SkyscraperCity banner

1 - 20 of 134 Posts

·
Moderator
Joined
·
38,496 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)


Centrum wiedzy otrzyma 51 mln zł


Centrum przedsiębiorczości, laboratoria, biuro karier, szkoleń i kilka innych planów zrealizuje Uniwersytet Szczeciński w ramach projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”.Jest to kluczowy projekt Uniwersytetu Szczecińskiego, który ma być realizowany w ciągu kolejnych dwóch lat. Powstanie dzięki temu Centrum Przedsiębiorczości, laboratoria branżowe z obszaru usług, Centrum Informacji Menedżerskiej z dostępem do najnowszych publikacji oraz baz wiedzy rynkowej, Centrum Kompetencji Zawodowych (Akademickie Biuro Karier), Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne z zapleczem restauracyjnym oraz Centrum Monitoringu Procesów Gospodarczych.
Projekt kłądzie duży nacisk na rozwój innowacji w regionie poprzez połączenie otoczenia nauki i biznesu. Inwestycja znalazła się na Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel 51 000 000 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Centrum powstanie przy ul. Cukrowej w pobliżu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Rozpoczęcie działalności planowane jest na rok 2012.
(ap)
wizualizacje, przekroje:


 

·
Idealista Szczeciński
Joined
·
10,437 Posts
Należałoby utworzyć skoro ZUT swój wątek ma ;)
 

·
Registered
Joined
·
10,647 Posts
Ale jednak Ku Słońcu to jednak ponad 700 mieszkań, nowa budowa od podstaw i kawał terenu do focenia (chociaż sam też nie byłem za wątkiem dla tej inwestycji). Ale oczywiście nie będę się tu buntował przeciw większości.

I w sumie w nazwie wątku zostawiłbym tylko "Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji US" Bo za dużo słów :D No i skoro tu jest skrót "US" to w wątku nt. Centrum Nanotechnologii też bym zmienił nazwę na "ZUT"
 

·
Registered
Joined
·
383 Posts
Ale jednak Ku Słońcu to jednak ponad 700 mieszkań, nowa budowa od podstaw i kawał terenu do focenia (chociaż sam też nie byłem za wątkiem dla tej inwestycji). Ale oczywiście nie będę się tu buntował przeciw większości.
A spróbowałbyś :lol:
 

·
Idealista Szczeciński
Joined
·
10,437 Posts
I w sumie w nazwie wątku zostawiłbym tylko "Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji US" Bo za dużo słów :D No i skoro tu jest skrót "US" to w wątku nt. Centrum Nanotechnologii też bym zmienił nazwę na "ZUT"
Ale ZUT jest stosunkowo młody więc postanowiono go promować pełną nazwą w tytule wątku ;)
 

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,003 Posts
http://wyborcza.pl/1,91446,8353376,51_mln_zl_dla_szczecinskiej_uczelni_na_Centrum_Transferu.html

51 mln zł dla szczecińskiej uczelni na Centrum Transferu Wiedzy
PAP
2010-09-09, ostatnia aktualizacja 2010-09-09 10:25

Uniwersytet Szczeciński otrzyma 51 mln zł na utworzenie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter-Lab - poinformował w czwartek PAP dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki na tej uczelni Piotr Niedzielski.
To największy projekt realizowany obecnie przez szczeciński uniwersytet. Jego całkowita wartość to ponad 68 mln zł. Za tę sumę do końca 2012 r. ma powstać 10 tys. m kw. infrastruktury, na bazie której będzie można wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się usługami z różnych branż.

"Centrum ma nie tylko pomagać w kontaktach między przedsiębiorcami, dawać im dostęp do najnowszych technik i rozwiązań ekonomicznych, ale też dać bazę dydaktyczną studentom, którzy w praktyce będą mogli dowiedzieć się, jak działają, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa oraz jak dzięki najnowocześniejszym metodom problemy te rozwiązywać" - powiedział PAP Niedzielski.

Jak wyjaśnił Niedzielski, Centrum to projekt autorski pracowników uczelni, wzorowany na podobnych funkcjonujących już w krajach Europy Zachodniej.

W Centrum przedsiębiorca będzie miał dostęp do szerokich baz danych z informacjami menadżerskimi - tworzonych na zamówienie, jak również kupowanych na potrzeby biblioteki. W specjalnych pokojach będzie można odbywać telekonferencje i spotkania. Można będzie zlecić wykonanie badań fokusowych produktów czy usług, które to badania będą przeprowadzać studenci. Oni również na zlecenie będą mogli testować nowe produkty, które zamierza wprowadzić na rynek przedsiębiorca.

W laboratorium logistycznym będzie można przeprowadzić symulacje procesów logistycznych, aby odwzorować przebieg kontaktów między przedsiębiorstwami i je usprawnić. Ponadto zorganizowany zostanie inkubator przedsiębiorczości pomagający założyć studentom własne firmy.

Dla młodzieży szkolnej, która również będzie mogła na specjalnych lekcjach poznawać działalność Centrum, przygotowane mają być symulatory banku i bankomatu.

Według Niedzielskiego projekt zakłada, że w ciągu pięciu lat z bezpłatnych usług Centrum skorzysta ok. 6 tys. przedsiębiorców, głównie z regionu zachodniopomorskiego.

51 mln zł na realizację projektu przyznał Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.(PAP)

Źródło: PAP


Więcej... http://wyborcza.pl/1,91446,8353376,51_mln_zl_dla_szczecinskiej_uczelni_na_Centrum_Transferu.html#ixzz0z44QsWz3
W sumie można by w tytule wątku z kapitalików zrezygnować; jakieś takie krzykliwe są ... ;p


edit; więcej:

http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=newsy&id=2777

Przebudowa i rozbudowa budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński od początku swojej aktywności akademickiej podejmuje działania rozwojowe w zakresie naukowo-edukacyjnym, dzięki czemu uzyskał i z roku na rok utrzymuje pozycję lidera w szeregach uczelni wyższych regionu Pomorza Zachodniego, z 30.000 studentów pobierającymi naukę na 10 Wydziałach na wielu różnych kierunkach.

Rozwój nie byłby możliwy bez inwestycji infrastrukturalnych, które poszerzają możliwości świadczenia szeroko rozumianych usług edukacyjnych i consultingowych. Po wielu udanych inwestycjach przyszedł czas na Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, którego rozwój w ostatnich latach jest szczególnie dynamiczny.

Obecnie na WZiEU na pięciu kierunkach studiów (ekonomia, europeistyka, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka) nauki pobiera ponad 2200 studentów na studiach stacjonarnych oraz drugie tyle na studiach niestacjonarnych. Kadra Wydziału przykłada dużą wagę do nieustannego udoskonalania programów studiów i dostosowywania ich do zmieniających się warunków rynkowych, o czym świadczy uruchomienie w ostatnich latach nowych kierunków studiów, takich jak logistyka, który cieszy się ogromną popularnością. Od 2010 roku realizowane będą także studia międzywydziałowe. Wspólnie z Wydziałem Nauk Przyrodniczych, WZiEU uruchamia kierunek studiów Turystyka i rekreacja, na którym realizowane będą treści łączące ekonomikę turystyki z umiejętnościami dobrego wykorzystania walorów przyrodniczo-geograficznych. Poszerzenie oferty dydaktycznej możliwe jest także dzięki prowadzonej polityce intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Obecnie studenci WZiEU w ramach programu ERASMUS mają możliwość pobierania nauk w 14 zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Danii, Francji, Turcji, Niemczech, Rumunii i we Włoszech.

Rozwój dydaktyki i nauki w odpowiedzi na potrzeby gospodarki będzie intensyfikowany poprzez tworzone obecnie Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-LAB przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Misją CTWiI jest wzmocnienie edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług poprzez kształtowanie dziedzin oraz budowanie między nimi silnych powiązań. Poprzez swoją działalność statutową CTWiI ma za zadanie przyczyniać się do budowania i rozwijania wzajemnych relacji współpracy, a w konsekwencji wzmacniania sieciowych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi.

SERVICE INTER-LAB skupiać się będzie także na potrzebach edukacyjnych studentów. Pierwsze sukcesy działań jednostek Centrum to uruchomienie specjalistycznych szkoleń e-learningowych, realizacja laboratoriów szkoleniowych z systemem Microsoft Dynamics dla studentów oraz grup branżowych, zapewnienie oferty szkoleniowej dla przedsiębiorców akademickich w związku z uczestnictwem w Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. Ponieważ nauka poprzez działanie jest kluczowym elementem edukacji przedsiębiorczości, Wydział wspólnie z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego dążyć będzie do zapewnienia studentom możliwości realizacji praktyk studenckich poprzez proces preinkubacji oraz inkubacji przedsięwzięć gospodarczych. Skuteczniejszą komercjalizację wiedzy akademickiej zapewni rozwijana obecnie Elektroniczna Platforma Audytowa. Centrum będzie miało ponadto zapewnić większe zaangażowanie studentów w procesy naukowe poprzez realizację projektów badawczych w specjalistycznych laboratoriach branżowych wspólnie z pracownikami naukowymi. Intensyfikację działań Centrum zapewni budowa nowego lub zagospodarowanie istniejącego budynku, co znajduje się w celach strategicznych władz Wydziału na najbliższe lata.

Inwestycja przebudowy i rozbudowy budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług jest kolejnym z działań władz Uniwersytetu Szczecińskiego mających na celu budowę nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa wyższego, sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. Efektem realizacji projektu będzie możliwość realizacji wysokiej jakości oferty edukacyjnej na poziomie wyższym, będącej odpowiedzią na ewoluujące potrzeby rynku pracy. Nowoutworzona infrastruktura szkolnictwa wyższego przyczyni się do ułatwienia dostępu do edukacji w szczególności na nowoutworzonych kierunkach, a tym samym do rozwoju potencjału intelektualnego społeczeństwa, co nie pozostanie bez wpływu na wzmocnienie konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.
Realizacja inwestycji obejmie swoim zakresem:

* wybudowanie dodatkowej sali wykładowej;
* wybudowanie Auli Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
* wybudowanie obszernego holu z punktem informacyjnym i nowym wejściem do obiektu;
* wybudowanie nowego dźwigu osobowego;
* adaptację holu głównego na nowoczesny dziekanat;
* przebudowę pomieszczeń piwnicznych na przestrzeń szatni dostępną z nowoprojektowanego holu głównego;
* wybudowanie zadaszonej zewnętrznej przestrzeni foyer na zapleczu budynku;
* zagospodarowanie terenu między segmentami/budynkami US;
* wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO);
* zakup wyposażenia meblowego; multimedialnego;
* zakup klimatyzatorów.


Przebudowa i rozbudowa budynku umożliwi lepsze dostosowanie Wydziału do świadczenia usług dydaktycznych. Wybudowanie nowych, dużych, nowocześnie wyposażonych sal wykładowych stwarza nową przestrzeń dla pracy studentów. Nowoczesna aula wychodząca na obszerny holl pozwala na wykorzystanie jej również na inne cele związane z transferem wiedzy: realizacji konferencji, wykładów gościnnych, wykładów zamawianych, oraz innych spotkań i debat służących poszerzaniu wiedzy akademickiej. Nowy holl stanowić będzie naturalne miejsce spotkań wielowymiarowych. Dzięki przebudowie powierzchni na funkcje dziekanatowe możliwe będzie podwyższenie jakości obsługi studentów zgodnie ze standardami światowymi. W związku z rozbudową oferty dydaktycznej ważnym elementem inwestycji będzie zwiększenie funkcjonalności budynku dzięki wybudowaniu nowego dźwigu osobowego, który poprawi komunikację między ośmioma kondygnacjami. Projektowana przebudowa z rozbudową zakłada iż wszystkie kondygnacje będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja realizowana będzie dzięki wysiłkowi władz Uniwersytetu oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, któremu problemy uczelni wyższych są bardzo bliskie. Całkowita wartość projektu wynosi 7 765 611.50 zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 stanowi prawie 50% tj. 3 882 805 zł. Druga połowa leży w gestii Uniwersytetu. Dzięki wspólnym działaniom Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, podjęte zostały starania o uzyskanie wsparcia finansowego w zakresie wkładu własnego Uniwersytetu Szczecińskiego ze środków z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fakt ten należy traktować jako element pozyskiwania dodatkowych środków dla regionu.

Nieustanne unowocześnianie standardu funkcjonowania uczelni wyższych jest nie tylko koniecznością, ale obowiązkiem wobec kolejnych pokoleń, których przyszłość kształtowana jest na Uniwersytetach.
 

·
Registered
Joined
·
739 Posts
Inwestycja duża, ale to "tylko" przebudowa.. i to stosunkowo daleko od centrum.
No wlasnie, dobrze ze zostalo dopowiedziane iz jest to przebudowa, a nie budowa od zera. Przejezdzalem wczoraj tamtedy i ciezko bylo znalezc mi miejsce gdzie by sie nowy budynek z Cukrowa w adresie zmiescil .. chyba, ze za torami..

Stosunkowo daleko od centrum ? ..ok10-14 min autobusem od Kosciuszki, daleko ? Na piechote bez pospiechu w 45min sie zamkniesz. Gorsza jest monotonnia jazzdy na wprost i pofaldowanie terenu ( z poziomu siodelka ). Czekamy na tramwaj w te okolice!
 

·
Idealista Szczeciński
Joined
·
10,437 Posts
Czyli patrząc od strony ronda przebudowa obejmie budynki za wieżowcem?
 

·
Registered
Joined
·
10,647 Posts
No wlasnie, dobrze ze zostalo dopowiedziane iz jest to przebudowa, a nie budowa od zera. Przejezdzalem wczoraj tamtedy i ciezko bylo znalezc mi miejsce gdzie by sie nowy budynek z Cukrowa w adresie zmiescil .. chyba, ze za torami..

Stosunkowo daleko od centrum ? ..ok10-14 min autobusem od Kosciuszki, daleko ? Na piechote bez pospiechu w 45min sie zamkniesz. Gorsza jest monotonnia jazzdy na wprost i pofaldowanie terenu ( z poziomu siodelka ). Czekamy na tramwaj w te okolice!
Hmm.. mówiąc "daleko od centrum" nie miałem akurat na myśli samego czasu, a fakt, że raczej nikt tam nie będzie jechał dla samych zdjęć inwestycji ;) W okolicy nawet nie ma żadnych innych budów (pomijając SGI Krakowską, która już jest na ukończeniu).
 

·
Registered
Joined
·
10,647 Posts
^^ To ja już nic nie mówię :D

A zamiast gadać, wrzucę może kilka wizualek, które kiedyś "wyciągnąłem" z projektowego pdfa:

 

·
Moderator
Joined
·
38,496 Posts
Discussion Starter #19
Zdecydowanie wolałbym szare "parawany". W okolicy jest już jedno "przedszkole".
 

·
Idealista Szczeciński
Joined
·
10,437 Posts
^^I trochę mabo ;)

Teraz już widzę, że to będzie schowane za wieżowcem a nie wzdłuż Cukrowej..
 
1 - 20 of 134 Posts
Top