
 

·
Moderator
Joined
·
3,274 Posts
(C) Puls Biznesu
Przeładunki wzrosły o blisko 3 proc.
05 stycznia 2006
Bogdan Tychowski

Ze wstępnych szacunków wynika, że przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły w 2005 r. poziom ponad 16 mln ton.
Przeładunki w Zespole Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zbliżyły się do rekordowego poziomu zanotowanego w 2001 r., kiedy wyniosły one 16,1 mln ton.

Mimo nie najlepszych prognoz z początku roku, przeładunki węgla i koksu wyniosły w 2005 r. 6,4 mln ton i były wyższe od osiągniętych rok wcześniej o blisko 6 proc. Najwyższy wskaźnik wzrostu dynamiki przeładunków węgla i koksu osiągnięto w ostatnich tygodniach 2005 r.

Zgodnie z przewidywaniami niższe były przewozy rudy. W 2004 r. wynosiły one 2,5 mln ton, a w roku ubiegłym tylko 1,6 mln ton, czyli o 34 proc. mniej. Sytuacja taka spowodowana jest zdecydowaną zmianą kierunku importu rudy do Polski. Wcześniej surowiec ten był transportowany do naszego kraju drogą morską między innymi z Ameryki Południowej, obecnie huty w znacznej części kupują rudę w państwach byłego ZSRR, a jej transport odbywa się koleją. W 2005 roku aż o ponad 51 proc., do 1,3 mln ton — wzrosły przeładunki zboża. Więcej o 16 proc. przeładowano też drewna, którego przez port przewinęło się 39,2 tys. ton. Wzrosły także przeładunki drobnicy z 4,9 do 5,3 mln ton.

— Szacujemy, że przeładunki zrealizowane w 2005 r. na nabrzeżach zarządzanych przez porty w Szczecinie i Świnoujściu mogą być wyższe od wykonanych w roku 2004 o ponad 3 proc. Ostateczne wyniki znane będą w połowie stycznia — mówi Dariusz Rutkowski, prezes ZMPSŚ.

Źródło:
Archiwum Puls Biznesu
wyd. 2007 str. 2
 

·
...
Joined
·
12,226 Posts
Bój o terminalŚwinoujście dysponuje odpowiednim terenem. Jest też najbliższym dużym portem u wejścia na wody Bałtyku od strony Cieśnin Duńskich. - To optymalna lokalizacja na gazoport - przekonują przedstawiciele portów.

W Polsce w ramach dywersyfikacji dostaw gazu ma powstać gazoport. O jego lokalizację ubiegają się Świnoujście i Gdańsk. Decyzję podejmie Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Plany budowy terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu powstały już kilka lat temu. Pod jego budowę zarezerwowano 35 hektarów gruntu. Do tej pory jest niezagospodarowany.

- Propozycję wybudowania gazoportu w Świnoujściu przedstawiliśmy PGNiG - informuje Wojciech Sobecki, rzecznik prasowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ ). - A za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego i parlamentarzystów przekazaliśmy ją premierowi.

W Gdańsku będzie drożej

Przedstawiciele ZMPSiŚ przekonują, że budowa terminalu w świnoujskim porcie jest lokalizacją optymalną.

- Świnoujście jest najbliższym dużym portem u wejścia na wody Bałtyku od strony Cieśnin Duńskich - podkreśla Roman Pomianowski, wiceprezes ZMPSiŚ. - Oznacza to dla gazowców przypływających z Norwegii, Algierii, czy Libii krótszy czas rejsu w porównaniu z Gdańskiem. Gdyby gaz miał być dowieziony do Gdańska, to o około pół dolara byłby wyższy fracht na każdym metrze sześciennym gazu.

Wojewoda zachodniopomorski Robert Krupowicz zapowiedział, że będzie zabiegał, by terminal gazowy został zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim.

- W korespondencji, którą przesłałem do pana premiera Marcinkiewicza, proszę by zwracał uwagę na atuty ekonomiczne a nie na siłę lobbingu - zaznacza wojewoda.

Premier mówił o Świnoujściu

Interpelację na ręce premiera zgłosił poseł PO Krzysztof Zaremba.

- Naszym zdaniem lokalizacja świnoujska jest najlepsza. Zresztą w połowie października, w trakcie ubiegłorocznej wizyty w Szczecinie Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, że jeżeli terminal gazowy ma powstać, to tylko w Świnoujściu i Pomorze Zachodnie ma być centrum importu gazu.

- Na naszym terenie są najwięksi odbiorcy gazu - przypomina Jacek Piechota, poseł SLD. - Są to Zakłady Chemiczne Police a w przyszłości ma być także Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W Policach za ciasno

Z kolei Oddział Powiatowy Ligi Polskich Rodzin w Policach oraz eurodeputowany Sylwester Chruszcz uważają, że taki terminal powinien powstać w Policach. Jakub Matura, asystent posła i mieszkaniec Polic przekonuje, że miasto ma port przeładunkowy, połączenie kolejowe z resztą kraju i zaczyna tam funkcjonować specjalna strefa ekonomiczna. Jednakże zdaniem fachowców są poważne mankamenty takiej lokalizacji.

- Nigdy do Polic nie wejdą tak duże gazowce jakie mogą wejść do Świnoujścia - wylicza Dariusz Rutkowski, prezes ZMPSiŚ. - Ponadto gazowce musiałyby przepływać niemalże przez środek Świnoujścia i przez tor wodny, a to ze względów bezpieczeństwa utrudniałoby poruszanie się innych statków.

Natomiast atutem lokalizacji gazoportu w Świnoujściu jest głębokość pozwalająca na zawinięcie największych gazowców. Usytuowanie terminalu nie powoduje żadnych utrudnień nawigacyjnych ani nie zakłóca działalności przeładunkowej świnoujskiego portu handlowego. Ponadto, co też istotne, Świnoujście jest portem całorocznym.

Krystyna Pohl, 5 stycznia 2006 r.
 

·
...
Joined
·
12,226 Posts


Czy region prześpi inwestycje?
Niepokój o gazoportW Szczecinie narasta niepokój, że nie merytoryczne decyzje, a naciski zadecydują o lokalizacji gazoportu. W Gdańsku który rywalizuje o ten terminal ze Świnoujściem nasilił się w ostatnich dniach lobbing tamtejszych parlamentarzystów na rzecz budowy instalacji w Porcie Północnym.
Przedwczoraj premier Marcinkiewicz poinformował, że rząd podjął decyzję o budowie terminalu LNG (liquified natural gas). Gdzie zostanie dopiero ustalone.
Apelujemy do lokalnych polityków i organizacji gospodarczych, aby wspierali nas w staraniach o lokalizację morskiej bazy przeładunkowej skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu mówi Dariusz Rutkowski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Wspiera go głos Andrzeja Montwiłła, poprzedniego prezesa portów, który kilka lat temu uczestniczył w konsorcjum, zamierzającym wybudować taką bazę w Policach. Montwiłł opowiadał się za Świnoujściem: Budowa terminalu w Świnoujściu leży w żywotnym interesie Pomorza Zachodniego, więc powinna mieć poparcie wszystkich, od posłów po urzędników. To bowiem potężna inwestycja przyciągająca kapitał i tworząca miejsca pracy uważa. Wzrosłaby także pozycja Szczecina i Świnoujścia na mapie Polski, jako rejonu, z którego wysyłany jest gaz do Polski, a także być może i do Niemiec.
Za lokalizacją bazy w Policach opowiedział się wczoraj nieoczekiwanie europoseł LPR, Sylwester Chruszcz. Jednak zdaniem ekspertów miejsce to nie ma szans ze wszględu na bezpieczeństwo żeglugi.
Tymczasem prezes Rutkowski informuje, że zarząd portów jest w ciągłym kontakcie i na bieżąco współpracuje przy projektowaniu inwestycji z firmą wskazaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Lokalizacja W Świnoujściu jest korzystniejsza, bo jesteśmy najbliższym polskim portem od wejścia na Bałtyk ze strony cieśnin. Skoro więc chcemy się uniezależnić od rosyjskiego gazu, który płynie ze wschodu, to w ramach dywersyfikacji powinien on płynąć także z kierunku zachodniego uważa Rutkowski.
Tymczasem PGNiG, który ma być inwestorem, nie ma jeszcze nowego prezesa. W Szczecinie obawiają się więc, że decyzja o lokalizacji obiektu zapadnie zakulisowo pod wpływem lobbingu i nacisków politycznych, nim jeszcze powstanie studium wykonalności.
Szacuje się, że terminal LNG kosztowałby od 400 do 600 mln euro. Roman Kolicki, rzecznik portu gdańskiego, przypomina, że jego portowa spółka jest w trakcie podpisywania listu intencyjnego z PGNiG. Baza odbiorcza miałaby tam powstać w Porcie Północnym. Dowożony metanowcami gaz po rozprężeniu byłby tłoczony rurą do podziemnych magazynów, tzw. kawern, pozostałych po wydobyciu soli w miejscowości Mechelinki.

(kl)
 
1 - 20 of 3233 Posts
Top