SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1,292 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
[Szczecin] Zdjęcia Szczecina by adf1985

Witam wszystkich,

Dzisiaj postanowiłem pojechać na Warszewo w celu wykonania zdjęć, bo jak wiadomo jest tam całkiem niezły widok na nasz Szczecin

Oto, co udało mi się wybrać z wykonanych przeze mnie zdjęć.
Zapraszam do oglądania:

 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top